Naturen i et hverdagslivsperspektiv - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Naturen i et hverdagslivsperspektiv - Naturstyrelsen

62

Interviewpersoner der bor på landet

Lissie er også folkepensionist og opholder sig også meget indedøre. Men hun

og hendes mand er flyttet væk fra byen ud i et sommerhusområde, og den

omkringliggende natur betyder meget for hende, fordi det er en naturtype

hun kender godt og går op i at følge med i. Naturens orden har stærk symbolsk

betydning for hende i kontrast til menneskets indgriben.

Bentes livsstil adskiller sig klart fra Lissies, idet Bente og hendes mand er

velhavende og bor i en herskabelig landvilla hvortil der hører et større naturområde.

Som førtidspensionist pga. en ulykke har hun på den ene side

mere tid end andre, men også begrænsninger mht. hvad hun kan gøre.

Æstetikken har stor betydning i hendes naturoplevelser, men derudover er

det især hendes nære forhold til dyr, og hendes aktive engagement i dyrebeskyttelse,

som præger hendes naturrelation. Her er der en vis lighed til Lissies

uvilje overfor menneskers indgriben i naturens orden.

Christian ejer ikke et stort naturområde, men bor og lever mere husmandsagtigt

inde i en skov, hvorfor han ligesom Bente også har naturen lige udenfor

døren. Som professionel naturforvalter bruger han desuden som hende

meget tid på at være optaget af naturbeskyttelse. Men hans livsstil er anderledes;

den er mere i retning af Hassans og Gittes hvad travlhed og familieliv

angår. Han kommer dog mere ud i naturen end de gør. Her kan han

qua sin faglige viden både aflæse naturen intellektuelt og med sine sanser

erfare den umiddelbart.

Hans kan ligesom Christian opfatte naturen med flere sæt ”briller”. Som

landmand ser han naturen med fokus på frugtbarhed, mens han på ture i

naturen glædes ved det vilde, ukultiverede. Hvor Christian har flyttet rundt

er Hans stærkt bundet til det lokalområde, hvor han altid har boet. Det giver

ham en vis lighed med Carina, som han på den anden side også er i modsætning

til, idet Hans gennem sin aktive omgang med naturen i samme område

har et indgående kendskab til den og er engageret i at aflæse dens tegn.

Selvom han er i samme livsfase som Gitte og Hassan gør hans arbejde og

omgivelser, at han langt mere end dem har naturen integreret i livsstilen.

Efter denne oversigt vil vi nu gå lidt nærmere ind i forskellene mellem

disse forskellige menneskers opfattelser af naturen – og ønsker

og holdninger til den.

Forskelle i syn på forholdet mellem natur og kultur

I artiklen ”Et mangfoldigt naturbegreb” redegør filosoffen Hans Fink

for hele 7 måder, som naturbegrebet ofte benyttes på. Naturen kan

forstås som det uberørte, det vilde, det landlige, det grønne, det fysiske,

det jordiske og det hele (Fink 2003, s. 30)

Da vores undersøgelse er udsprunget af et ønske om at få viden om

befolkningens holdninger og ønsker i forhold til naturforvaltningen

har der ligget en indsnævring allerede i den måde, vi har spurgt til

interviewpersonernes forhold til naturen på. Selvom vi ikke eksplicit

har defineret naturbegrebet og bestræbt os på at være åbne, har der

været et fokus på naturen som ”det derude”.

Indenfor denne ret brede og åbne betydning er der undersøgelser der

har vist, at folk er tilbøjelige til at gradbøje naturbegrebet i relation til

kulturen/det menneskeskabte, sådan at man kan tale om at noget er

More magazines by this user
Similar magazines