Kvalitet af kodningen i Landspatientregisteret vedrørende ulykker

si.folkesundhed.dk

Kvalitet af kodningen i Landspatientregisteret vedrørende ulykker

3.6 Forskelle i ulykkeskodningen mellem sygehusene i

Danmark

I et tidligere afsnit blev ulykkeskodningen på de fem udvalgte sygehuse sammenlignet

med ulykkeskodningen på de øvrige sygehuse i Danmark. Dette viste, at der i

gennemsnit ikke var væsentlige forskelle mellem de fem sygehuse og de øvrige. Dette

gennemsnit kan dog godt dække over betydelige forskelle sygehusene imellem, som det

var tilfældet for de 5 sygehuse. Vi har derfor også lavet en opgørelse over forskellen fra

sygehus til sygehus for alle sygehuse i Danmark. Af praktiske grunde er kun sygehuse

med over 30.000 skadestuekontakter årligt medtaget. Disse omfatter dog 88 % af

skadestuekontakterne i Danmark, og dermed den altovervejende del.

Figurerne viser, at der er en betydelig forskel i kodningen mellem sygehusene. Hvorvidt

denne forskel skyldes reelle forskelle i kontaktmønsteret eller forskelle i kodekvalitet,

kan principielt ikke afgøres for andre end de fem udvalgte sygehuse. Nogle af

forskellene er dog så påfaldende, at de næppe kan forklares alene ved forskelle i

kontaktmønsteret.

Figurerne 4-11 viser forskelle mellem de større sygehuse i Danmark, hvad angår

andelen af skadestuekontakter med udvalgte ulykkeskoder. Hvert punkt svarer til et

sygehus, og sygehusene er sorteret efter denne andel.

% af kontakter

% af kontakter

100

80

60

40

20

0

25

20

15

10

5

0

Fig. 4 Andel kodet som ulykke

Fig. 6 Andel kodet som anden eller uoplyst

kontaktårsag

% af kontakter

14

12

10

8

6

4

2

0

Fig. 5 Andel med uoplyst kontaktårsag

43

More magazines by this user
Similar magazines