Instrumenter i netværk - Nauticat

nauticat.dk

Instrumenter i netværk - Nauticat

Dublering af navigationssystemer på trykfølsom skærm

(Touch Screen)

Peter Meyer Larsen

Slugten 10

Doverodde

7760 Hurup Thy

e-mail: peter.larsen@adslhome.dk


Dublering af navigationssystemer på trykfølsom skærm – (Touch screen)

Indholdsfortegnelse

Indledning ....................................................................................................................................... 2

Projektet ......................................................................................................................................... 3

Krav til min løsning .......................................................................................................................... 3

Instrumentering ............................................................................................................................... 4

PC og Touch-skærm ................................................................................................................... 5

Kortplotter og GPS ...................................................................................................................... 6

Søkort ...................................................................................................................................... 6

GPS ......................................................................................................................................... 6

Vind instrument (AIRMAR PB150 Ultrasonic WeatherStation) ..................................................... 7

Radar .......................................................................................................................................... 8

Si-tex/Koden MDC-921 Digital Dual Range Radar ................................................................... 8

Sonar ........................................................................................................................................ 10

Echopilot FLS Platinum Forward Sonar – Black-Box .............................................................. 10

Betjening af PC og Navpixel Touch-skærm ................................................................................... 11

Virtuelle skærme ....................................................................................................................... 12

Menu til Touch-skærm ............................................................................................................... 13

Flere instrumenter på samme skærmbillede .............................................................................. 14

Plotter .................................................................................................................................... 15

Sonar og Radar ..................................................................................................................... 15

Kun fantasien sætter grænser ....................................................................................................... 16

Web Kamera ............................................................................................................................. 17

Mobilt bredbånd ......................................................................................................................... 17

Google Earth ............................................................................................................................. 17

Instrumentbord .............................................................................................................................. 18

Indmad – miderste del ............................................................................................................... 19

Indmad – højre del .................................................................................................................... 20

Indmad – venstre del ................................................................................................................. 21

NMEA and Power Diagram........................................................................................................ 22

Hvad har det kostet? (ud over en masse dejligt arbejde i en lang og kold vinter) .......................... 23

Side 1


Dublering af navigationssystemer på trykfølsom skærm – (Touch screen)

Indledning

Som et erfarent øje sikkert vil se senere, så er denne lille

’skriv’ ikke er lavet af en erfaren sejler. Faktisk strækker den

erfaring sig kun tilbage til 2006 hvor jeg anskaffede mig en

Joda 7500 motorbåd. Før den bestod sejlads for mig af

mange års fiskeri fra en jolle med påhængsmotor, oftest på

en sø og å i Sverige hvor vi havde et lille sommerhus. Her

kunne jeg så dreje til højre eller venstre for at komme hen

hvor der forhåbentlig ’stod’ en stor gedde og ventede.

Efter min kones alt for tidlige død i januar 2004 besluttede

jeg i slutningen af 2005 at der skulle ske noget nyt. Jeg

flyttede derfor fra Espergærde til Doverodde i Thy hvor jeg også har relationer.

Efter gennemført ’integrationsprogram’, bor

jeg i dag med udsigt over havn og Limfjord.

At jeg så oven i købet nu bor her sammen

med Bente og har mødt rare og flinke sejlere

i vores hyggelige Sydthy Bådelaug, har alt

sammen gjort det tydeligt, at livet er en gave

og vi skal huske at leve det mens vi har det.

Nu må jeg vist hellere stoppe før der går for meget ’Facebook’ i det. Det korte af det lange er at

vores ture i Joda’en på Limfjorden og tur til Augustenborg på Als (inkl. Koncert med Mark Knopfler)

og med besøg på Tunø, Endelave m.m. virkelig gav os mod på et ’sejlerliv’.

Sådan en Joda 7500 er en fin båd til Limfjorden og andre lidt mere ’rolige’ vande, men andre

steder kan det godt knibe lidt. Vi fik da også et par gevaldige vippe ture på turen til Als, f.eks. da vi

skulle fra Hals til Grenå. En time ud og så var det ’halen mellem benene’ og tilbage til Hals. Den

stride blæst fra øst (10-11 ms) blev bare for meget.

