VVM: Charlottendal - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

VVM: Charlottendal - Naturstyrelsen

ÅRHUS AMT J.nr. 8-50-719-2-05

Natur og Miljø Den 6. juni 2006

N&M Landbrug Irene Paulsen

NOTAT

Resume af bemærkninger indkommet i debatfasen vedr. VVM-redegørelse på

Charlottendal

Bilag 4

Fra Birgitte og Andreas Jensen og Elsebeth og Niels Johnsen

Som naboer udtrykkes bekymring for øget luftforurening fra gyllebeholdere og for gener ved

udbringning af gylle i weekends. Der er bemærket et oplag af asbestplader ved

gyllebeholderen.

Ansøgers bemærkninger:

Der er flydelag på gyllebeholderne, undtagen i de perioder, hvor gyllen bringes ud. Inden

udbringning skal gyllen omrøres for at få næringsstofferne jævnt fordelt. Der føres logbog

blandt andet over gyllebeholderne. Siden 1999 er der kørt gylle ud tre lørdage, og inden søn-

og helligdage.

Asbestpladerne ved gylletanken er fra vinterstormen, og hensigten er at de skal bruges som

fyld under vejen til gyllebeholderen.

Fra Svend Nymann Nielsen og Niels Jørgen Thomsen

Der stilles en række spørgsmål til arealer indtegnet på kortet og en række bemærkninger

vedrørende tidligere screeninger og drift i øvrigt.

Ansøger bemærkninger:

De arealer som var indtegnet på kort til debatoplægget er ejede arealer, som ikke

nødvendigvis skal bruges til udbringning.

Et aftaleareal er udgået af projektet og erstattet med et andet.

Amtets bemærkninger til begge indsigelser:

Kortet med arealer er efter debatfasens udløb revideret, så der kun vises arealer, hvor der kan

udbringes husdyrgødning.

Ansøger skal både og efter udvidelsen overholde de gældende regler for drift af landbrug,

herunder udbringning af husdyrgødning.

More magazines by this user
Similar magazines