31.08.2013 Views

Må tabletten knuses? - marts 2013

Må tabletten knuses? - marts 2013

Må tabletten knuses? - marts 2013

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

tabletten knuses?

Hospitalsapoteket Aarhus, marts 2013

Begræns deling, knusning, opløsning eller opslæmning af tabletter og kapsler mest muligt.

Brug orale opløsninger eller tabletter, der er beregnet til opløsning, så vidt det er muligt – eller overvej en anden administrationsvej.

Vær opmærksom på at:

• Enteropræparater og depotpræparater må, som hovedregel, ikke knuses eller opslæmmes. Læs mere om dispenseringsformer på apotekets

hjemmeside.

• Cytostatika bør synkes hel, såfremt dette ikke kan efterleves kontakt Apotekets Information.

• Antibiotika, hormoner og immunsupprimerende lægemidler kan være problematiske at håndtere i forhold til dit arbejdsmiljø. Hvis det vurderes

nødvendigt at denne type lægemidler skal knuses/opslæmmes bør det som minimum foregå under sug og iført handsker.

• Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet end knusning.

• Du kun bør administrere et lægemiddel ad gangen.

OBS!

Knuseskemaet tager udgangspunkt i, hvad lægemidlet kan holde til. Der er ikke taget hensyn til, om en bestemt sondetype eventuelt vil være egnet.

Derfor bør man inden administration vurdere sondens størrelse og placering.

Praktisk håndtering af tabletter og kapsler, der kan gives i sonde

Brug en passende størrelse oral sprøjte til opløsning/opslæmning af lægemidlet. Dette for at undgå evt. utilsigtede hændelser, hvor medicin til oral

administration ved en fejl gives intravenøst.

Tablet

Læg tabletten i sprøjten

Kapsel

Åbn kapslen forsigtigt og hæld indholdet i

sprøjten, eventuelt med en påsat

plasthætte.

Læs hele vejledningen på apotekets hjemmeside.

• Sug vand op og sæt plasthætten på.

• Vent i højst 20 minutter til lægemidlet

er opløst eller opslæmmet.

• Skyl sonden med 20-30 ml

vand inden du giver medicinen.

• Omryst og sprøjt hele

blandingen i sonden.

• Skyl efter med 20-30 ml vand.


Kilder

1. pro.medicin.dk 3. Indlægsseddel 5. Kontakt til firma 7. Firma henviser til SPC

2. Produktresume 4. SAID-sag 6. Andet

Hospitalsapoteket Aarhus, marts 2013

Kilder: Der er brugt medicin.dk; produktresumeer, firmaoplysninger og sager fra sygehusapotekernes database (SAID) over spørgsmål og svar.

Sidstnævnte er ikke offentlig tilgængelig.

Listen: er bygget op alfabetisk. Ring eller mail til Apotekets Information hvis du ikke finder et lægemiddel på listen eller har spørgsmål til

oplysningerne. Tlf.: 784 63909 og mail: asapoinfo@rm.dk.

Den nyeste version af listen er tilgængelig på Hospitalsapotekets hjemmeside www.apoteket.auh.dk -> lægemidler og sortiment -> tips om

lægemidler. Listen opdateres hvert kvartal.

2


Kilder

1. pro.medicin.dk 3. Indlægsseddel 5. Kontakt til firma 7. Firma henviser til SPC

2. Produktresume 4. SAID-sag 6. Andet

Hospitalsapoteket Aarhus, marts 2013

Præparatnavn Kommentar

Filmovertrukken tablet. Kan opslemmes i vand. Bør gives umiddelbart efter opslemning.

Kilde

Abboticin Novum tablet Tabletter med antibiotika anbefales ikke knust af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø.

Alternativt kan anvendes Abboticin granulat til oral opløsning 40mg/ml.

1,5

Abilify tablet

Almindelig tablet. Kan evt. knuses og opslemmes i vand. Alternativer er Abilify smeltetablet

eller Abilify oral opløsning.

1,2,3,4(AAUH-2389)

Aciclodan tablet

Kan evt. knuses, tygges eller opslemmes.

Der findes Zovir oral suspension i 40 mg/ml og 80 mg/ml

1, 2

Adalat tabletter 10 mg Almindelig tablet, der må knuses og opslemmes. 1

Adalat Oros depottabletter 30

mg

Er en monodepottablet af gittertypen. ikke knuses, tygges eller deles. Depotfunktionen

ødelægges ved knusning.

1,2

Afinitor tablet

OBS! Cytostatika. Skal synkes hel. Kontakt Apotekets Information såfremt dette ikke kan

efterleves.

1

Akineton tablet 2 mg Almindelig tablet med krydskærv. Kan evt. knuses eller tygges. 1,2

Alendronat ”Arrow” tablet 70

mg

Almindelig tablet. ikke tygges, knuses eller opløses i munden pga. risiko for ætsningsfare

af spiserør. Skal desuden indtages siddende og fastende.

1,2

Allupurinol ”DAK” tablet

Kan evt. knuses eller opslemmes i vand. Alternativ: magistrel oral væske, Skanderborg. Kan

2, 4 (KAS07-0239)

være svær at opløse.

Alminox ”DAK” tyggetablet Tyggetablet, kan tygges direkte eller knuses og tages med vand. 2

Blød kapsel med flydende indhold. Skal synkes hel.

Alfacalcidol ”Alternova” kapsel

Alternativ findes original præparat Etalpha som orale dråber.

5 (Inger Buch, mail)

Alfacalcidol ”Orifarm” bløde

kapsler

Blød kapsel med flydende indhold. Skal synkes hel. Alternativ findes original præparat

Etalpha som orale dråber.

1, 2

Alfuzosin ”Sandoz” depot

tablet 10 mg

Ikke filmovertrukken depottablet. ikke knuses eller tygges. Skal synkes hele.

Depoteffekten ødelægges ved knusning.

1,2

Alopam tablet Almindelig tablet, kan evt. knuses eller tygges 1,2

Alprazolam ”Pfizer” tablet Almindelig tablet med delekærv. Kan knuses, opslæmmes i vand. 1,5

Alprox tablet Kan evt. knuses eller opslemmes. 1,2

Amantadin

Kan evt. knuses eller opslemmes.

5 (Skanderborg

apotek)

3


Kilder

1. pro.medicin.dk 3. Indlægsseddel 5. Kontakt til firma 7. Firma henviser til SPC

2. Produktresume 4. SAID-sag 6. Andet

Hospitalsapoteket Aarhus, marts 2013

Præparatnavn Kommentar Kilde

Amantadin hydrochlorid

Amantadin hydrochlorid fra Glostrup apotek kan evt. knuses eller opslemmes. Amantadin

bør administreres umiddelbart efter knusning/opslemning da Amantadin er lysfølsomt.

Endvidere bør plejepersonalet være opmærksomme på ved knusning af Amantadin, at

5 (Lone Lauridsen,

Glostrup apotek)

Amaryl tablet

Amantadin lugter meget grimt.

Imediate release tablet. Skal synkes hel - Bør kun opslemmes hvis lægen vurderer ingen

anden mulighed. Pga. meget lille mængde aktivt stof anbefales det at opløse tabletten

direkte i vand, frem for at knuse den (ca. ½ glas vand).

2,5 (mail)

Amisulprid ”DLF” tablet 50 og

200 mg

Almindelig tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes. 1

Amitriptylin DAK tabletter 10,

25 og 50 mg

Tabletterne er filmovertrukne, men må gerne knuses og opslemmes i vand. 1,2

Amlodipin ”Actavis” tablet

Almindelig tablet. Kan evt. knuses eller tygges. Kun 10 mg har delekærv og kan deles. Evt.

alternativ: Amlodipin oral suspension 1 mg/ml, 100 ml, Skanderborg fremstiller magistrelt.

1,2

Anafranil tablet Overtrukken tablet. Kan knuses, opslæmmes i vand. 1,5

Anafranil Retard ”Novartis”

depottabletter

Er en polydepottablet. Kan deles, men må ikke tygges eller knuses. Kan opslemmes i vand. 1

Anartan comp. tablet

Almindelige filmovertrukne tabletter. Bør iflg. produktresume indtages hele, men kan iflg.

firma godt knuses og opslemmes i vand.

2, 4 (API12-5531)

Anastrozol ”Accord”

Filmovertrukne tabletter som skal synkes hele. Filmovertrækket beskytter således at man

ved berøring ikke kommer i kontakt med det aktive indholdsstof.

1, 3

Ancozan Filmovertrukken tablet. Kan evt. knuses og opslemmes. 1, 2

Andriol Kapsel Blød kapsel. For at sikre absorption skal den synkes hel og må ikke tygges. ikke åbnes 1, 2

Androcur tablet Almindelig tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes i vand. 1

Angicor tablet Almindelig tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes 1

Apozepam tablet Almindelig tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes i vand 1

Aprovel tablet Filmovertrukken tablet. Kan knuses, opslemmes i vand 1,5

Apydan tablet Almindelig tablet. Kan evt. opslemmes i vand umiddelbart før anvendelse 1

Arava tablet

Filmovertrukne tabletter som skal synkes hele. Filmovertrækket beskytter således at man

ved berøring ikke kommer i kontakt med det aktive indholdsstof.

1, 3

4


Kilder

1. pro.medicin.dk 3. Indlægsseddel 5. Kontakt til firma 7. Firma henviser til SPC

2. Produktresume 4. SAID-sag 6. Andet

Hospitalsapoteket Aarhus, marts 2013

Præparatnavn Kommentar Kilde

Arax Almindelig tablet. knuses op opslemmes 1, 2

Aricept tablet Almindelig tablet. Kan evt. knuses og opslemmes. 1, 4 (API10-3331)

Arimidex tablet

Filmovertrukne tabletter som skal synkes hele. Filmovertrækket beskytter således at man

ved berøring ikke kommer i kontakt med det aktive indholdsstof.

1,3

Aromasin tablet

Filmovertrukne tabletter. Filmovertrækket beskytter således at man ved berøring ikke

1

Arthrotec tablet

Asasantin Retard depotkapsler

Atacand tablet

Atamir kapsel

Atarax tablet

kommer i kontakt med det aktive indholdsstof.

Tabletterne skal synkes hele, da de er formuleret således, at diclofenac er indesluttet i den

enterosolubilt overtrukne kerne, og misoprostol findes i det omsluttende lag. ikke tygges,

knuses eller opslemmes

Depotkapslerne bør synkes hele og må ikke tygges. Er polydepotkapsler og kan åbnes,

men pellets må ikke knuses eller tygges.

Almindelig tablet. Kan evt. knuses. Tabletterne er uopløselige i vand men de kan

opslemmes.

Hård kapsel. Kan evt. åbnes og indholdet opslemmes i vand. Smager grimt. Bør indtages 2-

3 timer før et måltid, da samtidig fødeindtagelse hæmmer absorptionen.

Filmovertrukken tablet. Kan knuses, opslemmes i vand. Tabletten skal knuses, opslemmes

lige inden administrering.

1,2

1

1, 5 (Pia Bonander,

mail)

1, 5 (Anne Erichsen,

mail)

Atenolol tablet Almindelig tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes. 1,2,3

Avelox ”Bayer” tabletter

Almindelig filmovertrukket tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes. Vær opmærksom på de

ansattes arbejdsmiljø. OBS i SPC står der, at tabletterne skal synes hele.

1,5 (API10-3302)

Avodart ”GSK” kapsler

Kapslerne skal synkes hele. ikke åbnes eller tygges, da indhold kan irritere slimhinde i

mund og svælg

2

Azithromycin ”Stada” tablet Kan evt. knuses eller opslemmes. Alternativ Zitromax oral suspension. 1

B1 (tiamin) ekstra stærk Apovit Almindelig tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes. 2

Baklofen tablet Almindelig tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes. 1,2,3

Bambec tablet Almindelig tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes i vand 1

B-combin stærk Apovit Filmovertrukket tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes. Smager muligvis grimt. 2, 4 (HSF06-387)

Betolvex tabletter Tabletterne er filmovertrukne, men kan knuses eller opslemmes i vand 1

1,5

5


Kilder

1. pro.medicin.dk 3. Indlægsseddel 5. Kontakt til firma 7. Firma henviser til SPC

2. Produktresume 4. SAID-sag 6. Andet

Hospitalsapoteket Aarhus, marts 2013

Præparatnavn Kommentar Kilde

Bicalutamid ”Orion” tabletter

50 og 150 mg

Almindelige filmovertrukne tabletter. Kan evt. knuses eller opslemmes.

1, 5 (Malene Anker,

Mail)

Bioclavid tabletter

Almindelig filmovertrukket tablet. Kan evt. knuses og opslemmes. Vær opmærksom på de

ansattes arbejdsmiljø. Alternativ er spektramox mikstur.

1, 2

Bonefos tabletter Filmovertrukne tabletter. Skal synkes hele, må ikke knuses eller tygges 2

Bricanyl Retard depottabletter

5 mg og 7,5 mg

Monodepottablet og må derfor ikke knuses eller tygges. Skal synkes hele. Depotfunktionen

ødelægges ved knusning.

1,2,3

Brilique tabletter Almindelig filmovertrukken tablet. Kan om nødvendigt knuses og opslemmes. 2, 4 (AAU12-2394)

Bromam tablet Almindelig tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes. 1,2,3

Bromhexin tablet Almindelig tablet. Kan evt. knuses eller tygges. Alternativ Bromhexin mikstur. 3

Brufen Retard depottabletter

800 mg

Polydepottablet. Skal synkes hele og må ikke knuses eller opslemmes ifølge producenten.

