Naturen i et hverdagslivsperspektiv - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Naturen i et hverdagslivsperspektiv - Naturstyrelsen

nende skelnen hos to andre af interviewpersonerne: Claus, som er

lystfisker og ornitologisk interesseret, skiller byduer og parkernes

tamme ænder ud som mindre naturlige end fugle som bor i naturen

udenfor byerne; og den unge Sebastian, som har boet en årrække i

Frankrig, skelner mellem den danske naturs ufarlige dyreliv – hvor

ræven er højdepunktet af farlighed – og de franske skoves farligere

fauna med vildsvin og bjørne som eksempler på den rigtig vilde natur.

Hans har et særligt forhold til vand. Selvom naturen ellers er så integreret

en del af det hele, af stedet, af hverdagslivet, af arbejdet, af at

opleve sig selv at det ikke er muligt for Hans at isolere separate oplevelser,

har vand en særlig status, som kilde til ekstraordinære oplevelser,

som for eksempel de første sejlture med færgen til Sjælland.

Hans fortæller om den sidste gang han var ude i sin sejlbåd. H: ”Det

er så en helt anden form for oplevelse. Det vil vi gerne køre for[!], at – komme

derned og så rigge den til og komme ud at sejle. DET er en naturoplevelse!

Det er også natur: At man sejler en tur i en båd og så udnytter de kræfter

der er når man er ude at sejle. Og hvor vi har børn med, og de nyder at få

sådan en tur. ... Det var alle tiders flot dag. Hvor man kunne se det hele,

landskabet rundt omkring”. I: ”Er det det der er vigtigt for dig?”. H: ”Ja,

det er faktisk det man kan se på land”. På et spørgsmål om han ville bryde

sig om at sejle midt i Atlanten, er svaret, at det tror han ikke. Han

kan lide at sejle omkring og se landet ude fra havet eller lægge ind

forskellige steder.

Det er mændene i familien der sejler. De fisker også, men den store

oplevelse er for Hans det visuelle og oplevelsen af vandets enorme

kræfter, som overgår de kræfter der udspiller sig på land.

Samtidig repræsenterer båden frihed, hvilket fremgår da Hans fortælleratdeenestenaturprogrammerhannyderatsepåTVermed

Troels Kløvedal, som rejser jorden rundt med sejlskib. ”Det må være

virkelig spændende. ... Han er ikke bundet af noget. Han er bare taget af sted

og så har han gjort det han godt kunne tænke sig at gøre. Og har oplevet

noget”. Hans’ fascination af denne frihed kan tænkes at hænge sammen

med de bindinger landmandslivet giver. Samtidig viser den, at

han stærke tilknytning til den nære, lokale natur ikke forhindrer, at

han samtidig kan rumme længsler efter eventyr ud i andre naturer.

Måske fordi oplevelserne på vandet ikke får ham til at tage landmandsbrillerne

på eller til at sammenligne med den lokale natur, som

han kender så godt.

Bortset fra sejlturene, som er en decideret fritidsaktivitet er Hans’

udendørsaktiviteter stort set knyttet til området omkring gården:

Han går dagligt ture – ofte også ned til havet – men mest på markerne,ogellerskommerhanudogoplevernaturennårhankørermed

traktoren.

Traktoren er støjisoleret, hvilket betyder at Hans ikke kan høre naturen

når han sidder i den, men han har til gengæld et fantastisk godt

udsyn derindefra. Dyrene der lever i området har vænnet sig til

traktoren, så de flygter ikke fra den, flytter sig bare ud af dens bane

og fortsætter i øvrigt deres naturlige adfærd. Denne mulighed for at

observere dyrene sætter Hans meget højt. Han fortæller at han ser

29

More magazines by this user
Similar magazines