VB5 Buhl (3.4 MB) - Teknologisk Institut

teknologisk.dk

VB5 Buhl (3.4 MB) - Teknologisk Institut

Materialevalg og

anlægsudformning


Valg af materialer og komponenter til

varmtvandsanlæg

Udformningen af varmtvandsanlæg med henblik på at

overholde BR08 og DS 439

Leon Buhl, ingeniør

Teknologisk Institut

Energi & klima divisionen

Center for Installation og Kalibrering


Hovedoversigt

Hvad er kravene til materialer om komponenter I

varmtvandsinstallationer

Hvad er egenskaberne ved de forskellige materialer

Hvad er temperaturkravene til en

varmtvandsinstallation jf. BR08 og DS 439

Hvordan udformes og styres temperaturerne I

installationen


Bygningsreglementerne

8.4 Vand- og afløbsinstallationer

Stk. 2. Vand- og afløbsinstallationer skal

udføres af materialer og komponenter, der er

tilstrækkelig holdbare over for de

påvirkninger, som de udsættes for.

(8.4, stk. 2) Påvirkningerne kan være termiske

eller mekaniske påvirkninger, korrosion m.v.,

og de kan være både indvendige og

udvendige.


Vandnormen DS 439:2009

3.4 Materialer og samlingsmetoder

Vandinstallationer skal udføres af materialer

mv., der under hensyntagen til

indbygningsmåde og ressourcebevarelse har

en tilstrækkelig holdbarhed.


Vandnormen DS 439:2009

Tabel V3.4.1 angiver følgende materialer:

Varmforzinkede stålrør

Kobberrør

Rustfri stålrør

PEX-rør

ALU-PEX-rør

Andre plastmaterialer


Må kun anvendes som

udskiftelige rørledninger.

Anvendes ofte i større

installationer.

Varmtvandsinstallationer bør

altid have katodisk beskyttelse

(katolyse)

Kan ikke anbefales anvendt i en

række forskellige hårde og bløde

vandtyper på grund af stor

korrosionsrisiko

Varmtforzinkede stålrør


Vandkvaliteter med særlig korrosionsrisiko


Vandkvaliteter med særlig korrosionsrisiko


Kan anvendes som ikke

udskiftelige, men uden

samlinger.

Kan i visse vandtyper give

problemer med for højt

kobberafgivelse til drikkevandet,

hvorfor at DS 439 anbefaler at

minimere omfanget af kobberrør

i større installationer.

( DS 439, kapitel 4, stk. 4.2.2,

Vandkvaliteten ved tapsteder.

- Afgivelse af kobber til drikkevandet

fra kobberrør.

- Vurdering af acceptabel længde af

kobberrør.)

Kobberrør


Må enten anvendes som

udskiftelige rør, eller ikke

udskiftelige uden samlinger.

Varmtvandsrør skal beskyttes

mod fugt på overfladen ved

indbygning.

Må generelt kun anvendes hvor

cloridindholdet i vandet er under

150 mg/liter, undtagen hvis en

frivillig VA-godkendelse giver

mulighed for højere indhold.

Katodisk beskyttelse ikke

nødvendigt.

Ny viden om korrosion mellem

rustfri rør og ventiler af messing.

Rustfri Stålrør


Ny viden om korrosion mellem

rustfri rør og ventiler af messing.

Der er endnu ikke nogen entydig

forklaring på problemet, men der er

formentlig en sammenhæng med

vandkvaliteten og materialevalg, der

på skadestedet havde følgende

karakteristika:

•Høj ledningsevne i vandet.

•Kloridindhold på op til 190 mg/l.

•Ventiler af afzinkningsbestandigt

messing.

•Ingen katodisk beskyttelse af

installation pga. rustfri rør

Rustfri Stålrør


Varmtvandsrør skal være

udskiftelige i henhold til den

obligatoriske VA-godkendelse. Dette

på grund af krav om at rør der

indbygges skal kunne holde lige så

længe som den bygningsdel de

indbygges i (50 år jf. BR08)

Anvendes som ”ikke” udskiftelige

rør når de føres i tomrør.

Kan, afhængig af type anvendes til

temperaturer op til 95 gr. C

Anvendes normalt på større

installationer som interne ledninger i

lejligheder

PEX-rør


Alu-pex-røret er velegnet til brugsvands.

Alupex-rør er et 5-lags rør opbygget

omkring en kerne i aluminium.

Aluminiumslaget er normalt laserstuksvejset.

Det indvendige

kunststoflag er normalt fremstillet af Pexmateriale.

Det yderste kunststoflag er

ofte fremstillet i PE-HD.

Kombinationen af de to materialer gør

Alu-pex-røret til et stærkt rør, der

modstår høje tryk og temperaturer.

Da Alu-pex rør ikke laves efter en

fastlagt standard godkendes de som

samlet system med rør, fittings og

værktøj sammen

ALU-PEX-rør


Materiale:

Inderrør:

Fornettet polyethylen (PE-RT)

Yderrør:

Fornettet polyethylen (PE-RT)

Mellemrør:

Aluminium

PE-RT rør er udviklet på PE

basismateriale og er derefter

temperaturstabiliseret således, at de

kan tåle temperaturer der ved normal

drift ikke overstige 70 °C. Ved

fejlfunktion i kortere perioder må

temperaturen ikke overstige 95 °C.

PE-RT / AL / PE-RT


PVC-rør

PVC-rør kan anvendes til udskiftelige

rørinstallationer

Som varmt vands rør kan de, hvis de er

godkendte til det, kun anvendes til

temperaturer op til 70 grader C

PB rør (Polybutenrør)

PB rør anvendes i en lang række andre

Europæiske lande, men har hidtil ikke

kunnet VA-godkendes i Danmark.

PP-rør (Polypropylenrør)

PP rør bliver af og til VA-godkendt i

Danmark, men udelukket til

koldtvandsrør, da de ikke kan tåle

kombinationen af tryk og temperatur.

Andre plastmaterialer


Anlægsudformning

Hvad er temperaturkravene til en

varmtvandsinstallation jf. BR08 og DS 439

Hvordan udformes og styres temperaturerne I

installationen


8.4.1.2 Varmt vand. (BR08)

Stk. 1. Vandinstallationer skal

udformes, så de kan fungere med

mindst mulig risiko for

bakterievækst.


2.5.1 Generelt (DS 439:2009)

1. Af hensyn til risikoen for bakterievækst bør vandet i

vandvarmere kunne opvarmes til mindst 60 gr. C.

55

oC


2.5.1 Generelt (DS 439:2009)

2. Vandinstallationen bør endvidere

udformes, så temperaturen på det fremførte

vand i alle dele af vandinstallationen ved

normalt brug ikke falde til under 50 gr. C og

45 gr. C ved spidsbelastning.


Anlægsudformning - cirkulationssystem

55

oC

50

oC

50

oC


Anlægsudformning - cirkulationssystem


Anlægsudformning - cirkulationssystem

??

oC


55

oC

Anlægsudformning – El-tracing

50

oC


Anlægsudformning - Varmetab

Varmtvandsrør placeret på koldt loft


Efter DS 452

Anlægsudformning - Varmetab


Efter DS 452

Anlægsudformning - Varmetab


Anlægsudformning – Symptomer på problemer

More magazines by this user
Similar magazines