Søgængeren juli 2010 - Silkeborg Kajakklub

silkeborg.kajakklub.dk

Søgængeren juli 2010 - Silkeborg Kajakklub

Nr. 2, Juli 2010, 30. årgang


Nr. 2, juli, 2010

www.silkeborg-kajakklub.dk Side 2

Ekstraordinær generalforsamling i

Silkeborg Kajak Motion

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Silkeborg

Kajak Klub Motion

Onsdag, den 25. august 2010 kl. 20:00 i Klubhuset.

Dagsorden: Opløsning af Silkeborg Kajak Motion

Da der ikke længere er brug for en konstruktion, hvor Silkeborg Kajak Motion ligger bag

Silkeborg Kajakklub som kontingentopkræver, indstilles til opløsning. Silkeborg Kajak

Motions medlemmer bliver alle overført til Silkeborg Kajakklub med samme rettigheder.

Silkeborg Kajak Motion eventuelle formue overdrages til Silkeborg Kajakklub.

Opløsningen kan vedtages med kvalificeret flertal blandt de fremmødte.

Jesper Deleuran

Formand for Silkeborg Kajak Motion

Lej en trailer ved

Shell på Ringvejen

BLADET SØGÆNGEREN

udgives af Silkeborg Kajakklub 3 gange årligt:

april, juli og oktober

www.silkeborg-kajakklub.dk


Nr. 2, Juli, 2010

www.silkeborg-kajakklub.dk

Indhold

Side

Bagsværd regatta 11

Copenhagen Spring regatta 15

Formanden har ordet 5

Fællesroning 2010 12

Grill aften 19

Hold 3 instruktion 7

Kajakker og BH'er 22

Klubtøj 9

Kontaktpersoner i SK 23

Makkerredning 16

Maribo regatta 14

Motionsture i 2010 13

Polo kajakker 4

Ruhr regatta 10

Silkeborg Kajak Motion 2

Sommertur til Tyskland 17

Teknik-træning 2010 21

Weekendtur til Skanderborg 18

World Cup 3 sprint 10

Forsidefoto af Jens Thybo

Et af instruktionsholdene på vej hjem

Oplag

Søgængeren er trykt i 700 eksemplarer

Side 3


Nr. 2, juli, 2010

Herre- / Dame- tur

Polterabend

Sjov med vennerne

Fødselsdag

Firmatur mm.

Så kan vi anbefale en tur i

vores polo kajakker

Vi har 10 blå polo kajakker med udstyr.

Inkl. svømmevest, overtræk og hjelm.

Derudover er der dygtige instruktører.

www.silkeborg-kajakklub.dk Side 4

Mangler du en idé til et par timers rigtig sjov

underholdning til ...

Kajakpolo - en sjov og tempofyldt sportsgren

Kajakpolo er en action fyldt sportsgren bestående af en kombination af vandpolo og kajakroning. Der

spilles på en rektangulær bane med overhængende mål. Hvert hold består af 5 spillere i specielt designede

kajakker, og det går så ud på at score flest mulige mål. Kajakpolo er en kontaktsport, hvor man

kan tackle, skubbe etc. - derfor har kajakkerne runde ender med bløde støddæmpere. Da alt er tilladt,

så længe det ikke anses for at være til fare for spillerne, skal spillerne iføres specielt polsteret veste og

hjelme med visir. Kajakken er kortere end en standardkajak og derudover er der ingen ror på polo kajakken.

Prisen er 1800,- op til 18 deltagere.

Ved flere deltagere stiger prisen med 100,- pr. deltager.

Der er omklædning og bade faciliteter.

I skal regne med at arrangementet tager 2 timer + bad.

Er der klubmedlemmer der gerne vil prøve, om det er noget for dem,

er det selvfølgelig gratis, men kontakt en af os, inden du kaster dig ud

i det. Så skal vi nok hjælpe dig i gang.

Vi glæder os til at se dig/ jer

Morten Justesen 2534 2414 morten@techlife.dk

Ulrik Kofoed 2022 9994 uk.sk@live.dk

Peter Grøn-Iversen 3068 2402 pgidenmark@gmail.com

Og Polo drengene: Emil, Andreas, Mathias og Martin.


Nr. 2, Juli, 2010

www.silkeborg-kajakklub.dk

”Vi elsker vort land, men ved midsommer mest…”

Indslusningen af nye medlemmer er ved at være afsluttet for i år. Rigtigt mange har med meget

flotte resultater deltaget ved forårets stævner og aktivitetsniveauet i Klubben er generelt imponerende

højt … men aktiviteter koster penge ... og mens vi nyder den danske midsommer på vandet,

så grubler vi lidt over hvordan vi får det hele til at gå op i en højere enhed.

Af Peter Nyegaard Jensen, formand

Vi nærmer os midsommer og jeg håber, at vejret

tillader, at denne udgave af Søgængeren kan nydes

henslængt i en liggestol i haven eller i skæret

fra Sct. Hans bålet.

Et år i kajakklubben har typisk et aktivitetsmæssigt

højdepunkt i foråret - når instruktionen er på

sit højeste og når kaproerne ved de første stævner

ser resultatet af vinterens træning.

Igen i år er det en fornøjelse at komme i Klubben

og opleve hvordan det syder af aktivitet. Dejligt

at blive mødt af glade mennesker der hilser, når

man kommer i Klubben. Dejligt at blive inviteret

til en pølse på grillen af de unge med forældre der

nyder en tilfældig mandag aften i Klubben i hinandens

selskab. Dejligt når en mor stikker hovedet

ind i ‖juntarummet‖ under bestyrelsesmødet

og spørger om vi da ikke vil há et stykket kage.

Dejligt at møde en flok nye medlemmer på tur,

som glade hilser. Dejligt at opleve unge koncentrerede

kaproere som mister et tag i en spurt, fordi

de skal nikke til hilsen … masser af aktivitet og

en fantastisk kultur som vi skal værne om.

Mange nye er nu frigivet

Forårets aktiviteter med indslusning af nye medlemmer

er ved at være afsluttet. De første voksenhold

ér frigivet og med frigivelsen til selv at kunne

ro, så går kampen om Begynderpokalen også

ind i den afsluttende fase … I kan nå det endnu,

så se bare at komme på vandet .

Alle nye medlemmer ønskes hjerteligt velkommen

i Klubben og jeg håber, at det må blive starten

på mange års medlemskab.

Side 5

Jeg er rigtigt glad for, at instruktørerne i år har

opfordret de nye til at deltage ved ‖Handicap‖.