Da vi nu havde fået ’blod på tanden’ måtte der altså ske noget andet, så det hed duelighedskurser

for os begge, radiokurser var på plads og sidst, men ikke mindst, måtte der en lidt større og mere

stabil båd til. Valget faldt på en brugt Nauticat 33 årgang 1988, med alt hvad det indebærer for et

par der ikke er vant til at være ’sejlførende’. I løbet af sommeren 2009 har vi fået øvet os lidt. Det

gik ganske udmærket, men det førte også til at jeg ønskede at forbedre bådens navigationsudstyr.

Derfor følgende ’projekt’, der har gjort en smuk men lang vinter let at komme igennem. Nu er det

kun at vente på foråret for at afprøve det hele i praksis og se at det virker som det skal.

Side 2


Dublering af navigationssystemer på trykfølsom skærm – (Touch screen)

Projektet

Som den nu glade ejer af en Nauticat 33 motorsejler har jeg som andre motorsejlere det ønske, at

jeg gerne vil have adgang til det samme navigationsudstyr, både når man sejler båden fra

styrehuset eller når man sejler den fra pop-up dækket. Det samme gør sig vel gældende for større

motorbåde med fly-bridge.

Det hele startede da jeg sejlede min ’nye’ båd hjem fra

Frederiksværk til Doverodde i marts 2009. 1. etape til

Grenå forløb uden problemer, men næste morgen lå

tågen tyk over Kattegat og den følgende morgen da

turen fra Hals og hjem til Doverodde skulle starte var

sigtbarheden endnu dårligere (20-25 m), hvilket

fremgår af billedet til højre. Jeg var derfor glad for den

lidt bedagede Furuno 1621 radar der fulgte med båden.

Derimod var jeg mindre glad for den også lidt

bedagede GPS (Furuno GP 50) der, som meddelt af

den ærlige og hjælpsomme sælger, var død. Det

problem var dog løst da jeg havde min PC med Det

Levende Søkort samt den lille Holux GPS installeret. Det virkede ok, men det var nu alligevel rart

da lille Doverodde havn dukkede frem af tågen.

Jeg havde i forbindelse med købet af min ’nye’ Nauticat, solgt min gamle Joda 7500 som jeg

havde udstyret med nyeste Garmin netværk, 3010 plotter, radar, ekkolod, m.m. Det hele havde

kostet en ’jetjawer’ og det ville jeg ikke gentage. Jeg besluttede mig derfor for at lave en PC

løsning, primært fordi det nok er fremtiden og fordi jeg samtidig ønskede, at det hele også skulle

være tilgængeligt fra en Touch-skærm oppe på dækket.

Krav til min løsning

Mine krav til løsningen var, at følgende navigationsudstyr skulle være tilgængelig både i styrehus

og på dæk:

1. Kortplotter og GPS

2. Vind/Vejr instrumenter

3. Radar

4. Ekkolod/Sonar

5. Andre informationer. (Disse omtales senere)

Så vidt muligt skal navigationsenheder kunne betjenes fra begge placeringer, hvilket kun delvis er

opnået.

Som efterlønner (1) har jeg haft mulighed for at bruge en masse tid på ’research’ efter passende og

efter min mening prisfornuftigt udstyr. På næste side ses en oversigt på den valgte løsning.

(1) Vedr. efterlønnere skal det lige bemærkes at de betaler både skat og A-kasse bidrag og er derfor på

arbejdsmarkedet på lige fod med andre. Dette er vigtigt, da mange ægtefæller/samlevere har den fejlagtige

opfattelse at efterlønnere har masser af tid til at støvsuge, vande blomster m.m. Dette er selvfølgelig helt

’ude i hampen’ , da vi stadig er på arbejdsmarkedet, men blot er pålagt den tunge pligt selv at bestemme

hvad vi skal lave, og det gør vi så efter bedste evne.

Side 3


Dublering af navigationssystemer på trykfølsom skærm – (Touch screen)

Instrumentering

Efter mange overvejelser er jeg nået frem til følgende instrumentsammensætning:

Styrehus

Furuno GP-32 GPS

AIRMAR WS-

USB NMEA 0183

USB Converter

Dæk

AIRMAR PB150

Weather Station

Instrument

( i mastetop )

USB

GPS NMEA (2)

Si-tex Koden

T-921 Digital Dual

Range Radar

(2)

(1)

Si-tex Koden

2KW 24NM

Radar Radome

( i mast )

VGA

AIRMAR WS-C15 NMEA 0183

Connector Cable (15 m)

