Gratis opgaveark - Professionshøjskolen UCC

ucc.dk

Gratis opgaveark - Professionshøjskolen UCC

Skriftlig dansk

før prøven

Opgaveark til

afgangsprøveopgaver 2008-2009

BODIL NIELSEN

Forlaget UCC


Indholdsfortegnelse

Opgaveark 2008 5

Alene over Atlanten 6

Forestillet person 6

Stikord om forberedelser og tur 7

Genren dagbog 8

Ideer til oplysninger, oplevelser, tanker 9

Hvad vil du skrive om, og hvad vil du vise med det? 10

Mediet og læserne 11

Teksternes opbygning 12

En god besvarelse af opgaven 13

Det smukke ved Danmark er … 14

Det vigtigste i essayuddraget 14

Ideer til et essay 15

Hvad vil du vise med dit essay? 16

Tekstens opbygning 17

En god besvarelse af opgaven 18

Skumring 19

Skriv løs ud fra billedet 19

Ideer til hændelser, der kan få nogen til

at beslutte sig for at fl ytte 20

Personkarakteristik 21

Noter om handling og hensigt 22

Hvad skal personerne vise? 23

Tekstens opbygning 24

En god besvarelse af opgaven 25

Teenagere vælger sporten fra 26

Problemstillingskort 26

Journalist på en avis 27

Genren artikel til serie - baggrundsartikel 28

Artiklens vinkel og pointe 29

Kilder 30

Tekstens opbygning 31

En god besvarelse af opgaven 32


Miljø og klima 1 33

Problemstillingskort – artiklen 33

Problemstillingskort – din opfattelse 34

Genre og medie 35

Hvad skal kommentaren overbevise om? 36

Kommentarens opbygning 37

En god besvarelse af opgaven 1 38

Miljø og klima 2 39

Problemstillingskort 39

Genren ‘tale ved en konference’ 40

Valg af problemstilling og hensigt 41

Talens opbygning 42

En god besvarelse af opgaven 2 43

I morgen er alt muligt 44

Få hul på teksten 44

Stikord til fortolkning af dele af

Peter Sommers tekst 45

Overblik over Peter Sommers tekst 46

Opbygning af din tekst om din fortolkning 47

En god besvarelse af opgaven 48

Opgaveark 2009 49

Gengæld 50

Fortolkning af fablen 50

Personer og situationer fra vore dage 51

Tekstens opbygning 52

En god besvarelse af opgaven 53

»Ungdum« 54

Påstandene i artiklen 54

Din mening og dine argumenter 55

Genren debatindlæg i en avis 56

Avisen og læserne 57

Hensigt, argumenter og eksempler 58

Opbygning af dit debatindlæg 59

En god besvarelse af opgaven 60

Oversvømmelsen 61

Genren reportage 61

Billedet 62

Vinkel og illustration 63

Opbygning af din reportage 64

En god besvarelse af opgaven 65


Rockeren og trailerkongen 66

Fordomme, forestillinger, forventninger og fakta 66

Genren klumme 67

Din klumme 68

Sproglige virkemidler 69

Opbygning af din klumme 70

En god besvarelse af opgaven 71

Pigen med klumpfoden 72

Genren erindringer 72

Karakteristik af pigen 73

Mødet 74

Opbygning af dit uddrag af pigens erindringer 75

En god besvarelse af opgaven 76

Undskyld ventetiden 77

Påstande og spørgsmål 77

Lav mindmap om tid og ventetid 78

Hvad siger vi om tid? 79

Generelle overvejelser og konkrete eksempler 80

Hvad vil du vise med dit essay? 81

Tekstens opbygning 82

En god besvarelse af opgaven 83

Kolofon 2008 84

Kolofon 2009 85


Opgaveark

2008


1

ALENE OVER ATLANTEN

Forestillet person

Sådan er Michael Perham, 14 år

Familien og hans forhold til dem:

Venner og hans forhold til dem:

Hans aktiviteter i fritiden:

Hans egenskaber:

Hans grunde til at tage af sted:

2008 · Opgave 1.1


1

Her kan du skrive stikord om Michaels forberedelse og

om, hvad du forestiller dig, der sker forskellige steder

undervejs på sejlturen.

