Forspring 2008 Nr. 3 (714 KB) - Teknologisk Institut

teknologisk.dk

Forspring 2008 Nr. 3 (714 KB) - Teknologisk Institut

FORSPRING

NY VIDEN OG INSPIRATION til fødevareindustri, bioteknologiske

virksomheder og farmaceutisk industri

Teknologisk Institut er nu klar til at

hjælpe fødevareproducenter med at

bruge alternative farvestoffer i stedet

for de såkaldte azo-farvestoffer.

EU tillader 11 forskellige azo-farvestoffer

til brug i fødevarer. Men

Europa-Parlamentet vedtog i juli

2008, at fem af azo-farverne kun må

anvendes med en særlig advarsel.

Det samme gælder E104, der ikke er

et azo-farvestof.

”Mange forbrugere foretrækker

fødevarer med naturlige farver, og

politisk arbejdes der kraftigt på at forbyde

azo-farverne helt. Derfor er der

gode grunde til at overveje alternative

farvestoffer – ikke mindst naturlige

farver, som kan være et godt salgsar-

FØDEVARER

MED SUND KULØR

gument”, siger konsulent Lone Søvad

Madsen fra Teknologisk Institut.

Der er mange forhold at tage i betragtning

– fra forbrugernes accept af

farven til lagerstabilitet og eventuelle

ændringer i duft, smag eller konsistens.

For at sikre virksomhederne

en problemfri overgang til naturlige

farver, står Instituttet derfor parat med

en omfattende værktøjskasse.

Teknologisk Institut bruger både

sensoriske analyser og instrumentelle

målinger, når det gælder farveoptimering

ved overgang til en ny type farve.

Desuden kan Instituttet udføre lagringsforsøg,

hvor vi dokumenterer farvens

ændring som funktion af tid, temperatur,

lysbelastning og fugtighed.

Nr. 3 · September 2008

Teknologisk Institut er klar med både rådgivning og test til

virksomheder, der søger alternativer til azo-farvestofferne,

som er i både politisk og forbrugermæssig modvind.

Små og mellemstore virksomheder kan

nu få en rabat på op til 100.000 kroner

ved køb af viden fra Teknologisk Institut

og andre videninstitutioner.

Det skyldes, at Rådet for Teknologi

og Innovation har afsat 40 millioner

kroner til såkaldte videnkuponer

i 2008 og 2009. Videnkuponerne er

målrettet små og mellemstore virksomheder,

som har få eller ingen

forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Formålet er at fremme samarbejdet

Lone Søvad Madsen,

lone.s.madsen@teknologisk.dk

ADVARSEL

ved seks farvestoffer

Europa-Parlamentet har vedtaget,

at fødevarer, der indeholder

farverne E102, E104, E110,

E122, E124 og E129, skal mærkes

med ordene "kan have en

negativ virkning på aktivitet

og opmærksomhed hos børn”.

RABAT PÅ VIDEN TIL MINDRE VIRKSOMHEDER

mellem virksomheder med færre end

250 ansatte og videninstitutioner med

henblik på at øge innovations-, forsknings-

og udviklingsaktiviteterne.

Ordningen er nærmere beskrevet på

Forsknings- og Innovationsstyrelsens

hjemmeside www.fi.dk, hvor der også

kan hentes et ansøgningsskema.

Anne Maria Hansen,

anne.maria.hansen@teknologisk.dk

VIRKSOMHEDER KAN ANSØGE OM EN VIDENKUPON PÅ WWW.FI.DK

STÅLCENTRUM TAGER NU FAT PÅ NYE OPGAVER S. 2

PROJEKT SKAL FINDE TOGPASSAGERERNES DRØMMEMAD S. 3

KURSUS SOM KVALITETSTJEK AF EGEN VIDEN S. 4


Stålcentrum tager nu fat på to nye

arbejdsområder, sporbarhed og TCO

(Total Cost of Ownership), der er af

betydning for alle Stålcentrums medlemmer,

og som ligeledes har fødevareindustriens

bevågenhed.

