KORREKTION FOR FEJLKILDER AF DAGLIGE ... - DMI

dmi.dk

KORREKTION FOR FEJLKILDER AF DAGLIGE ... - DMI

Figur 1.2. Skematisk fremstilling af relevante fysiske processer og instrument og vejrvariable, der har

indflydelse på systematiske fejl på nedbørmålinger: vindeffekten, fordampning og wettingtab (WMO, 1997,

efter Sevruk 1981).

Rundt om i verden har man derfor i mange år arbejdet med at estimere vindeffektens størrelse (f.eks.

Tammelin, 1975, Sevruk, 1982). Formålet har været at samle data nok til at kunne udvikle robuste

modeller, der kan korrigere for vindeffekten. I 1970’erne blev der ved DMI udviklet en model, der kan

korrigere for vindeffekten på flydende nedbør (Allerup og Madsen, 1979, 1980, 1986). I perioden 1987-

1993 var der målekampagner et stort antal felter rundt om i verden primært med henblik på at udvikle en

standardmodel, der kan korrigere fast nedbør. Dette projekt foregik i WMO regi, “the Solid Precipitation

Intercomparison Project”. Udover mange andre lande, deltog DMI i projektet sammen med Sverige,

Norge og Finland, og indsatsen blev koordineret i Nordic Working Group for Precipitation (Førland et al.,

1996). Data blev opsamlet ved et forsøgsfelt i Jokioinen, Finland, 1987-93, og er blevet analyseret ved

DMI. Resultatet er, at der nu er blevet udviklet modeller, der kan korrigere både fast og flydende nedbør

samt nedbør af blandet type (Allerup, Madsen og Vejen, 1997).

De seneste år har der været stigende interesse for at overvåge grundvandsresourcerne i mange lande. Det

er derfor af stor betydning, at der nu foreligger metoder til at korrigere den målte nedbørmængde, så der

kan korrigeres for vilkårlige områder og perioder i Danmark. Når der er udarbejdet en egentlig klimatologi

for hele landet over korrigeret nedbør, bliver det interessant at se på ændringerne og deres regionale

fordeling.

4

More magazines by this user
Similar magazines