ALENE OVER ATLANTEN

Stikord om forberedelser og tur

Gibraltar

Canariske øer

2008 · Opgave 1.2

Antigua

Cap Verde


1

Min egen dagbog Dagbog fra ekspedition, rejse, krævende tur og lignende

Hvad kan være grunde til, at man skriver?

Hvad skriver man ofte om?

Hvem skriver man til?

Hvordan er sproget?

ALENE OVER ATLANTEN

Genren dagbog

Hvad kan være særligt for genren dagbog fra en tur som denne:

2008 · Opgave 1.3


1

Oplysninger

Oplevelser

Tanker

ALENE OVER ATLANTEN

Ideer til oplysninger, oplevelser, tanker

2008 · Opgave 1.4


1

Hvilken del eller dele af turen vil du skrive dagbogsoptegnelser fra?

Hvorfor vælger du netop den del/de dele af turen? Hvad er det særlige, der sker (eller ikke sker) de dage?

Skriv noter om dine ideer til, hvad du vil skrive om:

Oplysninger:

Oplevelser:

Tanker:

ALENE OVER ATLANTEN

Hvad vil du skrive om, og hvad vil du vise med det?

Skriv nogle få linjer om, hvad du/Michael vil vise med dagbogsoptegnelserne

Vær så konkret som muligt, fx Dagbogsoptegnelserne skal vise, hvordan Michael bliver både skræmt og glad, da

han oplever fugle, der kredser om hans båd, eller … hvordan Michael i voldsom regn løser et problem med noget ved

masten, der er gået i stykker, eller … hvordan Michael midt i en storm tænker på, hvordan han hjemmefra forberedte

sig på, at turen kunne blive farlig, eller … Dagbogsoptegnelserne skal vise

2008 · Opgave 1.5


1

ALENE OVER ATLANTEN

Mediet og læserne

Hvad ved du, og hvad forestiller du dig om mediet:

Læserne:

Hvad forestiller du dig om deres alder, baggrund m.m.:

Hvad formoder du, de ved om sejlads over Atlanten?

Hvad formoder du, de gerne vil vide mere om og opleve ved at læse dagbogen?

2008 · Opgave 1.6


1

Hvordan vil du fordele dit indhold på et antal dagbogsoptegnelser?

Du skal lave en disposition, hvor du skriver et stikord om hvert enkelt afsnit og noter om, hvad du vil vise med hvert

afsnit.

Dag Afsnit om For at vise

1

2

ALENE OVER ATLANTEN

Teksternes opbygning

Tekstens opbygning kan ændre sig undervejs, når du går i gang med at skrive, men du skal hele tiden have overblik

over, om din tekst er bygget op på en hensigtsmæssig måde.

Når du skriver kladde, behøver du ikke skrive de første afsnit først, men kan begynde med det, du har meget stof til,

fortsætte derfra og fx skrive indledning og afslutning til sidst.

Når du bearbejder din kladde til en endelig tekst, skal du anbringe afsnittene i den rigtige rækkefølge, der passer

godt til genre, situation og læsere.

2008 · Opgave 1.71

ALENE OVER ATLANTEN

En god besvarelse af opgaven

Tjek din kladde

Husk at forestille dig dine læsere og den situation, de læser i.

Dagbogsoptegnelserne skal skrives i jeg-form, som om du er Michael Perham.

Du skal skrive, som om du skriver undervejs på turen.

Du skal skrive uddrag af Michaels dagbog, altså ikke fra hele turen, men fra en del af turen eller et par

dele.

Du skal skrive dagbogsoptegnelser, altså dagbog fra mindst to dage.

Du må ikke ændre på de oplysninger, du får om Michael og om turen, kun tilføje.

I dine dagbogsoptegnelser skal der være både faktuelle oplysninger, oplevelser og tanker, du har gjort

dig inden turen og undervejs. Der behøver ikke at være alle tre dele i hver dagbogsoptegnelse, men alle

tre dele skal være i det samlede uddrag af din/Michaels dagbog.

Indholdet skal være personligt, men ikke mere privat, end at du kan forestille dig offentliggørelse i avis,

blad eller på hjemmeside.

