Kvalitet af kodningen i Landspatientregisteret vedrørende ulykker

si.folkesundhed.dk

Kvalitet af kodningen i Landspatientregisteret vedrørende ulykker

3. Resultater

Der er foretaget følgende analyser:

Undersøgelse af 4.663 registreringer i UR, som ikke er genfundet i LPR – disse

er sammenlignet med de genfundne (3.1.1)

Undersøgelse af 27.813 registreringer i LPR som har kontaktårsag ulykke, men

ikke er genfundet i UR – disse er sammenlignet med de genfundne (3.1.2)

281.005 registreringer som både findes i UR og LPR, her er sammenligningen

sket på kontaktniveau – disse analyser omfatter hovedparten af det følgende

(3.2)

Analyse af faktorer af betydning for kodekvaliteten (3.3)

Sammenligning mellem de 5 sygehuses LPR-registreringer indbyrdes (3.4)

Sammenligning mellem de øvrige sygehuse og de 5 udvalgte sygehuse (3.5)

Sammenligning mellem LPR-registreringerne for alle større sygehuse i Danmark

(3.6)

3.1 Analyse af skadestuekontakter som kun er fundet i et af

registrene

Hovedparten af analyserne af kvaliteten af ulykkesregistreringen i LPR i det følgende er

baseret på de skadestuekontakter, der er fundet både i LPR og UR. Man kan dog ikke på

forhånd vide, om disse er repræsentative for alle registreringerne i LPR. Derfor er der

lavet en særlig analyse af de kontakter, der kun er registreret i henholdsvis LPR og UR.

3.1.1 Skadestuekontakter registreret i Ulykkesregisteret, men ikke

genfundet i LPR

De skadestuekontakter i Ulykkesregisteret, som ikke kunne genfindes i LPR, i alt 4663,

blev sammenlignet med alle skadestuekontakter i Ulykkesregisteret (i alt 281.005).

Resultatet er præsenteret i tabel 3.1.

20