Kvalitet af kodningen i Landspatientregisteret vedrørende ulykker

si.folkesundhed.dk

Kvalitet af kodningen i Landspatientregisteret vedrørende ulykker

Tabel 3.29 Fordeling af stedkode registreret for de øvrige sygehuse, de 5 sygehuse, og

ulykkesregisteret.

Stedkode LPRø LPR5 UR

Transportområde 15,3 % 17,6 % 17,3 %

Boligområde 39,3 % 38,4 % 35,0 %

Produktions- og værkstedsområde 8,9 % 9,4 % 8,9 %

Butiks-,handels- og liberalt erhvervsomr. 3,1 % 3,0 % 2,3 %

Skole-, institutions- og off.administrationsomr. 10,6 % 11,4 % 11,1 %

Idræts- og sportsområde 11,6 % 12,2 % 13,5 %

Forlystelses- og parkområde 2,5 % 2,5 % 1,8 %

Fri natur 5,1 % 2,8 % 2,0 %

Hav- og søområde 0,6 % 0,5 % 0,5 %

Sted, andet og uspec. 2,9 % 2,2 % 7,7 %

Ikke kodet 0,3 % 0,0 % -

Antal i alt 1.460.936 286.955 281.005

Tabel 3.29 viser, at der kun er små forskelle mellem LPR5 og de øvrige sygehuse, når

det gælder fordelingen af stedkoderne. De eneste lidt større forskelle er, at 17,6 % af

ulykker sker i transportområde for LPR5 mod 15,3% for de øvrige sygehuse. Desuden

sker kun 3 % i fri natur (LPR5) mod 5 % for de øvrige sygehuse. Der er en tendens til,

at fordelingen af ulykkeskoderne i LPR5 ligner ulykkesregisteret mere end LPRø, men

dette kan jo skyldes at der her er tale om de samme ulykker. Generelt må det antages, at

stedkodningen i gennemsnit er nogenlunde af samme kvalitet for LPR5 og LPRø. Der

kan dog være betydelige forskelle mellem sygehusene, som det senere vil fremgå.

Tabel 3.30 Fordeling af skadesmekanismekoder i LPRø, LPR5 og UR

Skadesmekanisme LPRø LPR5 UR

Slag, stød pga. fald, samme niv. 20,9 % 22,8 % 21,3 %

Slag, stød pga. fald, trappe el. til lavere niv. 14,7 % 14,3 % 13,3 %

Slag, stød pga. kontakt ned genstand, person, dyr 30,6 % 30,4 % 27,0 %

Klemning, snit, stik 16,3 % 17,7 % 16,6 %

Fremmedlegeme 4,7 % 5,3 % 4,9 %

Kvælning 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Kemisk påvirkning 0,7 % 0,8 % 1,1 %

Termisk, elektrisk, strålingspåvirkning 1,3 % 1,5 % 1,6 %

Akut overbelastning 8,7 % 5,9 % 12,0 %

Andet og ikke specificeret 1,9 % 1,3 % 2,2 %

Ikke kodet 0,1 % 0,0 % 0,0 %

Antal i alt 1.460.936 286.955 281.005

Tabel 3.30 viser kun små forskelle i skadesmekanismen mellem de 5 sygehuse og

resten. Forskellen for akut overbelastning kan skyldes forskelle i fortolkning, som altså

er forskellig mellem de 5 sygehuse og de øvrige. Generelt må kvaliteten af

skadesmekanismekoden for de øvrige sygehuse siges at svare til de 5 udvalgte.

41

More magazines by this user
Similar magazines