Furuno RO 4800 VHF

DSC radio med AIS

AIS NMEA

(1)

RS 232 Seriel

NMEA via USB

Epiphan

VGA to USB

Frame Grabber

USB

USB booster

forlænger

Könic, 7 vejs

aktiv USB Hub

Navpixel, NPD0835, 8.4”

IP68 Marine Display

NavPod

instrument

kasse til

indbygning af

Navpixel

skærmen

Furuno

trådløs

P 4800

Ovenstående kan ved første øjekast virke en smule uoverskuelig. Dette skyldes i første omgang,

at alt hvad der sker på PC skærmen også skal vises på Touch-skærmen som igen kræver at visse

komponenter og konvertere er installeret og forbundet til PC’en. Alle forbindelser til/fra PC’en

S-video via USB

Video

Interface

VGA

USB Mobilt

bredbånd

USB

Keypad

VGA CAT5/5e/6

Extender

( Modtager )

Echopilot ’Black Box’

Forward Looking Sonar

Dell Inspiron Mini 10v

USB (10 m) CAT5E UTP

Netværkskabel (10 m)

Rosendahl

Grand Cru

vinprop

Transmitter

VGA CAT5/5e/6

Extender( Sender )

Transducer

VGA

Stålrør til NavPod

montering

Side 4


Dublering af navigationssystemer på trykfølsom skærm – (Touch screen)

foregår via USB (Universal Serial Bus (2) ) med undtagelse af Touch-skærmen der også kræver en

VGA-skærm forbindelse til visning af PC skærmen. Touch forbindelser mellem PC og Touchskærm

håndteres via en USB forbindelsen. Udover USB forbindelser til PC’en er de enkelte

enheder, via en NMEA Combiner/Multiplexer, forbundet således at, f. eks. Radar’en modtager

positions data fra Furuno GPS’en. De enkelte navigationsenheder er beskrevet i det følgende:

PC og Touch-skærm

Valget af Dell Inspiron Mini 10v som navigationscomputer er begrundet i

følgende:

Den vejer kun lige godt 1 kg.

Lysstyrken kan dæmpes og intensiveres ved simple tryk på PF

taster. Den kan således aflæses i solskin eller dæmpes så den

ikke blænder ved sejlads om natten.

10v modellen har en VGA port der er nødvendig for tilkobling af

Navpixel Touch-skærm.

Anvender skærmopløsning 800x600 pixel der passer til Touch-skærm.

Denne model har ikke et indbygget CD-rom drev, hvorfor et eksternt drev er anskaffet. Dette har

jeg altid liggende i båden sammen med CD’en fra ’Det Levende Søkort’ således at den kan sættes

i når det kræves. CD-rom drevet er dog ikke krævet hvis jeg anvender SeaCear, hvad jeg for det

meste gør. Jeg er dog nødt til også at have DLSK for at få fingre i de elektroniske danske søkort.

Mere om SeaClear og søkort senere.

Til PC’en er yderligere tilkoblet en 7-port aktiv (strømleverende) USB Hub. Alle 7

porte anvendes på forskellig vis til at gøre al udstyr tilgængelig på PC’en. Dette

beskrives i detaljer senere. PC’en får strøm fra en DC/DC adapter der giver de

nødvendige 19v.

Navpixel Touch-skærmen er indbygget i en Navpod instrument

kasse og monteret med 2 stålbøjler ved styrepladsen på

dækket. Stålbøjlerne er afkortet så skærmen ikke rager mere

op end højest nødvendig.

(2) Vedr. USB (Universal Serial Bus), også kendt som Plug and Play. Denne protokol har været på markedet

snart mange år, men gik fra starten under navnet ’Plug and Pray’, primært fordi den p.g.a. de enkelte

leverandøres’ software-drivere var meget ustabil. Med tiden er dette blevet meget bedre og jeg har sikret

mig at de USB drivere der anvendes i min løsning er velfungerende.

Side 5


Dublering af navigationssystemer på trykfølsom skærm – (Touch screen)

Kortplotter og GPS

Oprindelig anvendte jeg Det levende Søkort (DLSK), men er siden gået over til SeaClear II, der er

et gratis system der kan hentes ned fra nettet. (Se www.sping.com/seaclear ).