Jeg glæder mig over, at mange af de nye har deltaget

ved Handicap, som er et af Klubbens hyggelige

og traditionsrige fælles-arrangementer, med

efterfølgende Klubaften.

Opfordringer til at komme på vandet skal naturligvis

også lyde til de mange instruktører. Jeg ved,

at nogle af de mest garvede instruktører plejer at

være så ―udslidte‖ efter instruktionsforløbet, at de

nærmest går i hi efter afslutningen på instruktionsforløbet.

Hvad med at fortsætte i år, så vi kan

stille med et rigtigt stort hold til Tour de Gudenå ?

Eller hvad med at overveje, om vi alligevel skulle

gøre en indsats for at rydde ventelisten hvor 13

voksne og 29 børn/unge nu spændt venter på

svar ?

Bestyrelsens ”halvvejsstatus”

Ved netop afholdt bestyrelsesmøde gjorde vi

‖halvvejsstatus‖ på regnskabsåret. Overraskende

kunne det konstateres, at vi kun har udsendt kontingentopkrævninger

for 716.270,- kr mod budgetteret

771.000,- kr.

Også indtægter fra instruktionsgebyr er lavere end

budgetteret.

Kontingentindtægter er Klubbens absolut største

indtægtskilde. Derfor giver det naturligvis en vis

bekymring i bestyrelsen, at indtægterne falder …

samtidigt med et kraftigt stigende aktivitetsniveau

og en tilsvarende omkostningsudvikling.

Claus Byskov, Lars Mønsted og Sanne Niebuhr

dobbelttjekker lige nu, om vi skulle have overset

at udsende opkrævning til nogle medlemmer i

forbindelse med skiftet til det nye administrationssystem,

Conventus.

Det tyder dog på, at vi så småt skal forberede os

på øget brugerbetaling og diskussion om kontingentstigning

ved den næstkommende generalforsamling.

(Fortsættes på side 6)


Nr. 2, juli, 2010

På den korte bane trækker bestyrelsen naturligvis

i ‖håndbremsen‖ på omkostnings-siden.

Jf. senere artikel om Femilets besøg i Klubben,

besøg af SBV og polo-ararangementer, så glæder

jeg mig over, at vi så småt har fået gang i aktiviteter

der kan lede til sponsorindtægter.

Med lidt kreativitet er der stadig masser af muligheder

for sponsorindtægter. Stor ros til det initiativ

kapudvalget nu tager på den front.

Jeg gentager også gerne opfordringen til, at man

kontakter Claus Byskov eller jeg for deltagelse i

et sponsorudvalg.

I forbindelse med muligheder for at øge vore indtægter,

så sender jeg også en venlig forespørgsel

til instruktionsudvalget, om der hen over sommeren

skulle være kræfter til at indsluse de der står

på venteliste.

Flot medaljehøst og udtagelser til landshold

Der har der i sæsonens første måneder været en

imponerende flot medaljehøst.

Rigtigt mange

roere fra Silkeborg

Kajakklub

har deltaget på A

-landshold og Ulandshold.

Stort tillykke

med udtagelsen

til Senior Europa

-mesterskabet i

Trasona, Spanien

til Emil Stær.

Stort tillykke med udtagelsen til U18/U23 Europamesterskabet

i Moskva til Nikolaj Dagnæs,

Lars Damgård, Annemia Pretzmann og Rasmus

M. Jørgensen,

Foreningsliv, debatforum og frivilligt arbejde

Der er gode demokratiske traditioner bag det danske

foreningsliv. Kajakklubben er blot en af mange.

Det er imidlertid ikke en selvfølge at en forening

fungerer godt. Det er ikke en selvfølge, at medlemmer

af en forening orker at påtage sig byrden

med frivilligt arbejde. Hvis brok og kritik tager

www.silkeborg-kajakklub.dk Side 6

(Fortsat fra side 5) overhånd, så trækker de frivillige sig naturligvis.

I Silkeborg har vi en unik tradition for at rigtigt

mange hjælper til. Ud af en medlemsskare på 700

må vi naturligvis regne med, at der findes en enkelt

superegoist og at nogle ikke finder det upassende

at køre på ‖frihjul‖.

Vi må også forvente, at nogle bruger mere energi

på at kommentere andres arbejde end selv at tage

fat. Men generelt hjælper imponerende mange …

hvilket jo også understreges af, at jeg ved generalforsamlingen

kunne uddele tak til ikke mindre

end 140 for ekstraordinær indsats. Imponerende

!!!

Ikke mindst når indsatsen er frivillig, så må vi

forvente, at man yder efter evne og at en indsats i

Kajakklubben næppe har første prioritet foran

familie og arbejde.

Da den frivillige indsats er så vigtig for at alt fungerer,

så skal vi huske at værdsætte den indsats

der ydes. Vi skal huske at sige ‖mange papegøjetang‖.

Naturligvis er der ytringsfrihed i en demokratisk

forening. I Søgængeren opfordres alle til at bringe

artikler og på debatforum er der frit slag for at

diskutere næsten alt mellem himmel og jord. Jeg

mindes kun en enkelt gang i mange mange år

hvor injurierende udtalelser afledte diskussion om

mulighed for at udøve censur.

Naturligvis kan der blandt engagerede medlemmer

opstå uenighed eller man kan i iver for at

kommentere noget man gerne så bedre uforvarende

komme til at træde nogen over tæerne.

Fra min side skal lyde en stor opfordring til konstruktiv

brug af Søgængeren, hjemmesiden og

debatforum. Dejligt med engagerende medlemmer

som har en mening. Dejligt med engagerende

medlemmer som kun vil Klubben det bedste, men

tænk over hvordan andre måtte opfatte det skrevne.

Tænk over, om den valgte formulering konstruktivt

udvikler Klubben og inspirerer andre

eller om man uforvarende træder andre over tæerne.

‖… vi vil fred her til lands Sankte Hans, Sankte

Hans! Den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bli'r

tvivlende kolde‖.

Rigtig god sommer !


Nr. 2, Juli, 2010

www.silkeborg-kajakklub.dk

Kontingentet er lavt men prisen høj ...

....der kan blive samlet en del blå mærker sammen

(instruktionsdagbog set fra et par af kursisterne

på hold 3).

Ventelisten: Nu kan man jo ikke bare sådan lige

komme ned og smide en kajak i vandet, eller jo

det kan man godt, men hvor smart er det, hvis

man ikke fatter hvad der foregår. Så er det jo

godt, at der er instruktion og at man kan blive

skrevet på venteliste. Bedre er det, når man får

besked om at man er udtaget til instruktion i den

kommende sæson

13.4.2010: Svømmehallen. Alle fra hold 3 skulle

bestå 600m svømmeprøve og makkerhjælp. De

første blå mærker til uniformen var på vej, men

det vidste vi jo ikke da vi trådte ind i svømmehallen

600m fri svømning og derefter makkerhjælp.