”Sporbarhed er nok det største

buzz-word i branchen for tiden. Fødevareproducenter

skal i stigende grad

kunne dokumentere råvarerne, og

hvordan de er blevet opbevaret, håndteret

og bearbejdet”, siger formand

for Stålcentrums bestyrelse, divisionschef

Bjarne Darré, GEA Liquid

Processing Scandinavia.

Tilsvarende er der stigende interesse

for TCO, der beskriver den

samlede udgift til at indkøbe, drive

og vedligeholde produktionsudstyr i

en given periode.

”I dag findes der ikke et generelt

værktøj til at beregne TCO på en

sammenlignelig og realistisk måde,

som kan bruges som beslutningsgrundlag.

Det værktøj skal Stålcentrum

udvikle”, siger Bjarne Darré.

Begge indsatsområder kalder på et

tæt samarbejde med fødevareindustrien,

som er udstyrsproducenternes

primære kravstiller. Derfor skal

Stålcentrum fremover i endnu højere

grad arbejde tværfagligt og inddrage

hele værdikæden i projekterne.

Den kommende indsats er delvist

2 FORSPRING · September 2008

STÅLCENTRUM

TAGER NU FAT PÅ NYE OPGAVER

Efter succesen med hygiejnisk design stiller Stålcentrum nu skarpt på sporbarhed og

Total Cost of Ownership, som har stor betydning for udstyrsproducenter.

finansieret af bevillinger fra Videnskabsministeriet

og Region Syddanmark.

Bevillingerne forudsætter

aktivitet fra de enkelte virksomheder

i de forskellige projekt- og arbejdsgrupper,

så det er vigtigt, at så

mange som muligt bidrager aktivt.

Stålcentrum blev etableret i 2003

og valgte fra begyndelsen hygiejnisk

design som det primære arbejds-

FØDEVARESIKKERHED – STÅLINDUSTRIENS LIVLINE

De ny arbejdsområder, sporbarhed og

TCO (Total Cost of Ownership), er både

af stor betydning for fødevareindustrien

og Stålcentrums medlemmer.

område for en række projekter. Resultatet

blev seks guidelines, der –

som de første i verden – hjælper

udstyrsproducenter med at vælge de

hygiejnisk set bedste løsninger på

en lang række områder.

Janne Holm Kristensen,

janne.holm.kristensen@teknologisk.dk

Stålcentrum giver på en konference i oktober 2008 sit bud på, hvordan den store klynge af virksomheder, der udvikler og

fremstiller udstyr til fødevareproduktion, skal klare sig i den globale konkurrence.

Strategien er kort og klar. Det handler om at indbygge verdens højeste fødevaresikkerhed i maskiner, udstyr og anlæg –

så ”made in Denmark” globalt bliver synonymt med udstyr, der gør det så nemt som muligt for fødevareproducenter at leve

op til forbrugernes og myndighedernes krav.

Dagsorden, dato og sted for konferencen, der også giver overblik over såvel eksisterende som nye projekter i Stålcentrum,

fremgår af www.staalcentrum.dk.


Teknologisk Institut bidrager på tre

væsentlige områder til projektet InnoFood,

der med ”Mad på farten hos

DSB” som case skal udvikle mulighederne

for at få succes med medarbejder-

og brugerdreven innovation.

Gourmetmåltider, varme popcorn,

kaffespecialiteter, vegetarmad. Projektet

fokuserer på, hvad passagererne

ønsker af DSB – og DSB’s

forsyningskæde – når det gælder mad,

drikke og service på togturen.

Ud over den konkrete innovation

er målet dels at styrke de deltagende

virksomheders innovationskompetencer,

dels at give svar på, hvordan brugerdreven

innovation bedst gennemføres

i praksis i en leverandørkæde.

Danmarks største fødevarerådgiver har

et meget bredt tilbud af rådgivning og

analyser til fødevareindustrien.

Projektet fokuserer på,

hvad passagererne

ønsker, når det gælder

mad, drikke og service

på togturen.

PROJEKT SKAL FINDE

TOGPASSAGERERNES DRØMMEMAD

InnoFood hedder et projekt, som skal skabe innovative løsninger,

der opfylder togpassagerernes ønsker til mad, drikke

og service på turen. Formålet er at få viden om brug af medarbejder-

og brugerdreven innovation i en forsyningskæde.