Teoretisk burde man kunne opslemme tabletten uden at ødelægge depotfunktionen, men

der er ingen dokumentation herpå.

1, 2, 5 (Ulla Kock, mail)

Buprenorphin 0,4, 2 og 8 mg

resoribletter

Smeltetablet. ikke synkes, knuses eller tygges. Patienter med mundtørhed kan ikke

anvende disse.

1,2,3

Burana tabletter 200, 400 og

600 mg

Filmovertrukne tabletter. Kan evt. knuses eller opslemmes. Kan administreres i sonde.

Alternativ: Nurofen Junior suspension eller Bonyl oral suspension (Naproxen).

1, 2, 4 (AAL11-2086)

Burinex tablet

Almindelig tablet. Kan knuses, opslemmes i vand.

Burinex findes som injektionsvæske, og denne formulering er bedre egnet til indgift i sonde.

6

1,5

Burinex m. KCL tablet Filmovertrukne tabletter. Synkes hele. Udgået pr. 28.12.09 1

Buscopan tablet

Sukkerovertrukket tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes. Smager grimt. Patienter med

fructoseintolerans bør ikke tage Buscopan.

1, 2

Cabergolin tablet

Almindelig tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes. Skal tages i forbindelse med måltid for

at nedsætte gastrointestinale gener.

1,2,

Calcichew-D3 tyggetabletter Kan knuses, opslemmes og anvendes i sonde. 1, 4(AAU13-2447)

Captopril tablet Almindelig tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes. 1,2

Cardil 120 + 60 mg

depottabletter

Monodepottablet og må derfor ikke knuses eller tygges. Depotfunktionen ødelægges ved

knusning. Depottabletterne kan dog deles ved delekærven.

1,2

Cardil 30 mg depottabletter Monodepottablet og må derfor ikke knuses eller tygges. Skal synkes hele. Depotfunktionen 1,2


Kilder

1. pro.medicin.dk 3. Indlægsseddel 5. Kontakt til firma 7. Firma henviser til SPC

2. Produktresume 4. SAID-sag 6. Andet

Hospitalsapoteket Aarhus, marts 2013

Præparatnavn Kommentar

ødelægges ved knusning.

Kilde

Cardizem Retard

depottabletter 120 & 180 mg

Monodepottablet og må derfor ikke knuses eller tygges. Skal synkes hele. Depotfunktionen

ødelægges ved knusning.

1

Cardizem Unotard depottablet

240mg

Monodepottablet. Skal synkes hele, ellers ødelægges depotformuleringen og patienten får

for kraftig og kortvarig virkning.

1,5

Cardopax tablet

Almindelig tablet. 5 mg tabletten kan evt. knuses eller tygges og holdes under tungen ved

akut angina pectoris anfald.

1,3

Cardopax Retard

depottabletter 40 mg

Monodepottablet og må derfor ikke knuses eller tygges. Skal synkes hele. Depotfunktionen

ødelægges ved knusning.

1,2

Carduran Retard

depottabletter 4 mg

Carvedilol ”PCD” 3,125 mg,

Monodepottablet og må derfor ikke knuses eller tygges. Skal synkes hele. Depotfunktionen

ødelægges ved knusning.

1

6,25 mg, 12,5 mg og 25 mg

tabletter

Almindelig tablet. knuses og opslemmes. 1,2

Carvedilol ”Teva” tablet Almindelig tablet. Kan knuses, opslemmes i vand 1,6

Casodex tablet

Catapresan tabletter a 25

Filmovertrukken tablet, Kan evt. knuses eller tygges 1

mikrogram (Boehringer

Ingelheim)

Almindelig tablet (sukkerovertrukken). Kan evt. knuses eller opslemmes. 1

Celebra kapsel Kapslen kan evt. åbnes og indholdet gives i sonde 1, 4 (HSF03-531)

Cellcept kapsler a 250 mg

(Roche)

Kapslerne må ikke åbnes eller knuses. 1

Centyl m. kaliumklorid

depottabletter

Monodepottablet og må derfor ikke knuses eller tygges. Skal synkes hele. Depotfunktionen

ødelægges ved knusning.

1

Centyl Mite m. kaliumklorid

depottabletter

Monodepottablet og må derfor ikke knuses eller tygges. Skal synkes hele. Depotfunktionen

ødelægges ved knusning.

1

Cetirizin ”PCD” tablet

Almindelig filmovertrukken tablet. Bør iflg. 2 ”synkes hel med væske og ikke tygges”. Kan

iflg. 5 forsøges knust og opslemmet i 50 ml vand. Observer at partikler er under 1mm i

diameter for at der ikke er risiko for tilstopning af sonde og giv så hurtigt som muligt. Firma

2,5 (Kristel Kristensen,

telefonisk)

7


Kilder

1. pro.medicin.dk 3. Indlægsseddel 5. Kontakt til firma 7. Firma henviser til SPC

2. Produktresume 4. SAID-sag 6. Andet

Hospitalsapoteket Aarhus, marts 2013

Præparatnavn Kommentar Kilde

garanterer kun for bioækvivalens og biotilgængelighed for indgift af hele tabletter.

Cetirizin ”Actavis” tablet Filmovertrukken tablet. Kan knuses, opslemmes i vand. 1,6

Cifin

Cipralex tablet

Cipramil tablet

10mg.20mg,30mg,40mg

Ciprofloxacin ”Actavis” tablet

Cisordinol tablet

Citalopram ”Alternova”

tabletter

Citalopram ”Arrow” tablet

10mg,20mg

Citalopram ”Orion”

Clarithromycin ”Hexal”

tabletter 250 og 500 mg

Clarithromycin ”PCD” tabletter

250 og 500 mg

Almindelig filmovertrukken tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes. Er dog filmovertrukket

for at beskytte bruger/personale, hvorfor knusning ikke bør ske af hensyn til den ansattes

arbejdsmiljø.

Der findes Ciproxin ”Bayer” gran. til oral susp. 50 mg/ml som tilladelsespræparat.

Almindelig filmovertrukken tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes.

Der findes Cipralex orale dråber 20 mg/ml

Filmovertrukken tablet. Kan knuses, opslemmes i vand. 1,5

Almindelig filmovertrukken tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes. Er filmovertrukket for at

beskytte bruger/personale.

Knusning bør dog ikke ske af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø.

Der findes Ciproxin ”Bayer” gran. Til oral susp. 50 mg/ml som tilladelsespræparat.

Almindelig filmovertrukken tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes i vand. Smager bittert.

Fås som Cisordinol orale dråber

Almindelig filmovertrukken tablet med delekærv. Kan evt. knuses eller opslemmes i vand.

Analogpræparatet Cipralex (escitalopram) findes som orale dråber og kan eventuelt

anvendes i ækvipotente doser

Filmovertrukken tablet. Kan knuses, opslemmes i vand. 1,6

Filmovertrukken tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes i vand.

Analogpræparatet Cipralex (escitalopram) findes som orale dråber og kan eventuelt

anvendes i ækvipotente doser

Almindelig filmovertrukken tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes

Knusning bør dog ikke ske af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø.

Der findes Klacid 50 mg/ml gran. Til oral susp.

Almindelige filmovertrukne tabletter. Kan evt. knuses eller opslemmes. Knusning bør dog

ikke ske af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø.

1, 4 (API12-5399)

1,2

1

1, 4 (CNS01-140)

1

1, 2

1

1

8


Kilder

1. pro.medicin.dk 3. Indlægsseddel 5. Kontakt til firma 7. Firma henviser til SPC

2. Produktresume 4. SAID-sag 6. Andet

Hospitalsapoteket Aarhus, marts 2013

Præparatnavn Kommentar

Der findes Klacid 50 mg/ml gran. Til oral suspension

Kilde

Clopidogrel ”Orion” 75 mg Alm. filmovertrukken tablet. Kan evt. knuses og opslemmes. 1, 2

Clopidogrel 75 mg ”Stada” Almindelig filmovertrukken tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes. 1, 2

Clopixol

Almindelig filmovertrukken tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes i vand. Smager bittert.

Alternativ er Cisordinol orale dråber.

1, 4 (CNS01-140)

Clozapine ”Actavis” tablet

Almindelig tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes.

Kan skaffes som magistrel Clozapin oral suspension

1

Combar 15, 30 og 45 mg

tabletter

Almindelig filmovertrukken tablet med delekærv. Kan evt. knuses eller opslemmes i vand.

Der findes smeltetablet med samme indholdsstof, men vær opmærksom på prisen

1,4(API08-0193)

Comtess tablet

Almindelig filmovertrukken tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes i vand. OBS!

Indholdsstoffet er stærkt farvende (gult).

1, 4( KAS03-3166)

Concerta depottablet Depottablet. ikke knuses eller opslemmes i vand, hvorved depotfunktionen ødelægges. 2

Contalgin Uno depotkapsel,

alle styrker

Brug depotgranulat.

Monodepotkapsel og skal derfor synkes hel, ellers ødelægges depotformuleringen, og

patienten får for kraftig og kortvarig virkning.

Contalgin depottablet er formuleret som et monodepot, og må derfor ikke knuses eller

1

Contalgin depottablet

opslemmes. Hvis Contalgin depottablet bliver knust før indtagelse frigives morfinen for

hurtigt, hvilket kan føre til en fatal overdosis.

Alternativt: Contalgin depotgranulater (se Contalgin depotgranulater)

1,2

Contalgin depotgranulat

Depotgranulatet kan opslemmes i vand og evt. gives i sonde. Skal anvendes umiddelbart

efter det er opslemmet i vand (henstand vil ændre præparates farmakokinetik).

2,4(HSF07-135)

(AAU12-2355)

Cordan tablet Almindelig tablet med delekærv. Kan evt. knuses eller opslemmes 1,2

Cordarone tablet Almindelig tablet med delekærv. Kan evt. knuses eller opslemmes 1,2

Corodil tabletter 2,5, 5, 10 &

20 mg

Almindelig tablet med delekærv. Kan evt. knuses eller opslemmes 1

Corodil Comp tabletter (20

mg+12,5 mg)

Almindelig tablet med delekærv. Kan evt. knuses eller opslemmes 1

Coversyl Novum tablet Almindelig filmovertrukken tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes 1,2

Cozaar comp tablet Almindelig tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes 1,4( HSF04-719)

9


Kilder

1. pro.medicin.dk 3. Indlægsseddel 5. Kontakt til firma 7. Firma henviser til SPC

2. Produktresume 4. SAID-sag 6. Andet

Hospitalsapoteket Aarhus, marts 2013

Præparatnavn Kommentar Kilde

Crestor tablet Almindelig filmovertrukken tablet. Kan evt. opslemmes 1,2, 4 (API11-3980)

Cyklokapron tabletter 500 mg Almindelig tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes 1,2

Cyklonova 500 mg tabletter Almindelig filmovertrukken tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes i vand 1,2

Cymbalta enterokapsler

D3 Mega tablet Naturdrogeriet

35 µg

Dalacin kapsler 150 & 300 mg

Delepsine enterotabletter 100,

300 & 500 mg

Delepsine Retard

depottabletter 300 & 500 mg

Data fra stabilitetstest viser at de enteroovertrukne granulatkorn der er inde i kapslen vil

være stabile i op til to timer ved opslemning i 2 spiseskefulde æble eller appelsinjuice. pH i

opløsningsvæsken skal være sur for ikke at opløse enterolaget.

Almindelig tablet. Kan evt. knuses og drysses ud over mad for at øge optagelsen at det

fedtopløselige vitamin.

Kapslerne kan åbnes og indholdet drysses ud. Alternativt kan kapslerne opslemmes hele og

gives, når gelatinekapslen er opløst. Vær opmærksom på den ansattes arbejdsmiljø. Kan

skaffes som tilladelsespræparat Dalacin oral susp.15 mg/ml

Skal synkes hele. ikke knuses eller tygges. Entero-funktionen ødelægges ved knusning.

Som alternativ findes både orale dråber og opløsning.

ikke knuses eller tygges. Skal synkes hele. Depotfunktionen ødelægges ved knusning..

Som alternativ findes både orale dråber og opløsning.

1,2, 4 (KFS11-2133)

5 (Hans-Christian

Vollstedt, mail)

4 (AAU07-0016)

Deprakine enterotabletter 100, Skal synkes hele. ikke knuses eller tygges. Entero-funktionen ødelægges ved knusning.

300 & 500 mg

Som alternativ findes både orale dråber og opløsning.

1

Deprakine Retard

depottabletter 300 & 500 mg

ikke knuses eller tygges. Skal synkes hele. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.

Som alternativ findes både orale dråber og opløsning.

1

Delepsine® tablet 300 mg

Brug oral opløsning eller dråber.

Almindelig tablet. Kan knuses, opslemmes i vand.

1,5

DesmoMelt smeltetabletter

120 mikrogram

Smeltetabletten lægges under tungen 1,2

Desmopressin ”Teva” tabletter

0,1 og 0,2 mg

Almindelig tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes. 1

Detrusitol Retard depotkapsler Polydepotkapsel. Kapslerne kan åbnes, og indholdet opslemmes eller drysses på yoghurt 1,2, 4 (HSF05-695)

1

1,2

10


Kilder

1. pro.medicin.dk 3. Indlægsseddel 5. Kontakt til firma 7. Firma henviser til SPC

2. Produktresume 4. SAID-sag 6. Andet

Hospitalsapoteket Aarhus, marts 2013

Præparatnavn Kommentar Kilde

1,4 & 2,8 mg el. lign. De små granulatkorn er enkeltvis depotformuleret, og må derfor ikke knuses.

