Nye ledelsesveje i den offentlige velfærd – et spørgsmål om tillid ...

ucc.dk

Nye ledelsesveje i den offentlige velfærd – et spørgsmål om tillid ...

F O A F A G O G A R B E J D E

Invitation til seminar om:

Nye ledelsesveje

i den offentlige

velfærd

et spørgsmål

om tillid

Onsdag 2. november 2011, kl. 13.30-17.00

Borups Højskole


Regeringen har i regeringsgrundlaget bebudet en reform med fokus på tillid,

ledelse, faglighed og afbureaukratisering. Desuden er det annonceret, at regeringen

vil tage initiativ til en ny trepartsaftale.

Det er nødvendige initiativer, fordi der er behov for at nytænke styring og

ledelse i den offentlige sektor.

New Public Mangement har udtømt sit fornyelsespotentiale. Og selv om

den offentlige sektor er bedre end sit ry, står både den offentlige sektor og hele

velfærdsstaten over for en række alvorlige udfordringer, hvor god styring og

ledelse bliver en afgørende faktor.

Ledelse er ikke svaret på alle problemer, men god ledelse har afgørende

betydning. Ledere, der viser medarbejderne tillid, får medarbejdere, der er

motiverede, ansvarlige, effektive og produktive. Medarbejdere, der vises tillid

gør ”et godt stykke arbejde”.

Velfærdsledelse indebærer større ledelsesrum til den enkelte leder frihed til

at sætte både ledere og medarbejderes faglighed, ansvarlighed og kreativitet i

spil. Det er den bedste og billigste vej til både effektivitet og tilfredshed. Der er

en direkte sammenhæng mellem god ledelse, tilfredse medarbejdere og tilfredse

brugere. Har man tillid til medarbejderne, reduceres behovet for styring, dokumentation

og kontrol drastisk. Det vil lette dagligdagen for mange medarbejdere,

der føler at styringen og dokumentationen har taget overhånd.

Velfærdsledelse handler overordnet set om at vise ledere og medarbejderne

tillid og om at skabe rammebetingelser, så de kan gøre ”et godt stykke arbejde”.

Målet med dette seminar er ikke at komme med endelige svar eller tegne

konturerne af et nyt ”koncept” eller ”paradigme” for ledelse i den offentlige

sektor. Vi FOA, CBS, UCC og KL kalder fremtidens ledelse i den offentlige

sektor for velfærdsledelse. Det er ledelse med fokus på kerneydelsen. Det er

ledelse af medarbejdere, der skaber velfærd til borgerne. Det er ledelse i den

offentlige sektor, og ledelse i den offentlige sektor er noget særligt.

Målet med seminaret er at vise ”rettidig omhu” ved understrege behovet

for og rette opmærksomheden mod at nytænke styring og ledelse i den

offentlige sektor.


Program 2. november 2011

13.3013.40 Velkomst

■ Introduktion og indledende bemærkninger fra ordstyrer

13.4014.00 Et af svarene er velfærdsledelse

■ Formand Dennis Kristensen, FOA

14.0014.15 Regeringens bud på udvikling af offentlig ledelse

■ Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager

14.1514.35 Om velfærd Det godes politik

■ Professor Ole Fogh Kirkeby, CBS Institut for Ledelse, Politik

og Filosofi

14.3514.55 Konkurrencestaten & velfærden

14.5515.00 Refleksion

15.0015.15 Pause

15.1516.15 Paneldebat

■ Professor Ove K. Pedersen, CBS Department of Business Politics

Kaffe og hjemmebagt kage

■ Repræsentanter fra regeringspartierne, Enhedslisten og

Dennis Kristensen, FOA

Spørgsmål:

1. Hvad er den største udfordring for udviklingen af offentlig ledelse her og nu?

2. Hvordan kan du og dit bagland (parti, Folketing, interesseorganisation) bidrage

til at forny og forbedre offentlig ledelse?

3. Hvordan kunne du tænke dig, at de andre paneldeltagere og deres bagland

bidrager til at forny og forbedre offentlig ledelse?

Samt spørgsmål fra salen.

16.1516.30 Opsamling og perspektivering

16.3017.00 Der bydes på et glas vin

Gyldendal vil være til stede på seminaret og sælge Ole Fogh Kirkebys

nye bog ”Om velfærd Det godes politik”, til en særlig ”seminarpris”.

Som afslutning på seminaret byder Gyldendal på et glas vin.

Seminaret er medfinansieret af CBS/LPF og DBP.


FOA, CBS, UCC og KL har gennem de seneste år samarbejdet om at sætte fokus på

styring og ledelse i den offentlige sektor. Samarbejdet udspringer af en erkendelse

af, at der er behov for mere viden om de offentlige lederes vilkår, udfordringer og

dilemmaer.

Samarbejdet har indtil videre resulteret i to høringer. Den første i september 2009,

der tog hul på diskussionerne om velfærdsledelse. Den anden i juni 2010, der udfoldede

begrebet velfærdsledelse yderligere og den satte især fokus på, at fremtidens

styring og ledelse skal tage udgangspunkt i praksis i de konturer af velfærdsledelse

som allerede findes.

Samtidig er det imidlertid vigtigt, at praksis underbygges med forskning, og at både

forskning og praksis sætter sit afgørende præg på lederuddannelserne.

Udover høringerne har vi støttet oprettelsen af Videnscenter for Velfærdsledelse,

og vi følger og støtter projekter af forskellig art i både videnscenteret, Væksthus for

Ledelse etc.

Praktiske oplysninger

Nye ledelsesveje i den offentlige

velfærd et spørgsmål om tillid

Sted:

Borups Højskole

Frederiksholms kanal 24, 1220 København H.

Tidspunkt:

Onsdag 2. november 2011, kl. 13.3017.00.

Deltagelse er gratis.

Yderligere information:

Anne Hollbaum, FOA

Telefon: 46 97 24 04

Mail: anho@foa.dk

Staunings Plads 1-3

1790 København V

Tlf: 46 97 26 26

www.foa.dk

More magazines by this user
Similar magazines