Når man, som ikke hærdet svømmer, er

færdig med 24 baner, er det ikke ligefrem energi

man sprudler af, så det var sin sag at klare makkerhjælp....

faktisk kom det til et punkt, hvor

makkerhjælp betød, hvis jeg er i vandet så skal

jeg nok hjælpe min makker i vandet også Men

til sidst lykkedes det jo, første skridt mod at være

rigtig padler var taget....

4.5.2010: Første kajaktur med hold 3 hvor et par

stykker valgte at gå i åen efter vand.... Alle

‖ællingerne‖ var på plads til første søgang på den-

Side 7

ne første tirsdag i maj. Først var der instruktion i

tørroning for lige at få en idé til, hvordan vi

egentlig bringer os selv fremad Så blev der fundet

pagajer og kajakker og afsted det gik.... Tanken

om at falde i vandet gjorde, at kajakken virkede

enormt ustabil, så der blev kæmpet mere med

at holde balancen end med at finde den rette

rostil…..Puha det er svært det her. Turen gik ud

til Åmundingen og tilbage igen. For de modige

kunne man vælge at forlænge mod Havnen og

retur. At komme hjem uden at ha' været i vandet

var en succes. Der

var et par stykker

som måtte tage

turen i vandet,

men de blev hjulpet

i kajakken

igen, selvom det

var en lidt kølig

omgang i 7 grader

KOLDT vand.

Dejligt at komme

hjem til kaffe/te

og kage og efterfølgendeevaluering.

Det var en

oplevelsesrig aften,

og vi lærte

allerede første

aften at sætte pris

på at kunne ligge i

flåde.

7.5.2010: I regn og slud skal kajakken ud. Denne

gang nøjes én ‖ælling‖ med at teste vandet...det er

stadigvæk ret koldt. Turen gik ud til "De små

fisk", det virkede som en enorm lang tur, og da vi

nåede frem gik vi straks i flåde, så slapper man af.

Vi skulle lære teknik, hvordan får vi kajakken til

at dreje, hvordan bakker vi, frontal angreb mod et

udvalgt siv + fuld stop inden udvalgte siv blev

jordet og kajakken endte på land - det gik faktisk

helt hæderligt.

11.5.2010: I Brillerne skulle vi sno os fra bagerste

plads i rækken og nå frem og indtage førerpladsen….vild

kapsejlads som virker bedst når dem

foran sætter farten ned... Pludselig kunne vi ikke

(Fortsættes på side 8)


Nr. 2, juli, 2010

ligge tæt nok, for ny øvelse bestod i at føre pagajerne

ud på ydersiden af makkerens kajak for at få

bredde på rotaget. En enkelt medkursist blev vædret

af en instruktør, som fortsat var tør da vi kom

hjem - hmmm (det er sjovere at være instruktør).

14.5.2010: Vejlsø rundt som nu er ved at være

"barnemad". Vi er så seje, syntes vi selv, men der

mangler stadigvæk stil, altså ro stil Der blev

trænet pagaj øvelser af forskellige slags, og pagajen

skulle også stikkes under kajakken og pilles

op fra den anden side....det føltes ikke så stabilt,

men det lykkedes....og nåe ja, så smider vi lige

pagajen fra os og padler med hænderne hen og

henter den....det var da sådan set lidt koldt, men

igen lykkedes vi med øvelsen. Enkelte forsøgte at

bruge pagajen som helikopterpropel - ved ikke

helt om de bare ville hurtigt hjem...

18.5.2010: Sejs Sivø. De længste arme efter en

voldsom kamp mod bølger, vind…….hvor er det

svært med den teknik. Holdets første officielle

makkerhjælp på søen. Der var drama....eller det

lyder i hvert tilfælde godt at sige det.

21.5.2010: Sejs sivø og hjem igen. Det lyder jo

ikke svært, men en enkelt instruktør måtte lige

prøve vanddybden af - han kunne bunde..... Sådan

går det når man er ukoncentreret og lige frisk nok.

Hjemme gik den ikke længere...alle

‖svømmeveste‖ i vandet hop, makkerhjælp - de

første 30 sek. er vandet pænt koldt...ingen pingviner

spottet. Det var nok en af de dage, hvor det

store eksistentielle spørgsmål måtte op at vende;

"Skal man ikke være oven vande når man ror kajak?‖

25.5.2010: De små fisk: "Så skal der flades på",

råber en instruktør og vupti ligger en kursist i

vandet…..det var meningen vi skulle øves os i

IKKE at blive våde. Heldigvis skinner solen, men

vandet er stadig koldt. Ris til egen pagaj....fed

medvind … rid med bølgen. Turen hjem var det

lange seje træk….. hårdt for kroppen, skønt for

sjælen.

28.5.2010: Vejlsø rundt - det inspirerede simpelt

hen til et lille haiku:

Ryggen roterer - solen glimter i vandet -

åkander kommer

samt fun and games, grill mad og hygge til kl.

lllaaaangggttttt over midnat. Igen måtte instruktørerne

sande, at de bare har det bedste hold

1.6.2010: Sejs sivø igen og 50 m fri svømning

med kajak og endnu en "makker"hjælp - det føltes

www.silkeborg-kajakklub.dk Side 8

(Fortsat fra side 7) nemlig ikke specielt hjælpsommeligt ....fine store

blå mærker igen igen igen. En kursist lever livet

‖meget farligt‖. En ting er at der altid har ligget

en trussel om ikke at kunne ‖bestå‖..... hvis man

glemmer kage en anden ting er at møde ens

medkursister som er gået sukker- og vandkolde...Flot

feberredning, det er TANKEN der tæller...godt

med kaffe og kage så varmen kan komme

tilbage i kroppen

4.6.2010: Paradiset og 2'er kajak. Det går pænt

nemt når der er 2 til at skovle vand... I forbindelse

med kajakbytte måtte det konstateres, at man faktisk

kan vælte i en toer, selvom man ‖næsten‖

holder fast i broen. Rygterne siger at den trak

pænt meget vand indenbords... Herefter var der

enighed om at vi også skulle huske øser i en 2’er

når vi ror ud...

8.6.2010: Sidste pagaj tag som "ælling". Nu er vi

frie og kan selv tage på togt . Vejret og vandet

var næsten for perfekt. Rododendronhaven var

fantastisk flot og så var der grill mad i Sejs på ½

vejen. Det var en super tur, vi måtte næste knibe

en tåre....det gjorde vi så af grin da en frisk ælling

meldte "Jeg rider lige på bølgen!". Det var et kort

og intenst øjeblik, så var han helt klar til makkerhjælp.

