KORREKTION FOR FEJLKILDER AF DAGLIGE ... - DMI

dmi.dk

KORREKTION FOR FEJLKILDER AF DAGLIGE ... - DMI

Ovenstående motiverede udvikling af et system, der kan korrigere målt nedbørmængde for de nævnte

fejlkilder for vilkårlige områder og perioder i Danmark. Nærværende rapport beskriver første version af et

sådant system. Systemet er ikke gjort operationelt, men er blevet benyttet til at lave en række

forundersøgelser, der har resulteret i en række erfaringer. Disse kan komme videreudvikling af metoder til

gavn.

5