Kolind+ Masterplan - print - Syddjurs Kommune

syddjurs.dk

Kolind+ Masterplan - print - Syddjurs Kommune

kolind+

masterplan

KRADS

10.06.2013


KOLIND + masterplan

bygningsmasse

eksisterende og nybyggeri

KRADS

børnehave

p

ældrecenter

byens

hus

p

kolind

hallen

arkiv /

bibliotek

nye

sportsfaciliteter

beboelse /

parceller

beboelse /

parceller

p

integreret

institution

beach/

friluftsbad

skole

bugtrupvej

10.06.2013

1


KOLIND + masterplan

kolind+ nybyggeri

effekt på udearealet

KRADS

børnehave

p

ældrecenter

forsamlingshave til

byens hus

p p

biblioteks have

aktivitets landskab

kolind idræt

beboelse /

parceller

beboelse /

parceller

p

integreret

institut

beach/

friluftsbad

skole

bugtrupvej

10.06.2013

2


KOLIND + masterplan

kolind+

eksisterende og nybyggeri

Hoveddisponering

KRADS

Byens Hus

450kvm

+

50kvm

Eksisterende Hal

1400kvm

Bibliotek /

Egnsarkivet

(Fordelingszone)

500kvm

Kommercielt Rum

(Idrætsforening)

500kvm

Ny Hal

1570kvm

10.06.2013

3


KOLIND + masterplan

kolind+

eksisterende og nybyggeri

skematisk plan

KRADS

Byens Hus 450 kvm

sal C

150kvm

køkken

70kvm

toil.

25kvm

thekøkken

65kvm

adm.

65kvm

omkl.

65kvm

omkl.

65kvm

depot

50kvm

sal A

25kvm

sal B1

25kvm

Syddjurs Kommune

50 kvm

sal B2

25kvm

Eksisterende Hal 1400 kvm

25kvm

5kvm 12kvm

5kvm

depot

150kvm

15kvm

45kvm

Bibliotek 500 kvm

+rum

250kvm

+rum

100kvm

+rum

100kvm

Kommercielt Rum (Idræt) 500 kvm

Ny Hal 1600 kvm

10.06.2013

4


KOLIND + masterplan

kolind+

eksisterende og nybyggeri

geometri

nybyggeri tænkes i et udtryk

der samler op på den eksisterende

Hals volume, med tagrejsning.

KRADS

kommercielt rum (idræt) 500 kvm

bibliotek 500 kvm

ny Hal 1600 kvm

byens Hus 450 kvm

eksisterende Hal 1400 kvm

10.06.2013

5


KOLIND + masterplan

kolind+ opsummering workshop

30. maj 2013

koncept og konceptuel plan

en aktivering af et areal grundlagt

af de eksisterende landskabelige

(grØnne) kvaliteter.

en aktivitetspark som et grØnt

byrum med punktvis nedslag af

aktiveringer og defineringer af

potentialer.

“arki-punktur”

et parklandskab Hvor de

solitære træers rumdannelse

styrkes ved at udtynde den lave

vegetation.

en bevægelse i en grØn lomme

med et taktslag af muligHedsfelter

for aktiviteter

en bevægelse parrallelt med

bugtrupvej gennem parken der

binder arealet sammen sekvensielt

KRADS

En hård

flade, som

ikke kun er

parkering,

men som

kan

parkeres

på - og at

andre

aktiviteter

kan finde

sted her

Indendørs aktiviteter

trækkes

udendørs, hvor

permanente møbler

skaber aktiveringspunkter

på en

aktiv flade

Bagside / Forside

Bagside af Kolind hallen, men

forside af det omkringliggende

boligkvarter, dette er et

sted et et link mellem byen

og dets sportsliv

Et potentiale, der bør

udnyttes

Markeret

mødested og

samlingspunkt

for før/efter

træning, og

aktiviteter

Arbejde med

hårde vs. bløde

flader, der

aktiveres forskelligt

Overflader som

kan bruges i

forskellige

relationer, årstider

og døgnsrytmer

Rummelige flader

Flader som

trækkes ud fra

existerende

bygninger, og

udfolder sig i

landskabet

Beach

Vand

Forbindelse

Fodbold

Aktivering af

vertikal flade /

skolefacade

nedbrydning af

monoton barriære

Hvordan kan

skolen bidrage

til parken?

