Kvalitet af kodningen i Landspatientregisteret vedrørende ulykker

si.folkesundhed.dk

Kvalitet af kodningen i Landspatientregisteret vedrørende ulykker

Tabel 3.3 Diagnosefordeling for LPR-registrerede kontakter efter ulykker, der ikke

findes i UR.

% LPR

% LPR

Diagnosegruppe Antal “ikke-UR” “ikke-UR”

også i UR

A-G 154 0.6 0.1

H 127 0.5 0.1

I-K 90 0.3 0.0

L 45 0.2 0.1

M 268 1.0 0.4

N-Q 3 0.0 0.0

R 345 1.2 0.1

S (skade) 16464 59.2 89.0

T (skade) 2446 8.8 7.5

Z (faktorer) 7866 28.3 2.7

Ugyldig diagnose 5 0,0 0,0

I alt 27813 100.0 100.0

Flertallet af kontakterne blandt ”ikke-UR” er altså relateret til ulykker, og nogle af disse

svarer sandsynligvis til de 4663 kontakter i UR, der ikke blev genfundet i LPR.

Det kan konkluderes, at der er nogen forskel på de ulykker der alene findes i LPR, og de

der findes begge steder. De væsentligste forskelle skyldes at de, der forlader skadestuen

inden undersøgelse eller behandling, ikke registreres i UR, samt at der er nogle alvorlige

skader med indlæggelse hvor der fejlagtigt ikke sker registrering i UR. Disse forhold

bør man have in mente, når analyserne i det følgende vurderes.

23

More magazines by this user
Similar magazines