Kvalitet af kodningen i Landspatientregisteret vedrørende ulykker

si.folkesundhed.dk

Kvalitet af kodningen i Landspatientregisteret vedrørende ulykker

Kvalitet af kodningen i Landspatientregisteret vedrørende ulykker

Analyse baseret på sammenligning mellem Ulykkesregisteret og Landspatientregisteret

på fem udvalgte sygehuse for perioden 1998-2000.

Af Bjarne Laursen, Jeppe W. Nielsen, Birthe Frimodt-Møller,

Anne Mette T. Kejs og Mette Madsen

© Statens Institut for Folkesundhed, november 2005

Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt mod tydelig kildeangivelse.

SIF’s formål

Statens Institut for Folkesundhed (SIF) er et selvstændigt sektorforskningsinstitut under

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. SIF’s primære formål er at forske i den danske befolknings

sundhed og sygelighed og i sundhedsvæsenets funktion. Derudover gennemfører instituttet

udrednings- og rådgivningsopgaver for offentlige myndigheder og deltager i uddannelse af

forskere, samt underviser inden for folkesundhedsvidenskab og samfundsmedicin.

Center for Ulykkesforskning

Center for Ulykkesforskning blev oprettet på SIF i 1999. Centeret har følgende hovedopgaver:

• At udføre ulykkesforskning, udredningsopgaver på ulykkesområdet og

forskningsbaseret rådgivning

• At drive og videreudvikle Ulykkesregisteret

• At arbejde på at etablere et landsdækkende nationalt ulykkesregister

• At indsamle og formidle information om skader og ulykker

Centeret udgiver et nyhedsbrev tre gange om året – se www.si-folkesundhed.dk/cuf - under

Nyhedsbrev

Forsidefoto: Hanne Møller

Grafisk tilrettelæggelse: Statens Institut for Folkesundhed

ISBN 87-7899-091-2

_______________________________________________________________________

Rapporten kan hentes som PDF-fil på www.si-folkesundhed.dk. Se under Udgivelser –

Bøger/rapporter

Statens Institut for Folkesundhed

Øster Farimagsgade 5A, 2. – 1399 København K

Telefon 3920 7777, Telefax 3920 8010

sif@si-folkesundhed.dk

www.si-folkesundhed.dk

4

More magazines by this user
Similar magazines