Tog magten på nørrebroskole - Professionshøjskolen UCC

ucc.dk

Tog magten på nørrebroskole - Professionshøjskolen UCC

EMPOWERMENT

KLEO TILBYDER

• KLEO uddanner offentlige

mellemledere

i både at tage magten

og samtidig fastholde

et kritisk blik eget

lederskab.

• EN LEDERUDDAN-

NELSE med fokus

selv­empowerment

i forhold til kommunikation

og samarbejde.

Du kan også

vælge en lederuddannelse

med vægt

selv­empower ment i

forhold til den samlede

organisatoriske

udvikling, fordi du

fx er skoleleder i en

progressiv kommune,

hvor størstedelen af

dit arbejde foregår i

tværgående netværk

• DIREKTE LEDER-

SUPERVISION og

ledercoaching som

selvstændige ydelser

– før eller efter en

lederuddannelse.

• LEDERLAB, det vil

sige eksperimenterende

lederlaboratorier,

hvor ledere med en

aktuel problemstilling

fra egen organisation

deltager i et to­dages

internat med fokus

, at lederen i højere

grad får øje for egne

resurser, egne og

andres perspektiver

– og nye fremadrettede

muligheder i sit

lederskab.

Tekst

Trine Wiese

Illustration

Rasmus Juul

Februar 2010 | 33

More magazines by this user
Similar magazines