Tog magten på nørrebroskole - Professionshøjskolen UCC

ucc.dk

Tog magten på nørrebroskole - Professionshøjskolen UCC

26 | UCC magasin

SkoLELEDEREn TjEkkER oM ELE V­

ERnE hAR SpiDSEDE BLyAnTER

”Min datter fortæller, at Jeanne ved hvert nye

skole års begyndelse kommer rundt i alle klasser,

hilser børnene og kigger i deres penalhuse, om

de har spidsede blyanter, lineal og hvad sådan et

ellers skal indeholde. Det er en lille ting med stor

betydning for børnene, som ved, hun kommer,”

fortæller Sandra Neman, mor til isha i 4.u.

om problemet, så skal jeg nok gøre noget ved

det.” På Guldberg Skole får lærerne betaling

for gårdvagterne og går i gule veste, så de er

synlige og tydelige i skolegården.

Du ER DET, Du GØR

Arbejdet ved computeren må en skoleleder

klare, når børnene er gået hjem, synes Jeanne

Jacobsen, som lægger vægt også at være

synlig skolen i løbet af dagen blandt lærere

og børn:

”Engagement smitter, og man skal være

synlig over for sine lærere. Det kan ikke nytte

noget, at man sidder og faciliterer sin computer

hele dagen og lukker sin dør. Det handler

jo om, at mennesker ser, hvad andre gør. Som

leder er du ikke det, du siger, du er det, du gør.

Og hvis man hele tiden går foran i udviklingsopgaverne

– siger noget og bagefter selv viser,

at man handler derefter, så har det en meget

stor effekt.”

I 2008 måtte Guldberg Skole for første gang

oprette en venteliste, og i skoleåret 2010/11

er Jeanne Jacobsens mål næsten nået: Flere

end 60 procent af kvarterets familier har søgt

skolen, der nærmest bestormes af interesserede

familier med både dansk og udenlandsk

baggrund. Til sommer begynder mere end 100

børn i fire børnehaveklasser, og skolen har afvist

32 børn, som bor uden for skoledistriktet.

EFTER TRYGHED KOMMER FAGLiGHED

Guldberg Skole har for længst passeret 500

elever, og pionerånden blandt forældrene fra

2003 er historie. Jeanne Jacobsen ved godt,

at forældre også forventer, at eleverne lærer

noget i skolen. Derfor er skolens nye store indsatsområde

at diskutere og definere fagligheden

i samarbejde med lærere og forældre.

”Den første nye store årgang skolen er nu

sjette klasse, og jeg kender godt mig selv som

forældre: Jeg gider ikke blive ved med at høre

om det sociale miljø og om tryghedsskabende

foranstaltninger. Nu skal eleverne kunne noget.

Og det har vi drøftet rigtig meget i lærergruppen,

og i samarbejde med skolebestyrelsen har

vi taget det op. Hvad forstår vi ved faglighed?

For det er faktisk et ord, man lægger meget

forskelligt i. Det gør vi rigtig meget ved lige

nu, for hvis vi skal klare os som en folkeskole

Nørrebro, der kan tiltrække og fastholde

alle børn i distriktet, SKAL vi slå os op som en

skole, hvor tryghed og faglighed er i højsædet,”

siger Jeanne Jacobsen

JEG ER MiG SELv

Jeanne Jacobsen tænker sjældent over sin

ledelsesrolle i det daglige, med mindre hun har

en vanskelig sag eller et nyt indsatsområde, der

skal præsenteres:

”Jeg tror, man kommer rigtig langt ved at

være sig selv. Også som lærer. Den der autencitet…

Hvornår er det, man er autentisk som

voksen? Det kan du jo bruge både som lærer

og som leder,” siger Jeanne Jacobsen, som blev

spurgt, hvad god ledelse er i forbindelse med at

Københavns Kommune satte fokus ledelse:

”Jeg tænker over, når jeg er udsat for dårlig

ledelse. Fx hvis en leder hele tiden snakker om

sig selv: En lang historie om hvad han selv har

gjort i en fjern fortid – det kan man ikke bruge

til noget. Det, man kan bruge, og som man selv

må huske som leder, det er at lytte. De fleste

har jo selv løsningen i deres fortælling. Det at

kunne stille sig til rådighed og lytte betyder

rigtig meget for en medarbejder,” siger Jeanne

Jacobsen.

”Der er så meget fokus anerkendelse

i ledelse, men jeg har ikke brug for at blive

rost, det er ikke specielt vigtigt for mig. Men

det er rigtig vigtigt, når jeg faktisk står med et

problem, at opleve at jeg bliver lyttet til. Hvis

en leder derimod ikke lytter, virker det absolut

ikke anerkendende. Og sådan tror jeg også, at

lærere og andre medarbejdere har det.” ♦

More magazines by this user
Similar magazines