Diamicron Uno® tablet med

modifeceret udløsning 30mg

Monodepottablet. Tablettens depoteffekt vil blive ødelagt ved knusning og skal derfor sluges

1,5

hel.

Diazepam tablet Kan evt. knuses eller deles 1

Dicillin kapsel

Kapslerne kan åbnes og indholdet tages med et glas vand. Vær opmærksom på den

ansattes arbejdsmiljø.

1,2

Diclofenac ”BBM Pharma”

enterotabletter

Synkes hele. ikke knuses eller tygges. Entero-funktionen ødelægges ved knusning. 1

Diclofenac Retard ”Actavis”

depottabletter

Monodepottablet og må derfor ikke knuses eller tygges. Skal synkes hele. Depotfunktionen

ødelægges ved knusning.

1

Diclon ”Sandoz”

enterotabletter 50 mg

Synkes hele. ikke knuses eller tygges. Entero-funktionen ødelægges ved knusning. 1

Diclon ”Sandoz” depottabletter Er en monodepottablet og må derfor ikke knuses eller tygges. Skal synkes hele.

75 mg

Depotfunktionen ødelægges ved knusning.

1

Didronel tablet Almindelig tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes 1

Dificlir

Filmovertrukken tablet. Kan knuses og opslemmes. Er dog filmovertrukket for at beskytte

bruger/personale, hvorfor knusning ikke bør ske af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø.

4 (AAU12-2347), 5

(Karin Fagerlund

Astellas)

Digoxin tablet Almindelig tablet. Kan evt. tygges, knuses eller opslemmes 3

Dimitone tablet

Almindelig tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes. Der findes Carvedilol oralvæske 1

mg/ml, som bør anvendes

1,2

Diovan tablet Almindelig tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes. 1,2

Diural tablet Almindelig tablet. Kan knuses og opslemmes i vand. 1,2

Dolol Retard UNO

depotkapsler

Skal synkes hele og må ikke tygges. Kapslen kan evt. åbnes forsigtigt og indholdet hældes

ud på en ske

3

Dostinex tablet Almindelig tablet, kan evt. knuses eller opslemmes 1,2

Doxazosin Retard “Arrow “

Depottabl. kan tages med eller uden mad. Depottabl. skal synkes hele med tilstrækkelig

væske. Depottabl. må ikke tygges, deles eller knuses.

2

Duspatalin Retard tablet Polydepotkapsel. Depotgranulaterne er dobbeltcoatede med et syreresistent lag yderst og 5 (tlf.)

11


Kilder

1. pro.medicin.dk 3. Indlægsseddel 5. Kontakt til firma 7. Firma henviser til SPC

2. Produktresume 4. SAID-sag 6. Andet

Hospitalsapoteket Aarhus, marts 2013

Præparatnavn Kommentar Kilde

et depotlag inderst. Depotgranulaterne er enkeltvis depotformuleret, og må derfor ikke

knuses. Kapslen kan åbnes, og granulatet opslemmes i sur væske (f.eks. danskvand eller

Ebixa tabletter 10 mg

Efient tabletter

Egazil depottabletter 0,2 mg

cola) for ikke at ødelægge det syreresistente lag.

Almindelig filmovertrukken tablet, kan evt. knuses eller opslemmes. Alternativ: oral

opløsning i doseringspumpe. 0,5 ml indeholder 5 mg memantin (som hydrochlorid). Er dog

ikke lagervare på apoteket.

Tabletten kan knuses og anvendes i sonde umiddelbart efter blanding med vand eller saft.

Grunden til at der i pro.medicin og produktresume står, at den skal synkes hel er

udelukkende på grund af doseringsnøjagtighed.

Monodepottablet i matrix og må derfor ikke knuses, tygges eller opslemmes. Skal synkes

hel. Depotfunktionen ødelægges ved knusning og opslemning.

1,2,3

1,2,4(AAU13-2433) 5

(mail Stinna Hansen)

Eldepryl ® tablet 5 mg Almindelig tablet. Kan knuses, opslemmes i vand. 1,5

Eliquis filmovertrukne tabl. Filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes til sonde. 4 (API13-5860)

Eltroxin 50 og 100 µg Almindelige tabletter. Kan evt. knuses eller opslemmes. 4 (API10-3130)

Emconcor tablet Almindelig filmovertrukken tablet. ikke knuses eller tygges. Kan evt. opslemmes

1,2,3

Emend kapsler 80 mg Hvis dosis passer til kapslens indhold, kan den deles og indholdet opslemmes 4 ( AAU09-2051)

Emperal tabletter Almindelig tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes 1

Enacodan tabletter Almindelig tablet. Kan knuses, tygges eller eventuelt opslemmes 1

Enalapril tablet

Almindelig tabletter. Mange synonympræp. Findes. Kan evt. knuses, tygges eller

1

Entocort kapsler med

modificeret udløsning, hårde a

3 mg budesonid.

Estradiol ”Sandoz” tabl.

opslemmes

Kapsler med modificeret udløsning (polydepot) indeholder enterodragerede pellets, der

frigiver ca. 65 % af det aktive stof i ileum og den ascenderende del af kolon. Kapslerne bør

indtages hele med rigeligt vand. ikke tygges eller deles. Er dog en polydepotkapsel, så

teoretisk set burde den kunne åbnes og indholdet gives uden at ødelægge depotfunktionen.

Filmovertrukken tabl. med delekærv. Den filmovertrukne tablet kan deles i to lige store dele

ved at lægge tabletten på et hårdt underlag med delekærven nedad og trykke på tabletten.

Kan om nødvendigt knuses eller forsøges opslemmet.

1

1,2,6 (skøn)

4 (API11-4283)

1,2, 6(eget skøn)

12


Kilder

1. pro.medicin.dk 3. Indlægsseddel 5. Kontakt til firma 7. Firma henviser til SPC

2. Produktresume 4. SAID-sag 6. Andet

Hospitalsapoteket Aarhus, marts 2013

Præparatnavn Kommentar Kilde

Etalpha kapsler, bløde Synkes hele. Tyktflydende indhold i helstøbte kapsler. Anvend oral opløsning.

Almindelig filmovertrukken tablet. Filmovertrækket beskytter således at man ved berøring

1,2,4 (HSF05-550)

Exemestane ”Arrow” ikke kommer i kontakt med det aktive indholdsstof. Teoretisk bør tabletterne kunne knuses

og opslemmes.

2,5 (mail)

Felodipin ”Actavis” Depottablet. ikke knuses eller opslemmes. Skal synkes hele. 1, 2

Fem-mono Retard

depottabletter

Monodepottabletter. Kan deles men må ikke tygges eller knuses. Overvej alternativt Isodur

depotkapsler (se denne)

Tabl. filmovertrukne. SANDOZ udtaler: Der er ikke foretaget studier, så kan ikke udtale sig

1

Femanor Komb. tabl om effekt og kan ikke anbefale det. Dog er det en alm. filmcoatet tablet, så der burde i

princippet ikke være noget galt med at gøre det, men kan dog smage grimt.

1, 5, 6 (skøn)

Fenemal DLF tablet

Almindelig tablet. Kan evt. knuses, tygges eller opslemmes. Overvej den orale opløsning

som alternativ.

2,3

Fenytoin tabletter 100 mg Almindelig tablet, med delekærv. Kan knuses eller opslemmes

1,2

Ferriprox tabletter 500 mg

Ferro Duretter depottabletter

100 mg

Finasterid tablet.

Florinef 0,1 mg tabl

Fluanxol og Fluanxol Mite

tabletter

Fluconazol ”Stada” kapsler

Filmovertrukken tablet med delekærv. Kan evt. knuses eller opslemmes, den bitre smag der

forekommer, kan evt. dækkes af honning eller sødmælk.

Depottabletterne skal synkes hele. Matriksen i depottabletterne kan i nogle tilfælde udskilles

i tabletlignende form med fæces.

Filmovertrukken tablet. Kan opløses i vand i et lukket system, fx i en oralsprøjte og

administreres via sonde. Dog er det meget vigtigt, at der advares mod kontakt af stoffet for

plejepersonale, der potentielt kunne være gravid.

Almindelig tablet med delekærv. Kan knuses om nødvendigt, men det vurderes bedre at

opslemme tabletten, for at undgå støv fra binyrebarkhormon.

Sukkerovertrukne. Kan evt. knuses eller forsøges opslemmet i vand og lign. 1

Hårde kapsler. Bør iflg. SPC synkes hele, men kan iflg. firma åbnes og indholdet

opslemmes i vand. Skal indtages umiddelbart efter opslemning. Kan iflg. firma gives i sonde

(~ suspension undersøgt givet gennem en si med sigtestr. 1 mm)

1,4 (AAL04-152)

1

4 (API12-5178)

1

2, 4 (AAU12-2393)

Fluconazol ”BMM” kapsler Hårde kapsler. Bør iflg. SPC synkes hele, men kan iflg. firma åbnes og indholdet 2, 4 (AAU12-2393)

13


Kilder

1. pro.medicin.dk 3. Indlægsseddel 5. Kontakt til firma 7. Firma henviser til SPC

2. Produktresume 4. SAID-sag 6. Andet

Hospitalsapoteket Aarhus, marts 2013

Præparatnavn Kommentar

opslemmes i vand. Smager dog grimt.

Kilde

Fluconazol ”KRKA” kapsler

Hårde kapsler. Bør iflg. SPC synkes hele, men kan iflg. firma åbnes og indholdet

opslemmes i vand.

2, 4 (AAU12-2393)

Fluoxetin ”1A Farma” kaps. 20

mg

Hårde kapsler. Kan åbnes og indholdet opslemmes. Smager bittert. Alternativt bruges

opløselige eller dispergible fluoxetin tabletter.

4 (API10-3045)

Fluprosin® tablet 250mg Almindelig tablet. Kan knuses, opslemmes i vand. 1,5

Folimet ”Medilink” tablet Almindelig tablet. Kan knuses, tygges eller opslemmes 1

Folinsyre tablet Almindelig tablet. Kan evt. knuses, tygges eller opslemmes 1

Fortamol tablet Almindelig tablet med delekærv. Kan evt. knuses, tygges eller opslemmes. Smager dårligt 1,5 (Firma brev)

Fosamax ugetablet Synkes hele, for at undgå øsofagusirritation. Kan administreres i PEG sonde 1,2,4 (API10-3164)

Frisium tablet 10mg Almindelig tablet. Kan knuses, opslemmes i vand.

Almindelig filmovertrukken tablet. Kan evt. knuses, men har en bitter smag.

1,6

Fucidin tablet

Vær opmærksom på de ansattes arbejdsmiljø (antibiotika).

Flydende oral suspension overvejes som alternativ.

1,5 (Firma mail)

Fucidine tablet Abacus Parallelimport. Se Fucidin tablet

Furix tablet Kan evt. knuses, tygges eller opslemmes

Er en polydepot kapsel. Depotkapslerne skal synkes hele eller kan åbnes, og indholdet

1

Furix Retard depotkapsler 30

& 60 mg

opslemmes i kold væske umiddelbart før anvendelsen. Depotkapslerne må ikke tygges og

skal synkes med rigelig væskemængde.

1,2

Gabapentin ”Orifarm” kapsler

Kapsler, hårde. Kapslen kan åbnes, men indholdet må ikke knuses. Der kan være

problemer med at få alt indholdet ud af kapslen.

5

Gabapentin ”Pfizer” kapsler

Kapsel hårde. Kapslerne kan åbnes og opslemmes i vand. Alternativ fremstiller

Skanderborg oral væske, på 30 mg/ml 100 ml ud fra Gabapentin kapsler.

1, 4 (API12-5326)

Gabapentin ”Ratiopharm”

tabletter

Filmovertrukne tabletter med delekærv. Kan antagelig knuses og opslemmes, hvis

nødvendigt.

1

Gabapentin hårde kapsler

”PCD” 300 og 400 mg

Skal synkes hele eller kan evt. åbnes og indholdet opslemmes. 1

Gastro-Timelets Depottablet Depotkapslerne må ikke tygges eller knuses, men kan evt. åbnes, og indholdet opslemmes i 1,6

14


Kilder

1. pro.medicin.dk 3. Indlægsseddel 5. Kontakt til firma 7. Firma henviser til SPC

2. Produktresume 4. SAID-sag 6. Andet

Hospitalsapoteket Aarhus, marts 2013

Præparatnavn Kommentar

kold væske umiddelbart før anvendelsen. Overvej event andre metoclopramid præparater

uden depot-effekt.

Kilde

Geodon ”Orifarm” kapsler

hårde

Parallelimport. Se Zeldox 1

Gliclazid ”Stada” tabletter med

modificeret udløsning

Tabletterne frigiver det aktive stof kontinuerligt over et længere tidsrum, og tabletterne skal

derfor synkes hele og må ikke tygges, knuses eller opslemmes.

1, 2

Glucobay tablet Almindelig tablet. Kan evt. knuses eller tygges 1

Glucosamin ”Copyfarm” tablet

400 mg

Filmovertrukken tablet. Kan deles eller knuses. 5

Granisetron ”Stada” tabletter Filmovertrukket tablet som kan knuses og opslemmes i vand 1

Haiprex tablet Almindelig tablet med delekærv. Kan evt. knuses og opslemmes 1

Halcion tablet

Kan også anvendes sublingualt, medmindre patienten har mundtørhed. Hvis administreres i

1,4 (KAS06-0215)

Heracillin

sonde, forsøg at opslemme.