Resultaterne vil blive formidlet bredt

til dansk erhvervsliv.

Innovation handler i denne sammenhæng

ikke alene om at opfinde nye

måltider. I lige så høj grad skal der findes

nye måder at indkøbe, emballere,

håndtere, opbevare, opvarme/køle og

præsentere varerne på. Hertil kommer

eventuelle nye krav til togets infrastruktur

(køkken, køle/varme-faciliteter,

salgsvogne og affaldshåndtering).

Teknologisk Instituts deltagelse retter

sig både mod fødevareteknologi

og innovation. På fødevareområdet

gælder det emner som målretning af

produkter efter forbrugerpræferencer,

opbevaring og håndtering af fødevarer

samt fødevarers egenskaber på mole-

Teknologisk Institut er den 11., 12. og

13. november 2008 med på FoodPharmaTech

’08 i Herning – Nordeuropas

største fagmesse for fødevareindustri

og farmaceutisk industri.

Teknologisk Institut er Danmarks

største rådgiver inden for fødevarer,

fødevareinnovation og fødevareteknologi

med et meget bredt tilbud til

fødevaresektoren – fra udvikling af

nye fødevarer med høj forbrugeraccept

til optimering af produktionsprocesser

med avancerede IT-løsninger.

Over 100 tekniske specialister i et omfattede

tværfagligt samarbejde pla-

kylært niveau. Hertil kommer innovation,

idéudvikling, medarbejderinvolvering

og optimering af produktion.

Deltagerne i InnoFood, ud over Teknologisk

Institut og DSB, er: Landbrugsraadet

(projektleder), 3F, LO,

NNF, Håndværksrådet, SALA, Mike’s

Sandwich, Firtek A/S samt Jens &

Co. ApS. Projektets samlede budget

er 6,3 mio. kroner. Erhvervs- og Byggestyrelsen

bidrager med 2,9 mio.

kroner. Projektet afsluttes med udgangen

af 2009.

Gerner Hansen,

gerner.hansen@teknologisk.dk

MØD DANMARKS STØRSTE

FØDEVARERÅDGIVER PÅ FOODPHARMATECH

cerer Teknologisk Institut blandt de

største og mest anerkendte rådgivere

på fødevareområdet i Europa.

Det gør Teknologisk Institut til den

ideelle samarbejdspartner for fødevareindustrien,

når det gælder innovativ

udvikling af produkter og produktion,

som er af vital betydning for fødevaresektorens

vækst og internationale

konkurrencekraft.

Anne Maria Hansen,

anne.maria.hansen@teknologisk.dk

John Kold,

john.kold@teknologisk.dk

FORSPRING · September 2008 3


TEKNOLOGISK INSTITUTS CENTRE i Kolding udvikler og formidler viden til

virksomheder, der arbejder med fødevarer, foderstoffer, ingredienser, bioteknologi

og farmaceutiske produkter samt til virksomheder, der producerer udstyr og

produktionsanlæg til disse brancher.

KALENDER

September 2008

16. og 17. Hygiejnisk design

16. og 23. Mærkning af fødevarer

(Fredericia)

24. Måling af fødevarers tekstur

25. Mood, food og styling

Oktober 2008

06. og 07. Rengøringskemi og

hygiejneevaluering

07. Sensoriske bedømmelser i

fødevarevirksomheder - teoretisk

21. Sensoriske bedømmelser i

fødevarevirksomheder - praktisk

22. Viskositet og viskositetsmåling

November 2008

04. Afsmag fra emballager

05. Holdbarhed af fødevarer

20. Mærkning af fødevarer (Taastrup)

25. og 27. NIR-kalibrering – grundmodul

28. NIR-kalibrering – på egne data

December 2008

11. Reologi – videregående

Kurserne afholdes på Teknologisk Institut

i Kolding eller Århus, med mindre andet

er angivet. Oplysninger om kurser og

arrangementer kan fås ved henvendelse

til receptionen på telefon 72201900 og på

www.teknologisk.dk/uddannelser.

