Kvalitet af kodningen i Landspatientregisteret vedrørende ulykker

si.folkesundhed.dk

Kvalitet af kodningen i Landspatientregisteret vedrørende ulykker

Tabel 3.31 Fordeling af aktivitetskode for LPRø, LPR5 og Ulykkesregisteret (UR)

Aktivitetskode LPRø LPR5 UR

Idræt, sport, motion 13,1 % 12,1 % 13,5 %

Leg, hobby og anden fritidsvirksomhed 33,8 % 48,7 % 58,4 %

Erhvervsarbejde 14,4 % 15,3 % 16,3 %

Vitalaktivitet 8,9 % 4,7 % 2,0 %

Ulønnet arbejde 4,6 % 4,4 % 6,1 %

Anden aktivitet 18,7 % 12,7 % 0,6 %

Ikke specificeret aktivitet 6,5 % 2,1 % 3,1 %

Ikke kodet 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Antal i alt 1.460.936 286.955 281.005

Tabel 3.31 viser betydelige forskelle i aktivitetskodningen. Andelen af idrætsulykker

svarede for begge grupper af sygehuse til UR, det samme gælder for arbejdsulykkerne,

som dog registreredes lidt sjældnere for de øvrige sygehuse. For de øvrige

aktivitetskoder var der betydelige forskelle mellem UR og LPR.

Tabel 3.32 Fordeling af trafikantform mv. for LPRø, LPR5 og UR. Procent af alle

ulykker

Trafikantform LPRø LPR5 UR

Trafikulykke generelt 8,7 % 9,1 % 9,9 %

Fodgænger påkørt af cykel, bil mv. 0,5 % 0,4 % 0,4 %

Cyklistulykke 3,7 % 4,0 % 4,7 %

Knallertulykke 0,8 % 1,0 % 1,0 %

Motorcykel 0,4 % 0,3 % 0,4 %

Personbil 2,9 % 3,2 % 3,1 %

Varevogn 0,08 % 0,06 % 0,07 %

Lastbil, bus 0,13 % 0,09 % 0,2 %

Andet 0,14 % 0,09 % 0,09 %

Ikke oplyst trafikant 0,07 % 0,05 % 0,1 %

Eneulykke 4,3 % 4,8 % 5,7 %

Modpartsulykke 4,4 % 4,4 % 4,3 %

Antal i alt 1.460.936 286.955 281.005

Tabel 3.32 viser ikke de store forskelle mellem LPR5 og de øvrige sygehuse. Der er

begge steder en underregistrering af cykelulykker og busulykker sammenlignet med

UR.

42

More magazines by this user
Similar magazines