Filmovertrukken tablet, med syrestabilt aktivt indholdsstof. Smager formodentlig grimt, men

der er intet rent farmaceutisk, til hinder for at tabletten kan knuses. Dog anbefales knusning

ikke, af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø (filmovertrækket er til for at beskytte

bruger/personale).

Alternativt findes ikke-markedsført Heracillin mikstur.

1,2, 4 (AAU12-2352 og

API12-5399), 5 (May-

Britt Bonum, MEDA

AS)

Hexabotin tablet

Filmovertrukken tablet. Kan opslæmmes i vand. Stoffet har bitter smag.

Tabletter med antibiotika anbefales ikke knust af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø.

Alternativt kan anvendes Abboticin granulat til oral opløsning 40mg/ml.

1,5

Hexasoptin Retard

depotkapsler

Depotkapslerne skal synkes hele eller kan evt. åbnes og indholdet opslemmes i kold væske

umiddelbart før anvendelsen. ikke tygges eller knuses. Er en polydepotkapsel.

1

Hjerdyl tablet Almindelig tablet m/ delekærv. Kan evt. knuses, tygges eller opslemmes 1

Hjertemagnyl tablet Almindelig tablet m/delekærv. Kan evt. knuses, tygges eller opslemmes 1,4 (HSF06-109)

Hycamtin kapsler

OBS! Cytostatika. Skal synkes hel. Kontakt Apotekets Information såfremt dette ikke kan

1,2

efterleves.

Hydrokortison tablet Kan evt. tygges eller opslemmes. Ikke ønskelig at knuse steroid tabletter 1,6 (skøn)

Hydromed tablet Almindelig tablet. Kan evt. knuses og opslemmes i vand. 1, 4 (API12-5531),

15


Kilder

1. pro.medicin.dk 3. Indlægsseddel 5. Kontakt til firma 7. Firma henviser til SPC

2. Produktresume 4. SAID-sag 6. Andet

Hospitalsapoteket Aarhus, marts 2013

Præparatnavn Kommentar Kilde

5(telefon, Kristian

Kjærulf)

Ibandronsyre ”Sandoz”

Almindelig filmovertrukken tablet. ikke tygges, knuses eller opslemmes pga. ætsefare i

1, 2

Ibumetin tablet og

depottabletter

spiserøret. Skal desuden indtages siddende og fastende.

Almindelige tabletter kan evt. knuses eller tygges.

Depottabletterne kan deles eller opslemmes i kold væske umiddelbart før anvendelsen.

ikke tygges eller knuses.

Idoform enterokapsel

Synkes hele. Idoform kapsler kan godt åbnes og blandes med lidt yoghurt og gives i sonde.

Ved denne procedure foreslår firmaet, at dosis opjusteres for at tage højde for den

manglende enterocoating.

4 (KAS04-0011)

Imacillin opløselig tablet Kan opløses i lidt vand 1,2

Imadrax tabl

Filmovertrukken tablet. Anvend eventuelt opløselig tablet Imadrax Novum eller tilsvarende

1,6

produkt.

Imipramin tablet Filmovertrukken tablet. Kan evt. knuses eller tygges 1

Imoclone tablet Filmovertrukken tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes 1

Imodium tablet Almindelig tablet. Kan evt. knuses, tygges eller opslemmes. Oral opløsning findes også. 1

Imolope tablet Kan evt. knuses, tygges eller opslemmes. 1

Imozop tablet Filmovertrukken tablet. Kan knuses, opslemmes i vand. 1,6

Imurel tablet

Synkes hele. Tabletterne er filmovertrukne, således at man ved berøring af dem ikke

kommer i kontakt med det aktive indholdsstof. ikke deles. Vurdere fra sag til sag, hvis

der bliver behov for administration i sonde eller lignende

Inexium enterotablet Enterotabletterne skal synkes hele eller kan opslemmes i vand højst 30 min. før indtagelse. 1,4 (API11-4236)

Invega depottablet 3, 6 og 9

mg

Isodur Depottablet

Isodur Depotkapsler

Invega skal sluges hele med væske og må ikke tygges, deles eller knuses. Det aktive stof

er indkapslet i en ikke-absorberbar skal, som afgiver det aktive stof i kontrollerede

mængder.

Monodepottabletter. Kan deles men må ikke tygges eller knuses. Se evt. Isodur

depotkapsler.

Hårde polydepotkapsler. Skal synkes hele eller kan evt. åbnes, og indholdet opslemmes i

kold væske umiddelbart før anvendelsen. ikke tygges eller knuses.

1

1,4,6

2

1

1, 4 (AAU12-2402)

16


Kilder

1. pro.medicin.dk 3. Indlægsseddel 5. Kontakt til firma 7. Firma henviser til SPC

2. Produktresume 4. SAID-sag 6. Andet

Hospitalsapoteket Aarhus, marts 2013

Præparatnavn Kommentar Kilde

Isoniazid tablet Almindelig tablet. Kan evt. knuses eller tygges. 1,4

Er en monodepottablet og må derfor ikke knuses eller tygges. Skal synkes hele.

Isoptin depottabletter 120, 180

Depotfunktionen ødelægges ved knusning. Depottabletter 180 mg og 240 mg kan deles ved 1

og 240 mg

delekærven.

Itraconazol ”Sandoz” kapsler

100 mg

Hårde kapsler. Kan åbnes og indholdet drysses ud på lidt yoghurt eller opslemmes i lidt

vand. Pellets må ikke knuses eller tygges. Kapslerne skal indtages umiddelbart efter et

måltid.

Filmovertrukne tabletter. Umiddelbart intet fysisk/kemisk til hinder for at tabletterne knuses

og opslemmes. I litteraturen er dog beskrevet at kvaliteten af en evt. suspension er stærkt

1,2,5 (Ulla Holm 2009)

Janumet tabletter

afhængig af den person, der håndterer præparatet og at der kan være risiko for tilstopning

af en evt. sonde. Overvej derfor nødvendigheden, hvis lægemidlet skal administreres i

sonde samt valg af sondetype.

1, 4 (API12-5529)

Januvia tabletter

Filmovertrukne tabletter. Umiddelbart intet fysisk/kemisk til hindring for at tabletterne knuses

1, 4(AAUS13-2258)

og opslemmes.

Jern C tablet ”Medic” Synkes hele. Deling/Knusning vil medføre ændret udløsningsprofil

4(HSF04-541)

6 (pakningen)

Er en monodepottablet og må derfor ikke knuses eller tygges. Skal synkes hele.

Kaleorid depottabletter 750 mg

Depotfunktionen ødelægges ved knusning.

1

Karbamazepin ”DAK” tablet Almindelig tablet. Kan knuses og opslemmes i vand. 1,2

Keppra ”UCB” tablet

Filmovertrukken med delekærv. Tabletten kan knuses, tygges eller forsøges opslemmmet.

Overvej den orale opløsning som alternativ.

1,2, 4 (API10-3253)

Ketogan tablet Almindelig tablet med delekærv, Kan evt. knuses, tygges og opslemmes. 1

Kinin DAK tablet Filmovertrukken tablet. Kan evt. knuses eller tygges. Bitter smag 1

Kivexa tabletter

Tabletterne må ikke knuses. 4 ( AAU08-2011)

Klacid tablet

Tabletter eller kapsler med antibiotika anbefales ikke knust eller åbnet af hensyn til den

ansattes arbejdsmiljø. Opslemning, helst i et lukket system(oral sprøjte), er bedre for

arbejdsmiljøet end knusning. Hvis det vurderes nødvendigt, at lægemidlet skal

knuses/opslemmes, bør det foregå iført handsker og under sug.

1,6

17


Kilder

1. pro.medicin.dk 3. Indlægsseddel 5. Kontakt til firma 7. Firma henviser til SPC

2. Produktresume 4. SAID-sag 6. Andet

Hospitalsapoteket Aarhus, marts 2013

Præparatnavn Kommentar Kilde

Anvend evt. granulat til oral suspension.

Filmovertrukken tablet. Kan opslemmes i vand.

Klacid Uno depottablet Monodepot. Synkes hele. Der findes alm. tabl. og oral suspension 1

Kliogest komb. tablet

Tabletter eller kapsler med homoner anbefales ikke knust eller åbnet af hensyn til den

ansattes arbejdsmiljø. Opslemning, helst i et lukket system(oral sprøjte), er bedre for

arbejdsmiljøet end knusning. Hvis det vurderes nødvendigt, at lægemidlet skal

knuses/opslemmes, bør det foregå iført handsker og under sug.

Filmovertrukken tablet. Kan opslemmes i vand, hvis Kliogest gives umiddelbart efter

opslemningen.

Klopoxid ”DAK” tabletter Filmovertrukken tablet uden delekærv. Den kan knuses om nødvendigt. 1,2

Kodamid ”DAK” tablet Almindelig tablet, Kan evt. tygges, knuses eller opslemmes 1

Kodein ”DAK” tablet Filmovertrukken tablet. Kan evt. tygges eller knuses 1

Kodein ”SAD” tablet

Kodimagnyl ”DAK” tablet +

Kodimagnyl Ikke-stoppende

”DAK” tablet

Kreon enterokapsler 10.000

og 25.000

Anvend evt. oral opløsning.

Filmovertrukken tablet. Kan knuses, opslemmes i vand.

Anvend evt. brusetabletter.

Filmovertrukken tablet. Kan knuses, opslemmes i vand.

Enterokapsel. Kan evt. åbnes og opslemmes i vand umiddelbart før anvendelsen. 1

Lamictal tabletter Almindelig tabletter. Opløselige tabletter findes. 1

Lamotrigin BMM Pharma Almindelig tablet. Tabletten kan opslemmes

Almindelig tablet. Ifølge firmaanbefalinger kan det ikke anbefales at knuse og opslemme

1,5 (Helle Madsen)

Lamotrigin Teva Denmark A/S tabletten. Men der er ikke noget fysisk/kemisk/farmaceutisk til hinder for, at tabletten kan

knuses og opslemmes i vand.

Skal synkes hele. ikke knuses eller tygges. Entero-funktionen ødelægges ved knusning.

1,2,7

Lansoprazol enterokapsler Kapslerne kan evt. åbnes og indholdet opslemmes i kold væske umiddelbart før

anvendelsen. Kan ikke administreres i sonde.

1,4 (API10-3393)

Lansoprazol ”Stada”, hårde Enterokapslerne skal synkes hele eller kan åbnes, og indholdet opslemmes i kold væske 1, 2

1,5

1,6

1,6

18


Kilder

1. pro.medicin.dk 3. Indlægsseddel 5. Kontakt til firma 7. Firma henviser til SPC

2. Produktresume 4. SAID-sag 6. Andet

Hospitalsapoteket Aarhus, marts 2013

Præparatnavn Kommentar Kilde

enterokapsler umiddelbart før anvendelse. Kapslerne indeholder overtrukne pellets, som ikke må ikke

tygges eller knuses, da enterofunktionen herved ødelægges. Kan ikke administreres i

sonde.

Leflunomide tablet Filmovertrukket tablet. Skal synkes hel. 2,3

Leponex tablet Almindelig tablet. Kan knuses, opslemmes i vand. 1,6

Lercanidipinhydrochlorid

”Actavis” tablet

Letrozol ”Arrow”

Almindelig filmovertrukken tablet. Kan evt. knuses og opslemmes 1, 2

Filmovertrukne tabletter. Filmovertrækket beskytter således at man ved berøring ikke

kommer i kontakt med det aktive indholdsstof. Teoretisk bør tabletterne kunne knuses og

opslemmes.

2,5 (mail)

Levetiracetam ”Accord” Filmovertrukken tablet. Kan evt. knuses og opslemmes. Alternativ er Keppra oral opl. 1, 2, 4 (API10-3253)

Lioresal tablet Almindelig tablet. Kan evt. tygges, knuses eller opslemmes. Der findes oral opløsning. 1

Litarex depottabletter

Er en monodepottablet og må derfor ikke knuses eller tygges. Skal synkes hele.

Depotfunktionen ødelægges ved knusning. Kan dog deles ved delekærven.

1

Lomir Retard depotkapsler

Er en monodepotkapsel og må derfor ikke knuses eller tygges. Skal synkes hele.

Depotfunktionen ødelægges ved knusning.

1,2

Lopid tablet Filmovertrukken med delekærv. Kan evt. tygges eller knuses 1,5 (mail)

Lopid kapsel Kan åbnes og indholdet hældes ud 1,5 (mail)

Losarstad 12,5, 50 og 100 mg

tabletter

Almindelig filmovertrukne tabletter. Kan evt. knuses eller opslemmes i vand. 1

Lyrica kapsler, hårde

Kapslerne kan åbnes og opslemmes. Kapslerne må åbnes og opslemmes i vand

umiddelbart før administration i sonde

1,4 (ESB09-2009)

Lysantin tablet Filmovertrukket tablet. Kan evt. tygges eller knuses. 1, 2, 5 (mail)

Mablet depottabletter

Monodepottablet og må derfor ikke knuses eller tygges. Skal synkes hele. Depotfunktionen

ødelægges ved knusning.

5 (Gunnar Kjems ApS)

Madopar tabletter 125 & 250

mg

Almindelige tabletter. Roche anbefaler, at Madopar Quick (dispergible tabletter) anvendes i

stedet for.

