dievejledningsfunktion i Enheden for Uddan- nelse og kurser (EUK)

ucc.dk

dievejledningsfunktion i Enheden for Uddan- nelse og kurser (EUK)

STILLINGSOPSLAG

Barselsvikariat for studiekoordinator med stu-

dievejledningsfunktion i Enheden for Uddan-

nelse og kurser (EUK)

Enheden for uddannelse og kurser søger en årsvikar for vores studiekoordinator

som går på barselsorlov fra 5. november 2010 til december

2011. Tiltrædelse 1. november 2010 eller snarest derefter.

Enheden medvirker til at udvikle og opbygge studiemiljøet omkring

efter- og videreuddannelserne i UCC, herunder en central studievejledning.

Enhedens tværgående funktion omfatter bl.a. udvikling og

samordning af UCC’s diplomaktiviteter, studiestøttende aktiviteter,

uddannelsesudbud samt sikring af kvaliteten på diplomuddannelser

og kurser.

Enheden har til huse i Titangade 11 sammen med UCC’s professionsinstitutter.

Vi er fire medarbejdere, der alle har studievejledningsfunktioner;

studiekoordinator, AC fuldmægtig, diplomkoordinator og

efter- og videreuddannelsesleder.

Arbejdsopgaverne i stillingen omfatter bl.a.;

Studiekoordination

Rådgivning i forhold til diplomuddannelsernes lov- og regelgrundlag

Studievejledninger, eksamensreglement og censorservice

Studie- og eksamenslogistik og bevisstandarder

Lokal webredaktør og andre web-opgaver

Intranet- og pointsuperbruger

Sagsbehandling af SVU-ansøgninger, realkompetencevurderinger,

meritsager, dispensationsansøgninger og eksamensklager

Studievejledning

Samarbejde med andre studievejledere om optagelse, gennemførsel

og udslusning, herunder;

Ansøgninger om merit og realkompetencevurdering samt dispensationsansøgning

Personlige uddannelsesplaner i forbindelse med fleksible forløb

SVU-rådgivning

Andre studievejledningsopgaver

Din personprofil

Du er initiativrig, ansvarsbevidst og omhyggelig

Du er serviceminded og fleksibel

Du er god til at koordinere, have mange bolde i luften, kunne

arbejde under pres og levere arbejde til tiden

Du er god til at vejlede studerende

Enheden for uddannelse og kurser

Titangade 11

2200 København N

T 4189 7000

www.ucc.dk

10. august 2010

Side 1 af 2


Du har overblik og kan arbejde i en kompleks organisation og

hverdag

Du skal kunne lide at arbejde med flere opgaver på samme tid

Den ideelle ansøger

har en akademisk uddannelse, erfaring med studievejledning

og administration samt erfaring fra uddannelsesområdet, herunder

indsigt i regelgrundlaget for UCC’s diplomuddannelser

kan arbejde selvstændigt og systematisk med godt overblik

over såvel helheden som detaljen

har kendskab til Microsoft Office-pakken på højt niveau

har gode danskkundskaber i skrift og tale

har gode formidlings- og samarbejdskompetencer

har viden og erfaring med det studieadministrative system SIS

eller tilsvarende systemer.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for akademikere

i staten.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder

af Enheden for uddannelse og kurser Jørn Søkilde på telefon 41 89 71

42 eller jjs@ucc.dk

Send ansøgning, CV og relevant dokumentation til

studievejledning@ucc.dk

Mrk. ansøgningen "Studiekoordinatorvikar EUK"

Ansøgningsfrist 13. september 2010 kl 12. Samtaler vil finde sted i

uge 37-38.

Side 2 af 2

More magazines by this user
Similar magazines