Årsplan 6. kl. engelsk

ucc.dk

Årsplan 6. kl. engelsk

Årsplan 6. kl. engelsk

Hvad?

Faglige

undervisningsmål

Udtrykke sig skriftligt i

et forståeligt og

sammenhængende

sprog

Anvende et centralt

ordforråd

Fokus på verbets form

og substantivernes

flertals-form (flertals

S)

Foretage "ord til ord"

opslag i en ordbog

Anvende engelsk som

kommunikationsmiddel

i kontakten med elever

eller klasser i udlandet.

Fokus på udtale og

centralt ordforråd

Forstå, lytte, læse,

samtale og skrive på

engelsk (de fleste

områder fra fælles

mål)

Lene Dyson, 2010

Hvordan? Opnået?

Forløb Arbejdsform

Aktiviteter

Organisering

Letters to Oz Arbejde med ordforråd

Skrive om sin sommerferie på computer

med fokus på ordforråd, stavning,

grammatik m.m.

Brug af ordbog

Individuelt arbejde

Presentation video Lave en præsenatations-video af sin skole

engelsk (mundtligt).

Pit Stop # 6

Skrive stikord til præsentations-video

Brug af relevant ordforråd

Undervisningsdifferentierende opgaver og

øvelser.

Gruppe og par-arbejde

Individuelt arbejde

Samtale øvelser

Læremidler Evaluering

Letters from Oz

(hver elev har

modtaget et brev fra

en penne-ven i

Australien)

Computer – e-mail

Ordbøger

Ordbøger

Digital video kamera /

VADO kamera

Udvalgte kapitler fra

Pit Stop # 6

Topic book

Task book

Breve (e-mails)

Læse brevene højt for hinanden

Præsentations-video af sin skole

Diverse opgaver, aktiviteter, projekter

m.a.

1


Læse og forstå

engelsksprogede

sagprosatekster bl.a.

med støtte i lyd- og

billedmedier

Læse og forstå diverse

engelsksprogede

skønlitterære

Kende til eksempler på

kulturforhold og

levevilkår i

engelsktalende lande,

Drage

sammenligninger

mellem engelsksproget

kultur og egen kultur

Anvende elektroniske

medier til

informationssøgning

Foretage ”ord til ord”

opslag i en ordbog og

simple grammatiske

oversigter

Kende til eksempler på

hvordan børn rundt om

i verden går i skole for

at kunne drage

sammenligninger til

egen kultur

Præsentere et

forberedt emne i form

af planche og/eller

Lene Dyson, 2010

National

Geographic

– non-fiction

reading

Læse faglitterære tekster om forskellige

steder/dyr i verden.

Individuel læsning

Eleverne vælger selv bog

Brug af ordbog

Collecting Words! (samle nye ord > mine

nye ord)

Read Away Diverse differentierende opgaver og

aktiviteter

Gruppe-, par- og individuelt arbejde.

X-Mas DK v. UK v. USA

Ordbogs kursus

Til brug af de røde

ordbøger

(Gyldendal)

Gruppe-arbejde

Slå op i ordbog

My School Mini-Projekt

Individuelt arbejde og par-arbejde

Arbejde med ordforråd

Læse og forstå tekster angående skole

Lytte til en ’native speaker’ der fortæller

om egne skoleoplevelser

Eleverne vælger selv emne inden for

hoved-temaet og vælger selv

Læsekasse med

forskellige bøger +

lytte-cd-er + dvd

Ordbog

Word Collection! > small poster

Presentations

Book: ’Read Away’ Højtlæsning for hinanden

Kopi-Kompendium

Internet

Gyldendals de røde

ordbøger

Tilhørende opgaver

(kopi)

Book: ’This is my

school’

Besøg af ’native

speaker’

Info-søgning på

internet

Tekst anmeldelser + diverse opgaver

Posters eller power point

præsentationer

(skriftligt og mundtligt)

Opgaver

Lille test

Power point præsentationer

(skriftligt og mundtligt)

2


illedmedieproduktion

Anvende elektroniske

medier til

informationssøgning

Kende til eksempler på

kulturforhold og

levevilkår i

engelsktalende lande

og drage

sammenligninger

mellem engelsksproget

kultur og egen kultur.

Fremføre et

dramastykke for

tilskuere.

Fokus på udtale og

intonation.

Anvende en viden om

centrale grammatiske

områder : ordklasser,

ental og flertal, nutid

og datid, verbets form

Lene Dyson, 2010

Kids in the UK

samarbejdspartnere.

Informationssøgning

Skriftligt og mundtligt arbejde

Se dvd + diverse lytteaktiviteter +

samtaleøvelser + klassesamtaler.

I grupper: Lave små dramastykker om

emner fra DVD-en: This Is Britain.

Skrive replikker.

Grammar Par-arbejde omkring skriftlige opgaver

(tale sammen om grammatikken)

Grab a number – øvelser (mange

forskellige opgaver)

Spille grammatik spil

Dvd: This is Britain

Copy compendia

Diverse kopi-ark

Grammatik spil

Fremføre dramastykket for tilskuere

Video optagelse

Opgaver

Lille test

Personlige og

sociale mål

Hvordan? Er det opnået?

Kunne samarbejde, give

plads, støtte, respekt for

Arbejde sammen i grupper og par, hvor der er opsat mål for samarbejdets hensigt Spørge-ark

hinanden

Observationer i klassen

Ansvar for egen læring Løse en opgave i fællesskab og individuelt + selv finde info ang. et givent emne

Medbestemmelse Være med til at vælge kapitler fra Pit Stop # 6 + selv vælge og arbejde med

miniprojekter

Video-optagelser

Egen udvikling Være bevidst om egne engelsk sproglige styrker og svagheder og arbejde med disse Dialang

Personlig målsætning

Fælles Mål: http://www.faellesmaal.uvm.dk/fag/Engelsk/trinmaal.html

3

More magazines by this user
Similar magazines