Kvalitet af kodningen i Landspatientregisteret vedrørende ulykker

si.folkesundhed.dk

Kvalitet af kodningen i Landspatientregisteret vedrørende ulykker

1.2 Ulykkesregisteret

Ulykkesregisteret (UR) er et register over skadestuekontakter i forbindelse med ulykker,

som registreres på fem udvalgte skadestuer (på Glostrup, Herlev, Frederikssund,

Esbjerg og Randers sygehuse) med det formål at blive benyttet i forebyggelsen af

ulykker. Her sker registreringen parallelt med, men til dels uafhængig af, den

administrative registrering og indberetning til LPR. Registreringen er primært baseret

på skadesedlerne, hvor kodesekretærerne sorterer de ulykkesrelaterede fra til

registrering i Ulykkesregisteret.

I Ulykkesregisteret registreres bl.a. følgende:

- Fødselsdato og køn (fra 2001 CPR nummer)

- Henvendelsestidspunkt

- Ulykkestidspunkt

- Skadet kropsdel og læsionstype (samt diagnose)

- Afslutningsmåde (f.eks. indlæggelse)

- Fritekstbeskrivelse af ulykken

- Skadesmekanisme

- Sted

- Aktivitet (f.eks. erhvervsarbejde)

- Transportform for tilskadekomne samt modpart (hvis køretøjsulykke)

- Branchekode (for arbejdsulykker)

- Sportskode (for sportsulykker)

- Koder for involverede og skadevoldende produkter

Ulykkeskodningen i Ulykkesregisteret er baseret på NOMESKOS ulykkesklassifikation

i 3. udgave og på et detaljeret niveau. Da NOMESKOS koder er hierarkiske, er koderne

i de fleste tilfælde identiske med LPRs koder, hvis man blot sammenligner 1. ciffer. Det

skal bemærkes, at selv om begge registre i princippet benytter samme klassifikation til

beskrivelse af eksterne årsager (NOMESKO), er kodesystemerne ikke altid 100 %

kompatible, og koderne kan i visse tilfælde ikke umiddelbart relateres til hinanden. Se

bilag A.

Ulykkesregisteret adskiller sig også fra Landspatientregisteret med hensyn til

kvalitetssikringen: I Ulykkesregisteret foretages kodningen af specialuddannede

lægesekretærer, som via møder og telefonisk kontakt hele tiden sikrer en høj og ensartet

kvalitet i kodningen.

Ulykker opdeles traditionelt i følgende kategorier:

Arbejdsulykker: Ulykker der sker i forbindelse med erhvervsarbejde

Køretøjsulykker: Ulykker, der involverer mindst et kørende transportmiddel (cykel, bil,

bus, lastbil, traktor mv.). Trafikulykker er den del af køretøjsulykkerne, der sker i et

trafikområde (hvor færdselsloven gælder), altså ikke i en indkørsel, skolegård, skov

mv.

Hjemme/fritidsulykker: De ulykker, der hverken er arbejdsulykker eller køretøjsulykker.

12

More magazines by this user
Similar magazines