Det lykkedes også næsten for hold 3 at få

alle instruktører gennem kurset - i starten var de

jo voldsomt kække i forhold til om kursisterne var

fuldtallige på denne store dag, men det var nu på

instruktørsiden frafaldet viste sig... Hold 3 er en

hård nød at knække

Tak til vores tålmodige instruktører for nogle gode

timer på vandet. Vi ses derude hvor kun Hjejlen

kan ramme.....

Pagaj og flåde hilsner fra

Jette & Birgitte M - Hold 3, 2010

P.S. 5.6.2010: Sommerfest, grillmad, underholdning,

fest og dans.....Drinkskortet var interezzzzzant!

Der blev udvist ivrig entusiasme i forbindelse

med "byg din egen kajak af balloner" samt

"legoklodsmotorcykelbetjentsamlingskonkurrence

n"…….og så var der rig lejlighed til at få "dyt i

bamsen"


Nr. 2, Juli, 2010

Klubtøj….

Sport Direct er valgt som vores samarbejdspartner

indenfor sportsbeklædning. Dette sker

for bl.a. at gøre det nemmere, billigere og hurtigere

for dig at købe nyt Klubtøj.

Konceptet tilgodeser alle de forskellige grupper

af aktive i Silkeborg Kajakklub. Der er et

varieret og godt beklædnings sortiment til såvel

bredden som Eliten.

Samarbejdet er via en netbutik på vores SK´s

hjemmeside. Her du kan du logge dig ind direkte

og bestille tøj hos Sport Direct og betale

via Dankort eller lignende. Tøjet afhentes så

hos Sport Direct eller ved store bestillinger vil

det blive leveret direkte i Klubhuset.

Vi håber, at alle Klubbens medlemmer vil benytte

tilbuddet til køb af tøj.

www.silkeborg-kajakklub.dk

Side 9


Nr. 2, juli, 2010

Tekst: Finn Pape

Tekst: Finn Pape

www.silkeborg-kajakklub.dk Side 10

Ruhr regatta

Bochum den 18-20. juni

Jeppe Jensby vandt guld i Herre U16 K2 500m. og bronze i Herre U16 K1 1.000m. ved den Internationale

Ruhr regatta i Bochum i Tyskland den 18.-20. juni.

Jeppe Jensby deltog på det danske U16 landshold

ved Ruhr Regattaen. Jeppe Jensby og Simon

Hvam fra Kajakklubben Pagaj i Holstebro

kom godt fra start på K2 500m, og lå midtvejs i

løbet på 2. eller 3. pladsen. På førstepladsen lå

Aserbajdsjan, men også Slovenien lå med helt

fremme. Men med en flot slutspurt over de sidste

100m. trak Jeppe Jensby og Simon Hvam

først op på siden af Aserbajdsjan, og derefter

forbi for at vinde i tiden 1.44.37 min. Kun 0.27

sek. foran Slovenien, der også passerede Aserbajdsjan

på de sidste meter.

Jeppe Jensby vandt også en bronzemedalje ved

at blive nr. 3 på Herre U16 K1 1.000m.

World Cup 3 sprint

Duisburg den 4.-6. juni

Det danske A-landshold deltog ved sæsonens 3. World Cup i Duisburg den 4.-6. juni. Med på holdet

var Lars Damgaard, Nikolaj Dagnæs og Emil Stær.

Lars Damgaard og Nikolaj Dagnæs deltog i

Herre K4 1.000m. sammen med Esben Trabjerg

og Martin Larsen (billedet tv.).

De 4 U23 talenter mødtes til fællestræning i

de 3 weekender forud for stævnet for at få

K4-teknikken og taktikken optimeret. Bl.a.

mødtes de i Silkeborg i Kr. Himmelfartsferien.

Mandskabet lagde ud med at blive nr. 5 i

indledende heat efter: Australien, Tyskland,

Hviderusland og Storbritannien, men foran

Rumænien, Kina og Sydafrika. De 3 første både gik til finalen og Danmark måtte således i semifinalen.

I semifinalen skulle der minimum en 3. plads til for at opnå kvalifikation til finalen. Men Danmark endte

igen på en 5. pladsen. Rumænien, Storbritannien og Usbekistan tog de 3 finalepladser. Danmark var 0,44

sek. efter Usbekistan på 3. pladsen, så Esben Trabjerg, Nikolaj Dagnæs, Lars Damgaard og Martin Larsen

var ikke langt fra finalen, og var med i det tætte opløb om finalepladserne gennem hele løbet. Stævnet var

debut for det nysammensatte K4 mandskab og samlet giver 5. pladsen i semifinalen en 11. plads blandt de

16. mandskaber, hvilket er et godkendt resultat.

Emil Stær deltog i Herre K1 1.000m. hvor han blev nr. 6 i B-finalen hvilket svarer til en 15. plads blandt de

34 deltagere.


Nr. 2, Juli, 2010

Tekst: Finn Pape

www.silkeborg-kajakklub.dk

Bagsværd regatta

Bagsværd den 19. og 20. juni

Silkeborg Kajakklubs mange unge talenter og vores rutinerede seniorer roede sig til en lang række

flotte resultater ved Bagsværd regattaen den 19. og 20. juni. Silkeborg Kajakklub deltog med 24 kajakroere

der bl.a. vandt 27 guldmedaljer.

Side 11

Udvalgte resultater:

I Pige U12 børnekajak deltog Caroline Emilie Faurschou i 3 løb. Det var K1 over 200m, 500m, og 1.250m,

og Caroline Emilie Faurschou viste meget flot roning og vandt guld i alle 3 løb.

I Piger U12 deltog Cathrine Rask og vandt to gange sølv. Frederikke Maretti deltog også i pige U12, hvor

hun opnåede sit bedste resultat i K1 1.250m. hvor hun vandt bronze.

I drenge U12 ville Emil Skovgaard ikke stå tilbage for pigernes flotte resultater. Emil Skovgaard vandt 3

sikre sejre i K1 på distancerne 200m. 500m. og 1.250m.

I Piger U14 deltog Silkeborg Kajakklub med 3 piger. Katrine Græsbøll Christensen klarede sig bedst ved at

vinde 2 guld i K1, og sammen med Marie Ingemann Pedersen blev det til yderlig 3 guld i K2. Marie Ingemann

Pedersen vandt ud over de 3 guld i K2 også sølv i K1 over 200m. Anne-Sofie Winther vandt to sølv i

K2 sammen med Christina Winther fra Horsens.

