Kvalitet af kodningen i Landspatientregisteret vedrørende ulykker

si.folkesundhed.dk

Kvalitet af kodningen i Landspatientregisteret vedrørende ulykker

Tabel 3.17 Fordeling af skadesmekanisme i UR for LPR-koderne ”andet”, ”ikke

oplyst” samt ulykker ikke kodet som sådanne

Skadesmekanisme i LPR →

”andet”, uoplyst

Skadesmekanismekode i UR ↓

alle

koder

Slag, stød pga. fald, samme niv. 15 % 21 %

Slag, stød pga. fald, trappe el. til lavere niv. 6 % 13 %

Slag, stød pga. kontakt med genstand, person, dyr 17 % 27 %

Klemning, snit, stik 17 % 17 %

Fremmedlegeme 12 % 5 %

Kemisk påvirkning 4 % 1 %

Termisk, elektrisk, strålingspåvirkning 3 % 2 %

Akut overbelastning 17 % 12 %

Andet, ikke specificeret 9 % 2 %

Antal i alt 38.538 281.005

Tabel 3.17 viser, at de skader som i LPR ikke har en specifik skadesmekanisme angivet

(oftest fordi de ikke er kodet som ulykke), fordeler sig over forskellige

skadesmekanismer. Dog er der forholdsvis mange ”fremmedlegeme” og ”akut

overbelastning”.

3.2.5 Kodning af aktivitet i ulykkesøjeblikket

Aktivitetskoden er den eneste kode, der kan benyttes til at udskille arbejdsulykker fra de

øvrige ulykker. Dette gælder også idrætsulykker, som dog også med en vis nøjagtighed

kan defineres ud fra stedkoden ”idrætsområde”. Tabel 3.18 viser, at netop for disse to

aktivitetskoder er der god overensstemmelse mellem LPR og UR, dog har LPR en noget

lavere andel af idræts- og arbejdsulykker end Ulykkesregisteret.

Tabel 3.18 Fordeling af aktivitetskode for LPR og Ulykkesregisteret, for

skadestuekontakter registreret både i UR og LPR

Aktivitetskode LPR UR

Idræt, sport, motion 11,6 % 13,5 %

Leg, hobby og anden fritidsvirksomhed 44,9 % 58,4 %

Erhvervsarbejde 14,7 % 16,3 %

Vitalaktivitet 4,0 % 2,0 %

Ulønnet arbejde 4,2 % 6,1 %

Anden aktivitet 11,5 % 0,6 %

Ikke specificeret aktivitet 1,6 % 3,1 %

Ikke kodet (ikke ulykke i LPR) 7,5 % -

Antal i alt 281.005 281.005

Til gengæld er der betydelige forskelle mellem Ulykkesregisteret og LPR i

registreringen af de andre aktiviteter. Særlig stor er forskellen for ”anden aktivitet” og

”ikke specificeret aktivitet” som tilsammen med ”ikke kodet” udgør 20 %. Tilsvarende

er ”leg, hobby, anden fritidsaktivitet” meget sjældnere i LPR end i UR.

32

More magazines by this user
Similar magazines