1, 2, 5 (mail)

Madopar kapsler 62,5; 125 &

250 mg

Kapsler. Roche kan ikke anbefale, at kapslerne åbnes, da de ingen stabilitetsdata har.

Alternativ er Madopar Quick (dispergible tabletter).

1, 2, 5 (mail)

19


Kilder

1. pro.medicin.dk 3. Indlægsseddel 5. Kontakt til firma 7. Firma henviser til SPC

2. Produktresume 4. SAID-sag 6. Andet

Hospitalsapoteket Aarhus, marts 2013

Præparatnavn Kommentar Kilde

Madopar Depot depotkapsler

125 mg

Polydepotkapsel. Kan evt. åbnes og indholdet opslemmes i vand. Depotfunktionen

ødelægges ved knusning, hvorfor kornene ikke må knuses eller tygges. Alternativ er

1, 2

Magnesia DAK tablet

Madopar Quick (dispergible tabletter).

Filmovertrukket tablet. Kan evt. tygges eller knuses. 1, 2, 5 (mail)

Magnesia ”medic” Filmovertrukken tablet. Kan evt. knuses og opslemmes. 1

Magnyl ”SAD” enterotablet

100 mg

Enterotablet. Evt. omordineres til Hjertemagnyl/Hjerdyl, som kan knuses, opslemmes i vand. 6

Magnyl ”SAD” tablet 150mg Almindelig tablet. Kan knuses, opslemmes i vand. 6

Malfin tablet Monodepottablet. Skal synkes hele. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. 1, 2, 3, 5 (mail)

Mandolgin kapsler Hårde Kapsler. Kan evt. åbnes og opslemmes. 1, 2

Mandolgin Retard

depottabletter 100 & 200 mg

Monodepottablet. Skal synkes hele. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. Alternativ:

Gemadol Retard kapsler kan åbnes og depotgranulaterne kan drysses på maden.

1, 2

Mandolgin Uno depottabletter

200 mg, 300 mg & 400 mg

Monodepottablet. derfor ikke knuses eller tygges. Skal synkes hele. Depotfunktionen

ødelægges ved knusning. Alternativ: Gemadol Retard kapsler kan åbnes og

depotgranulaterne kan drysses på maden.

1, 2

Marevan tablet Almindelig tablet. Kan evt. knuses eller tygges. 1, 2, 5 (mail)

Marplan tablet Almindelig tablet. Kan knuses, opslemmes i vand. 1,5

Marzine tablet Almindelig tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes. Smager bitter.

1, 2, 5 (Charlotte

Merland, mail)

Medikinet tablet

Almindelig tablet. Kan evt. knuses og pulveret drysses på en spiseske mad (f.eks. yoghurt)

eller væske. Pulveret eller tabletten bør ikke opløses i vand, da lægemidlet smager bittert

og der er risiko for at en utilstrækkelig dosis indtages.

1, 2, 5 (Cornelia Koch,

mail)

Medrol tabletter 4, 16, 32 &

100 mg

Almindelige tablet. Kan evt. knuses og opslemmes.

Vær opmærksom på den ansattes arbejdsmiljø.

1, 2, 3

Megace ”tabs’n caps pack”

tablet160 mg

Megace Orifarm

Tablet 160 mg

Almindelig tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes. 1, 2

Almindelig tablet. Ifølge firmaanbefalinger kan det ikke anbefales at knuse og opslemme

tabletten. Men der er ikke noget fysisk/kemisk/farmaceutisk til hinder for, at tabletten kan

knuses og opslemmes i vand. Vær opmærksom på de ansattes arbejdsmiljø.

1,2,7

20


Kilder

1. pro.medicin.dk 3. Indlægsseddel 5. Kontakt til firma 7. Firma henviser til SPC

2. Produktresume 4. SAID-sag 6. Andet

Hospitalsapoteket Aarhus, marts 2013

Præparatnavn Kommentar Kilde

Melatonin ”Glostrup” tabletter

5 mg

Almindelig tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes. Alternativt kan Glostrup producere en

oral opløsning .

4 (API12-5584)

Menadion Almindelig tablet. Kan evt. knuses eller tygges. 1, 2, 3

Mepronet

Almindelig tablet. Kan evt. tygges eller knuses. Kan eventuelt administreres i sonde. Hvis

depoteffekt er vigtig, overvej metoprolol i form af f.eks. Selo-Zok.

1, 2, 3, 4 (API 10-3272,

API 10-3331)

Mestinon tablet Sukkerovertrukken tablet. Kan knuses, opslemmes i vand 5

Metadon DAK tablet Almindelig tablet. Kan evt. tygges eller knuses. 1, 2, 3

Metformin Actavis tabletter Filmovertrukne tabletter. Kan evt. knuses eller opslemmes. Firma oplyser, at der ikke er 1, 2, 5 (Christina Dyg,

500 og 850 mg

udført studier – sandsynligvis ændres absorptionen ikke.

mail)

Methergin tablet Filmovertrukket tablet. Kan evt. knuses eller tygges. 1, 2

Methotrexate tablet (Singad) Synkes hele. Udgået pr. 21.03.2011. 3

Metocar PharmaCoDane

tablet 50 mg, 100 mg

Almindelig tablet. Kan knuses og opslemmes. Kan anvendes i sonde – skal anvendes med

det samme, da man ikke kan garantere for produktets stabilitet, hvis det står for længe.

1,2,4(AUU 12-2371)

Metoprolol GEA Depottablet Monodepottablet. derfor ikke knuses eller tygges. Skal synkes hele. 1, 2, 3

Metoprololsuccinat ”Hexal”

Depottabletter

Depottablet formuleret som polydepot. Kan opslemmes i kold væske umiddelbart før

anvendelsen. ikke tygges eller knuses

1

Metronidazol Actavis tabletter

250 og 500 mg

Filmovertrukne tabletterne. Kan evt. knuses og opslemmes. Er filmovertrukket for at

beskytte bruger/personale.

1, 2, 5 (tlf.)

Metronidazol DAK tablet 500

mg

Filmovertrukne tabletterne. Kan evt. knuses og opslemmes. Er filmovertrukket for at

beskytte bruger/personale.

1, 2, 3

Mianserin Mylan tabletter 10

og 30 mg

Filmovertrukne tabletter. Kan evt. knuses eller tygges. Alternativ: Mirtazapin Orion

smeltetabletter.

1, 2

Mifepriston tablet Almindelig tablet. Kan knuses og opslemmes i vand. 1,2

Mimpara Filmovertrukken tablet. Kan om nødvendigt knuses og opslemmes. 1, 2, 4 (API09-2755)

Mindiab tablet

Almindelig tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes. Firma oplyser, at der ikke er udført

studier – sandsynligvis ændres absorptionen ikke.

1, 2, 5 (mail)

Monotrim tablet

Almindelig tablet. Kan evt. knuses eller tygges. Præparatet er udgået og alternativ:

Trimopan

1, 2, 5 (mail)

21


Hospitalsapoteket Aarhus, marts 2013

Præparatnavn Kommentar Kilde

Morfin ”DAK” tablet 10 og 30

mg

Almindelige tabletter. Kan evt. knuses eller opslemmes. 1, 2, 3

Morfin SAD tablet

Anvend evt. oral opløsning eller suppositorier.

Konventionel tablet. Kan knuses, opslemmes i vand.

6

Motilium tabletter Filmovertrukne tabletter. Kan evt. knuses eller opslemmes. 1, 4 (AAU13-2447)

Moxonidin ”Actavis” tabletter

0,2 og 0,4 mg

Filmovertrukne tabletter. Kan evt. knuses eller tygges 1, 2, 5 (tlf.)

Myambutol tabletter 400 mg

Almindelig tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes. Firma oplyser, at der ikke er udført

studier – sandsynligvis ændres absorptionen ikke.

1, 2, 5 (tlf.)

Myonil tablet 60 mg Filmovertrukket tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes. 1, 2, 5 (mail)

Myonil Retard depottabletter

120 og 180 mg

Monodepottabletter. Skal synkes hele. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. 1, 2, 5 (mail)

Myonil Uno depottablet 240mg Monodepottablet. Skal synkes hel. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. 1

Natrilix Retard depottabletter

1,5 mg

Monodepottablet. Skal synkes hel. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. 1, 2

Natriumbikarbonat SAD

enterotablet 500 mg

Enterotablet og bør derfor ikke deles, knuses eller opslemmes. 1

Natriumklorid ”medic”

enterotabletter

Tabletterne er enterocoatede og må derfor ikke deles eller knuses.

Tabletter med hormoner anbefales ikke knust af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø.

6 (www.meda.dk)

Neo-Mercazole tablet 5 mg Overtrukken tablet. Kan opslemmes i vand og gives straks efter

1,5

Neotigason kapsler 10 mg

Hårde kapsler. Kan om nødvendigt åbnes og opslemmes. Vær opmærksom på den

ansattes arbejdsmiljø. Kontakt apoteket for yderligere information.

1,2,4 (AAU12-2420),5

Pia Malmberg mail

Nexium enterotabletter 20 &

40 mg

Enterotabletter. Skal synkes hele. Kan evt. opslemmes i vand uden kuldioxid. Pellets må

ikke tygges eller knuses. Kan evt. benyttes til sonde.

1, 2

Nifedipin Alternova depottablet

Monodepottablet. ikke knuses, deles eller opslemmes.

20 mg

API12-5432

Nimadorm tabletter Filmovertrukket tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes. Præparatet er udgået og 1, 2

22

Kilder

1. pro.medicin.dk 3. Indlægsseddel 5. Kontakt til firma 7. Firma henviser til SPC

2. Produktresume 4. SAID-sag 6. Andet


Kilder

1. pro.medicin.dk 3. Indlægsseddel 5. Kontakt til firma 7. Firma henviser til SPC

2. Produktresume 4. SAID-sag 6. Andet

Hospitalsapoteket Aarhus, marts 2013

Præparatnavn Kommentar

alternativ: Zolpidem Actavis.

Kilde

Nimotop tablet Filmovertrukket tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes. Undgå grapefrugt. 1, 2, 3

Nitoman tablet Konventionel tablet. Kan knuses, opslemmes i vand 1,2

Nitrazepam tablet Almindelig tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes. 1, 2, 3

Nitrofurantoin tablet

Almindelig tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes. Vær opmærksom på den ansattes

arbejdsmiljø.

1, 2, 3

Nobligan Retard depottabletter

Monodepottabletter. Skal synkes hele. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.

100, 150 & 200 mg

1, 2

Noritren tabletter 10, 25 og 50

mg

Filmovertrukne tabletter. Kan evt. knuses eller opslemmes. 1, 2, 5 (tlf.)

Novalucid tyggetablet Tyggetabletten er svær at knuse. Kan opslemmes i vand. 5

Norvasc tablet Konventionel tablet. Kan knuses, opslemmes i væske eller fx yoghurt 1,5

Novonorm tablet Filmovertrukket tablet. Kan evt. tygges eller knuses. Smager grimt. 1, 2, 5 (tlf.)

Nozinan tablet 5, 25 og 100 Filmovertrukne tabletter. Kan evt. knuses eller opslemmes. Firma oplyser, at der ikke er 1, 2, 5 (Tanja

mg

udført studier – sandsynligvis ændres absorptionen ikke.

Rasmussen, mail)

Nuelin Retard depottabletter

250 & 350 mg

Monodepottabletter (matrix-tablet). Skal synkes hele. Depotfunktionen ødelægges ved

knusning eller ved at dele tabletterne mere end 1 gang.

1, 2, 5 (mail)

Odrik kapsler 0,5 & 2 mg Hårde kapsler. Kan evt. åbnes og opslemmes. 1, 2, 5 (tlf.)

Olanzapin ”Lilly” Almindelig filmovertrukken tablet. Kan evt. knuses og opslemmes i vand. 1, 3, 5 (mail)

Olanzepin ”Sandoz” 2,5; 5;

7,5; 10; 15 og 20 mg

Almindelig filmovertrukken tablet. Styrker > 2,5 mg kan deles. Kan evt. knuses og

opslemmes i vand. Findes også som smeltetablet i styrkerne: 5, 10, 15 og 20 mg.

1, 2

Olanzapin ”Stada”

smeltetablet

Smeltetabletterne lægges oven på tungen eller kan opslemmes i væske. 1,3

Omeprazol enterokapsel

Stada 10 mg og 20mg

Hård enterokapsel. Kan evt. åbnes og indholdet opslemmes i vand højst 30 min. før

indtagelse. Kornene kan være svære at få ud af kapselen pga. statisk elektricitet.

1, 2, 4 (API09-3006)

Omnic depotkapsel 0,4 mg

Polydepotkapsel. Kan evt. åbnes og indholdet opslemmes i vand. Depotfunktionen

ødelægges ved knusning, hvorfor kornene ikke må knuses eller tygges.

1, 2

Ondansetron Alternova Filmovertrukne tabletter. Kan evt. knuses og opslemmes i vand. Præparatet er udgået og 1, 2

23


Hospitalsapoteket Aarhus, marts 2013

Præparatnavn Kommentar Kilde

tabletter 4 & 8 mg alternativ: Ondansetron Nycomed eller Ondansetron Orifarm smeltetablet.

Ondansetron Nycomed

tabletter 4 og 8 mg

Filmovertrukne tabletter. Kan evt. knuses og opslemmes. Alternativ: Ondansetron Orifarm

smeltetablet.