I Drenge U14 deltog Silkeborg Kajakklub med ikke

mindre end 6 drenge. Mikkel Thybo (billedet th.)

klarede sig bedst ved at vinde 3 guld i K1 og én

guld i K2 sammen med Morten Graversen. Søren

Maretti vandt sølv i K1 over 500m. og bronze i K2

over 500m. Mathias Føns vandt bronze i K1 over

2.500m. Jonathan Dagnæs blev nr. 8 på 2.500m. og

Jeppe Dalsgaard Thøstesen blev nr. 14 på 500m.

I Drenge U16 vandt Jeppe Jensby guld i K1 over 2.500m. og to gange guld i K2 200m. og 500m. sammen

med Simon Hvam fra Holstebro. Casper Pretzmann vandt sølv i K4 over 500m. og sølv i K2 2.500m sammen

med Mikael Eronen fra Struer.

I Dame U18 vandt Annemia Pretzmann guld i K1 på 1.000m. og sølv på K1 500m.

I Herre U18 vandt Rasmus M. Jørgensen guld i K2 1.000m. sammen med Lasse Bro Madsen fra Vallensbæk.

Rasmus M. Jørgensen vandt derudover sølv på K1 1.000m. Niklas M. Hansen blev nr. 7 på K1

1.000m. og Kristian Krath blev nr. 5 i B-finalen på K1 1.000m. og dermed nr. 14 sammenlagt.

I dame senior vandt Jeanette Løvborg 3 gange

guld i K2 sammen med Birgit Pontoppidan fra

Gladsaxe. Jeanette og birgit vandt både K2

200m. 500m. og 1.000m.

I Herre senior vandt Emil Stær (billedet tv.) 2

gange bronze i K1 og én guld i K2 over 1.000m.

sammen med Kim Wraaa Knudsen fra Amager

Ro og Kajakklub Nikolaj Dagnæs og Lars Damgaard

vandt guld i både 500m K2 og 1.000m.

K4. Christian Jørgensen blev nr. 4 i B-finalen på

K1 1.000m. og dermed sammenlagt nr. 13


Nr. 2, juli, 2010

www.silkeborg-kajakklub.dk Side 12

Mangler du et ro fællesskab så kom til fællesroning. Ved fællesroning kan du få social hygge og ro

kammerater, hvis du ikke er typen der kommer af sted selv. Alle kan være med, så støv vesten af, fat

pagajen og ro med. Fællesroning foregår hver onsdag kl. 18-20 til og med september. Der kan vælges

imellem en kort eller lang tur, hvor der vil være instruktører / erfarne roere på hvert hold.

Et nyt tiltag er KAJAKFITNESS som er interval træning i kajakken. Bettina og Birgitte har været på

et 5 timers kursus, og deler ud af deres viden den sidste onsdag i juli/august. De siger; hvis det kan

bruges til noget og folk ikke har de helt store Chris Macdonald forventninger, er vi friske på at dele

vores erfaringer med andre.….så kom frisk alle der har lyst ….Aftenen afsluttes med entringsøvelser

foran Klubben (f.eks. makkerhjælp, enkeltmandsentring, tømning af kajak på vand)

For Juli/August/September ser distancerne sådan ud:

Dato Kort tur Lang tur

Onsdag 07/7 kl. 18:00-20:00 Sejs Sivø 8 km. Anden Odde 12 km.

Onsdag 14/7 kl. 18:00-20:00 Skallervig/Balservig/Brillerne 9 km Silkeborg rundt 12 km.

Onsdag 21/7 kl. 18:00-20:00 Sejs Sivø 8 km. Paradiset 12 km.

Onsdag 28/7 kl. 18:00-20:00 KAJAKFITNESS ENTRINGSØVELSER O.A.

Onsdag 04/8 kl. 18:00-20:00 Sejs Sivø 8 km. Anden odde 12 km.

Onsdag 11/8 kl. 18:00-20:00 Vejlsø/ Skallervig/Balservig 8 km Lilleø 18 km.

Onsdag 18/8 kl. 18:00-20:00 Første Odde 10 km Snaggaardsholt 14 km.

Onsdag 25/8 kl. 18:00-20:00 KAJAKFITNESS ENTRINGSØVELSER O.A.

Onsdag 01/9 kl. 18:00-20:00 Paradiset 12 km. Anden odde 12 km.

Onsdag 08/9 kl. 18:00-20:00 Silkeborg rundt 12 km. Lilleø 18 km.

Onsdag 15/9 kl. 18:00-20:00 Millingebæk 11 km Snaggaardsholt 14 km.

Onsdag 22/9 kl. 18:00-20:00 Paradiset 12 km. Svejbæklund 16 km.

Onsdag 29/9 kl. 18:00-20:00 Paradiset 12 km. Paradiset 12 km

Som et af dette års arbejdsaktiviteter udbydes kajakroning med begyndere og lettere øvede.

Fællesroning har været gennemført med stor succes de sidste fire år.

Vi søger 1-2 ro ansvarlige pr. tur. For at kunne komme i betragtning til denne attraktive opgave skal

du:

Være en habil roer

Kunne lide at ro i al slags vejr

Have lyst til at bibringe andre glæden ved roning

Tilmeld dig på skemaet på den blå opslagstavle ved døren til Vikingestuen, hvis du vil være ansvarlig

for en tur. Angiv navn, telefonnummer, e-mail, og du vil høre nærmere.

Kan man forestille sig en federe opgave end at få lov til at ro? Og så tæller 2 ture endda for en arbejdsdag!

Vh Lilian van der Bijl og Jytte Langhoff


Nr. 2, Juli, 2010

www.silkeborg-kajakklub.dk

Motionsture i 2010

25. juli - 31. juli

Sommertur til Tyskland

Vi kører igen i år til det store søområde ved

Mecklenburg i Tyskland. Denne gang til Forest-

and Sea-View Camp nordvest for Berlin 502

km. eller godt 5 timers kørsel fra Silkeborg Kajakklub.

Vi medbringer private telte samt et stort fællestelt,

hvor vi laver mad, samt naturligvis kajakker.

Turen er velegnet både for øvede roere og nybegyndere!

Princippet er, at alle hjælpes ad med

de praktiske ting, som pakning af bådtrailer,

kørsel, madlavning etc. hvilket erfaringsmæssigt

fungerer rigtigt godt og er en fantastisk måde

at være sammen på/skabe nye relationer og

venskaber!

Alt efter tilslutning forventer vi, at turens pris

bliver mellem 1200 - 1500 kroner for det hele.

Super billig sommerferie!

