Download - Prosa

prosa.dk

Download - Prosa

Underbetalte indere

PROSA:

CSC udnytter indiske it-folk

CSC må påtage sig ansvaret for underbetaling af de indere, som firmaet har hentet fra

CSC India, mener PROSA. CSC afviser at have gjort noget ulovligt og mener, det er rimeligt

at betale it-specialister 3.000-5.000 kroner plus logi og diæter om måneden. Når

bare det drejer sig om en kort periode.

Af Nina Ferdinand, nif@prosa.dk

CSC har gennem de seneste tre år hentet

omkring 900 indere til Danmark for at arbejde

til en løn af 3.000-5.000 kroner plus

8.500 kroner i diæter om måneden og betalt

bolig. Det selvom inderne skal tjene minimum

31.250 kroner for at kunne komme ind

i landet via den såkaldte beløbsordning, der

er en del af Udlændingeloven.

- Det er grov udnyttelse af inderne, der

nærmest lever under slavelignende forhold

og ikke selv kan bestemme, om de vil

til Danmark, vurderer forbundssekretær i

PROSA Hanne Lykke Jespersen.

Hun mener ikke, at CSC Danmark kan

have handlet i helt god tro:

– CSC har jo skrevet et andet beløb til

Udlændingeservice, end det de har betalt

inderne. Man er ikke rigtig uskyldig, når

man skriver en løn, man ikke betaler. De har

en hær af jurister, så de må have været klar

over, at det var på kanten af reglerne, siger

Hanne Lykke Jespersen.

Indersagen

Historien er kommet frem, efter en

inder ansat i CSC ringede til PROSA,

fordi han ikke fik den løn, han var blevet

lovet, da han tog til Danmark for at

arbejde som it-specialist.

Inderen har fået en indisk løn på godt

3.000 kroner og betalt bolig og kost.

Men boligen, som var en lille toværelses

lejlighed, kostede ifølge CSC

11.579 kroner om måneden, og diæterne

skulle være på 550 kroner om

dagen, dvs. 16.500 kroner om måneden.

Reelt fik han dog kun udbetalt

285 kroner om dagen til mad – næsten

det halve.

CSC afviser ulovligheder

Han har altså fået 8.500 kroner om

CSC afviser at have gjort noget ulovligt. dagen ud over sin indiske løn på 3.000

Lars Lundsgaard, der er Nordic capability

kroner.

Manden har en indisk kontrakt, hvor

manager i CSC, siger:

der står, at hvis han forlader CSC India

– Vi er helt sikre på, at vi har en god sag

inden for to år efter hjemrejse, skal

og ikke har gjort noget ulovligt. Vi har netop han betale en bod på 300.000 rupees –

selv henvendt os til Udlændingeservice for cirka 35.000 kroner – hvilket er mange

at være helt sikre.

penge for en inder, der tjener 3.000

kroner om måneden. Men da han kla-

CSC har sin egen beregningsmodel, der er

gede over sin manglende løn, fik han

godkendt af Udlændingeservice og skulle

straks ændret returbilletten og blev

leve op til reglerne, men Prosabladet kan sendt hjem få dage efter.

ikke få lov til at se den.

På vej ud af landet skriver han meget

Hanne Lykke Jespersen påpeger også, at vred sin opsigelse, og på grund af det

CSC tilsyneladende handler med Udlæn-

skal han betale boden på 35.000 kroner.

PROSA har tilbudt at betale hans

dingeservices velsignelse. Ifølge CSC har

omkostninger, hvis han vil føre sa-

Udlændingeservice godkendt, at CSC begen,

men efter pres i Indien har han

taler inderne mindre i løn, fordi lønnen er nu trukket sig. CSC India vil ikke give

skattefri i op til et år på grund af en særlig ham hans ’leave papers’, som er nød-

aftale mellem Danmark og Indien. Udlænvendige, for at han kan få et andet job

i Indien, før han frafalder alle krav mod

dingeservice forholder sig tavs i sagen og har

CSC Danmark.

ikke reageret på Prosabladets henvendelse.

– Det er meget bekymrende, at en offentlig >

8 Prosabladet · 3 · 2010

iStockphoto.com

More magazines by this user
Similar magazines