Indholdet skal være noget, som du synes er vigtigt, interessant eller spændende for andre at læse om.

Du skal skrive i en realistisk form. Du behøver ikke at være ekspert i, hvordan en båd er indrettet, eller

hvordan det er at sejle på Atlanten, men du skal skrive om noget, du formoder kan være rigtigt, og om

noget, du tror kan foregå sådan i virkeligheden. Der må altså godt være faktuelle oplysninger, du ikke er

helt sikker på, men ingen havuhyrer, kæmpehajer eller lignende!

Dine dagbogsoptegnelser er spændende for andre at læse, hvis det er let at forstå, hvad der sker, og

hvilke sammenhæng det indgår i.

hvis der er levende og farverige beskrivelser af natur, dyr, vejr osv.

hvis man kan leve sig ind i Michaels reaktioner og tanker.

2008 · En god besvarelse af opgaven 1


2

Afsnit om: Det vigtige i de afsnit:

Landskaber

DET SMUKKE VED DANMARK ER …

Det vigtigste i essayuddraget

Skriv et kort afsnit om, hvad du synes er det vigtigste i essayuddraget:

2008 · Opgave 2.1


2

Noter om ideer

Det smukke ved Danmark er …

at...

når...

...

...

DET SMUKKE VED DANMARK ER …

Ideer til et essay

Mindmap om en af ideerne

2008 · Opgave 2.2


2

Når du har skrevet noter om ideer og valgt, hvad det er ved Danmark, du vil skrive om, skal du fi nde ud af, hvad

du vil vise læserne med dit essay. Skriv nogle linjer om det for at gøre det klart for dig selv. Fx ved at skrive nogle

sætninger, der begynder på denne måde: Jeg vil vise, at markerne/en by med gamle gader/tordenvejr/demokrati/

dansk rock er smukt, fordi ...

Det smukke ved Danmark er xx

Jeg vil vise, at ………………er smukt, fordi …

Jeg vil vise, at de smukke træk ved ……… er …

Mine læsere skal forstå, at …

Mine læsere skal blive opmærksomme på, at …DET SMUKKE VED DANMARK ER …

Hvad vil du vise med dit essay?

Forestillet situation

Hvor forestiller du dig, at dit essay skal bringes?

Hvad forestiller du dig om dine læsere? Alder, baggrund m.m.

Deres interesse for emnet og deres opfattelse af det smukke ved Danmark

2008 · Opgave 2.3


2

Afsnit, der handler om Afsnittet skal vise Eksempler

Indledning

Overvejelser over (1) Det skal vise, at … …

Overvejelser over (2) Det skal vise, at … …

Overvejelser over (3) Det skal vise, at … …

Overvejelser over (4) Det skal vise, at … …


Afrunding

DET SMUKKE VED DANMARK ER …

Tekstens opbygning

Tekstens opbygning kan ændre sig undervejs, når du går i gang med at skrive, men du skal hele tiden holde overblik

over, om din tekst er bygget op på en hensigtsmæssig måde.

Når du skriver kladde, behøver du ikke skrive de første afsnit først, men kan begynde med det, du har meget stof til,

fortsætte derfra og fx skrive indledning og afslutning til sidst.

Når du bearbejder din kladde til en endelig tekst, skal du anbringe afsnittene i den rigtige rækkefølge, der passer

godt til genre, situation og læsere.

2008 · Opgave 2.4


2

Du skal skrive to forskellige tekster. I en kort tekst for sig skal du skrive, hvad du synes er det vigtigste i essayuddraget.

Dernæst, som en anden selvstændig tekst, skal du skrive dit essay.


Dit

essay

DET SMUKKE VED DANMARK ER …

En god besvarelse af opgaven

Tjek din kladde

Husk at forestille dig dine læsere og den situation, de læser i.

I dit afsnit om MCR’s essayuddrag skal du vise, at du i kort form kan sammenfatte det, der er det vigtigste

i uddraget. Du skal ikke skrive et referat af hele uddraget.

Du skal udelukkende skrive om det vigtigste i MCR’s tekst, ikke om dine egne tanker.