Bindende tilmelding senest

Mandag, den 5. juli.

21.-22. august

Weekendtur til Skanderborg Søcamping

Vi kører til Skanderborg Søcamping tidligt lørdag

morgen, hvor vi slår lejr i egne telte tæt ved

Skanderborg sø. Herfra ror vi rundt på Skanderborg

sø og op ad åen til Mossø. Vi arrangerer

fælles aftensmad, morgenmad og frokost søndag.

Medbring madpakke til lørdag.

Bådtrailer pakkes fredag aften. Forventet tilbage

i Silkeborg Kajakklub søndag senest kl. 17.00,

hvor vi hjælpes ad med at lægge både og grej på

plads.

Tilmelding senest

Søndag, den 8. august

Side 13

Alle turene har tilmeldingpå hjemmesiden, hvor du også kan læse mere om de enkelte ture. Du finder dem i

kalenderen eller under Nyt for roere/Motion/Ture 2010.

Alle er velkomne på turene – også nye roere!

19. september

Endagstur til Ry

Vi mødes i Klubben søndag morgen kl. 8 og pakker

bådtraileren, hvorefter vi kører til Ry. Her

sætter vi bådene i vandet og ror sydpå gennem Ry

Møllesø, Gudensø og op til Salten Langsø eller til

Mossø. Eller længere, hvis tiden og kræfterne

rækker.

Forventet tilbage i Silkeborg Kajakklub senest kl.

17.00, hvor vi sammen lægger bådene på plads.

Medbring en god stor madpakke. Godt med rotøj

– evt. et ekstra sæt. Varmt tøj eller skiftetøj til

hjemturen. Øse og naturligvis redningsvest.

Tilmelding senest

Søndag, den 12. september.

4. december

Kongensbro Classic

Årlig traditionsrig motionsrotur til Kongensbro

Kro, hvor alle kan være med uanset niveau.

Vi starter fra Klubben i to grupper:

De som ikke ror så hurtigt starter kl. 9.30

De som ror hurtigere starter kl. 10.00

Bådtrailere og biler køres til Kongensbro kl.

8.00. Kørsel tilbage til Klubben, hvor der sluttes

af med glögg og æbleskiver.

Tilmelding på hjemmesiden senest

Torsdag, den 25. november.


Nr. 2, juli, 2010

Tekst: Finn Pape

www.silkeborg-kajakklub.dk Side 14

Maribo regatta

Maribo Regatta den 14.-15. maj

Silkeborg Kajakklubs unge talenter vandt stribevis af medaljer ved Maribo regattaen i den 14. og 15.

maj. Bl.a. vandt de 10 guldmedaljer.

I Dame U10 blev det til dobbeltsejr til Caroline Faurschou, da hun vandt guld på både K1 200m. og K1

500m.

I Dame U12 vandt

Frederikke Maretti

også 2 medaljer. Frederikke

Maretti vandt

sølv på K1 200m. og

bronze på K1 500m. I

Herre U12 vandt den

regerende danske mester

og storfavorit

Emil Skovgaard 2 sikre

guldmedaljer på K1

200m.og K1 500m.

Billede: Søren Maretti vandt guld i Herre U14 K1 500m. ved Maribo regatta

I U14 klassen viste Silkeborg Kajakklubs talenter at de nærmest står i kø for at vinde medaljer. Katrine

Christensen vandt sølv i K1 200m. og K1 500m. Umiddelbart efter Katrine Christensen kom Marie Ingemann

ind på 3. pladsen i begge løb, og tog således bronze på både K1 200m. og K1 500m. Men i toerkajakken

byttede de 2 piger sølv- og bronzemedaljerne ud med guld på Dame U14 K2 200m. De vandt desuden

sølv på Dame U14 K2 500m.

I Herre U14 viste Silkeborg Kajakklubs talenter at de i år vil være meget dominerende. Ikke mindre end de

6 første pladser på K1 500m. blev besat af Silkeborg Kajakklub. Søren Maretti vandt guld, Mikkel Thybo

vandt sølv, Mathias Føns vandt bronze, og Morten Graversen, Jonathan Dagnæs og Mads Brandt Petersen

blev henholdsvis nr. 4, 5 og 6. På 200m. distancen blev der byttet lidt om på rækkefølgen ved at Mikkel

Thybo vandt guld foran Søren Maretti, der vandt sølv. Morten Graversen, Jonathan Dagnæs, Mathias Føns,

Mads B Pedersen og Jeppe Thøstesen blev henholdsvis nr. 6, 7, 9, 12 og 17. I Herre K2 vandt Mikkel Thybo

og Morten Graversen to sikre sejre på både K2 200m. og K2 500m. Og Emil Skovgard og Søren Maretti

blev nr. 3 på 500m.

I U16 klassen var det Jeppe Jensby der hentede en guldmedalje til Silkeborg Kajakklub. Jeppe Jensby er regerende

dansk mester på Herre K1 2.500m. og det var derfor ikke overraskende at Jeppe Jensby vandt guld,

men det var lidt af en overraskelse at Casper Pretzmann kom ind på andenpladsen og vandt sølv kun 1 sek.

efter Jeppe Jensby. På 9. pladsen på Herre K1 2.500m. kom Sebastian Søndergaard. På K1 200m. blev Jeppe

Jensby nr. 4, og Jakob Dalsgaard Thøstesen nr. 7.

I Dame U18 vandt Annemia Pretzmann 2 gange sølv i K1 200m. og K1 500m. I Herre U18 K1 200m. blev

Kristian Krath nr. 9. Christian Jørgensen blev også nr. 9, men det var i Herre senior K1 500m.

Desværre blev Maribo maraton stoppet efter kun 4 km. roning. Det blæste kraftigt og der var fare for tordenvejr.

Derfor valgte arrangørerne at stoppe løbet. Også hele søndagens program blev aflyst pga. blæst på

11-12 m/s. direkte fra siden. Så alle løbene på 1.000m. og enkelte lange rundbaneløb blev ikke gennemført.


Nr. 2, Juli, 2010

Tekst: Finn Pape

www.silkeborg-kajakklub.dk

Copenhagen Spring regatta

Bagsværd den 24. og 25. april

Den danske kajak elite startede sæsonen 2010 med Copenhagen Spring regatta på Bagsværd sø i

weekenden den 24. og 25. april. Stævnet havde deltagelse af både det danske, norske og svenske

landshold. Og Silkeborg Kajakklubs deltagere fik en flot og lovende start på sæsonen 2010.

Side 15

I Herre senior K2 havde Emil Stær fået OL sølvvinderen Kim Wraa Knudsen som makker, og parret vandt

en sikker sejr i K2 over 1.000m. Udover sejren i K2 1.000m. fik Emil Stær også en flot 3. plads i K1 500m.

