Kvalitet af kodningen i Landspatientregisteret vedrørende ulykker

si.folkesundhed.dk

Kvalitet af kodningen i Landspatientregisteret vedrørende ulykker

Tabel 3.24 Tabellen angiver for hver af de forskellige kombinationer af transportform

og modpart, hvor ofte en sådan ulykke er registreret som køretøjsulykke

eller ej i LPR. Kun ulykkessituationer med mindst 50 tilfælde er vist.

Transportform Fod- Cyklist Knallert MotorPerson- Varebil Lastbil, Andet Total

→ gænger

cykelbil bus

Modpart↓

Ingen modpart (findes ikke) 75% 85% 75% 91% 84% 39% 31% 77%

Fodgænger (findes ikke) 88% 86%

Cyklist 74% 91% 85%

Knallert 76% 93% 96% 87%

Motorcykel 87%

Personbil 79% 93% 96% 97% 95% 94% 93%

Varebil 96% 94%

Lastbil, bus 64% 94% 96% 91%

Andet 90% 41%

Total 68% 78% 88% 81% 93% 90% 49% 41% 82%

Tabel 3.25 Køretøjsulykkeskodningens kvalitet i LPR: Procentdel korrekt kodning af

transportform, baseret på registreringen i UR.

Sensitivitet: ”Hvor ofte er en transportform korrekt registreret i LPR”

Transportform Sensitivitet

Fodgænger 57 %

Cyklistulykke 75 %

Knallertulykke 83 %

Motorcykel 67 %

Personbil 90 %

Varevogn 47 %

Lastbil, bus 37 %

Andet 19 %

Modpartulykke, korrekt modpart 80 %

Af tabel 3.25 fremgår det, at især gruppen ”andet” er dårligt registreret. Gruppen

omfatter traktorer, trucks, militærkøretøjer og lignende. Disse ulykker er oftest ikke

kodet som køretøjsulykker, muligvis fordi de ikke er sket i et transportområde (og

dermed ikke er trafikulykker).

36

More magazines by this user
Similar magazines