Hvordan kan investeringer i infrastruktur skabe vækst og mobilitet?

trm.dk

Hvordan kan investeringer i infrastruktur skabe vækst og mobilitet?

Hvordan kan

investeringer i

infrastruktur skabe vækst

og mobilitet

Kontorchef Tine Lund Jensen


Infrastruktur, mobilitet og vækst

• Overordnet udfordring – produktiviteten falder og

væksten er svag

• Hvad har det med transport at gøre?

• Effektiv mobilitet!

• Mobilitet bliver et nøgleindsatsområde ift. at rette op

på den strukturelle udvikling

• Vigtigt at vide hvordan – og hvornår – forbedringer

af transportsystemet påvirker væksten i samfundet

Transportministeriet

Side 2


Investeringer og vækst

• Vækstmotor

• Direkte og indirekte effekter på arbejdsmarked,

produktivitet og konkurrenceevne

• Og direkte beskæftigelseseffekt fra selve anlægget

• Hvid elefant – infrastruktur, der ikke benyttes, skaber

ikke vækst

Transportministeriet

Side 3


Infrastruktur, mobilitet og vækst - udgangspunktet

Brugernes behov skal være i centrum, hvis infrastruktur

skal skabe vækst:

• Rejsetid

• Pålidelighed og fleksibilitet

• Sammenhæng – mellem transportformerne og mellem

markeder

• Omkostninger

• Komfort

• Sikkerhed

Transportministeriet

Side 4


Hvordan påvirker transportsystemet væksten?

• Efficiens – tid og pålidelighed

• Større afsætningsmarked og øget handel

• Klynge- og agglomeration – transport forstærker

effekterne

• Fleksibelt og tilgængeligt arbejdsmarked

• Tiltrække udenlandske investeringer

-----------

• Velfærd for den enkelte, der ikke direkte ses i

nationalregnskabet (tid, komfort og sikkerhed)

Transportministeriet

Side 5


Forskellige projekter har forskellige effekter

• Den københavnske metro – kombineret med geografi og

øvrige transportsystem - styrker særligt klyngedannelse

• Storebæltsforbindelsen – styrker særligt en mere

effektiv logistik på tværs af landet

• Projekterne i de strategiske analyser – vil have en række

potentialer, der skal ses i den konkrete kontekst:

• Nogle vil forstærke byernes tiltrækningskraft

• Nogle vil i højere grad understøtte effektiv logistik og et velfungerende

arbejdsmarked

• Andre vil skabe sammenhæng i transportsystemet og derigennem øge

effekten af effektiv mobilitet i bredere forstand

Transportministeriet

Side 6


Udviklingen på de store faste forbindelser har skabt

en ny sammenhæng på tværs

Transportministeriet

Kilde: Sund og Bælt (

Side 7


Køretid i bil fra København (timer) i

1990

Kilde: Vejdirektoratet

Transportministeriet

Side 8


Køretid i bil fra København (timer) i

2004

Kilde: Vejdirektoratet

Transportministeriet

Side 9


Penlingsregioner i Danmark i 1992 og

2004

Kilde: Danmarks

Transportinfrastruktur 2030,

Infrastrukturkommissionen

Transportministeriet

Side 10


Hvornår bidrager transportsystemet til vækst?

Man kan køre begge veje på en god infrastruktur!

Infrastruktur + ”x” = muligheder for vækst:

• Lokal infrastruktur og trafikregulering – ”last mile” -

vigtig

• Effektivt transporterhverv og transportforsyning

• Arbejdskraft i regionen

• Øvrige initiativer – eks. udlægning af erhvervsarealer

Transportministeriet

Side 11

More magazines by this user
Similar magazines