1, 2

Ondansetron ”Orifarm”

smeltetabletter 4 og 8 mg

Smeltetabletter. Lægges på tungen. 1, 2

Orabet tabletter 500 mg

Filmovertrukket tablet. Kan evt. knuses og opslemmes. Præparatet er udgået og alternativ:

Metformin Actavis.

1, 2

Orap tablet

Konventionel tablet. Kan knuses, opslemmes i vand. Smager bittert. Opslemmes tabletten

skal den anvendes umiddelbar efter opslemning.

1,5

Orfiril Long depotkapsler 150

& 300 mg

Polydepotkapsler. Kan evt. åbnes og indholdet opslemmes i vand. Depotfunktionen

ødelægges ved knusning, hvorfor kornene ikke må knuses eller tygges. Alternativ Orfiril oral 1, 2

opløsning denne er dog uden depoteffekt.

Oxazepam SAD tablet 15 mg Almindelige tablet. Kan evt. knuses og opslemmes.

Filmovertrukken tablet. Kan evt. knuses og opslemmes. Delekærven kan anvendes til at

1, 2

Oxcarbazepin ”Mylan” lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Alternativ er Trileptal oral suspension.

1, 2

Oxycontin depottabletter 5, 10, Monodepottabletter. Skal synkes hele. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. Kan ikke

20, 40 & 80 mg

opslemmes, da lægemiddelstoffet ikke løsnes fra matrixen.

1, 2, 5 (tlf.)

Oxynorm kapsler 5,10 og 20

mg

Hårde kapsler. Kan evt. åbnes opslemmes i vand. Alternativt: Oxynorm oral opløsning.

1, 2, 5 (Anni Nielsen,

tlf.)

Pamol tablet

Filmovertrukket tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes. Alternativ Pamol brusetabletter

eller Pamol Flash (smeltetabletter).

1, 2

Pantoloc enterotabletter 20 &

40 mg

Enterotabletter. Skal synkes hele. ikke knuses eller opslemmes, da den enterosolubile

film bliver ødelagt. Lægemiddelstoffet vil dermed blive ødelagt i mavesyren.

1, 2

Pantoprazol enterotablet

Nycomed 20 mg og 40 mg

Enterotabletter. Skal synkes hele. ikke knuses eller opslemmes, da den enterosolubile

film bliver ødelagt. Lægemiddelstoffet vil dermed blive ødelagt i mavesyren.

1, 2

Papaverin OBA tablet Almindelig tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes. 1, 2

Paraghurt tablet Almindelig tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes. 1, 2

Tabl. filmovertrukne – delekærv. Formuleret som en alm., konventionel tablet, hvor 1,5

Kilder

24

1. pro.medicin.dk 3. Indlægsseddel 5. Kontakt til firma 7. Firma henviser til SPC

2. Produktresume 4. SAID-sag 6. Andet


Hospitalsapoteket Aarhus, marts 2013

Præparatnavn Kommentar Kilde

Paroxetin tablet

filmovertræk har til formål at maskere evt. dårlig smag og gøre tablet letter at administrer.

Derfor har det ingen betydning for effekten at tablet evt. knuses

Penomax tablet

Filmovertrukket tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes, men tabletterne er filmovertrukne

for at skjule dårlig smag. Vær opmærksom på den ansattes arbejdsmiljø.

1, 2, 4 (API09-2528)

Pentasa depottablet 500 mg

Polydepottablet. Kan evt. opslemmes i vand. Depotfunktionen ødelægges ved knusning,

hvorfor kornene ikke må knuses eller tygges. Alternativ: Pentasa Sachet depotgranulat.

1, 2

Pentasa Sachet afdelte

depotgranulater

Depotgranulatet er beregnet til opslemning i vand. Granulaterne må ikke tygges eller

knuses.

Enterotabletterne skal synkes hele og må ikke knuses eller opslemmes, hvorved

1,5

Perilax enterotabletter 5 mg enterofunktionen ødelægges.

Alternativt kan anvendes suppositorier.

1, 2

Persantin tabletter 100 mg Filmovertrukket tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes. 1, 2, 5 (tlf.)

Persantin tabletter 100 mg

2care4

Filmovertrukket tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes.

1, 2, 5 (Helle Holm,

mail)

Persantin Retard depotkapsler Polydepotkapsel. Kan evt. åbnes og indholdet opslemmes i vand. Depotfunktionen

200 mg

ødelægges ved knusning, hvorfor kornene ikke må knuses eller tygges.

1, 2, 5 (tlf.)

Persantin Retard depotkapsler Polydepotkapsel. Kan evt. åbnes og indholdet opslemmes i vand. Depotfunktionen

Acabus 200 mg

ødelægges ved knusning, hvorfor kornene ikke må knuses eller tygges.

1, 2

Petidin tablet Almindelig tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes. 1, 2, 3

Phenergan tablet

Almindelig filmovertrukket tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes. Der findes en oral

opløsning som alternativ.

Tabletterne bør synkes hele, men kan deles, knuses eller tygges. Der er dog en risiko for, at

1, 2, 3

Phos-Ex tabletter 250 mg en smag af eddike udvikler sig, hvis tabletten ikke synkes hel. Phos-Ex skal indtages med et 2

måltid for at opnå maksimal fosfat bindende virkning

Pinex tablet

Almindelig filmovertrukket tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes. Der findes

brusetabletter og oral opløsning som alternativ.

1, 2, 3

Pinex Comp tablet Almindelig tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes. 1, 2, 3

Pinex Retard depottablet 500

mg

Depottablet. Skal synkes hel. Alternativt kan de almindelige tabletter anvendes. 1

25

Kilder

1. pro.medicin.dk 3. Indlægsseddel 5. Kontakt til firma 7. Firma henviser til SPC

2. Produktresume 4. SAID-sag 6. Andet


Hospitalsapoteket Aarhus, marts 2013

Præparatnavn Kommentar Kilde

Plavix tablet

Almindelig filmovertrukket tablet. Kan knuses og opslemmes men er tungt opløselig ved

neutral pH.

1, 4 (AAU09-2050)

Plendil depottabletter 2,5; 5 &

10 mg

Monodepot. Skal synkes hele. Depotfunktionen ødelægges ved knusning og opslemning. 1, 2

Pondocillin tabletter 500 og

700 mg

Filmovertrukne tabletter. Kan evt. knuses eller opslemmes. Vær opmærksom på den

ansattes arbejdsmiljø.

Kapslerne skal synkes hele, de må ikke åbnes. Hvis kapslerne åbnes og indholdet tages i

vand eller på mad, er der øget blødningsrisiko. Årsagen er, at biotilgængeligheden kan

1, 2, 3

Pradaxa kapsler

være øget med 75 %, hvis pellets indtages uden HPMC(hydroxypropylmethylcellulose)kapselskallen

i forhold til indtagelse af en hel kapsel. Bemærk at det er fysisk muligt at skille

kapslerne ad, til trods for uhensigtsmæssigheden i dette.

1, 2

Pramipexole tablet Almindelig tablet. Kan knuses og opslemmes i vand. 1,2,3

Prednisolon DAK tablet 2,5; 5

og 25 mg

Almindelig tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes i vand. 1, 3

Prednisolon DLF tablet 2,5; 5

og 25 mg

Almindelig tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes i vand. 1

Primcillin tabletter 250, 400,

800 mg

Filmovertrukne tabletter. Kan evt. knuses eller opslemmes. Vær opmærksom på den

ansattes arbejdsmiljø.

1, 2, 3

Primperan tablet Kan knuses 5(mail)

Procoralan tabletter 5 og 7,5

mg

Overtrukne tabletter med delekærv. Tabletterne kan knuses og evt. opslemmes i vand,

lemonade el. appelsinjuice. Ikke i mælkeprodukter.

4 (AAU12-2364), 5

(Anne-Mette Rams

Servier)

Profamid tablet Almindelig tablet. Kan evt. knuses og opslemmes i vand. 1, 2

Prograf kapsel Hårde kapsler. Kapselindholdet kan suspenderet i vand og gives via naso-gastrisk sonde 2

Propranolol tablet Kan deles, tygges eller knuses 3

Propyltiouracil tablet Kan deles, tygges eller knuses

Firmaet har ikke oplysninger om man kan knuse tabletten*

3

Proscar tablet

Proscar tabletter er overtrukket for at forhindre kontakt med det aktive stof under normal

håndtering. Mulig teratogen effekt.

2, 5 (Per Schjøt, MSD)

Kilder

26

1. pro.medicin.dk 3. Indlægsseddel 5. Kontakt til firma 7. Firma henviser til SPC

2. Produktresume 4. SAID-sag 6. Andet


Kilder

1. pro.medicin.dk 3. Indlægsseddel 5. Kontakt til firma 7. Firma henviser til SPC

2. Produktresume 4. SAID-sag 6. Andet

Hospitalsapoteket Aarhus, marts 2013

Præparatnavn Kommentar Kilde

Proursan kapsel Kan evt. åbnes og indholdet opslemmes i vand. OBS! Smager meget grimt. 4 (AAUS12-2225)

Provera tabletter

Almindelige tabletter med delekærv uden overtræk. Tabletterne kan knuses eller tygges.

Vær opmærksom på, at tabletterne på 5 mg indeholder sukker.

4 (API12-5412)

Pyrazinamid tablet Kan deles, knuses eller tygges 3

Ramipril tabletter STADA

Almindelig tablet. Ifølge firmaoplysninger må Ramipril ikke tygges eller knuses. Men da det

er en almindelig tablet vurderes det, at den om nødvendigt kan knuses og opslemmes.

Alternativ er Ramipril oral suspension.

2, 5 (Christel

Christensen), 6

Rapamune Pfizer 1 og 2 mg Overtrukne tabletter. Synkes hele. Som alternativ findes der en oral opløsning. 3

Relpax Tabletterne bør synkes hele. 2, 5

Renagel Orifarm tabletter 800

mg

Tablet skal synkes hel. ikke knuses og opslemmes i vand, da lægemidlet kvælder i

vand.

1, 4 (AAU06-14)

Renvela tablet

Filmovertrukket tablet. Er meget svær at opslemme, derfor anbefaler firmaet at tabletten

synkes hel. Kan ikke anvendes i sonde. Kan evt. knuses. Alternativt kan der anvendes

Renvela pulver.

2,5 (Anders Pedersen

tlf.)

Requip Depottabletter

Monodepottabletterne skal synkes hele og indtages på samme tidspunkt hver dag.

Bør indtages sammen med et måltid for at reducere gastrointestinale gener.

1,2,3

Rifabutin Pfizer Kapslen må åbnes og indholdet opslemmes 5,4 (AAU12-2363)

Rifampicin ”2care4”

Hård kapsel. Kan evt. åbnes og opslemmes i vand. Dosis indtages 0,5-1 time før et måltid.

Vær opmærksom på den ansattes arbejdsmiljø.

Alternativ er tilladelsespræparatet Rifadin mikstur 20 mg/ml.

1, 2, 4 (API12-5160 +

API11-4649)

Rilutek 50 mg Almindelig filmovertrukket tablet. Kan knuses eller opslemmes i vand. 1,2,3

Rimactan kapsel

Hård kapsel. Kan evt. åbnes og opslemmes i vand. Dosis indtages 0,5-1 time før et måltid.

Vær opmærksom på den ansattes arbejdsmiljø.

Alternativ er tilladelsespræparatet Rifadin mikstur 20 mg/ml.

1, 2, 4 (API12-5160 +

API11-4649)

Rimstar

Kan evt. knuses, men det kan ikke anbefales pga. risiko for kontaminering

af personale/omgivelser

4 (AAU11-2211)

Risperidon ”stada” tabletter Almindelig filmovertrukket tablet. Kan knuses eller opslemmes i vand. Alternativ: Risperdal 1,2

27


Kilder

1. pro.medicin.dk 3. Indlægsseddel 5. Kontakt til firma 7. Firma henviser til SPC

2. Produktresume 4. SAID-sag 6. Andet

Hospitalsapoteket Aarhus, marts 2013

Præparatnavn Kommentar Kilde

0,5, 1, 2, 3 og 4 mg oral opløsning 1 mg/ml, som bør anbefales ved sonde for at undgå, at sonden stopper til.

Risperidon Actavis 0,5, 1, 2, 3

og 4 mg

Almindelig filmovertrukken tablet. Alternativ: Risperdal oral opløsning 1 mg/ml, som bør

anbefales ved sonde for at undgå, at sonden stopper til.

Synkes hele

1,2

Rivotril tablet

Jeg kan ikke se, hvorfor denne tablet ikke skulle kunne knuses. Det er en almindelig

filmovertrukken tablet uden depoteffekt og uden enteroovertræk. 19.02.2010/AGP

3, 6 (skøn)

Ropinirol ”Stada” Filmovertrukken tablet. Kan evt. knuses og opslemmes. 1, 2

Samsca tabletter

Almindelig tablet. Ifølge firmaoplysninger skal tabletten synkes hel. Da der ikke er noget

formuleringsmæssigt til hinder for at tabletten kan knuses, vurderes det dog at tabletten om

nødvendigt kan knuses og opslemmes i vand

2,4 (AAU12-2348), 6

(skøn)

Sandiummun Neoral, bløde

kapsler

Bløde kapsler. Synkes hele, indholdet er flydende.

Alternativ: Sandimmun Neoral oral opløsning 100 mg /ml (Obs. ved sonder med PVC).

