Naturen i et hverdagslivsperspektiv - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Naturen i et hverdagslivsperspektiv - Naturstyrelsen

30

meget mere fra traktoren end når han går tur, for dyrene er mere sky

over lyden af mennesker der kommer gående. Til gengæld savner

han lydene af fuglesang og den friske luft.

Der er således forskellige ønsker der kan tilgodeses af de forskellige

udendørsaktiviteter Hans har: Når han stikker næsen udenfor døren

eller går tur oplever han dels samhørigheden med naturen, dels den

stilhed han har behov for som kontrast til det sociale liv og at være

indendørs, dels fuglesangen som både er dejlig at høre og fortæller

hvilke fugle der er i aktivitet. Når han sidder i traktoren kan han

iagttage dyrenes naturlige aktivitet; og når han er ved vandet kan han

opleve naturens imponerende kræfter.

Det skal igen pointeres at de fleste af Hans’ udendørsaktiviteter er

naturligt indflettede i hans landmandsarbejde.

Formålet i det følgende er at fremhæve nogle væsentlige aspekter af

hvad Hans betragter som natur og hvordan han gradbøjer begrebet

naturlighed.

Det fremgår at der er forskellige grader af at være i naturen, for Hans.

Stalden er nok det fjerneste fra naturen, mens huset via vinduer og

døre har en stor nærhed eller forbundethed med det derude, mens

det dog stadig er indendørs, ikke mindst fordi det sociale livs larm og

uro fylder så meget derinde. Traktoren er næste skridt på vejen til at

være i naturen. Arbejdet med at passe hestene er dog tættere på natur.

Når vi ser bort fra gåturene kommer Hans tættest på naturen, når

han fjerner sten fra markerne, for her sidder han ikke inde i en maskine.

Dyr har også forskellig grad af naturlighed. Dette fremgår for eksempelafHans’opfattelseafdesvinhanproducerer.Deharintetmed

naturlige dyr at gøre, for de lever ikke et naturligt liv. Hunden er

heller ikke en del af naturen, selv om den er god at have med ud,

fordi den opsporer alle mulige ting Hans ellers ikke ville opdage.

”Den er jo ikke en naturlig del [af vores natur]. Hvis den fik lov til at gøre

som den ville, så ville den ødelægge mere end godt er”. For Hans går skalaen

fra svinene, der ikke opleves som natur, over hunden der er lidt

mere naturlig, men dog ikke hører rigtig til i det danske landskab,

videre til hestene og til ænderne og de andre vildtlevende, men forholdsvis

tamme, menneskesøgende dyr, for endelig at nå til de rigtig

naturlige dyr, som passer sig selv og passer til den natur de lever i.

Udsatte bævere er lige på grænsen til ikke at være rigtig natur, men

så længe de kan klare sig selv uden menneskets indblanding og hjælp

er de ”blevet natur”.

Også landskaber har forskellig grad af naturlighed. Her er haven – af

de former for grønne områder Hans forholder sig nærmere til 4

–det

mest unaturlige. Den kan dog rumme mere natur nogle gange, til dels

når den får vokset sig lidt vild, men nok især når vildtlevende dyr

eller fugle kommer ind i den og således tilføjer haven noget rigtig

natur.

4

Hans forholder sig til den natur han kommer i kontakt med. Bynaturen,

som for eksempel parkanlæg, er meget fjern fra hans hverdagsvirkelighed.

More magazines by this user
Similar magazines