Emil blev endvidere nr. 7 på K1 1.000m. hvilket var 3. bedste dansker.

Lars Damgaard og Nikolaj Dagnæs deltog i den danske firerkajak over 1.000m. Lars Damgaard og Nikolaj

Dagnæs roede sammen med Kim Wraa Knudsen og Esben Trabjerg, og de sejrede foran Sverige på 2. pladsen,

og Norge på 3. pladsen. Lars Damgaard blev endvidere nr. 8 på K1 1.000m. og nr.7 på K1 500m. som

var henholdsvis 4. og 5. bedste dansker. Nikolaj Dagnæs blev nr. 12 og nr. 10 på K1 1.000m. og K1 500m.

hvilket var 6. og 8. bedste dansker. Christian Jørgensen deltog i alle 3 distancer i Herre senior K1, og fik

den bedste placering i K1 1.000m. hvor Christians tid i semifinalen svarede til en placering som 12. bedste

dansker.

I U18 rækken var Silkeborg Kajakklubs deltagere også med helt fremme. Rasmus Møller Jørgensen vandt

en suveræn sejr i K1 1.000m. ca. 4 sekunder foran Lars Hjelmdal fra Norge. Det blev også til sejr til Rasmus

M. Jørgensen i K2 1.000m. sammen med Martin Møller fra Vejle. Niklas M. Hansen havde debut i

U18 rækken. Niklas opnåede sin bedste placering i Herre U18 K1 200m. hvor Niklas blev nr. 17. og var 9.

bedste dansker. I Dame U18 sled Annemia Pretzmann sig til en 3. plads på 1.000m. Julia Stensils og Moa

Wikberg begge fra Sverige kunne hun ikke røre, men 3. pladsen blev sikret efter et flot disponeret løb. Annemia

klarede sig næsten ligeså godt på K1 500m. hvor hun blev nr. 4.

Jeppe Jensby blev i Herre U16 nr. 2 på både K1 1.000m. og K1 500m. Jeppe Jensby kunne ikke røre storfavoritten

Lasse Bro Madsen fra Vallensbæk, men Jeppe Jensby roede to meget flotte løb i den store Herre

U16 klasse med over 40 deltagere. Jacob Dalsgaard Thøstesen nåede meget glædeligt frem til finalen på

Herre U16 K1 200m. hvor Jacob blev nr. 9. Casper Pretzmann blev nr. 13. på Herre U16 K1 500m.

Jeppe Jensby th. passerer Kasper Stig Henriksen (6) og Simon Hvam (8) og presser sig ind

på andenpladsen i Herre U16 K1 500m. ved Copenhagen Spring regatta 2010.


Nr. 2, juli, 2010

www.silkeborg-kajakklub.dk Side 16

Makkerredning

På instruktør kick-off i april…..inden instruktionsstart, blev vi enige om at vi trængte til nye billeder på de

dokumenter instruktørerne benytter, der beskriver hvordan man laver entringsøvelser m.m. Niels Voigt, Karen

Boel og Ulrik Kofoed meldte sig til denne tjans. Så slut april, mens vandet stadig var ret koldt 6°

….DET kunne ikke stoppe viking Ulrik, hoppede han i åen foran Klubben, Karen assisterende og Niels

knipsede løs. Div. dokumenter kan ses på Nyt for roere\Voksne\Instruktion 2010.

Har du lyst til at få genopfrisket div. øvelser, bl.a. enmandsentring med og uden hjælper, makkerredning,

tømning af kajak på vand, så kom til kajakfitness kl. 18-20 d. 28.7. og d. 25.8. Begge disse aftener

afsluttes med masser af entringsøvelser foran Klubben.

Bemærk! Bl.a. Enmandsentring er hård ved cockpitkanten, derfor SKAL

entringsøvelser trænes i Coastline fra port 7 eller i Struer Arrow fra port 5.

Et eksempel på en vejledning.

Makkerhjælp. Entring af kajakken med hjælp fra anden roer.

Man kan nemt, hurtigt og sikkert hjælpe en kæntret roer i kajakken igen. Det er ofte langt lettere end at

svømme kajakken til land, og det kræver ingen store kraftanstrengelser. Kan man makker hjælp, kan man

spares for unødige svømmeture og således også mindske opholdet i vandet. Det er af stor betydning når vandet

er koldt.

Klar til at entre kajakken. Kajakken tømmes for vand og vendes af den kæntrede, eller hjælperen kan

tømme fra sin kajak (se dokumentet om tømning af kajak på vandet på).

Ved fælles hjælp placeres kajakkerne, så de vender modsat hinanden (På den måde opnår man øjenkontakt

under hele forløbet, men ellers er der intet til hinder for at kajakkerne vender samme vej) Den kæntredes

pagaj placeres mellem kajakkerne eller sammen med hjælperens pagaj, der lægges på tværs af kajakkerne

uden at den ligger over cockpithullet.

Hjælperen fatter om den kæntredes kajak med begge hænder helt fremme på cockpittet. Lad underarmen, på

den arm der har fat i den fjerneste cockpitkant, støtte på den nærmeste karm. Vægten lægges over på den

tomme kajak.

(Fortsættes på side 20)


Nr. 2, Juli, 2010

www.silkeborg-kajakklub.dk

Ta’ med på sommertur til Tyskland

Side 17


Nr. 2, juli, 2010

www.silkeborg-kajakklub.dk Side 18

Weekendtur til Skanderborg

Vi kører til Skanderborg tidlig lørdag morgen.

Det vil være vores udgangspunkt for to dages roture på Skanderborgsøerne, Tåning

å og måske Mossø. Vi pakker både m.m. på traileren fredag aften, og medbringer

madpakke til frokost lørdag.

Efter lørdagens tur vil vi etablere os på Skanderborg Sø Camping, hvor vi overnatter

i telte. Her vil vi desuden lave fælles mad til aften og næste morgen samt

madpakker til søndag. Vi vil benytte os af Campingpladsens køkkenfaciliteter og

der er mulighed for at sidde og spise både inde og ude, evt. ved bålpladsen.

Søndag pakker vi teltene sammen inden vi tager på vandet til endnu en dag på søerne.

Tilbage fra søndagens rotur kan vi benytte campingpladsens badefaciliteter

og klæde om inden vi vender næsen hjemad igen. Vi forventer at være hjemme

ved Silkeborg Kajakklub igen ca. kl. 17, hvor vi hjælper hinanden med at lægge

både og grej på plads.