1, 4 (HSF07-275)

Salazopyrin Entabs Enterotablet. Skal synkes hel, da det enterosolubile overtræk ødelægges ved knusning.

1, 3

Saroten tabletter

Almindelig filmovertrukken tablet. Filmovertrækket er smagsmaskering. Kan evt. knuses

eller opslemmes i vand. Skal anvendes straks.

1, 5 (Lundbeck)

Saroten Retard depotkapsler

25 & 50 mg

Hård polydepotkapsel. Kan evt. åbnes og indholdet opslemmes i kold væske umiddelbart

før anvendelsen. ikke knuses eller tygges, da depotfunktionen ødelægges herved.

1

Seloken tabletter Almindelige tabletter. Kan evt. knuses eller opslemmes. Udgået i 2008. 1

Selexid tabletter 200 mg

Almindelig filmovertrukken tablet. Filmovertrækket er smagsmaskering. Kan evt. knuses.

Vær opmærksom på de ansattes arbejdsmiljø.

Polydepottabletter. ikke tygges eller knuses, da depoteffekten ødelægges og høj peak

1, 5 (LEO Pharma

Nordic)

Selo-Zok depottabletter 25, koncentrationen kan medføre bivirkninger. Depottabletterne kan evt. deles eller opslemmes 1, 4 (API 10-3272 +

50, 100, 200 mg

i kold væske umiddelbart før indtagelse (og senest indenfor 20 minutter). Alternativ til

depottabletterne kan være Mepronet (se beskrivelsen for Mepronet).

API 10-3331)

Serenase 2 mg (Janssen)

Konventionel tablet med krydskærv. knuses og anvendes i sonde. Vær opmærksom på

dårlig smag ved oral administration.

5 (tlf. MedInfo)

Seroquel Prolong depottablet

alle styrker.

Depottablet. Skal synkes hel. 1

28


Hospitalsapoteket Aarhus, marts 2013

Præparatnavn Kommentar Kilde

Sertralin ”Hexal” tabletter 50,

100 mg

knuses og eventuelt opløses i lidt vand. (filmovertrukne-delekærv) 5 (mail)

Sertralin ”Ranbaxy” tabletter

50 og 100 mg

Almindelig filmovertrukken tablet med delekærv. Kan knuses om nødvendigt. Udgået pr.

18.10.2010.

1,2

Sifrol depottablet Monodepottablet og må derfor ikke knuses eller tygges. Skal synkes hele. 2,3

Sifrol tablet Konventionel tablet. Kan knuses eller opslemmes i vand. 2,3

Simvastatin ”Alternova”

tabletter 10, 20 og 40 mg

Almindelig filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslemmes i vand. 1,2

Sinalfa tabletter 2 mg, 5 mg Almindelig tablet. Kan knuses eller opslemmes i vand. 1,2

Sinemet tabletter 25/100 mg

og 12,5/50 mg

Konventionelle tabletter med delekærv. Kan knuses. 1,2

Sinemet Depot Mite

depottabletter

Monodepottablet og må derfor ikke knuses eller tygges. Skal synkes hele. Depotfunktionen

ødelægges ved knusning.

1

Singulair tablet

Ifølge firmaoplysninger kan det ikke anbefales at knuse og opslemme tabletten, men da

Singulair er en almindelig filmovertrukken tablet, vurderes det, at den om nødvendigt kan

knuses og opslemmes.

4 (AAU12-2323), 5

(mail Pia meldal), 6

Sirdalud Retard depotkapsler

6 & 12 mg

Polydepotkapsler. Teoretisk set må kapslerne gerne åbnes og indholdet drysses udover

yoghurt. Granula må ikke tygges eller knuses. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.

Alternativ kunne de almindelige Sirdalud tabletter anvendes.

5 (Novartis Healthcare

A/S)

Solian tablet Almindelig tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes i vand. 1, 3

Somadril tablet

Almindelig tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes i vand. OBS smager grimt og kræver

tilladelse.

5 (mail)

Sotalol tablet Almindelig tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes i vand. 1

Sparkal tablet Almindelig tablet. Kan evt. tygges elle knuses og opslemmes i vand. 1

Sparkal Mite tablet Almindelig tablet. Kan evt. tygges eller knuses og opslemmes i vand. 1

Spirix tablet Almindelig tablet. Kan evt. tygges eller knuses og opslemmes i vand. 3

Spiron tablet Almindelig tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes i vand. 1, 3

Sporanox kapsler 100 mg

Kapsler. ikke åbnes og skal synkes hele ifølge producent. Teoretisk burde kapslerne

kunne åbnes og indholdet hældes i en sonde eller drysses udover yoghurt. Granula må ikke

1, 5 (Medical

Information, Janssen-

Kilder

29

1. pro.medicin.dk 3. Indlægsseddel 5. Kontakt til firma 7. Firma henviser til SPC

2. Produktresume 4. SAID-sag 6. Andet


Kilder

1. pro.medicin.dk 3. Indlægsseddel 5. Kontakt til firma 7. Firma henviser til SPC

2. Produktresume 4. SAID-sag 6. Andet

Hospitalsapoteket Aarhus, marts 2013

Præparatnavn Kommentar Kilde

tygges eller knuses. Alternativ: Sporanox mikstur (tilladelsespræparat). Cilag AB, mail)

Sprycel tablet

OBS! Cytostatika. Skal synkes hel. Kontakt Apotekets Information såfremt dette ikke kan

efterleves.

1,2

Stalevo tabletter

Almindelig filmovertrukne tabletter. Kan evt. knuses eller opslemmes i vand. Vær

opmærksom på at gul farve kan smitte af på tøj.

5 (mail)

Stemetil tablet Almindelig tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes i vand. 1

Stesolid tablet Almindelig tablet. Kan evt. knuses, tygges eller opslemmes (meget lidt opløselig i vand) 1

Stilnoct tablet Almindelig filmovertrukken tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes i vand.

Kapsel. Strattera kapsel må gerne åbnes, og indholdet opløses i æblejuice eller vand i 5

minutter.

1, 3

Strattera kapsel

2,3,4(AAU12-2388)

Sulfamethoxazol med

trimetoprim tablet

Almindelig tablet. Kan evt. opslemmes i vand.

Vær opmærksom på den ansattes arbejdsmiljø, da det er et antibiotika.

Sulfametizol tablet

Almindelig tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes i vand. Vær opmærksom på de ansattes

1, 3

arbejdsmiljø.

Sumatriptan Sandoz tablet 50

og 100 mg

Filmovertrukken tablet. Bør synkes hele pga. ubehagelig smag, men kan evt. knuses eller

opslemmes. Ved synkebesvær el. sonde kan dispergible tabletter anvendes, dog har også

disse en ubehagelig smag opløst. Alternativer er suppositorier, næsespray og

injektionsvæske.

2, 5 (Birgitte Schmidt,

Sandoz telefon, + Lea

Hyllested, GSK mail)

Surlid tablet

Almindelig filmovertrukken tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes i vand. Vær

opmærksom på de ansattes arbejdsmiljø.

1, 3

Sutent kapsler 12,5, 25 og 50

mg

OBS! Cytostatika. Skal synkes hel. Kontakt Apotekets Information såfremt dette ikke kan

efterleves.

1, 2

Tacrolimus Sandoz kapsler

Kapsel hård. Hvis det er nødvendigt kan kapselindholdet opløses i vand og administreres

via en naso-gastrisk sonde.

1,2

Tafil Retard depottablet Monodepottablet. derfor ikke knuses/tygges. Skal synkes hele. Depotfunktionen 1

1,2

30


Hospitalsapoteket Aarhus, marts 2013

Præparatnavn Kommentar Kilde

0,5,1,2 mg ødelægges ved knusning.

Tambocor tablet Kan knuses.

1, 2, 5 (Lærke Bang,

mail)

Tamsin Depotkapsel

Depotkapslerne kan evt. åbnes, og indholdet opslemmes i kold væske umiddelbart før

anvendelsen. ikke tygges eller knuses.

1

Tamoxifen tablet

Kan knuses, opslemmes og benyttes i sonde umiddelbart før anvendelse. Er dog ikke stabil

i væske, så anvend så lidt væske som muligt ved opløsning, og undgå desuden inhalation

af lægemiddel under knusning. Stoffet er lysfølsomt.

1, 2, 5 (Medicinsk

Information, Pia, tlf.)

Tasigna kapsler

OBS! Cytostatika. Skal synkes hel. Kontakt Apotekets Information såfremt dette ikke kan

efterleves.

1,2

Tavegyl tablet Kan evt. knuses

1, 2, 5 (Eva Holck,

mail)

Tegretol tablet Kan knuses og opslemmes.

1, 5 (Christina Schmidt,

mail)

Tegretol Retard depottabletter

200 & 400 mg

Depottabletter kan deles. Er en polydepottablet, og må ikke tygges eller knuses.

Depotfunktion ødelægges ved knusning. Kan evt. opslemmes i kold væske umiddelbart før

anvendelsen.

1

Temesta tablet Kan evt. knuses 1, 5 (tlf.)

Theo-Dur depottabletter 200 & Depottabletterne kan deles. Er en monodepottablet og må ikke tygges eller knuses.

300 mg

Depotfunktion ødelægges ved knusning.

1

Thycapzol tablet Kan evt. knuses eller tygges 1, 5 (Rikke Kempf, tlf.)

Tiamin SAD tabletter 300 mg Er en almindelig tablet og må derfor knuses og opslemmes i vand.

knuses eller tygges, men smager grimt. Tilcotil kan deles. Man kan dog ikke putte den

1

Tilcotil tablet

resterende halve tablet tilbage i beholderen. Den halve tablet skal opbevares i en æske og

tages næste dag. Dette han ingen indflydelse på stabiliteten.

5 (Lærke Bang, mail)

Tilker Depotkapsel

Depotkapslerne skal synkes hele eller kan evt. åbnes, og indholdet opslemmes i kold

væske umiddelbart før anvendelsen. ikke tygges eller knuses.

1

Todolac tablet Todolac må gerne knuses, men smager meget bittert 5 (Christian Kaltoft, tlf.)

Toilax enterotablet Enterotabletterne skal synkes hele uden samtidig indtagelse af antacida, 1

Kilder

31

1. pro.medicin.dk 3. Indlægsseddel 5. Kontakt til firma 7. Firma henviser til SPC

2. Produktresume 4. SAID-sag 6. Andet


Kilder

1. pro.medicin.dk 3. Indlægsseddel 5. Kontakt til firma 7. Firma henviser til SPC

2. Produktresume 4. SAID-sag 6. Andet

Hospitalsapoteket Aarhus, marts 2013

Præparatnavn Kommentar

protonpumpehæmmere eller mælkeprodukter.

Kilde

Tolmin tabletter 10 og 30 mg

Konventionelle filmovertrukne tabletter uden delekærv (kun 60 mg har delekærv). Kan evt.

knuses eller tykkes.

Tabletterne kan knuses, men stoffet har en meget bitter smag. Skal administreres hurtigt

1, 2, 3

efter tablet er knust. Hvis en patient anvender sonde, kan tabletterne knuses og blandes 5 (Birgitte, Medical

Topimax tabletter

med vand, og derefter placeres i sonden. Der skal efterfølgende skylles med rent vand. Information Associate,

Undgå at bruge granulatet fra kapslerne i sonde, da drageringen let klæber til og sætter sig

fast i sonden.

mail)

Topimax kapsler

ikke tygges eller knuses. Kapslerne skal synkes hele. Kan åbnes -de indeholder et

granulat, som kan drysses over bløde fødevarer såsom yoghurt.

1, 5 (Birgitte, Medical

Information Associate,

mail)

Topiratore Kan knuses, men smager meget dårligt. 4 (AAU10-2145)

Tracleer

Filmovertrukken tablet. Kan knuses og opslemmes i vand. Tabletten deles i to, og

opslemmes. Holdbarheden af opløsningen angives til max. 24 timer.

1,2,4(HSF07-171)

Tradolan tablet Kan knuses og opslemmes i vand, og kan gives i sonde.

Kapslen kan åbnes og indholdet kan opslemmes i vand eller drysses på mad. OBS i SPC

5 ( Marianne

Damgaard, mail)

Tramadol Hexal

Tramadol Retard Actavis

står der skal synkes hel. Alternative dispenseringsformer: Nobligan orale dråber eller Dolol

brusetabletter.

1, 2, 3

depottabletter 100, 150 og 200 Depottabletterne skal synkes hele, da de er formuleret som en monodepottablet.

mg

5 (Christina Dyg, mail)

Trandate tabletter

Filmovertrukne tabletter kan knuses og opslemmes. Det er dog muligt at give

injektionsvæsken p.o.

Depottabletterne (150 mg og 200 mg) kan deles. ikke tygges eller knuses. Gemadol

4 (CNS10-2078)

Tradolan Depottablet Retard kapsler kan åbnes og depotgranulaterne kan drysses på maden eller opslemmes i

kold væske før anvendelse. ikke tygges eller knuses.

1

Trental depottabletter 400 mg

Monodepottabletter. ikke knuses eller tygges. Skal synkes hele. Depotfunktionen

ødelægges ved knusning.

1

32


Kilder

1. pro.medicin.dk 3. Indlægsseddel 5. Kontakt til firma 7. Firma henviser til SPC

2. Produktresume 4. SAID-sag 6. Andet

Hospitalsapoteket Aarhus, marts 2013

Præparatnavn Kommentar Kilde

Triatec tabletter 1,25, 2,5 og 5

mg

Tablet kan ikke tygges eller knuses. Bør indtages med rigelig mængde væske. Delekærven

for tabl. 1,25 mg kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv

tablet indeholder halv dosis.

