Naturen i et hverdagslivsperspektiv - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Naturen i et hverdagslivsperspektiv - Naturstyrelsen

78

det sammen med HAM i hvert fald, for så kunne vi jo bare SELV gøre det,

som han også siger. Så tror jeg måske også D (drengen) ikke gider.... Ikke

hvis han lige skal noget med kammeraterne, så gider han ikke at skulle med

mig i skoven. Så vil det så blive kun mig og den lille [smågriner]. Det er

måske også fordi det bare er MIG der synes, det skal være sådan, ikke. Noget

jeg ønsker”.

Som det fremgår af historien om Gitte er det imidlertid ikke entydigt

sådan, at hendes naturønsker er disintegrerede i hendes aktuelle

hverdagsliv. Haven og de lejlighedsvise ture ud i naturen dækker i

nogen grad hendes behov, og hun er alt i alt godt tilfreds med sit

hverdagsliv. Men da naturbrugen ikke er helt godt integreret i det,

går hun alligevel rundt med en længsel efter at komme mere ud i

naturen.

Også andre af vores interviewpersoner fortæller om hverdagsliv med

disintegrerede naturønsker. Christian er vokset op i nærkontakt med

naturen, og har et stort behov for en daglig dosis natur. Men som det

fremgår har han og hans familie i en periode boet i København og her

oplevet besværet med at få naturbehovet tilfredsstillet. Eksemplet

viste dog også, at han – til forskel fra Gitte – delvist fik tilgodeset behovet

ved at tage på ture i weekenderne. Måske fordi han i højere

grad end Gitte er vokset op med en norm om at man godt lige kan nå

ud i naturen, og måske fordi han ikke som hende har mødt modvilje

fra ægtefællen.

Reguleringen af naturbehovet i forhold til hverdagslivets andre gøremål

behøver ikke nødvendigvis enten indebære en harmonisk integration

eller en livsstil med et mere eller mindre konstant disintegreret

behov. Sebastians historien viser således en helt anden form for

regulering, idet han veksler mellem perioder med meget arbejde og

lidtnaturkontaktogafbrækherfrapåtureogiferier,hvoropsøger

meget intensive naturoplevelser.

Nærhed versus distance til naturen

En anden vigtig skelnen mellem interviewpersonernes naturrelationer

handler om, forskellen mellem at leve i daglig fysisk nærkontakt

med naturen og at leve på afstand fra naturen. Umiddelbart kan det

virke som det samme tema som ovenfor. Men selvom nærhed til naturen

strukturelt giver bedre betingelser for integration af naturbehovet

i hverdagslivet, og fysisk distance modsat lettere kan føre til disintegration,

så er det alligevel ikke nødvendigvis det samme. Som

beskrevet handler disintegrationen om uoverensstemmelser som i høj

grad har noget med tid at gøre: Om naturbehov som er udviklet tidligere

i livet og som skaber længsler i det nuværende liv, samt om

tidspres i hverdagen, som giver besvær med at få plads til at realisere

ønsker om naturbrug. Nærhed – distance temaet handler til forskel

herfra om den rumlige dimension.

Nærhed og distance til naturen er ikke et enten/eller, men to poler i

et spektrum, hvor de fleste af os lever på måder, som rummer begge

dele i en eller anden kombination. Det indebærer på den anden side

ikke, at der ikke kan være store forskelle. Ikke mindst som følge af

forskelle mellem at bo i eller udenfor byområder samt mellem at have

et arbejdsliv med direkte naturkontakt eller ikke. Blandt vores inter-

More magazines by this user
Similar magazines