DET DANSKE IMPLEMENTERINGSNETVÆRK

ucc.dk

DET DANSKE IMPLEMENTERINGSNETVÆRK

DET DANSKE

IMPLEMENTERINGSNETVÆRK

OPSTARTSMØDE 8.2.2012


DET GLOBALE

IMPLEMENTERINGSINITIATIV (GII)

• Knytter an til GIC som en fast begivenhed, der

finder sted hvert andet år

• Bygger på praksis grupper, som inden for

afgrænsede interessefelter udvikler

implementeringsdagsordenen

• Tilstræber dannelsen af regionale centre / initiativer,

der arbejder for og med implementering som en

selvstændig disciplin

• ”The pre, during, and post GIC activities can be the

spark that lights the torch to illuminate the

implementation landscape.”


FORMÅL MED NETVÆRKET

• Bidrage til, at implementering udvikler sig til et særskilt forsknings-,

praksis og politikfelt i Danmark ved

• At skabe opmærksomhed om implementeringens betydning for

udviklingen på velfærdsområdet – via seminarer, konferencer,

artikelskrivning, sociale medier mm.

• At udvikle, indsamle og formidle viden om, hvordan implementering mest

meningsfuldt og effektivt kan planlægges, praktiseres og evalueres.

• At udvikle forskningsprojekter, der sætter fokus på implementeringens

betydning for effektivisering og optimering af velfærdsydelser.

• At udvikle teoretiske og praktiske modeller for implementering af

pædagogisk udvikling og forandring.

• At søge midler til udviklingsprojekter m.v. fællesskab – på tværs af

netværkets medlemmer.

• At etablere arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med specifikke aspekter

ved implementeringsfeltet - eller et specifikt sektorområde og dettes

implementeringsudfordringer – og såvel at definere som at løse

arbejdsopgaver inden for dette speciale.

• Og og og ….


”TRENDS”

• Erfaringsudveksling: Hvad gør man andre steder?

Hvad virker implementeringsmæssigt andre steder?

• Opdyrke viden, bearbejde og formidle den

• Ledelsens betydning for implementering

• Modeller for effektiv implementering

• Anbefalinger:

• ”God implementering indbærer, at ….”

• Vidensdeklarationer

• Det visionære:

• Implementeringsinstitutter på alle universiteter

• ”Implementeringspuljer”

• Implementering som national satsningsområde


NÆSTE MØDE

• 27.april 2012 – Titangade,

København N

• Nye interessenter er velkomne

More magazines by this user
Similar magazines