Fra medarbejder til leder

ucc.dk

Fra medarbejder til leder

Fra medarbejder til leder

- talent for ledelse

Ledertalenter med lyst til ledelse i kommunerne søges!


FRA MEDARBEJDER TIL LEDER

– TALENT FOR LEDELSE

Ledertalenter søges

KL og KTO tilbyder 15-20 kommuner at sende i alt 117 ledertalenter på et sammenhængende ledertalentudviklingsfor-

løb.

KL og KTO er i regi af Væksthus for ledelse gået sammen om forløbet ”Fra medarbejder til leder – talent for ledelse” med

det fælles formål at styrke indsatsen med at spotte og udvikle ledertalenter til ledelsesopgaven i kommunerne. Sundhedskartellet

deltager også i projektet.

HVAD KRÆVER DET?

Hver kommune kan sende 6-10 ledertalenter af sted.

De kommuner, der deltager i projektet, skal have:

- Klare intentioner med deltagelsen. Hvad skal vores deltagelse i talentudviklingen bidrage til i vores kommune?

- Strategisk forankring af talentudvikling, så der skabes sammenhæng mellem forløbet og kommunens ledelses-

grundlag/værdier og fremtidige behov for ledere.

- En koordinator (fx HR-chefen), som kan sikre processen og være kontaktperson mellem kommunen og projektet.

- Ledere som vil stille sig til rådighed som mentorer.

ELEMENTERNE I HELE LEDERTALENTFORLØBET

Når kommunen har fået tilsagn om, at den kan deltage med mellem seks og ti talenter, skal kommunens koordinator på

projektet – som typisk vil være HR-chefen – på et dagsseminar for alle koordinatorer i projektet. Formålet med seminaret

er blandt andet at drøfte karriereplan for talenterne, hvordan man spotter og udvikler ledertalenter, udvælgelse af mentorer

for talenterne og deres rolle og opgaver igennem forløbet.

De nuværende ledere i kommunen, der skal fungere som mentorer for talenterne, skal også deltage i et dagseminar.

Indholdet i forløbet for de udvalgte ledertalenter er:

• 4 individuelle mentorsamtaler á 1 time mellem ledertalent og mentor,

• 3 netværksmøder á 2 timer mellem kommunens ledertalenter,

• 3 individuelle coachsamtaler á 1½ time mellem ledertalent og coach,

• 5 hele undervisningsdage i modulet Ledelse, kommunikation og organisation på diplomuddannelsen i ledelse

(samme modul findes også på Den offentlige lederuddannelse), og

• En samtale om talentets fremtidige karriereudvikling i forlængelse af forløbet.


Forløbets elementer

Mentorsamtale Mentorsamtale Mentorsamtale Mentorsamtale

Seminar 1

2 dages internat

Ledertalentudviklingsforløbet strækker sig over ca. seks måneder.

HVORDAN KOMMER MAN MED?

Karriereudvikling

- Aftale om områder for konkret opgaveløsning

- Opfølgningssamtaler med egen leder og HR-konsulent

- Videre til lederjobbet eller afklaring af, at det ikke er vejen

Netværk Netværk

Coachsamtale

1

Seminar 2

2 dages internat

Coachsamtale

2

Seminar 3

Netværk

Hvis kommunen har interesse i at deltage i projektet skal I benytte ansøgningsskemaet, som ligger på

www.kl.dk/ledertalent

KL og KTO beslutter på baggrund af ansøgninger fra kommunerne, hvilke 15-20 kommuner, der deltager i projektet.

Kommunerne udvælges efter følgende kriterier:

• Spredning og repræsentation på de forskellige medarbejdergrupper.

• Graden af behov ift. gennemsnitsalderen for nuværende ledere.

• Parathed – i hvilken grad er opbakningen til ledertalentudvikling forankret i kommunens strategi.

• Geografisk spredning.

• Kommuner, der kan opnå et udviklingsmæssigt spring, prioriteres højt.

For at deltage i projektet skal der minimum i hver kommune findes seks medarbejdere spredt på forskellige fagområder;

ældre-/sundhedsområdet, det administrative område/beskæftigelsesområdet, skoleområdet, det pædagogiske område,

det tekniske område og det specialiserede socialområde.

Der er ikke krav om, at alle fagområder skal dækkes i hver kommune, men KL og KTO vil i forbindelse med udvælgelsen

af deltagende kommuner lægge vægt på, at sammensætningen af medarbejdere afspejler størrelsesforholdet mellem de

forskellige medarbejdergrupper.

1 dag

Coachsamtale

3

EKSAMEN


Når kommunerne er udvalgt vil KL og KTO give besked til alle de kommuner, der har søgt, om de er med i projektet eller

ej. De kommuner, der har fået tilsagn om at deltage i projektet, vil herefter blive bedt om at oplyse navn og e-mail på de i

kommunen udvalgte talenter fordelt på de relevante fagområder.

Det er vigtigt, at kommunen på sin ansøgning om at deltage i projektet, angiver på hvilke fagområder, kommunen har

potentielle deltagere. Hvis en kommune ikke har mulighed for at finde seks til ti talenter, er det muligt at søge sammen

med nabokommunen. Dette skal blot angives i ansøgningsskemaet.

KL og KTO anbefaler, at de medarbejdere, der ønsker at deltage i forløbet, og hvor deres nærmeste leder bakker op om

dette, motiverer hvorfor de ønsker at deltage og redegør for, hvorfor de gerne vil være ledere.

VIGTIGE DATOER

Datoer for seminarer:

Koordinatorseminar: 22. maj 2012. Deltagerne er typisk HR-chefer.

Mentorseminar: 16 august 2012. Deltagerne er nuværende ledere i kommunerne, der skal fungere som mentorer for

ledertalenterne i kommunen.

Datoer for ledertalenter:

Ledertalenterne skal gennemføre modulet Ledelse, kommunikation og organisation på diplomuddannelsen i ledelse på

følgende tidspunkter i efteråret 2012:

Seminar 1 uge 37 eller 38 (2 dages internat – diplomuddannelse i ledelse)

Seminar 2 uge 40 eller 41 (2 dages internat – diplomuddannelse i ledelse)

Seminar 3 uge 45 eller 46 (1 dag - diplomuddannelse i ledelse)

Eksamen uge 2 2013

HVEM GENNEMFØRER FORLØBET?

Hele forløbet gennemføres af et konsortium bestående af UCC, VIA University College og COK.

ANSØGNING OG TILMELDING

Udfyldt ansøgningsblanket skal sendes til Frederik Bitz Møller, KL på e-mail fbm@kl.dk senest den 13. marts 2012.

PRIS

Prisen for deltagelse er 3.000 kr. pr. ledertalent. Kommunen dækker selv udgifter til transport og arbejdstid til talenter,

mentorer og koordinator.

VIL DU VIDE MERE?

Yderligere oplysninger om projektet fås ved henvendelse til Stine Hinge, KL, 3370 3421, e-mail shc@kl.dk eller Lars

Daugaard, KTO, 3347 0625 e-mail ld@kto.dk.

More magazines by this user
Similar magazines