Naturen i et hverdagslivsperspektiv - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Naturen i et hverdagslivsperspektiv - Naturstyrelsen

Datablad

Titel: Naturen i et hverdagslivsperspektiv

Undertitel: En kvalitativ interviewundersøgelse af forskellige danskeres forhold til naturen

Forfattere: Jeppe Læssøe og Trine Louise Iversen

Afdeling: Afdelingen for Systemanalyse

Serietitel og nummer: Faglig rapport fra DMU nr. 437

Udgiver: Danmarks Miljøundersøgelser©

Miljøministeriet

URL: http://www.dmu.dk

Udgivelsestidspunkt: Marts 2003

Redaktionen afsluttet: Januar 2003

Faglig kommentering: Hanne Bach

Finansiel støtte: Ingen ekstern finansiering.

Bedes citeret: Læssøe, J. & T.L. Iversen 2003: Naturen i et hverdagslivsperspektiv. En kvalitativ interviewundersøgelse

af forskellige danskeres forhold til naturen. Danmarks Miljøundersøgelser

– 108 s. - Faglig rapport fra DMU nr. 437. http://faglige-rapporter.dmu.dk

Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse.

Sammenfatning: Rapporten er en analyse som viser, hvordan det enkelte individs forhold til naturen

rummer forskellige dynamikker som hænger sammen med forvaltningen af hverdagslivet.

Den viser herigennem hvor sammensat og komplekst forholdet til naturen kan være,

og hvor forskelligt det kan være som følge af forskellige former for hverdagsliv.

Analysen er baseret på dybdegående interviews med 11 danskere med forskellige former

for hverdagsliv. Den rummer både analyser af de enkelte interviewpersoners forhold

til naturen samt tværgående analyser. Sidstnævnte opdeler forvaltningen af hverdagslivet

i 5 dynamiske forhold som alle handler om mere og andet end naturen, men

hvor forholdet til naturen indgår i og påvirkes af. Rapporten afsluttes med en perspektivering

af analysens indsigter i forhold til den filosofiske natursynsdiskurs, i forhold til

dualismen mellem kultur og natur samt i forhold til værdien af opinionsmålinger vedrørende

naturen.

Emneord: Natur, hverdagsliv, holdninger, præferencer, adfærd

Layout: Ann-Katrine Holme Christoffersen

Korrektur: Hanne Bach og Ann-Katrine Holme Christoffersen

ISBN: 87-7772-727-4

ISSN (elektronisk): 1600-0048

Sideantal: 108

Internetversion: Rapporten findes kun som PDF-fil på DMU’s hjemmeside

http://www.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_fagrapporter/rapporter/FR437.pdf

More magazines by this user
Similar magazines