Søkort

Danske søkort kan ikke umiddelbart anvendes sammen med SeaClear, da disse kun leveres

sammen med DLSK i Kort og Matrikelstyrelsens eget specielle kortformat (.it). Jeg havde derfor et

langt og træls arbejde med at klippe/klistre alle de danske søkort sammen og gemme dem som

bitmap (.bmp) filer, der herefter med en funktion i SeaClear blev kalibreret og gemt i .WCI format

der er et af de kortformater som SeaClear kan anvende. Der findes dog så vidt jeg ved et

købeprogram hos KMS (Visit 4.2 Plus) der måske kunne klare konverteringen til BMP format. Med

SeaClear har jeg nu yderligere mulighed for at lægge kort fra det meste af verden ind i min

kortplotter. Der findes andre gratis Kortplotter systemer på nettet og jeg tror DLSK vil få meget

svært ved at klare sig i konkurrencen med en hel verden af engagerede og kompetente udviklere.

Måske var det bedre hvis Dansk Sejlunion stoppede med at være software udvikler og i stedet

brugte deres kræfter på, sammen med Kort og Matrikelstyrelsen, at levere opdaterede kort i

gængse formater. F. eks. i .JPG format der kan anvendes til overlægning i Google Earth. I øvrigt

kan man ganske gratis downloade alle amerikanske søkort, så skulle jeg en dag anløbe Charlotte

Amalie på De Vestindiske Øer, så har jeg allerede kortet. Man har vel lov at drømme lidt.

GPS

Det Levende Søkort SeaClear

Der er flere årsager til at Furuno GP32 er valgt i stedet for en langt billigere USB GPS som f.eks.

kan købes hos Dansk Sejlunion. Den første er at det er godt at have en fungerende GPS hvis

PC’en skulle svigte. En anden er at Furuno GP-32 også levere GPS positionsdata til VHF radioens

DSC del således at positionen automatisk medsendes på et Distress (nød) kald. Endelig kan rute

og waypoint data overføres fra kortplotter til GPS. Dette gøres med et program der hedder

GPSUtility der kan læse en SeaClear genereret rute og lægge den ind i Furuno GP32.

Side 6


Dublering af navigationssystemer på trykfølsom skærm – (Touch screen)

Vind instrument (AIRMAR PB150 Ultrasonic WeatherStation)

(Eksempel på skærmbillede. Aktuelle data er ikke vist)

AIRMAR PB150 er en vindsensor uden bevægelige dele som viser en række vindrelaterede

instrumenter på PC’en. Systemet består grundlæggende af 3 komponenter:

Sensor. Skal placeres hvor vinden frit kan passere og er sat øverst på mesan masten..

Converter box der indeholder tre kabeludgange. Strømkabel, kabel til sensor og USB

kabel for tilslutning til PC. Box’en er placeret i min nye instrumentkasse. Herom senere.

WeatherCaster. Program til installation på PC. Denne software kræver en PC skærm med

en opløsning på 1024 x 768. Dette betyder at lidt af højre og nederste del af billedet ikke

kan vises på min PC, da den skal kører 800 x 600 af hensyn til min Touch-skærm. Jeg

kunne have valgt en større Navpixel skærm, men ønsker ikke den skal være større end

højst nødvendig og de ønskede instrumenter vises trods alt tilfredsstillende.

Hvis der er plads nok kunne følgende være en mulighed. Den findes også i 15, 17 eller 19”

udgaver:

NAVPIXEL NPD1236

12.1" IP68 Sunlight Readable Marine Display

Main Features

- 1000 Nits Sunlight Readable LCD

- Long Life, Low Power Consumption LED Backlight

- -10°C~50°C Wide Operation Temperature

- Advanced Optical Bonding (AOT)

- Resistive Touch Support

- IP65 Waterproof

- 9~36V DC input

Weather station

Sensor

Converter box

Side 7


Dublering af navigationssystemer på trykfølsom skærm – (Touch screen)

Radar

Der findes kun få PC baserede systemer på markedet der kan integrere en radar. De tre

væsentligste er:

Nobeltec http://www.nobeltec.com/

Visual Navigation Suite (VNS) International

Admiral International

Euronav http://www.euronav.co.uk/

seaPro3000series

P-Sea http://www.p-sea.com/

WindPlot II/MAX

Disse løsninger er temmelig kostbare, men har da også mange fine faciliteter som f. eks.

overlægning af radar billede på PC kortplotter. En ren PC ’black box’ løsning betyder imidlertid, at

man ingen radar har hvis PC’en svigter. Dette er ikke særlig rart hvis man ligger midt i Øresund i

tæt tåge. Af backup hensyn har jeg derfor valgt følgende løsning:

Si-tex/Koden MDC-921 Digital Dual Range Radar

Radar Display

Radar Radome

VGA2USB

converter

(Frame grabber)

Side 8


Dublering af navigationssystemer på trykfølsom skærm – (Touch screen)

Denne ret nye radar indeholder en række spændende faciliteter der normalt kun ses i væsentlig

dyrere radar enheder.

