VVM: Charlottendal - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

VVM: Charlottendal - Naturstyrelsen

Indholdsfortegnelse:

Registreringsblad 2

Indholdsfortegnelse 3

GODKENDELSE 4

VURDERING AF PROJEKTET 4

Baggrund 4

Beskrivelse af projektet 4

Placering 4

Bedste tilgængelige teknik 5

Forudgående offentlighed 5

Generelt 5

VILKÅR FOR GODKENDELSEN SAMT BEGRUNDELSE

OG VURDERING 7

Generelt 7

Produktionsniveau 7

Husdyrgødning 7

Støj 8

Skadedyrsbekæmpelse 9

Luftforurening 9

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 10

Spildevand 13

Affald 13

Uheld 14

Ophør 14

Egenkontrol 14

TILSYN 15

OFFENTLIGGØRELSE 15

KLAGEVEJLEDNING 16

Lovgrundlag 16

Side 3 af 17

More magazines by this user
Similar magazines