30.08.2013 Views

SHG8015/00 Philips Bærbare spilhovedtelefoner

SHG8015/00 Philips Bærbare spilhovedtelefoner

SHG8015/00 Philips Bærbare spilhovedtelefoner

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Spil løs!

Sonic Vibes system

Spilhovedtelefonen SHG 8010 med SonicVibes gør spil på bærbart udstyr helt levende!

Du mærker alle skud og eksplosioner gennem halspuderne. De komfortable ørekapsler

egner sig til alle.

Vær med på noderne

• Kraftige højttalerdrivere giver ultrarealistisk lyd

• Med de sensationelle Sonic Vibes kan du mærke det spil, du spiller.

Du glemmer, du har dem på

• Ultrakomfortable In-Ear-hovedtelefoner, der passer til alle aldre.

• Futuristisk kraveform, der passer perfekt rundt om din hals

Altid klar

• Batteri medfølger, så du kan bruge produktet med det samme.

• Bæretaske beskytter hovedtelefonen, når den ikke er i brug.

• Egner sig til brug sammen med de vigtigste håndholdte spilenheder

Philips

Bærbare

spilhovedtelefoner

SHG8015


Bærbare spilhovedtelefoner

SHG8015/00

Specifikationer Interessante produkter

Lyd

• Membran: 13,5 mm neodym

• Frekvenskurve: 15 - 22,000 Hz

• Impedans: 16

• Max. belastning: 5 mW

• Følsomhed: 100 dB

• Type: Neodym

Tilslutningsmuligheder

• Kabeltilslutning: 3,5 mm forgyldt

• Kabellængde: 1,2 m

• Stik: GBA-adapter

• Kabeltype: OFC

Komfort

• Vibrationsregulering

Tilbehør

• Etui: Beskyttende etui medfølger

Strøm

• Batteritype: AAA, LR03

Udgivelsesdato

2007-11-04

Version: 2.0

12 NC: 9082 100 08824

EAN: 87 10895 97898 9

• Batterispænding: 1,5 V V

• Batterier: 1

Ydre indpakning

• 12 NC: 908210008824

• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97899 6

• Bruttovægt: 1,450 kg

• Højde: 320 mm

• Længde: 250 mm

• Nettovægt: 1.160 kg

• Mængde: 4

• Taravægt: 0,290 kg

• Bredde: 175 mm

Emballagedata

• 12 NC: 908210008824

• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97898 9

• Bruttovægt: 0,290 kg

• Højde: 290 mm

• Længde: 200 mm

• Nettovægt: 0,150 kg

• Taravægt: 0.140 kg

• Bredde: 35 mm


© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker

tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres

respektive ejere.

www.philips.com

Batteri medfølger

Der er ingen grund til at købe batterier for at komme i

gang. Sæt blot batterierne i og nyd lyden!

Bæretaske medfølger

Pas på hovedtelefonen og undgå at kablet filtres sammen

ved at opbevare den i denne smarte bløde bæretaske.

Komfortable in-ear-hovedtelefoner

De ultrakomfortable In-Ear-hovedtelefoner er designet til

at passe til alle aldre og vil gøre dig fuldstændig opslugt

af spillet. Du glemmer, at du har dem på.

Futuristisk kraveform

Hovedtelefonens futuristiske kraveform og ergonomiske

design passer perfekt omkring din hals og sikrer dig den

ultimative spiloplevelse igen og igen.

Kraftige højttalerdrivere

Kraftige højttalerdrivere giver ultrarealistisk lyd, så du

bliver fuldstændig opslugt af spillet.

Sonic Vibes system

Du vil føle det, som om du er en del af spillet, for du

oplever hvert slag, stød eller rystelse gennem en vibrator,

der er monteret oven på ørekapslen. Den gør action-spil

mere spændende end nogensinde før.

Egner sig til transportabelt spil

Egner sig til brug sammen med de vigtigste håndholdte

spilenheder og Pocket PC-mærker. Tilslut dem blot med

3,5 mm-hovedtelefonstikket.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!