Trilafon tablet Tabletten må gerne knuses, men smager meget bittert. 5 (Pia Meldal, tlf.)

Trileptal tablet

Trimonil Retard depottabletter

150, 200, 300, 400 & 600 mg

Kan evt. tygges eller knuses, men smager meget bittert. Delekærven kan anvendes til at

lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis. Findes

som oral opløsning.

ikke tygges eller knuses. Kan evt. opslemmes i kold væske umiddelbart før

anvendelsen. Krydskærven kan anvendes til at lette indtagelse. Depottabl. kan deles, men

det kan ikke garanteres, at en halv/kvart tablet indeholder halv/fjerdedel dosis.

Trimopan tablet knuses og opslemmes i vand.

Trisekvens Komb. tablet

Truvada

Trisekvens kommer i tre forskellige farver, hvid, rød og blå. De er alle filmovertrukne.

Filmovertrukne tabletter kan evt. knuses og/eller opslemmes, da filmovertrækket har til

hensigt at dække ubehagelig smag eller lugt, beskytte mundhule og svælg mod uønsket

lokaleffekt samt at beskytte lægemiddelstoffet mod omgivelsernes påvirkning.

Filmovertrukken tablet. Hvis patienter har problemer med at synke, kan Truvada indgives

umiddelbart efter, at tabletten er opløst i cirka 100 ml vand, appelsinjuice eller druesaft.

Truxal tablet Kan godt knuses og/eller opslemmes, hvis de indtages straks efter knusningen.

Tyverb tablet

OBS! Cytostatika. Skal synkes hel. Kontakt Apotekets Information såfremt dette ikke kan

efterleves.

1, 3

1, 5 (Christina Schmidt,

mail)

1

4 (HSF06-218) 5 (Ditte

Nygaard, mail)

5 (Sofia Jacobsen,

mail)

2

4 (API11-4656)

5 (Per Fussing, mail)

Unikalk Plus Kan knuses, opslemmes og anvendes i sonde. Alternativt findes tyggetabletter

5 (Dorthe Rickelsen,

tlf.)

Unikalk Silver Kan knuses, opslemmes og anvendes i sonde. Alternativt findes tyggetabletter

5 (Dorthe Rickelsen,

tlf.)

Ursofalk kapsel Kan evt. åbnes og indholdet opslemmes i vand. OBS! Smager meget grimt. 4 (HSF06-63)

Valcyte tablet ikke deles eller knuses. Skal synkes hele med mad, hvis muligt. 3, 4 (API09-2110)

1

33


Kilder

1. pro.medicin.dk 3. Indlægsseddel 5. Kontakt til firma 7. Firma henviser til SPC

2. Produktresume 4. SAID-sag 6. Andet

Hospitalsapoteket Aarhus, marts 2013

Præparatnavn Kommentar Kilde

Vancocin kapsel Kapsler, hårde. Skal synkes hele. Pulver til injektion kan gives per oralt.

2, 4 (API09-2198)

(API12-5207)

Vancomycin Xellia kapsel Skal synkes hele. Pulver til injektion kan gives per oralt. 2

Venlafaxin ”Actavis” 37,5 mg,

75 mg og 150 mg

Polydepotkapsel. Indeholder overtrukne pellets, der er depotformulerede, som derfor ikke

knuses. Kapslen kan åbnes og indholdet opslemmes.

4 (AAU12-2325), 5

(Lene Kock telefon)

Venlafaxin ”Bluefish”

depotkapsel 75 mg, 150 mg

Venlafaxin Hexal depotkapsel

37,5 mg, 75 mg og 150 mg

Venlafaxin ”KRKA”

depotkapsel 37,5 mg, 75 mg,

150 mg

Venlafaxin ”Orifarm”

depotkapsler 75 og 150 mg

Venlafaxin ”Stada” hårde

depotkapsler 37,5 mg

Skal synkes hel. Polydepotkapsel kan åbnes. Indeholder filmovertrukne minitabletter, der er

depotformuleret. Disse må ikke knuses. Tabletterne er for store til en sonde,

Polydepotkapsel. Indeholder overtrukne pellets, der er depotformuleret. Ifølge

firmaanbefalinger kan det ikke anbefales at åbne og opslemme kapsel indhold.

Da kapslerne indeholder overtrukne pellets vurderes det, at om nødvendigt kan kapslen

åbnes og indholdet opslemmes, men ikke knuses.

Polydepotkapsel. Indeholder overtrukne pellets, der er depotformuleret. Disse må ikke

knuses. Kapslen kan åbnes og indholdet opslemmes. Blandingen med opslemmet

lægemiddel skal administreres med det samme, da lægemidlet begynder, at frigives med

det samme, når det kommer i kontakt med vand.

Skal synkes hele. Hård depotkapsel der kan åbnes. Indeni er der 2-3 små tabletter, disse

må ikke knuses, da depoteffekten herved ødelægges. Tabletterne er for store til en sonde.

Polydepotkapsel. Indeholder overtrukne pellets, der er depotformulerede, som derfor ikke

knuses. Kapslen kan åbnes og indholdet opslemmes.

1,2,4 (AAU12-2423)

1,2,4 (AAU12-

2423),6(skøn),7 (Lene

Holt ,telefon)

1,2,4(AAU12-2423),5

(Maria Lingren mail)

2, 4 (API10-3253 +

FAS092019)

1, 4 (AAU12-2326), 5

(Bettina Mølgaard

telefon)

Vepesid kapsler

OBS! Cytostatika. Skal synkes hel. Kontakt Apotekets Information såfremt dette ikke kan

efterleves.

1,2

Vepicombin Novum tablet

Kan knuses og blandes op, umiddelbart før indtagelsen, i det produkt, man foretrækker -

f.eks. saftevand.

5 (Ghita Damgaard,

mail)

Veraloc 20, 80 & 120 mg Er en filmovertrukken tablet, kan knuses og opslemmes i vand.

4 (API09-2992) 5 (Ditte

Nygaard, mail)

Veraloc Retard depottabletter Monodepottablet, må ikke knuses eller tygges. Skal synkes hele. Kan deles ved 1

34


Kilder

1. pro.medicin.dk 3. Indlægsseddel 5. Kontakt til firma 7. Firma henviser til SPC

2. Produktresume 4. SAID-sag 6. Andet

Hospitalsapoteket Aarhus, marts 2013

Præparatnavn Kommentar Kilde

200 mg delekærven. Matriksen i depottabletterne udskilles i tabletlignende form med fæces.

Vermox tablet

Kan knuses før indtagelse – men anbefaler, at anvende Vermox mikstur, hvor det er

vanskeligt, at synke en tablet.

5 (Birgitte Chow, mail)

1, 4 (API09-2580) 5

Vfend tablet Almindelig filmovertrukken tablet. Kan knuses og opslemmes i vand.

(Pfizer Medical

Information, mail)

Vfend ”2care4” tablet 50 mg

Almindelig filmovertrukken tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes. Alternativt findes der

pulver til en oral opløsning.

1

Almindelig filmovertrukken tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes. Alternativt findes der

Vfend ”Orifarm” tablet 200 mg

pulver til en oral opløsning.

1, 5 (Marianne Nielsen,

mail)

Viagra tabletter 25 og 50 mg Almindelige filmovertrukne tabletter. Kan evt. knuses eller opslemmes. 1, 4 (AAU05-1027)

Vilan tablet

Vilan tabl. skal synkes hele, bør ikke knuses eller tygges. Patienter med synkebesvær kan

med fordel benytte Vilan suppositorier i passende dosis.

5 (Marianne

Damgaard, mail)

Vogalene kapsler Kan åbnes og indholdet kan blandes med vand eller saft. 4 (HSF06-190)

Voltaren enterotabletter 25 &

50 mg

Enterotabletterne må ikke tygges, knuses eller opslemmes, idet den enterosolubile film

bliver ødelagt og dermed lægemidlet. Skal synkes hele.

1

Voltaren Retard depottabletter

75 & 100 mg

Er en monodepottablet og må derfor ikke knuses eller tygges. Skal synkes hele.

Depotfunktionen ødelægges ved knusning.

1

Xagrid kapsler

OBS! Cytostatika. Skal synkes hel. Kontakt Apotekets Information såfremt dette ikke kan

efterleves.

1,2

Xarelto tablet

Almindelig filmovertrukken tablet. Kan knuses, opslemmes og gives i sonde. Kan gives

sammen med sonde ernæring.

1,4 (API12-5468), 5

(Henrik Nørgaard, tlf.),

5 (Gitte Ågaard)

Xatral Uno Depot 10mg Skal synkes hele. Første dosis bør tages om aftenen 1

Xeristar kapsel Enterokapslerne skal synkes hele 1

Zarator tablet Tabletten er alm. filmovertrukket tablet og kan knuses eller opslemmes 1

Zebinex tablet 800 mg

Almindelig tablet. Kan med fordel opslemmes frem for knusning, da den grimme smag

skulle forsvinde ved opslemning. Kan desuden iflg. firma benyttes i sonde.

1, 4 (AAU10-2166)

Zeldox kapsel Pfizer kan kun dokumentere (kliniske studier) brug af HELE kapsler, og kan derfor ikke 1, 4 (CNS10-2052)

35


Kilder

1. pro.medicin.dk 3. Indlægsseddel 5. Kontakt til firma 7. Firma henviser til SPC

2. Produktresume 4. SAID-sag 6. Andet

Hospitalsapoteket Aarhus, marts 2013

Præparatnavn Kommentar

anbefale at kapslerne deles. Anvend i stedet oral susp.

Kilde

Zelitrex

Konventionelle, filmovertrukne tabletter. Tabl. skønnes at kunne knuses og opslemmes i

vand. Firmaet har ikke data på dette og kan derfor ikke anbefale knusning eller tygning af

tabl. Anvend Zovir mikstur

1, 5 (Charlotte

Laursen, tlf.)

Zinklet depottabletter

Zinklet er en monodepottablet, den må derfor ikke deles, knuses eller opslæmmes. Som

alternativ kan anvendes Zink Biorto kapsler eller evt. Zinksulfat inf. Konc.

4 (API09-2774,

AAU10-2158)

Zinnat tabletter 250 & 500 mg

gerne knuses, skal anvendes straks herefter. Er filmovertrukket for at beskytte

bruger/personale. Dosis bør indtages i forbindelse med et måltid, idet absorptionen herved

øges.

5 (Charlotte Laursen,

tlf.)

Zok-Zid depottabletter Kan deles, men må ikke tygges eller knuses.

Pfizer kan ikke anbefale anden administration end at synke tabl. hele.

1

Zoloft tablet

Tabl. er dog ikke formuleret med depot el. anden modificeret frigivelse og filmovertrækket er

5 (Liv Solvår Nymark,

kun for at gøre den nemmere at synke. Så derfor skønnes det, at tabl. evt., kan knuses og

mail)

opslemmes. Det anbefales at indtage det med det samme, da Pfizer ikke kender stabiliteten

af en sådan opløsning.

Zonegran kapsler

Kapslerne kan åbnes og indholdet gives i sonde, på yoghurt eller sammen med juice, saft

eller vand

4 (AAU06-42)

Zonoct tablet Kan evt. knuses eller opslemmes umiddelbart før anvendelse. 5 (Lisbeth Wind, tlf.)

Zopiclone tablet

Kan knuses, men er næsten uopløselig i vand og har bitter/metallisk smag. Kan gives

sammen med evt. yoghurt. Filmovertrækket kan også resultere i problemer, hvis hensigten

er at administrere produktet i en sonde, da overtrækket kan stoppe sonden.

3, 5 (Christina Dyg,

mail)

Zyban depottabletter 150 mg Skal synkes hele. ikke tygges eller knuses.

Almindelig filmovertrukne tabletter. Kan evt. knuses eller opslemmes i væske umiddelbart

1

Zyprexa tablet 2,5, 5, 7,5, 10,

15 og 20 mg

før indtagelse, da lægemidlet er lysfølsomt. Udover at beskytte mod lyset dækker

filmovertrækket for lægemidlets dårlige smag. Derfor anbefales det, at opslemme tabl. i

juice eller saft.

1, 4 (KAS03-3033)

Zyprexa smeltetablet

Lægges oven på tungen eller opslemmes i væske 1

Zyprexa Velotab ”Abacus Lægges oven på tungen eller opslemmes i væske 1

36


Kilder

1. pro.medicin.dk 3. Indlægsseddel 5. Kontakt til firma 7. Firma henviser til SPC

2. Produktresume 4. SAID-sag 6. Andet

Hospitalsapoteket Aarhus, marts 2013

Præparatnavn Kommentar Kilde

Medicine” 5, 10, 15, 20 og 25

mg

Zyvoxid ”Orifarm” tabletter 600

mg

Almindelig filmovertrukken tablet. Kan evt. knuses eller opslemmes. Er filmovertrukket for at

beskytte bruger/personale.

Tabletter med antibiotika anbefales dog som udgangspunkt ikke knust af hensyn til

arbejdsmiljøet, da der kan være risiko for at udvikle allergi.

1, 4 (API10-3443)

Østradiol tablet Kan knuses/opslemmes og har samme virkning/effekt. 5 (Helle Hansen, mail)

Udarbejdet af

Apotekets Information

Hospitalsapoteket Aarhus

37

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!