VM prototyperegnskab (88 KB)

teknologisk.dk

VM prototyperegnskab (88 KB)

Hovedmåler a kr kr

Forbrug MWh 1427 640 913280

kW 1080 190 205200

Andre faste udgifter i regnskabet 67000

I alt kr 1185480

gennemsnitspris 830,75

Fast andel i % 23,0

variabel andel 77,0

Sum af faste beløb 272200

Enheder i regnskabet

Delinger VFM 4178 Røde felter indtastes

m2 i alt 13349

Varmtvand m3 2830

m2 gulvvarme 500

Varme energimåler kWh 40000

Opvarmining af brugsvand grader 45

Brugsvandsforbrug i % beregnet 10,4

Brugsvandsforbrug sat 10%

Gulvvarme afgivelse kWh/m2 200

Andel af samlet rumvarme, der afregnes efter m2 0 Hvis denne andel sættes > 0 fås lavere varmepriser og højere m2 priser

Energipris brugvand 640

Energipris varme 640

Tab ved brugsvandscirkulation og i varmerør, fællesarealer % energi 20

Energifordeling Energibalance MWh Energibalance efter afregningnøgle A kr fordelingsbeløb enheder pris pr enhed

1: Varmt vand MWh = 10 % af forbrug 143 143 640 91328 2830 32,27

2: Gulvvarme MWh = m3 gulvvarme x 200/1000 MWh 100 100,0 640 64000 500 128,00

3: VEM MWh = sum af VEM i MWh 40 40,0 640 25600 40 640,00

4: Radiatorer MWh = Total‐(1 +2 +3 +5) 859 859 640 549696 4178 131,57

5 :Tab i systemet samt fællesarealer m2 skøn på 20 % 285 285 640 182656 13349 13,68

6: Fast andel af varmeregning m2 efter regningen fra varmeværket 0 272200 13349 20,39

Rumvarme efter m2 0 13349

Varme efter måler ift.

Forbrugsafhængig del %,

0,00 Samlet m2 pris

1427 1427 1185480 skal være større end 40 % 63,0 34,1

Samlet fast andel i % 38

Fast andel % af rumvarme 71

Lejlighed med varmeenergimåler (VEM) fordelingsbeløb Enheder i alt Dine enheder Enhedspriser din andel

Enheder rumvarme VFM 549696 4178 0 131,57 0

Enheder m2 varmetab og fællesareal 454856 13349 105 34,07 3578

Enheder m3 Varmt vand 91328 2830 60 32,27 1936

Gulvvarme kun for lejligheder uden VEM 64000 500 0 128,00 0

Varme energimåler 25600 40 7 640,00 4480 0

i alt inkl moms 1185480 9994

Lejlighed med Radiatormåler (VFM) fordelingsbeløb Enheder i alt Dine enheder Enhedspriser Din andel

Enheder rumvarme VFM 549696 4178 30 131,57 3947

Enheder m2 varmetab og fællesareal 454856 13349 105 34,07 3578

Enheder m3 Varmt vand 91328 2830 60 32,27 1936

Gulvvarme kun for lejligheder uden VEM 64000 500 5 128,00 640

Varme energimåler 25600 40 0 640,00 0

I alt inkl moms 1185480 10101

Lejlighed med Radiatormåler (VFM) fordelingsbeløb Enheder i alt Dine enheder Enhedspriser Din andel

Enheder rumvarme VFM 546479 4178 10 131,57 1316

Enheder m2 varmetab og fællesareal 454856 13349 105 34,07 3578


Enheder m3 Varmt vand 94545 2830 60 32,27 1936

Gulvvarme kun for lejligheder uden VEM 64000 500 5 128,00 640

Varme energimåler 25600 40 0 640,00 0

I alt inkl moms 1185480 7470

More magazines by this user
Similar magazines