Bo Sandroos advokatfirma - Offshore Center Danmark

offshorecenter.dk

Bo Sandroos advokatfirma - Offshore Center Danmark

En introduktion til

skifergas i Danmark

Offshore Center Danmarks årsmøde

Esbjerg

13. september 2012


Hvorfor en præsentation af

skifergas i Danmark?

• Interessant onshore-aktivitet inden for E&P

– 7. udbudrunde (offshore) på vej i 2013

• Efterforskning i gang i Nordjylland

• Potentialet betydeligt, ved fund

– Samfundsmæssig betydning

– IEA 2011: 650 mia. m 3 (samlet DK gasproduktion siden 1985: 140

mia. m 3 )

– Global ”game changer” (?)

• En politisk debat herhjemme

2


Min baggrund

• 15 års erfaring som advokat inden for offshore E&P

– Juridisk rådgiver for såvel operatører som leverandører

– I dag rådgiver for borelederen på kommende efterforskningsboring i

Nordjylland

• Forfatter til ”Undergrundsloven med Kommentarer” (2012)

• Kort tema-artikel om skifergas (januar 2012)

– www.sandroos.dk / ”News & Events”

3


Hvordan kommer selskaberne

i gang?

• § 5. Klima-, energi- og bygningsministeren kan for et

nærmere bestemt område på nærmere fastsatte vilkår

meddele tilladelse med eneret til efterforskning og

indvinding af et eller flere råstoffer.

• § 6. Tilladelser efter § 5 meddeles, efter at sagen har været

forelagt et af Folketinget nedsat udvalg (Klima-, Energi- og

Bygningsudvalget).

• Følger i øvrigt de regler der gælder for offshore

efterforskning og produktion af olie og gas (dog: onshore)

4


Licenser i Danmark

Kilde: Energistyrelsen

5


Dannelsen af skifergas

• Al naturgas bliver dannet i lag i undergrunden af organisk

materiale

• Skiferformationer er karakteriseret ved en meget lav

gennemstrømningsevne

• Alunskiferen kan ses i brud i Norge, Sverige og på

Bornholm , mens den andre steder i Danmark findes i 2-8

km’s dybde – stor variation

• Alun skiferen har et højt indhold af organisk materiale og er

aflejret i Midt/Sen Kambrium til Tidlig Ordovicium (ca. 530-

495 mio. år siden)

6


Geologien

Kilde: Energistyrelsen

• Stor aktivitet

i USA

igennem

mange år

Boringer

– Betydelig

produktion

– Køb og salg

af andele

• Aktiviteter

uden for USA

først optaget

nu

7


Produktionsteknologi

• Tilnærmelsesvis samme teknologi og processer som ved

konventionel olie- og gasproduktion

– Vandrette boringer

– Frakturering

– Stimuleringsteknikker

– Dog lav produktivitet pr. brønd større antal brønde

• Onshore

Boreplads, tilgangsveje - infrastruktur

– Land bore-rig

• Miljørisici – forurening (grundvand)

– På overfladen

– Fra lækkende foringsrør/beton, i brønden

– Fra fraktureringen

8


Opsummering

• Skifergas er endnu på et meget tidligt udviklingsstadie i

Danmark (og i Europa) (efterforskningsfase)

• Skifergas er alm. naturgas (primært metan)

• Hydraulisk frakturering er en velafprøvet teknik, der

ligeledes bruges i Nordsøen (olie udvinding fra tæt-kalk)

• Skifergas kan udvikles hvis industri, stat og samfund

generelt er overbeviste om værdien af det

• Mere information

– www.skifergas.dk (operatør). www.nordsoefonden.dk (partner)

– www.geus.dk

– www.sandroos.dk

9

More magazines by this user
Similar magazines