Naturen i et hverdagslivsperspektiv - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Naturen i et hverdagslivsperspektiv - Naturstyrelsen

sammen med mine kammerater. Det var ikke sådan at mine forældre skulle

vide lige præcis hvor jeg var henne hele tiden. ... Og på det tidspunkt var

den del af området ikke særlig integreret i byen og infrastrukturen , det vil

sige der var ikke veje omkring. ... Det vil sige der var mulighed for at komme

ud i det åbne land, som barn. Der var marker man kunne løbe ud på, noget

som ikke var dyrket, noget som ikke var bebygget, endnu i hvert fald, udviklet.

Der var åer og søer og sådan noget man kunne udforske og rigtig gå på

opdagelse i”.

I følgende citat af Hans fremhæver han det samme og vender det

mod børneopdragelsen i dag. ”Så der var ikke nogen der holdt øje med os.

Det er vi jo MEGET mere slemme til i dag. Hvis vi ikke LIGE ved hvor de er

så er vi jo helt fra den. Så breder panikken sig”.

Med større byområder med meget mere trafik på vejene og en mere

kultiveret natur handler det i høj grad om forandrede opvækstbetingelser,

og ikke nødvendigvis kun om mere pylrede forældre. Spørgsmålet

er så, hvad det betyder for børnenes naturrelation? Ifølge Hans

betyder det en mere forbrugeragtig relation til naturen. ”... de [børnene]

opfatter ikke dét som er lige udenfor døren som natur. Når vi skal et eller

andet så skal vi køre et eller andet sted hen for at de kan opleve natur, opleve

nogle ting. De kan ikke bare gå lige udenfor døren og så opleve nogle ting. ...

Der skal ske noget. Hele tiden”.

Det er ikke det at søge intense oplevelser i naturen, som Hans tager

afstand fra. På hans gåture alene i naturen er der også intense naturoplevelser,

men hans harcellerer over, at det skal gøres til noget

ekstraordinært, som man arrangerer ture ud til, i stedet for noget

man søger i den nære natur lige udenfor. For byboerne og deres børn

er vilkårene imidlertid anderledes. Her er naturen ikke – eller i hver

fald i mindre grad - lige udenfor døren. Da flere og flere bor i byer

kan det derfor også betyde, at den mindre selvfølgelige og mere forbrugeragtige

relation til naturen i højere grad bliver den de kommende

generationer vokser op med.

4. perspektiv: Social nærhed og distance

Vores hverdagsliv opstår og udvikles i en social verden. Vi har behov

for andre mennesker samtidig med at vi som moderne mennesker

udvikler os til selvstændige individer, som ikke bryder os om for

snærende sociale bånd. Reguleringen af social nærhed overfor social

distance er derfor vigtig for vores livskvalitet.

Naturens værdi for os hænger i høj grad sammen med denne regulering

af social nærhed og distance. Naturen kan på den ene side være

af værdi for os ved at fungere som et socialt uderum og på den anden

side kan værdien være, at den fungerer som frirum fra det sociale. Det

er to helt modsatte funktioner, men der er ikke nødvendigvis tale om

et enten-eller valg, idet samme person godt kan benytte naturen på

den ene måde i nogle situationer og på den anden måde i andre. Som

det vil fremgå herunder var der dog blandt vores interviewpersoner

nogle der udpræget benyttede den som socialt uderum, og andre som

udpræget benyttede den som frirum fra det sociale.

87

More magazines by this user
Similar magazines