True Trail Function

Let at skelne mellem forskellige objekter, da

skibe i bevægelse danner en hale efter sig

Automatic Tracking Aid (ATA)

Kan låse og følge skibe der kommer

indenfor en defineret zone

Dual Range Display

Som at have to radar’er indstillet på hver sin

afstand

AIS

Hvis tilkoblet, vises AIS data for de fartøjer

der er udsyret med en AIS transmitter

Side 9


Dublering af navigationssystemer på trykfølsom skærm – (Touch screen)

Denne radar skærm er endvidere udstyret med en VGA udgang for tilslutning af en ekstern skærm.

Denne udgang kan jeg imidlertid ikke umiddelbart anvende, da jeg at ønsker radar billedet vist af

en applikation der kører på min PC. Jeg har derfor installeret en lille VGA til USB konverter med

tilhørende driver og software. Denne VGA2USB enhed (kaldet en ’Frame grabber’) er fra en

canadisk leverandør der hedder Epiphan. Radar billedet vises så i et vindue på PC’en og derfor

også på min Touch-skærm oppe på dækket.

Egentlig betjening (skift af indstillinger) kan dog kun foretages fra radarens egen display enhed.

Sonar

En ’fremad kiggende’ sonar er først og fremmest valgt fordi det er rart at vide hvornår man går på

grund, i stedet for først at opdage det når man står der.

Echopilot FLS Platinum Forward Sonar – Black-Box

Echopilot er, så vidt jeg kan finde ud af, den eneste ’fremad kiggende’ sonar der er til at betale for

os lystsejlere.

Echopilot

enheder

Echopilot kan via den installerede video box udsende sine skærmbilleder på forskellig vis,, bl.a.

som et S-video signal. For at få dette signal ind i PC’en har jeg installeret en S-video til USB

konverter med tilhørende driver. Jeg har derudover installeret en lille ’shareware’ program

(AMCap) som via den installerede driver kan vise Echopilot billedet på PC skærmen og derfor

også på Touch-skærmen.

Da jeg her har valgt en ren ’black box’ løsning betyder det, at jeg må klare mig med mit ’gamle’

Voyager ekkolod hvis PC’en svigter.

Side 10


Dublering af navigationssystemer på trykfølsom skærm – (Touch screen)

Betjening af PC og Navpixel Touch-skærm

De forskellige instrumenter kan vises på forskellig vis på skærmen. I følgende opsætning vises

hvert instrument i sit eget fuldskærms

billede. Et eksempel hvor flere

instrumenter vises samtidig på skærmen

følger senere. Uanset opsætning er det

vigtigt at man nemt kan skifte mellem de

enkelte skærmbilleder. Jeg har derfor

hentet et lille ’handy’ program kaldet

”Virtual Screen Manager” (VSM) på

internettet. VSM er et ’shareware’ program

og koster ca. kr. 50,-. I dette program kan

man definere et vilkårligt antal ’virtuelle’

skærme i hvilken de enkelte applikationer,

f.eks. SeaClear kortplotteren vises i et

’virtuelt’ skærmbillede, mens Radar’en

vises i et andet virtuelt skærmbillede. I ’Settings’ funktionen defineres de virtuelle skærme man

ønsker at anvende.

Under opstart af PC’en startes VSM automatisk og installerer en lille ’menu’ hvor symboler (ikoner)

for de definerede ’virtuelle’ skærme kan vælges. Menuen er her placeret i skærmens nederste

venstre side, men vises kun hvis mus markøren placeres her eller man peger i dette område på

Touch-skærmen. Man kan herefter vælge den applikation man ønsker at starte og anvende i den

valgte virtuelle skærm.

I bunden af skrivebordet ses ikoner for de systemer der skal startes i hver sin virtuelle skærm, f.

eks. Plotter i skærm 1. Vind instrument i skærm 2, o.s.v.