Skal handle om nogle få træk, som du synes er (noget af) det smukke ved Danmark.

Du skal forklare, hvorfor du synes, det er smukt, så læserne kan forstå det så godt som muligt.

Du skal vise med eksempler, hvordan det er smukt, så læserne kan leve sig ind i det.

Du må gerne skrive om noget, som du ikke har en fast mening om, men stadig overvejer, eller som du

synes har både positive og negative sider.

Du skal sortere dit indhold i afsnit, der hvert handler om cirka det samme.

Det skal være let for din læser hurtigt at orientere sig om, hvad et nyt afsnit handler om, og hvordan der

er en rød tråd gennem alle afsnit.

Du må gerne bruge farvede ord og vendinger og forskellige sproglige virkemidler for at vise, hvorfor netop

det, du vælger, er noget af det smukke.

2008 · En god besvarelse af opgaven 2


3

SKUMRING

Skriv løs ud fra billedet

Hvordan opfatter du stemningen?

Vinduerne med både lys og mørke

Pladsen ud for vinduerne bag rækværket

Facaden uden vinduer

Gaden


Hvad får billedet dig til at tænke på?

2008 · Opgave 3.1


3

Hændelsen:

Kan få nogen til at beslutte sig til at fl ytte fordi:

Hændelsen:

Kan få nogen til at beslutte sig til at fl ytte fordi:

Hændelsen:

Kan få nogen til at beslutte sig til at fl ytte fordi:

Hændelsen:

Kan få nogen til at beslutte sig til at fl ytte fordi:

Hændelsen:

SKUMRING

Ideer til hændelser, der kan få nogen til at beslutte sig for at fl ytte

Kan få nogen til at beslutte sig til at fl ytte fordi:

2008 · Opgave 3.2


3

Person (navn, alder)

Hvordan ser personen ud?

Hvilke egenskaber har personen?

Er personen i familie med nogen af dem, der bor i huset? Hvordan har de det med hinanden?

Hvordan har personen det med andre, der bor i huset?

Hvad laver personen til daglig?

Hvordan har personen det med at bo i huset?

Hvad kunne få personen til at fl ytte?

Andet

SKUMRING

Personkarakteristik

2008 · Opgave 3.3


3

Engang …

Derefter …

Det, der sker den aften…

Hvorfor det får en/fl ere til at beslutte sig for at fl ytte …

Hvad skal novellen vise?

SKUMRING

Noter om handling og hensigt

2008 · Opgave 3.4


3

Egenskaber

Biperson A

Forhold til hovedpersonen

Er med for at vise

Egenskaber

SKUMRING

Hvad skal personerne vise?

Biperson C

Forhold til hovedpersonen

Er med for at vise

Egenskaber

Forhold til andre

Det, der ændrer sig den aften

Hovedperson

2008 · Opgave 3.5

Egenskaber

Biperson B

Forhold til hovedpersonen

Er med for at vise


3

Afsnit, der handler om Afsnittet skal vise

Anslag

Personer, situation Det skal vise, at …

Det første sker Det skal vise, at …

Det næste sker Det skal vise, at …

….

Personen/personerne tager beslutning

om at fl ytte

Afrunding

SKUMRING

Tekstens opbygning

Det skal vise, at …

Tekstens opbygning kan ændre sig undervejs, når du går i gang med at skrive, men du skal hele tiden have overblik

over, om din tekst er bygget op på en hensigtsmæssig måde.

Når du skriver kladde, behøver du ikke skrive de første afsnit først, men kan begynde med det, du har meget stof til,

fortsætte derfra og fx skrive indledning og afslutning til sidst.

Når du bearbejder din kladde til en endelig tekst, skal du anbringe afsnittene i den rigtige rækkefølge, der passer

godt til genre, situation og læsere.

2008 · Opgave 3.63

SKUMRING

En god besvarelse af opgaven

Tjek din kladde

Husk at forestille dig dine læsere og den situation, de læser i.

Er den skrevet i datid og i 3. person?

Foregår handlingen en sensommeraften?

Fortæller den om en hændelse, der medfører, at en eller fl ere af beboerne beslutter sig for at fl ytte?

