Kvalitet af kodningen i Landspatientregisteret vedrørende ulykker

si.folkesundhed.dk

Kvalitet af kodningen i Landspatientregisteret vedrørende ulykker

Figur 1 Oversigt over de analyserede data

Man kunne forestille sig, at de registreringer i Ulykkesregisteret, der ikke blev

genfundet i LPR adskilte sig fra de andre, og at der derfor lå en bias ved kun at betragte

de kontakter, der var registreret i begge registre.

For at undersøge en sådan eventuel bias blev der foretaget en sammenligning mellem de

4663 registreringer i Ulykkesregisteret, som ikke blev genfundet i LPR, med dem der

blev genfundet. Der blev testet for forskelle i stedkode, skadesmekanisme og

aktivitetskode, samt ulykkestype (hjemme/fritid, køretøjs- eller arbejdsulykke).

Resultaterne af denne sammenligning er præsenteret i afsnit 3.1.1.

Desuden blev der også set på de 27.813 skadestuekontakter, der blev registreret som

ulykker i LPR, men ikke blev genfundet i Ulykkesregisteret, for at se hvad der var

forklaringen på dette. Resultaterne af dette er præsenteret i afsnit 3.1.2.

Endelig blev ulykkeskodningen for de 5 udvalgte sygehuse sammenlignet med de

resterende sygehuse for at undersøge om der var forskelle i kvalitet mellem disse. Her

indgik alle registreringer af ulykker, også fra de 5 sygehuse, uanset om de var genfundet

i Ulykkesregisteret.

18

More magazines by this user
Similar magazines