Side 11


Dublering af navigationssystemer på trykfølsom skærm – (Touch screen)

Virtuelle skærme

Følgende viser et par eksempler hvor den lille menu anvendes til at vise forskellige instrumenter,

både på PC’en og på Touch-skærmen:

Vælges første menupunkt vises Plotter Vælges næste vises vind instrumenterne.

På Touch-skærmen vælges de forskellige menupunkter med fingeren eller et andet pegeredskab.

Side 12


Dublering af navigationssystemer på trykfølsom skærm – (Touch screen)

Menu til Touch-skærm

VSM anvendes således til nemt at skifte mellem de enkelte instrumenter på PC skærmen eller på

Touch-skærmen. Når en instrument-skærm er valgt, har den ofte indbygget funktioner der

aktiveres ved avanceret brug af musen eller ved tryk på forskellige PC taste-kombinationer, f. eks

anvender SeaClear musens ’rulle-hjul’ eller tastekombinationer CTRL - og CTRL + til zoom ud eller

ind af kortplotter vinduet. Disse tastekombinationer er imidlertid ikke tilgængelige på Touchskærmen,

der kun kan lave muse-klik.

For at afhjælpe dette problem har jeg ved hjælp af et produkt kaldet ’Virtual Keyboard Designer’

fremstillet nogle ’trykknapper’ der med 50% gennemsigtighed overlægger skærmbillederne.

Følgende viser hvordan det ser ud på SeaClear skærmen:

Trykknap-menuen kan minimeres ved klik på ’Menu off’. Menu-off skifter herved til ’Menu on’ der

kan gen-aktivere menuen. Menuen kan i øvrigt flyttes rundt på skærmen hvis den skulle komme i

vejen for et eller andet.

Side 13


Dublering af navigationssystemer på trykfølsom skærm – (Touch screen)

Flere instrumenter på samme skærmbillede

Som nævnt tidligere startes VSM automatisk under opstart af PC’en og installerer den lille ’menu’

hvor symboler (ikoner) for de definerede ’virtuelle’ skærme kan vælges.

I følgende eksempel startes flere instrumenter op i samme ’virtuelle’ skærm, idet både Plotter,

Radar og Sonar startes op i første virtuelle skærm. Vind instrumenter startes stadig i skærm

nummer 2, da Airmar’s WeatherCaster applikationen ikke overholder Windows arkitekturen og kun

kan afvikles i fuldskærms-mode.

Jeg har beklaget mig til Airmar’s udviklingsafdeling i Japan, der erkender problemet og siger at de

planlægger en ny version der er en ’rigtig’ Windows applikation og som i øvrigt vil respektere den

aktuelle skærmopløsning, f. eks. 800x600 og ikke som nu, hvor mindst 1024x768 er krævet for at

se hele skærmbilledet. De vil imidlertid ikke sige noget om hvornår denne nye version af

WeatherCaster vil være tilgængelig, hvilket er helt normalt i den branche.

Side 14


Dublering af navigationssystemer på trykfølsom skærm – (Touch screen)

Følgende viser hvordan et delt skærmbillede kan se ud:

De enkelte instrumenter kan maksimeres til fuldskærms-mode på forskellig vis:

Plotter

Normal Windows kontrol kan bruges til maksimering/minimering af plotter vinduet. Når billedet

maksimeres overlægger det Sonar og Radar billederne. Når det minimeres vender det tilbage det

viste udseende.

Sonar og Radar

Maksimeres ved ’double-click’ med musen eller på Touch-skærmen. Nyt ’double-click’ vil sende

sonar billedet tilbage til øverste/højre hjørne og radar billedet tilbage ti nederste/højre hjørne.

Side 15


Dublering af navigationssystemer på trykfølsom skærm – (Touch screen)

Kun fantasien sætter grænser

Med det hele kørende på en PC er der mulighed for at gøre en masse information let tilgængelig.

Følgende billeder viser nogle eksempler:

IALA afmærkninger, vigeregler, m.m. VHF nødkald, radiostationer, m.m.

På både computer og på Touch-skærm kan der bladres i f.eks. PDF dokumenter

Side 16


Dublering af navigationssystemer på trykfølsom skærm – (Touch screen)

Web Kamera

Check i kahytten om kaptajnen (fruen) har kaffen færdig.

