Det Danske Spejderkorps Bornholms Division Indkaldelse til ...

hotel.dds.dk

Det Danske Spejderkorps Bornholms Division Indkaldelse til ...

Det Danske Spejderkorps

Bornholms Division

Indkaldelse til Divisionsrådsmøde

Tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 18.00 i Gildegården

Gildegården er Sct. Georgs Gildets lokaler i Raadhusstræde 1, Rønne.

Bornholms division indkalder alle interesserede spejdere,

ledere og forældre til divisionsrådsmøde 2010.

Udover den lovbestemte dagsorden, får vi besøg af Erik Aabjerg Friis,

medlem af Korpsledelsen.

Erik sidder i bestyrelsen for udviklingsfællesskabet på Holmen og har

stort kendskab til tværkorpsligt samarbejde.

Som sidste år vil der blive serveret aftensmad til mødet, og det er

meningen, at vi under mødet får mulighed for at netværke og få en god

fremtidssnak.

Mødet bliver delt op i tre dele: Nyt fra Holmen-Spisning-Rådsmøde.

Nogle af de vigtigste emner til rådsmødet er:

Divisionens arbejdsopgaver

Regnskab og kontingent – herunder forslag om nedsættelse af

divisionskontingent.

Valg til Divisionsledelsen.

På de følgende sider kan du læse dagsorden, regnskab og budget.

Dette kan også ses på www.dds.dk/bornholm

Af hensyn til maden, bedes du give besked senest d. 2.marts på

karin.ann.nissen@gmail.com , gerne med mail og navn på deltagerne.

Husk at forslag skal sendes til karin.ann.nissen@gmail.com senest 2

uger inden rådsmødet.

Med spejderhilsen

Divisionsledelsen

DC Karin Ann Nissen

.


Rådsmødet

Dagsorden

a. Valg af dirigent og referent

b. Beretning fra divisionsledelsen

c. Fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til

godkendelse.

d. Behandling af indkomne forslag

e. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid:

1. Forelæggelse af planer for indeværende år og

2. beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling,

spejderarbejde m.v.

f. Vedtagelse af justeret budget for indeværende år og

vedtagelse af budget og fastsættelse af divisionskontingent

for det følgende år.

g. Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under

hensyntagen til § 29.2

h. Valg af 1-2 divisionschefer, divisionskasserer og øvrige

medlemmer af divisionsledelsen.

i. Valg af revisor og revisorsuppleant

j. Beretning fra Det Danske Spejderkorps’ amtsrepræsentant i

Friluftsrådet.

k. Beretning fra selvejende institutioner, jf. § 52, spejdercentre,

jf.§ 53 større arrangementer jf. § 54 og tilsvarende tilknyttet

divisionen.

Eventuelt.

Bestyrelsen består af:

DC Karin Ann Nissen (Indvalgt 2009)

DK Marianne Holo (Indvalgt 2008) – er på valg, genopstiller.

Jannik Holm (Indvalgt første gang 2002? Genvalgt 2008) Ønsker ikke genvalg

Helle Holger (Indvalgt 2008) er udmeldt af DDS, og udtrådt af bestyrelsen

Jan Kaptain (Indvalgt 2009) er udmeldt af DDS, og udtrådt af bestyrelsen

Vi modtager meget gerne nye medlemmer fra de forskellige grupper!

OBS: Ved afstemning: Kun divisionsrådets medlemmer har stemmeret.

Love for DDS:

§ 26. vedr. Divisionsrådet

2. Divisionsrådet består af

a. 5 repræsentanter fra hver gruppe og

b. Divisionsledelsen

Divisionsrådets medlemmer har hver en stemme.

§ 29.2: Divisionsledelsen består af mindst 6 medlemmer, herunder 1-2 divisionschefer,

divisionskassereren, og yderligere mindst 3 medlemmer.

More magazines by this user
Similar magazines