ARRANGEMENTER OG KURSER

Kursus: Sensoriske bedømmelser i

fødevarevirksomheder

”Sensoriske bedømmelser i fødevarevirksomheder”

er fællestitlen for to kurser; et teoretisk

kursus den 7. oktober 2008 og et nyt,

praktisk kursus den 21. oktober 2008. Det

praktiske kursus tager udgangspunkt i egne

problemstillinger og gør det nemt at omsætte

viden fra det teoretiske kursus til praksis

Tove Kjær,

tove.kjaer@teknologisk.dk

Kursus: Holdbarhed af fødevarer

Kurset ”Holdbarhed af fødevarer” henvender

sig til produktudviklere og produktionsfolk,

der ønsker en dybere forståelse

Teknologisk Institut

Holbergsvej 10 · 6000 Kolding

Telefon 72 20 19 00 · Fax 72 20 19 19

www.teknologisk.dk

4 FORSPRING · September 2008

KURSUS SOM KVALITETSTJEK AF EGEN VIDEN

Selv om det lyder bagvendt, kan det

godt være en succes, hvis man ikke

lærer så meget nyt på et kursus. Det

gælder fx Besma International Chem

A/S, der udvikler og producerer rengøringsmidler

med fokus på miljøvenlighed

og effektivitet.

”Vi var tre på Teknologisk Instituts

kursus om rengøringskemi og hygiejneevaluering

med det klare formål at

finde ud af, om vores viden og miljøtilgang

er på højde med den fremmeste

viden. Det viste sig glædeligvis at

være tilfældet”, siger Mercy D. Skytteløv,

som er ansvarlig for Besmas

produktudvikling.

Henrik Classen,

henrik.classen@teknologisk.dk

STÅLCENTRUMS AKTIVITETSKALENDER

Oktober Fødevareindustriens

livline. Se omtale side 2.

November Nanoteknologi –

fup eller fakta? – Temadag.

for fødevarers holdbarhed. Kurset den 5.

november 2008 giver kendskab til indre og

ydre faktorer af betydning for holdbarheden

og forståelse for, hvordan kemi, fysik og

mikrobiologi påvirker holdbarhed af fødevarer.

Desuden får deltagerne overblik over,

hvordan fødevarer håndteres optimalt under

produktion, distribution og opbevaring.

Vibeke Kistrup Holm, vibeke.kistrup.

holm@teknologisk.dk

TEMAGRUPPER

Medlemmer af Teknologisk Instituts temagrupper

kan deltage i møderne. Oplysninger

fås hos Lone Søvad Madsen,

lone.s.madsen@teknologisk.dk.

Redaktør: Jan Broch Nielsen

Layout og tryk: Graphic Source A/S

ISSN 1395-7279

”Kurset præsenterede stoffet på en

spændende og inspirerende måde”,

siger Mercy D. Skytteløv fra Besma

International Chem A/S.

Uge 49 Virksomhedsbesøg hos

Chr. Hansen, Avedøre.

Forår 2009 Sporbarhed – hvilke regler er

gældende, og hvordan håndteres

de? – Temadag.

Janne Holm Kristensen, janne.holm.kristensen@teknologisk.dk www.staalcentrum.dk

CIP-sådan

Næste møde i temagruppen er den 10. september

2008 hos Chr. Hansen i Avedøre. På listen

over kommende emner er: On-line måling af

rengøringskvalitet; optisk, akustisk, TOC.

Henrik Classen,

henrik.classen@teknologisk.dk.

Bag om Smagen

”Mundfølelse – en fornemmelse for god

smag” er titlen på en temadag den 23. september

2008 med fokus på egenskaber, som

har stor indflydelse på, hvorledes fødevarer

opleves i spisesituationen som fx cremethed,

cooling, brus, smeltende og astringerende.

Lone Søvad Madsen,

lone.s.madsen@teknologisk.dk

Al omtale af konkrete virksomheder sker med

virksomhedernes godkendelse

Næste nr. udkommer i november 2008

More magazines by this user
Similar magazines