Agora nr1 2003

ucc.dk

Agora nr1 2003

AGORA - tidsskrift for forskning,

udvikling og idéudveksling i professioner

VIDENSKABELSE SOM MODERNISERINGSKRAV

Den politiske og økonomiske baggrund for kravet om professionernes kompetenceudvikling kan

være med til at give en yderligere karakteristik af den vidensproduktion, som det vil være

relevant for CVUet og dets videncentre at satse på. Man kan sige at professionerne bliver

underlagt et stadigt stigende krav om videnskabelse ii :

Moderniseringsprogrammerne bygger på en politisk intention om ”en forhandlet

modernisering” hvilket betyder - på trods af modernisering fra oven - at der lægges op til

at professionerne selv skal udfylde mål- og rammestyringen med en synlig og

dokumenteret faglighed. Offentligt ansatte varetager almene samfundsmæssige opgaver,

der skal kunne gøres til genstand for demokratiske beslutninger og forhandlinger.

Den responsive stat stiller krav til professionerne om at kunne beskrive, definere og

synliggøre deres ydelser over for en mangfoldighed af interessenter i et sprog, der

muliggør en permanent dialog. Den generaliserede borger med krav baseret på

rettigheder erstattes med princippet om individuelt forhandlede ydelser. De professionelle

relationer skal i princippet udformes individuelt gennem forhandling. De professionelle

standarder og vurderinger skal kunne gøres til genstand for forhandling. Denne

tankegang er også udtryk for at moderniseringen søger et opgør med professionernes

magtfulde selvforvaltning af faglighed og den interne vurdering af resultaterne.

Brugerinddragelsen og tilpasningen af indsatser og ydelser til den enkelte borger

indsætter en ny instans for måling af kvaliteten af offentlige ydelser.

Hvor kvalitetsstyringen tidligere har været karakteriseret ved inputkontrol er den i dag

karakteriseret ved outputkontrol. Hermed menes, at den offentlige kontrol ikke længere

foretages ved indgangen til professionen (statsligt regulerede ansættelsesformer,

arbejdstimetal og uddannelsesniveau) men ved professionens output i form af

kvalitetskontrol af serviceydelser. Denne outputkontrol giver anledning til diskussion af

ved hvilke metoder læring, faglighed, udvikling, omsorg, kvalificering, mestring,

selvtillid osv. gøres målbare.

Professionerne må i stigende omfang forvalte fagligheden i et krydspres mellem

effektivisering og udvikling. Dette er vilkår, der rummer både faglige og etiske

dilemmaer, som må håndteres både individuelt og kollegialt. Det er således ikke

tilstrækkeligt at omtale moderniseringen som et krav om udvikling af professionerne. Der

er i lige så høj grad tale om effektivisering af den professionelle indsats (jf. det

permanente krav om metodeudvikling).

Omstillingen af velfærdsinstitutionerne sker i vidt omfang gennem kravet om faglig udvikling

for at kunne effektivisere produktionen af velfærdsydelserne. I denne omstillingsproces

efterspørges en vidensproduktion, der stiller professionsudøverne over for udvikling af nye

faglige kompetencer:

Ejbyvej 35

2740 Skovlunde

Tlf. 7020 2840

Fax.: 4451 6199

www.cvustork.dk/agora/

Side 8 af 8

More magazines by this user
Similar magazines