Kvalitet af kodningen i Landspatientregisteret vedrørende ulykker

si.folkesundhed.dk

Kvalitet af kodningen i Landspatientregisteret vedrørende ulykker

1. Indledning

Landspatientregisteret (LPR) er et landsdækkende register over sygehuskontakter

baseret på en standard beskrevet i ”Fællesindhold for basisregistrering af

sygehuspatienter”, som udgives hvert år af Sundhedsstyrelsen. Fra 1978 er der

registreret oplysninger om indlæggelser, og fra 1995 desuden ambulante besøg samt

skadestuekontakter. Der skal i forbindelse med skadestuekontakten registreres blandt

andet CPR-nummer, kontaktårsag, udskrivningsmåde og diagnose.

Hertil kommer for ulykker, vold og selvmordsforsøg en række ”ulykkeskoder”, der

beskriver skadesomstændighederne: skadessted, skadesmekanisme og aktivitet på

skadestidspunkt. Desuden angives det om der er tale om en køretøjsulykke, og i så fald

angives trafikantform og eventuel modpart. Kontaktårsagskoden skelner mellem

sygdom, ulykker, vold, forsætlig selvskade, senfølge og andet. Formålet med

ulykkeskodningen er at kunne anvende Landspatientregisterets data til overvågning af

ulykkesforekomsten. Ulykkeskodningen benyttes altså normalt ikke i forbindelse med

sygehusets behandling.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere kvaliteten af LPRs ulykkesregistrering med

henblik på registerets egnethed til overvågning af ulykkesforekomsten.

1.1 Landspatientregisteret

Skadestueregistreringen til LPR benytter kodningen af skadesomstændighederne der

skete ved ankomsten til skadestuen, samt lægens hoveddiagnose.

Skadestueregistreringen indeholder bl.a. følgende:

- CPR nummer og hertil knyttede oplysninger om alder, køn og bopælskommune

- Henvendelsestidspunkt

- Kontaktårsag

- Diagnose

- Afslutningsmåde (f.eks. indlæggelse)

I forbindelse med ulykker, vold og selvskade registreres desuden koder for følgende:

- Skadesmekanisme

- Sted

- Aktivitet (f.eks. erhvervsarbejde)

- Køretøjsulykke eller ej

- Transportform for tilskadekomne, og modpart (hvis køretøjsulykke)

Ulykkeskodningen i LPR sker efter NOMESKOs 2. udgave på 1-ciffer niveau.

11

More magazines by this user
Similar magazines