En forbindelse der

forbinder institutioner

og aktiviteter,

fletter forskellige

sammen

10.06.2013

6


KOLIND + masterplan

kolind+ mulighedsfelt

aktivitetskatalog

KRADS

KROPSKULTUR

LØB

FREESTYLE FOOTBALL PARKOUR BÅLHYGGE VANDAKTIVITETER

BEACH VOLLEY SAND HÅNDBOLD FÆLLESSPISNING I DET FRI HÅRD OVERFLADE (BOLDAKTIVITET)

DANS BASKETBALL - STREET SKATEBOARDING PICNIC BLØD OVERFLADE (YOGA / ZUMBA I DET FRI)

10.06.2013

7


KOLIND + masterplan

kolind+

oversigtsplan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

KRADS

eksisterende landskabelige (park) kvaliteter

lysningen

korridoren

krumningen

cirklen

lunden

tærskeln

træet

det grØnne tæppe

den grØnne Hvælving

stranden

vandet

nØgleHullet

fodboldsbanen

fØrHØjningen

skolegården

alleen

græsplænen

volleyboldbanen

målene

kuperingen

børnehave

1

blØd

Hård

sand

træer

nedslag

arkipunktur

fokus træ

p

ældrecenter

1

byens

hus

kolind

hallen

p

2

arkiv

bib

3

kommercielle

rum

ny hal

4

5

6

7

p

beboelse /

parceller

beboelse /

parceller

8

p

9

11

beach/

friluftsbad

10

integreret

institut

12

14

13

15

16

17

18

19

skole

bugtrupvej

20

21

G

10.06.2013

8


KOLIND + masterplan

kolind+ arkipunktur

nedslag i planen

KRADS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

13

15

16

17

18

19

20

21

G

10.06.2013

9


KOLIND + masterplan

kolind+ arkipunktur

nedslag 1

lysningen + byens Hus

lysningen mellem træerne,

landskabet og bygningen; Her

kan en naturlig udveksling af

aktiviteter opstå.

en udvidelse af interiØr i det

fri, Hvor aktiviteter skal kunne

flyde mellem inde og ude,

midlertidligt og permanent.

café i paris

havefest

grill

KRADS

A. midlertidlige aktiviteter

indendørs aktiviteter,

der trakkes ud i landskabet

1. bridge

2. fest

3. boule

4. scene

5. skak

B. permanente aktiviteter

udendørs aktiviteter,

der giver landskabet en identitet

6. mØbler

7. grill

8. HængekØje

9. kØkkenHave

10. bænk

1

3

5

10

7

2

9

4

6

8

10.06.2013

10


KOLIND + masterplan

kolind+ arkipunktur

nedslag 2

en manifestation af bibliotekets

tilstedeværelse i

parken i form af en mediepark

Hvor bevægelse og medier kan

udfoldes

piet mondrian

geometrisk have

grill

KRADS

10.06.2013


KOLIND + masterplan

kolind+ arkipunktur

nedslag 3

korridoren

et langstrakt stiforlØb parrallelt

med bugtrupvej, på den

modsatte side af parkområdet;

ved at bryde forlØbet ned i en

sekvensielt rytme, opnåes en

mere stimulerende oplevelse på

dette sted.

dette skal aktivere stedet mere

og derved gØre det mere trygt

og tilgængeligt.

moses deler havet

parc de la villette

sekvens af bænker

KRADS

korridor

sekvense

3

10.06.2013

11


KOLIND + masterplan

kolind+ arkipunktur

nedslag 4

krumningen

en gruppe træer, der danner en

concave afskærmning;

disse ligger ifHt. ude/inde relationen

mellem de nye idrætsbyggerier,

sådan at et amfi er

oplagt.

græsk amfiteater

landskablige trapper

KRADS

4

10.06.2013

12


KOLIND + masterplan

kolind+ arkipunktur

nedslag 5

cHeck-point

med en placering mellem de to

parkeringsarealer, og op ad

bugtrupvej, er dette et oplagt

sted som cHeck-point, og opsamlingspunkt

for aktiviteter.

pitstop

bænk

KRADS

5

10.06.2013

13


KOLIND + masterplan

kolind+ arkipunktur

nedslag 9

det grØnne tæppe

det grØnne tæppe ligger, ligesom

en oas, i områdets midt -

dog fØles pladsen noget gemt

og glemt, Hvor en materiell

aktivering kan bringe liv i pladsen,

uden at et fast program

lægges.

aSSOCiatiOn; en pipett Samler

SmÅ prØVer aF OmgiVende

materieler Op, Og drUpper dem

pÅ det grØnne tÆppe, FØr at

KatalYSere en KemiSK reaKtiOn

aF Øged aKtiVitet

maleri, rothko

sandbakke

vand

KRADS

9

vand

græs

sand

10.06.2013

14


KOLIND + masterplan

kolind+ arkipunktur

nedslag 12

nØgleHullet

nØgleHullet ligger som en

portal mellem skolens stramme

grid, og det mere åbne landskabs

flydende bevægelse.

med fragmenterede indkig til

omkringliggende aktiviteter,

bliver dette et nØglepunkt

nøglehul

indkigg

KRADS

1

2

3

4

5

6

A

7

e

8

B

d

9

12

c

14

15

17

18

19

10.06.2013

15


KOLIND + masterplan

kolind+

visualisering

et kig fra bugtrupvej imod

kolind + byggeriet

KRADS

10.06.2013

16


KOLIND + masterplan

kolind+

visualisering

et kig fra parken imod friluftsbadet

KRADS

10.06.2013

17

More magazines by this user
Similar magazines