Naturen i et hverdagslivsperspektiv - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Naturen i et hverdagslivsperspektiv - Naturstyrelsen

Højring, K. & O. Hjorth Caspersen (1999): Landbrug og landskabsæstetik,

Forskningscenter for Skov & Landskab, Park- og Landsskabsserien

nr. 25.

Haaning, A. (2003): Religion og natur, i Agger, P.; Reenberg, A.; Læssøe,

J.; Hansen, H.P. (red.): Naturens Værdi,GAD,København.

Jacobsen, K.T. & J. Tonboe (2003): Natur som distination, i Agger, P.;

Reenberg, A.; Læssøe, J.; Hansen, H.P. (red.): Naturens Værdi, GAD,

København.

Jamison,A.,R.Eyerman,J.CramerwithJ.Læssøe(1990):The Making

of the New Environmental Consciousness, Edinburgh University Press,

Edinburgh.

Jamison, A. & B. Wynne (1998): Sustainable Development and the

Problem of Public Participation, s. 7-18 i Jamison, A. (red): Technology

Policy Meets the Public, Aalborg University Press, Aalborg.

Jensen, F. Søndergaard & N. Elers Koch (1997): Friluftsliv i skovene

1976 – 1993/94. Forskningsserien nr. 20, Forskningscenter for Skov &

Landskab, Hørsholm.

Jensen, F. Søndergaard (1998): Friluftsliv i det åbne land 1994/95.

Forskningsserien nr. 25. Forskningscenter for Skov & Landskab,

Hørsholm.

Jensen, M. (2001): Tendenser i tiden, Samfundslitteratur, Frederiksberg.

Juel; H. (2003): Natur i firkanter, i Agger, P.; Reenberg, A.; Læssøe, J.;

Hansen, H.P. (red.): Naturens Værdi,GAD,København.

Jørgensen, B. B. (1994): Når hver dag bliver til hverdag, Akademisk forlag,

København.

Krogh, E. (1995): ”Landskapets fenomenologi”, Doktorafhandling, Institutt

for økonomi og samfunnsfag, Norges Landbrukshøgskole, Ås.

Krogh, E. (1996): Fra landskap til landskaping, i LØF nr. 2.

Kvale, S. (1994): InterView, Hans Reitzels forlag, København.

Kaae, B.C. & L. Møller Madsen (2003): Holdninger og ønsker til

Danmarks natur, i Agger, P.; Reenberg, A.; Læssøe, J.; Hansen, H.P.

(red.): Naturens Værdi, GAD, København.

Mausner, C. (1996): A kaleidoscope model: Defining natural environments,

in Journal of Environmental Psychology 16, pp 335-348.

Nørager, T. (1985): System og livsverden, forlaget Anis, Aarhus

Nørregaard Frandsen, J. (2001): På grænsen mellem by og land, s.

157-173 i Hels, Tove; Kjell Nilsson; Johannes Nørregaard Frandsen;

Bo Fritzbøger; Carsten Riis Olesen (red): Grænser i landskabet, Odense

Universitetsforlag, Odense.

103

More magazines by this user
Similar magazines