Kamera kunne også installeres i f.eks. motorrum, m.m.

Mobilt bredbånd

Check vejrudsigten eller din e-mail.

(Skulle virke i de fleste danske farvande, men virker nok ikke hvis du er midt

ude i Stillehavet)

Google Earth

Kig nærmere på den havn du er på vej til. (Virker over hele

verden)

(Der sker i øvrigt rigtig meget på dette område, f.eks omkring overlægning af

søkort og måske navigation via Google Earth)

Side 17


Dublering af navigationssystemer på trykfølsom skærm – (Touch screen)

Instrumentbord

En Nauticat 33 har ikke lige et oplagt sted man kan

placere en række instrumenter og tilhørende

enheder. Det hele bliver nemt en lidt rodet

opsætning med instrumenter der står og ’stritter’ til

højre og venstre med ledninger ført gennem panelet

under vinduerne.

Da der skulle installeres en række nye instrumenter,

konvertere, USB Hub, strømadapter, MNEA

multiplexer m.m., besluttede jeg at bygge et nyt

instrument panel/kasse.

Instrumentkassen kunne placeres mellem

overkanten af papirsøkortene (3) og den buede

panelkant under vinduerne. Det var derfor bare med

at komme i gang med opmåling, fremstilling af

tegninger og indkøb af teaktræs plader og lister.

Da jeg hverken er snedker eller bådebygger var

dette en noget tidskrævende ’prøvelse’ som virkelig

har taget sin del af dette hyggelige vinterprojekt.

Heldigvis har jeg kunnet stå i mit lille varme

værksted og lave det meste.

Som det ses er der afsat god

plads rundt om PC skærmen for

det tilfælde, at jeg en dag vil

anvende en PC med en større

skærm.

Den buede facon gør at kassen

glider nogenlunde pænt ind i

Nauticat’ens stil og ikke virker alt

for ’dominerende’

Underkanten af kassen er hævet

en smule således at kanten af

papirsøkortene lige går ind under

og det nødvendige USB kabel fra

Hub’en inde i kassen kan

tilsluttes PC’en. Der er i øvrigt

adgang til USB Hub’en gennem

et hul i kassen der er placeret

bag PC skærmen.

(3) Jeg sejler selvfølgelig ikke uden af have mine papir søkort, håndholdt kompas, passer og lineal ved hånden.

Elektronisk navigationsudstyr er som bekendt kun hjælpemidler der kan svigte og man skal jo kunne klare

sig uden dem, ik?

Side 18


Dublering af navigationssystemer på trykfølsom skærm – (Touch screen)

Indmad – miderste del

Kigger man ind i instrumentkassen vil en erfaren marine elektronik mand nok få et par nervøse

trækninger og udbryde. ”Føj for en fuglerede”. Det har han jo nok ret, men det skyldes især de lidt

lange USB kabler der sidder løst fordi USB Hub’en helst skal kunne tages ud eller i hvert fald være

tilgængelig gennem det hul i front-panelet, der normalt dækkes af PC skærmen.

Furuno GP32 GPS

Kabel til Sonar

’keypad’

12v til 19v DC/DC

adapter for PC

strømforsyning

Epiphan VGA til

USB adapter.

’Frame Grabber’

Indmad Instrumentbord – miderste del

S-video til USB adapter

Echopilot Sonar

Video box

USB Hub. Monteret i

klemme så den kan

udtages gennem hul

bag PC skærm

Side 19


Dublering af navigationssystemer på trykfølsom skærm – (Touch screen)

Indmad – højre del

Lidt mindre fuglerede i denne del.

Echopilot Video

Interface box

Sitex/Koden radar

GPS og AIS NMEA

input kabler

Indmad Instrumentbord – højre del

LM7812 chip og

kondensatorer til

levering af stabil

12v

Blæser til køling

Radar ’buzzer’

Da kassen er temmelig tæt pakket med varmegivende enheder har jeg valgt at indbygge en blæser

jeg i forvejen havde liggende efter at min stationære PC afgik ved døden i forbindelse med et

lynnedslag i vores hus i december. I den anden ende af kassen er i øvrigt installeret en lille

hastighedsregulator til blæseren. Derudover er der installeret et lille LED display med føler der

viser temperaturen i kassen.

