Tog magten på nørrebroskole - Professionshøjskolen UCC

ucc.dk

Tog magten på nørrebroskole - Professionshøjskolen UCC

• DENNIS KRISTENSEN, FOA

2

3

• PETER ULHOLM, UCC

12 | UCC magasin

TEMA:

VELFÆRDSLEDELSE

Opgør med managementteorierne

Velfærd er ikke og skal ikke være noget, der fremstilles

samlebånd. Der er forskel småkager og mennesker,

siger Dennis Kristensen, FOA’s formand

vi SKAL iKKE BARE uKRiTiSK OvERTAGE

DE MANAGEMENTTEORiER, som det private

erhvervsliv benytter sig af. Vi må mere grundlæggende

analysere, hvad det er for særlige

krav, der er til ledelse i det offentlige, mener

Dennis Kristensen, formand for forbundet

FOA. Han peger , at der er behov for flere

uddybende svar , hvad vi skal sætte i stedet

for New Public Management, der gennem 25

år har præget den offentlige sektor med stadig

tættere regulering og dokumentation.

”Det er jo ikke, fordi jeg helt afviser at dokumentere

og effektmåle. Men vi skal gøre op

med den spøjse dobbelttænkning i systemet.

På den ene side søger vi kompetente medarbejdere

og ledere, og den anden side styrer vi

dem stramt fra centralt hold.”

Med andre ord kan en leder et plejehjem,

velfærdsledere vej ind i

forskningslaboratoriet

NEJ TAK TiL vERDENSFJERNE FORSKERE.

Og velkommen til de velfærdsledere, som hver

dag arbejder rundt omkring i de danske kommuner

og regioner.

Sådan bør der stå døren til det nye videncenter

for velfærdsledelse, der for alt i verden

skal undgå at blive en verdensfjern størrelse

uden kontakt til ledernes dagligdag, mener

Peter Ulholm, udviklingschef ved UCC.

”Det nye center bør have et helt andet syn

forskning og ledelse end det, der ellers

dominerer i Danmark: Forskningen skal helt

ud i praksis – og praksis helt ind i forskningen.

På den måde kan vi ikke alene skabe en helt

ny måde at bedrive forskning , men også en

helt ny måde at udvikle velfærden i praksis,”

siger Peter Ulholm, som ikke mener, der findes

facitlister for god ledelse og velfærd: ”Der

findes ikke kun én god model, men mange.”

LEDERE KØBES FRi

Helt konkret foreslår udviklingschefen, at

videncentret frikøber kommunale ledere til at

i en skole eller i en daginstitution ikke ukritisk

overtage de ledelsesmetoder, som lederen i en

eller anden produktion har succes med, mener

Dennis Kristensen.

”Med det ny videncenter for velfærdsledelse

har vi fået slået hul mantraet om, at den

offentlige sektor blot skal lære at gøre som det

private erhvervsliv uden at skele til, at velfærd

ikke er og ikke skal være noget, der fremstilles

samlebånd,” siger forbundsformanden.

Det kræver noget andet at lede medarbejdere,

der står ansigt til ansigt med mennesker,

understreger FOA-formanden.

”Vores ledere vil gerne lave kontorarbejde,

men det skal ikke tage overhånd, så de kommer

længere og længere væk fra den enkelte medarbejder.

De vil ikke kun have tid bag skrivebordet.”


Ledere fra kommuner og regioner skal inviteres inden for i

forskningslaboratoriet i det nye videncenter for velfærdsledelse,

mener Peter Ulholm, udviklingschef ved UCC

bidrage til at formulere de forskningsspørgsmål,

som centret skal beskæftige sig med.

”Den overordnede udfordring er, at vi ikke

ved nok om, hvad vi skal sætte i stedet for den

tætte regulering og dokumentation, som vi

ledelsesmæssigt har tyet til inden for velfærdsområdet

i de seneste mange år.”

Det øgede fokus effektmålinger og slutprodukt

har langt hen ad vejen været positivt.

Men de fleste er enige om, at det er kammet

over nu – hvad er det, vi skal sætte i stedet?

Videncentrets opgave er også at koordinere

den megen viden om offentlig ledelse, der allerede

eksisterer, men flyver lidt diffust rundt,

mener Peter Ulholm.

”Vi skal skabe en dynamisk videnudvikling,

som de danske velfærdsledere kan lade sig

inspirere af. Og udgangspunktet er selvfølgelig,

at nogle af de gode råd er generelle, mens

andre er afhængige af den konkrete kontekst.

Der er jo stor forskel at være skoleleder

Nørrebro og plejehjemsleder i Vendsyssel.” ♦

More magazines by this user
Similar magazines