Får læseren direkte eller indirekte noget at vide om, hvordan hovedpersonen er?

Er der de bipersoner med, som er nødvendige, og ikke andre?

Er det tydeligt, hvad hver af bipersonerne skal vise?

Er der de hændelser med, som er nødvendige for, at læserne kan forstå sammenhængen i handlingen, og

ikke andre?

Har du beskrevet personer, steder og situationer, så læseren kan leve sig ind i stemninger og følelser?

Er det tydeligt, hvorfor en bestemt hændelse får personen/personerne til at fl ytte?

Fremgår det klart, hvad du vil vise med novellen?

2008 · En god besvarelse af opgaven 3


4

TEENAGERE VÆLGER SPORTEN FRA

Problemstillingskort

1 Hvad ved du om situationen, og hvorfra ved du det? Hvad formoder du, og hvorfor?

2 Hvad ved du, og hvad formoder du om årsager?

3 Hvad ved du, og hvad formoder du om konsekvenser, hvis det fortsætter?

4 Hvem kan gøre hvad for at ændre situationen, og hvordan hænger det sammen med årsagerne?

Skriv noter om din viden om og formodninger om årsager, konsekvenser og muligheder for at ændre.

3 Problematiske konsekvenser, hvis det fortsætter

De, der ikke dyrker sport …

2 Mulige årsager

1 Problemstilling

Teenagere vælger sporten fra

2008 · Opgave 4.1

4 Muligheder for at ændre det


4

TEENAGERE VÆLGER SPORTEN FRA

Journalist på en avis

Skriv, hvad du ved, og hvilke begrundede formodninger du har:

Hvordan arbejder journalister på en avis, når de får til opgave at skrive en artikel om en bestemt problemstilling?

Hvordan skriver journalister til forskel fra en privatperson, der fortæller om noget til en anden?

2008 · Opgave 4.2


4

TEENAGERE VÆLGER SPORTEN FRA

Genren artikel til serie - baggrundsartikel

Hvad er karakteristisk for genren baggrundsartikel, fx til forskel fra nyhedsartikel?

(Typisk hensigt, indhold, form?)

Hvad formoder du om læserne og situationen, hvor de læser avis? Hvad ved de mon, og hvad mener de mon typisk

om teenagere og sport?

Hvad indebærer det for artiklen?

2008 · Opgave 4.3


4

TEENAGERE VÆLGER SPORTEN FRA

Artiklens vinkel og pointe

Skriv noter om, hvilken vinkel du vælger i din artikel:

Skriv nogle få linjer om, hvad du/journalisten vil vise med artiklen:

Artiklen skal vise,

at xxx er et problem

at det kan skyldes yyy

at det også kan skyldes zzz

at de og de personer bør gøre æææ

at de og de andre kan gøre øøø

Når du skriver artiklen, skal du ikke skrive Jeg vil skrive om …, Jeg vil vise, at … eller Jeg mener, at …, men selv træde

i baggrunden og fx skrive, at En undersøgelse viser, at ..., Eksperter mener, man bør gøre … for at undgå … eller fx

Camilla J, som selv er teenager, gør …

2008 · Opgave 4.4


4

TEENAGERE VÆLGER SPORTEN FRA

Kilder

Du skal vælge netop de kilder, som kan sige noget væsentligt om det, du har valgt at fokusere på i din artikel. Hvilke

skal det være?

Kilde Hvad skal den kilde vise noget om?

2008 · Opgave 4.5


4

TEENAGERE VÆLGER SPORTEN FRA

Tekstens opbygning

Du skal lave en disposition, hvor du skriver et stikord om, hvad du vil skrive om i hvert enkelt afsnit, og om hvad du

vil vise med hvert afsnit.

Om For at vise

Tekstens opbygning kan ændre sig undervejs, når du går i gang med at skrive, men du skal hele tiden have overblik

over, om din tekst er bygget op på en hensigtsmæssig måde.

Når du skriver kladde, behøver du ikke skrive de første afsnit først, men kan begynde med det, du har meget stof til,

fortsætte derfra og fx skrive indledning og afslutning til sidst.