Prisen for overnatning på campingpladsen er 94,-/person og dertil kommer forplejning

og kørsel.

Turen er perfekt for alle roere – nye som gamle, og

en glimrende lejlighed til at møde nye mennesker og

nyt farvand.

Tilmelding senest d. 8. august på hjemmesiden

(”Nyt for roere/Motion/ture 2010”).

Formøde i Klubben d. 17. august kl. 19.00

Kontaktperson: Anette Pind

Turen er for alle

21.-22.-august


Nr. 2, Juli, 2010

www.silkeborg-kajakklub.dk

Du medbringer selv det der skal på

grillen, samt salat m.m.

Arrangementet er for alle Klubbens

medlemmer. Ingen tilmelding, bare

mød op.

Der er mulighed for at deltage i Handicap

kl. 19 eller fællesroning med kajakfitness/entrings

øvelser kl. 18-20.

Jytte Langhoff

Side 19


Nr. 2, juli, 2010

(Fortsat fra side 16)

Makkerredning ..

www.silkeborg-kajakklub.dk Side 20

Den kæntrede svømmer ind imellem kajakkerne med front i sin egen roretning. Han placerer sig lige bag sit

eget cockpit. Hjælperen beder ham nu om at tage fat med en hånd bredt på bagkanten af sit eget cockpit.

Den anden hånd placeres bredt på hjælperens cockpit. Det brede greb er med til at stabilisere begge kajakker.

Mens hjælperen holder balancen i begge kajakker, strækker den kæntrede sig ud, så hår og baghoved rører

vandkanten. Stadig udstrakt, stikkes begge ben i kajakken foran sædet, og resten af kroppen hæves med

numsen først og derefter resten af kroppen.

Til sidst sætter han sig på sædet. Hjælperen bliver ved at holde fast, til den kæntrede sidder roligt og i balance.

Det er muligvis også nødvendigt at øse kajakken, mens hjælperen endnu holder ved.

Jytte Langhoff


Nr. 2, Juli, 2010

www.silkeborg-kajakklub.dk

Side 21

Klubtræner Finn Pape vil 5 gange i løbet af sommersæsonen afholde teknik-træning. Alle medlemmer kan

deltage og få råd og vejledning til at forbedre deres pagaj-teknik. Der bliver 12 pladser pr. lektion, og man

kan maksimalt deltage 2 gange pr. sæson.

Lektionerne vil finde sted på følgende datoer:

1. Tirsdag den 6. juli

2. Søndag den 2. august

3. Tirsdag den 14. september

Tilmeldingsskema opsat på opslagstavlen i Klubben.

Finn Pape - Klubtræner

Teknik-træning 2010


Nr. 2, juli, 2010

www.silkeborg-kajakklub.dk Side 22


Nr. 2, Juli, 2010

Nyttige kontaktpersoner

Cheftræner

Finn Pape, Drewsensvej 62, 3.th.,

8600 Silkeborg

tlf. 86 80 14 62

e-mail: finnpape@webspeed.dk

Miljørepræsentant

Peter Geertz-Hansen, Sølystvej 94, 8600 Silkeborg

tlf. 86 80 25 07

e-mail: pgh@dfu.min.dk

Dragebåd

Ulrik Kofoed, Anemonevej 30, 8600 Silkeborg

tlf. - Mobil: 20 22 99 94

e-mail: uk.sk@live.dk

Værkstedschef

Brian Falckenberg / Thomas Bonnevie

tlf. - mobil: 28 12 49 37 / 51 96 78 70

e-mail: Brian@falckenberg.dk / ibonnevie@mail.tele.dk

Polochef

Jakob PIXI Kaad Iversen, 8600 Silkeborg

tlf. 26 23 20 94

e-mail: Pixi_inzaghi@hotmail.com

WEB-master

Mads Madsen, 8600 Silkeborg

tlf. - Mobil: 22 12 14 26

e-mail: webmaster@silkeborg-kajakklub.dk

Børnetræner

Marianne Hansen, Sejs Søvej 19, 8600 Silkeborg

tlf. 86 84 52 38

e-mail: jip@city.dk

Venteliste (Børn, unge og voksne)

Per Wøldike

tlf. 86 80 25 97

e-mail: venteliste@silkeborg-kajakklub.dk

Turudvalg

Jette Steensgaard

tlf. - Mobil: 40 59 06 01

e-mail: jette.stensgaard@privat.dk

Ungdoms afd.

Rikke Johnsen, Nygade 35A, 8600 Silkeborg

tlf. - Mobil: 40 59 06 01

e-mail: jette.stensgaard@privat.dk

Voksen instruktion

Jytte Langhoff, Remstrupvej 5, 8600 Silkeborg

tlf.: 86 80 18 28 Mobil: 23 38 44 98

e-mail: jyttelanghoff@gmail.dk

John Berry, Redaktør

e-mail: editor@silkeborg-kajakklub.dk

Åhavevej 95, 2.4, tlf. 86 80 00 33

www.silkeborg-kajakklub.dk

BESTYRELSEN

BLADUDVALGET

DEADLINES

Frist for indlæg:

15. marts

15. juni

15. september

Søgængeren (trykt

udgave) udkommer

primo måneden efter

deadline.

Formand

Peter Nyegaard Jensen, Thorsøhøjen 17, 8600 Silkeborg

tlf.: 86 83 73 13 - Mobil: 40 35 10 33

e-mail: formand@silkeborg-kajakklub.dk

Bestyrelsesmedlem - Motion

Ulrik Kofoed, Anemonevej 30, 8600 Silkeborg

tlf.: - Mobil: 20 22 99 94

e-mail: uk.sk@live.com

Bestyrelsesmedlem - Kaproning

Tom Faurschou, Nordre Højmarksvej, 8600 Silkeborg

tlf. 86 81 18 67—Mobil: 40 16 79 86

e-mail: tom.faurschou@saralee.com

Bestyrelsesmedlem - Administration

Claus Byskov, Helsingborgvej 14, 8600 Silkeborg

tlf.: 86 91 25 52 - Mobil: 20 44 55 27

e-mail: cbyskov@gmail.com

Bestyrelses medlem - Hus

Rune Kristensen, Solsortvej 27, 2.th., 8600 Silkeborg

tlf.: - Mobil: 28 70 35 89

e-mail: rk@runekristensen.com

Lars Mønsted, Projektleder

Tlf. 24 60 59 14

Side 23


Afs.

Silkeborg Kajakklub

Åhave Allé 9b

86000 Silkeborg

B

Eftersendes ikke ved varig adresseændring, men tilbagesendes med oplysning om ny adresse.

More magazines by this user
Similar magazines