Det lille samlesæt til levering af stabil 12v er anskaffet hos ScanLys i Frederikssund, der har været

så venlig at lave dette lille samlesæt til bådfolket.

Side 20


Dublering af navigationssystemer på trykfølsom skærm – (Touch screen)

Indmad – venstre del

Tilbage i fuglereden.

12v til stabil 5v

regulator

Actisense NDC-4 NMEA

Combiner/Multiplexer

Den valgte Actisense NMEA Combiner/Multiplexer er en historie for sig, men den kan kort fortalt

tage NMEA input fra 4 instrumenter, i mit tilfælde fra følgende:

GPS (Furuno GP32)

AIS (Furuno VHF 4800

Vind (Airmar Weather Station)

Ekkolod (Echopilot Forward Looking Sonar)

LED display for

temperaturføler

Indmad Instrumentbord – venstre del

Fra Actisense Control Center, der afvikles på PC’en, kan de enkelte porte konfigureres, 4800 bps

for GPS og 38400 for AIS. NMEA output fra de enkelte instrumenter kombineres til en fælles strøm

der samtidig kan filtreres så der ikke opstår konflikter hvis 2 instrumenter udsender samme type

NMEA data. Hvilket f.eks. er tilfældet her, hvor både Airmar Weather Station og Furuno GPS

udsender GPS NMEA data.

På næste side ses diagrammet over min NMEA implementering.

Strøm

regulator

til blæser

Drejeknap til

strømregulator

Panel med 6

strøm kontakter

til instrumenter.

Side 21


Dublering af navigationssystemer på trykfølsom skærm – (Touch screen)

NMEA and Power Diagram

Side 22


Dublering af navigationssystemer på trykfølsom skærm – (Touch screen)

Hvad har det kostet? (ud over en masse dejligt arbejde i en lang og kold vinter)

Få ting i denne verden er gratis og denne løsning har da også kostet en del. Jeg mener dog den er

’konkurrencedygtig’ overfor de gængse løsninger fra Garmin, Raymarine eller andre leverandører.

Samtidig mener jeg den er rimelig fremtidssikret, da det ser ud til at flere og flere marine produkter

udvikles til også at kunne afvikles på en PC. Det betyder at det bliver nemmere at opdatere og

tilkoble nye funktioner fra forskellige leverandører uden at skulle udskifte sine instrumenter.

Følgende tabel indeholder cirka priser på de væsentligste komponenter i den beskrevne løsning.

Ved visse komponenter er angivet en $ eller £-pris, da de er hjemtaget fra USA eller England.

Disse priser inkluderer importtold samt forsendelsesomkostninger:

Komponent

Computer Dell Inspiron Mini 10v

Könic, 7 vejs aktiv USB Hub

VGA CAT5/5e/6 Extender (Sender & Receiver)

RS 232 Seriel via USB adapter

USB booster forlænger

Navpixel, NPD0835, 8.4” IP68 Marine Display.

(Denne pris stammer Dansk Sejlunion – Sejler shoppen)

Rosendahl Grand Cru vinprop

(Perfekt pegeredskab til skærmens touch funktion)

NavPod instrument kasse til indbygning af Navpixel skærm

NavPod – SK135 stålrør montering

Furuno GP-32 GPS

Furuno RO 4800 VHF/DSC radio med AIS

Furuno Trådløs P 4800

AIRMAR PB150 Weather Station

AIRMAR WS-USB NMEA 0183 USB Converter

AIRMAR WS-C15 NMEA 0183 Connector Cable (15 m)

Si-tex Koden T-921 2KW 24NM Radar 18" Radome

Epiphan VGA2USB Frame grabber

Echopilot Platinum FLS Black Box System

USB 2.0 Video kabel (USBVG5)

Actisense NDC-4-A-USB NMEA Data Multiplexer

Diverse (kontaktpanel, LED display, omformere, regulator,

små software produkter, ledninger m.m)

I alt

ca. USD $

ca. GBP £

$250,-

$125,-

$1.000,-

$130,-

$75,-

$3.480,-

$370.-

£960,-

ca. DKK

2.300,-

250,-

499,-

99,-

299,-

8.750,-

150,-

1.250,-

625,-

2.800,-

2.500,-

950,-

5.000,-

650,-

375,-

17.400,-

1.850,-

7.800,-

249,-

$430,- 2.200,-

Ca. 2.500,-

58.446,-

Side 23

More magazines by this user
Similar magazines