Når du bearbejder din kladde til en endelig tekst, skal du anbringe afsnittene i den rigtige rækkefølge, der passer

godt til genre, situation og læsere.

2008 · Opgave 4.64

TEENAGERE VÆLGER SPORTEN FRA

En god besvarelse af opgaven

Tjek din kladde

Husk at forestille dig dine læsere og den situation, de læser i.

Du skal skrive, som om du er journalist, ikke som dig selv.

Som journalist skal du ikke skrive om din egen mening, men du må gerne gengive andres mening.

Vinkling: Din artikel skal fokusere på et eller to områder inden for den overordnede problemstilling:

Teenagere vælger sporten fra. Du skal ikke prøve at nå rundt om mange forskellige områder.

Din artikel skal blandt andet handle om noget, der passer til nogle af de mellemrubrikker, der er anført i

opgaven.

Det skal være tydeligt for læseren i de allerførste afsnit, hvilken vinkel du har valgt at skrive om, og hvad

der er det væsentligste, din artikel skal vise.

De efterfølgende afsnit skal uddybe det, der står i de første afsnit.

Artiklens indhold skal være opdelt i tydelige afsnit. Samme underpunkt skal ikke være spredt ud over

fl ere afsnit og spalter, men samles i et eller et par afsnit, sådan at det er forståeligt og overskueligt for

læserne.

De første sætninger i hvert afsnit skal gøre det let for læsere hurtigt at orientere sig om, hvad det afsnit

handler om.

De sidste afsnit må gerne være en afrunding, typisk om, hvad nogen har planer om at gøre.

Der skal være mellemrubrikker, der gør det let at orientere sig og få overblik over artiklen. De skal

samtidig give læsere lyst til at fi nde ud af, hvad der gemmer sig i teksten under.

Nogle mellemrubrikker skal være valgt blandt dem, der står i opgaven, andre kan du selv tilføje.

Teksten skal stilles op i spalter og med rubrik og mellemrubrikker.

2008 · En god besvarelse af opgaven 4


5

Global opvarmning

MILJØ OG KLIMA 1

Problemstillingskort – artiklen

Ifølge AG:

Ifølge KC:

Problematiske konsekvenser,

hvis det fortsætter

Mulige årsager

Problemstilling

Unge tænker mindre på miljøet end

voksne

AG:

KC:

2008 · Opgave 5.1.1

Deres mening om muligheder for at ændre det


5

Du kan skrive noter om dine formodninger om årsager og din mening om muligheder ind i denne oversigt.

Global opvarmning

MILJØ OG KLIMA 1

Problemstillingskort – din opfattelse

Problematiske konsekvenser,

hvis det fortsætter

Dine formodninger om mulige årsager

Problemstilling

Unge tænker mindre på miljøet end

voksne

2008 · Opgave 5.1.2

Din mening om muligheder for at

ændre det


5

MILJØ OG KLIMA 1

Genre og medie

Hvad er karakteristisk for genren kommentar?

Hvilket medie forestiller du dig, at du vil skrive til?

Hvad ved du, og hvad forestiller du dig om det medie og om læserne? (alder, køn, uddannelse)

Hvad ved mange læsere nok allerede om unge, miljø og klima?

Hvilke meninger har forskellige læsere mon om unge, miljø og klima?

2008 · Opgave 5.1.3


5

MILJØ OG KLIMA 1

Hvad skal kommentaren overbevise om?

Skriv noter om det eller de delemner, du vil skrive om:

Skriv nogle få linjer om din hensigt:

Jeg vil have læserne til at forstå, at …

Jeg vil gøre læserne opmærksomme på, at …

Jeg vil overbevise læserne om, at …

2008 · Opgave 5.1.4


5

MILJØ OG KLIMA 1

Kommentarens opbygning

Afsnit om For at vise

Tekstens opbygning kan ændre sig undervejs, når du går i gang med at skrive, men du skal hele tiden have overblik

over, om din tekst er bygget op på en hensigtsmæssig måde.

Når du skriver kladde, behøver du ikke skrive de første afsnit først, men kan begynde med det, du har meget stof til,

fortsætte derfra og fx skrive indledning og afslutning til sidst.

