Argumentationskneb

ucc.dk

Argumentationskneb

Analysemodel til sagprosa

1. Hvilken type tekst?

2. Hvem er afsenderen?

3. Hvem er modtageren?

4. Er teksten neutral? Negativ/debatterende?

Eller bare vejledende? (se efter

sproget/argumentationsknebene)

5. Tekstens emne? (hovedsynspunkter)

6. Hvilken slutning/konklusion kommer den

frem til?


Argumentationskneb – hokuspokus-tricks som afsenderen bruger i

stedet for reel argumentation.

Karakterkneb: Afvise eller anerkende en

bemærkning ved at henvise til en persons

karakter/personlighed.

• ”Når Hans Jørgensen siger, at det vil gå sådan, så må

det være rigtigt”

• ”Når det er selve David Beckham, som siger det…”

Underforstået: Personen lyver ikke, han har en troværdig

karakter/personlighed.


Argumentationskneb – hokuspokus-tricks som afsenderen bruger

i stedet for reel argumentation.

Autoritetskneb: Bare fordi autoriteterne siger

det, behøver det ikke være rigtigt.

• ”Fordi læreren siger det, er det rigtigt…”

• ”… Topskat er forkert, siger arbejdsgiveren”


Argumentationskneb – hokuspokus-tricks som afsenderen bruger i

stedet for reel argumentation.

Ekspertkneb: Bare fordi en ekspert siger det,

behøver det ikke være rigtigt.

• ”Eksperter siger det, du kan derfor ikke have ret…”

•”…Sådan har det altid været, det siger alle

sagkyndige…”


Argumentationskneb – hokuspokus-tricks som afsenderen bruger i

stedet for reel argumentation.

Prestigekneb: at lade hensynet til

prestige/respekt fremstå (ofte skjult) som

argument for noget.

• ”… som ansvarlig minister der har lavet loven, kan

jeg naturligvis ikke bare tage den af bordet, forbi

nogen unge protesterer…”

Underforstået: Så taber jeg prestige/respekt


Argumentationskneb – hokuspokus-tricks som afsenderen bruger i

stedet for reel argumentation.

Idolkneb: At henvise til idoler i stedet for

argumenter

• ”… gør det du er bedst til, det gør også David

Beckham…”


Argumentationskneb – hokuspokus-tricks som afsenderen bruger i

stedet for reel argumentation.

Selvsikkerhedskneb: At være

selvsikker/overlegen i stedet for argumenter.

• ”Det er helt klart…

• ”Der er overhovedet ikke tvivl…”

• ”Jeg VED bare , det er...”


Argumentationskneb – hokuspokus-tricks som afsenderen bruger i stedet

for reel argumentation.

Lærdomskneb: Henvise til lærdom i stedet

for argumenter. Minder om ekspertkneb.

• ”… videnskaben siger, at…”

• ”… al erfaring siger…”


Argumentationskneb – hokuspokus-tricks som afsenderen bruger i

stedet for reel argumentation.

Hensigtskneb: Gå efter manden i stedet for

bolden. Forskyde interessen til din modstanders

hensigter/bagtanke

• ”… når du siger, at du vil fjerne topskatten, bunder

det i din egen misundelse over ikke tjene så meget…”

• ”… det er et latterligt forslag, din bagtanke er nok

bare…”


Argumentationskneb – hokuspokus-tricks som afsenderen bruger i

stedet for reel argumentation.

Generaliseringskneb: uden argumenter

at slutte fra lille del til større helhed. Eller fra store

til lille.

• ” … min nabo er alkoholiker, alle naboer er

alkoholikere…”

• ”… jeg så engang en muslim … sådan gør de bare

alle sammen…”

• ”… Familien Danmark skal spare, det skal du

også…”


Argumentationskneb – hokuspokus-tricks som afsenderen bruger i

stedet for reel argumentation.

Mængdekneb: I stedet for argument,

henvises til mængde. Minder om

generaliseringskneb.

• ”… alle danskere finder, at…”

• ” … hver eneste er enige om, at…”

• ”… samtlige i Danmark, tror, at…”


Argumentationskneb – hokuspokus-tricks som afsenderen bruger i

stedet for reel argumentation.

Påfuglekneb: at camouflere/ skjule sine

manglende argumenter eller vinde tid eller

imponere (som en påfugl) en tilhører med

mange og lange fremmedord.

• ”…hvorom alting er, og det lå i mit foregående

svar, er tingene også efter valget, alt andet lige

bla bla…” (sløringer)


Argumentationskneb – hokuspokus-tricks som afsenderen bruger i

stedet for reel argumentation.

Fornuftskneb: at lade henvisning til ”sund

fornuft” eller lignende erstatte argumentet

• ”… det er almindelig sund fornuft, at…”

• ”… enhver kan forstå, at…”

• ”… det er simpel logik, at…”

• ”… alle finder det indlysende, at…”


Argumentationskneb – hokuspokus-tricks som afsenderen bruger i

stedet for reel argumentation.

Historiekneb: At lade en henvisning til noget mere

eller mindre bestemt historisk, traditionelt, ”altid”, ”gamle

dage” etc. erstatte argumenter.

• ”… Elever har altid haft kristendom i skolen…”

• ”… i 1950’erne var alting lettere…”

• ”… I gamle dage var der et større fællesskab mellem

danskere…”


Enkelte ”holdningsord” i stedet for argumenter

• Negative eller positive ”farvede” ord: fx

krigsministerium >< forsvarsministerium

• Agentivstrygning: Fjerne afsenderen/den der

agerer og erstatte med ubestemte/upersonlige

udtryk som ”man”, ”det”, ”kilder ”, ”kredse”,

”bekendte”, ”miljøer”


OPGAVE:

•Skriv et opdigtet læserbrev. Imod/for fx

kvinders ligestilling, fattiges forhold,

autonome.

• Brug alle de argumentationskneb, du kan

finde på… (karakterkneb, autoritetskneb,

ekspertkneb, prestigekneb, idolkneb,

selvsikkerhedskneb, lærdomskneb,

hensigtskneb, generaliseringskneb,

mængdekneb, påfuglekneb, fornuftskneb,

historiekneb og til sidst ”negative/positive”

ord og/eller agentivstrygning.

More magazines by this user
Similar magazines