Naturen i et hverdagslivsperspektiv - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Naturen i et hverdagslivsperspektiv - Naturstyrelsen

102

Litteraturliste

Asplund, J. (1992): Storstäderna och det forteanske livet, Bokförlaget

Korpen, Göteborg.

Bech-Jørgensen, B. (1994): Når hver dag bliver til hverdag, Akademisk

forlag, København.

Bloch, C. (1988): Om forskel mellem Det Kendte og Det Endnu-Ikke-

Kendte. I C. Bloch et al. (red): Hverdagsliv og Subjektivitet, Kultursociologiske

Skrifter nr. 25.

Bloch, C. (1999): Flow: Hverdagslivsbetingelser og følelseskultur, Sociologisk

rapportserie nr. 1, 1999, Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

Csikszentmihalyi, M. & E. Rochberg-Halton (1981): The meaning of

things, Cambridge University Press.

Eichberg, Henning & Eigil Jespersen (2001): ”De grønne bølger – Træk

af natur- og friluftslivets historie”,DGI.

Fink, H. (2003): Et mangfoldigt naturbegreb, i Agger, P.; Reenberg,

A.; Læssøe, J.; Hansen, H.P. (red.): Naturens Værdi,GAD,København.

Giddens, A. (1994): Modernitetens konsekvenser, Hans Reitzels forlag,

København.

Giddens, A. (1996): Modernitet og selvidentitet, Hans Reitzels forlag,

København.

Gobster, P.H. & R.B. Hull (ed) (2000): Restoring Nature – Perspectives

from the Social Sciences and Humanities, Island Press, Washington D.C.

– Covelo, Californien.

Gullestad, M. (1989): Kultur og hverdagsliv, Universitetsforlaget, Oslo.

Gullestad, M. (1989): The Meaning of Nature in Contemporary

Norwegian Everyday Life. Preliminary Considerations, i Folk vol. 31,

s. 171-181, Journal of the Danish Ethnographic Society, Copenhagen.

Halkier, B. (1998): Miljøhensyn i Forbrug, Erfaringer og Forhandlinger i

Ambivalente Hverdagsliv. Ph.d. serien, Institut for Miljø, Teknologi og

samfund, RUC.

Hochschild, A.R. (1997): The Time Bind, Metropolitan Books, New

York.

Hull, R.B.; D.P. Robertson & A. Kendra (2001): Public Understanding

of Nature: A Case Study of Local Knowledge About ”Natural” Forest

Conditions, pp. 325-340 in Society and Natural Resources 14, Taylor and

Francis.

More magazines by this user
Similar magazines