Naturen i et hverdagslivsperspektiv - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Naturen i et hverdagslivsperspektiv - Naturstyrelsen

14

1 Indledning

Kan det føre til noget som helst nyt og interessant at gå ud og interviewe

11 danskere om, hvordan naturen indgår i deres liv og har betydning

for dem? Så få personer - og så om et emne som natur som på

én gang er så grundlæggende, så bredt samt så omfattende beskrevet

iforvejen!

Og så alligevel: De statistisk undersøgelser, der kan sige noget om

befolkningens adfærd og holdninger som helhed, har deres værdi,

men også deres begrænsning. Dataindsamlingen vha. spørgeskemaer

indebærer nødvendigvis en forstrukturering, som begrænser åbenheden

overfor det der er nyt og anderledes i forhold til det, man allerede

ved eller fornemmer. Desuden er der grænser for, hvor dybt

man kan komme med de ofte komplekse samspil af forhold som ligger

bag en given holdning eller adfærd. Kvalitative undersøgelser er

gode til at komplementere de kvantitative ved at kunne nuancere

vores forståelse af fænomener og give os indsigt i de dynamikker og

betydninger som knytter sig til dem. Det gælder også for vores forhold

til naturen.

Men gennem tiderne er der jo masser, der har tænkt og skrevet om,

hvordan mennesker forholder sig til naturen? Ja, vi gør bestemt ikke

krav på at være ene på det felt! Som det fremgår senere i denne indledning

inddrager vi da også indsigter fra beslægtet forskning. Langt

det meste der er skrevet om emnet er imidlertid filosofiske overvejelser

om menneskers natursyn, -etik og -æstetik. Uden at forklejne

værdien heraf, ser vi en anden værdi i at gå direkte ud og lytte til folk

- til danskere i dagens samfund - og prøve at forstå og beskrive deres

forhold til naturen.

Perspektivet heri er ikke kun at bidrage til den akademiske viden om

emnet. Naturen og vores forhold til den er om noget blevet et væsentligt

emne i det danske samfund indenfor de seneste tre årtier.

Med miljøproblemerne er der sket en professionalisering, hvor eksperter,

organisationsfolk, konsulenter, embedsmænd, journalister og

politikere debatterer problemløsninger, forvaltning og planlægning

med hinanden (Jamison m.fl. 1990). Miljøminister Hans Christian

Schmidt er gået i brechen for i højere grad at få befolkningen inddraget.

Skal det lykkes er det nødvendigt at forstå og give plads til de

interesser og den erfaringsbaserede viden som kendetegner befolkningens

forhold til naturen (jf. Jamison & Wynne 1998). Det giver

dette projekt om naturen i hverdagslivet aktuel samfundsmæssig

relevans.

1.1 Undersøgelsens formål og problemstilling

Formålet med denne delundersøgelse under det samlede projekt om

"Befolkningens holdninger og ønsker til naturen" har været at forstå

baggrunden for og sammensatheden af folks holdninger og ønsker til naturen

ved at belyse dem i relation til deres historie og hverdagspraksisser. Imodsætning

til en kvantitativ undersøgelses bestræbelse for at opnå re-

More magazines by this user
Similar magazines