Når du bearbejder din kladde til en endelig tekst, skal du anbringe afsnittene i den rigtige rækkefølge, der passer

godt til genre, situation og læsere.

2008 · Opgave 5.1.55

MILJØ OG KLIMA 1

En god besvarelse af opgaven 1

Tjek din kladde

Husk at forestille dig dine læsere og den situation, de læser i.

Du skal ikke alene erklære dig enig eller uenig med de to, der udtaler sig i artiklen, men du skal begrunde

dine meninger, sådan at dine læsere kan forstå det.

Det skal være tydeligt, hvad der er din hensigt med din kommentar: Hvad mener du, nogen skal være

opmærksom på/mene/gøre/få nogen til at gøre …?

Dit første afsnit skal vise din mening i koncentreret form, sådan at læserne med det samme er sporet ind

på, hvad der er det vigtigste i din kommentar.

I indledningen skal du indfl ette en oplysning om, at du kommenterer en artikel fra Politiken, sådan at

læserne ved, hvad du kommenterer.

De næste afsnit skal uddybe din mening med argumenter og gerne også eksempler på det, du mener.

Du skal gengive synspunkterne fra artiklen i koncentreret, saglig og præcis form og fordelt i din tekst

efterhånden, som du kommenterer dem. Det skal være tydeligt, hvem du kommenterer.

Du skal skrive sådan, at læsere, der ikke har læst artiklen, eller ikke kan huske den, kan forstå din kommentar

alligevel.

Som afslutning skal du sammenfatte din hensigt med kommentaren.

2008 · En god besvarelse af opgaven 1, 5


5

MILJØ OG KLIMA 2

Problemstillingskort

Du kan skrive noter om dine formodninger om årsager og din mening om muligheder ind i denne oversigt.

Konsekvenser, hvis unge har

manglende viden, holdning

og interesse

Dine formodninger om mulige årsager:

Hvor har danske unge deres viden fra?

Hvad har påvirket unges holdninger

og interesse?

Problemstilling

Unge tænker mindre på miljøet

end voksne

Hvad ved danske unge typisk?

Hvilke holdninger har de?

Hvordan er deres interesse?

2008 · Opgave 5.2.1

Din mening om muligheder for at

ændre det


5

MILJØ OG KLIMA 2

Genren ‘tale ved en konference’

Hvad forestiller du dig om konferencen? Hvad handler andre taler og forskellige debatter om? Hvilken betydning kan

det have for din tale, at tilhørerne hører mange talere og deltager i mange debatter?

Hvad forestiller du dig om salen, hvor talen skal holdes, talerstolen, tilhørerpladserne, hvor mange tilhørere der

er osv.?

Hvad forestiller du dig om tilhørerne? Hvilken viden og hvilke interesser og holdninger har de mon?

2008 · Opgave 5.2.2


5

MILJØ OG KLIMA 2

Valg af problemstilling og hensigt

Hvilken særlig problemstilling skal tilhørerne høre om i din tale?

Jeg synes, det er væsentligt at forklare unge fra andre lande, at danske unge

og at overbevise dem om, at i forhold til angår miljø og klima, er det vigtigt, at

og at, hvad angår unges viden, holdning og interesse, er det vigtigt, at

2008 · Opgave 5.2.3


5

MILJØ OG KLIMA 2

Talens opbygning

Jeg vil overbevise deltagerne om, at

Derfor skal talen indeholde:

Afsnit om For at vise

Tekstens opbygning kan ændre sig undervejs, når du går i gang med at skrive, men du skal hele tiden have overblik

over, om din tekst er bygget op på en hensigtsmæssig måde.

Når du skriver kladde, behøver du ikke skrive de første afsnit først, men kan begynde med det, du har meget stof til,

fortsætte derfra og fx skrive indledning og afslutning til sidst.

Når du bearbejder din kladde til en endelig tekst, skal du anbringe afsnittene i den rigtige rækkefølge, der passer

godt til genre, situation og læsere.

2008 · Opgave 5.2.45

MILJØ OG KLIMA 2

En god besvarelse af opgaven 2

Tjek din kladde

Husk at forestille dig dine læsere og den situation, de læser i.

Du skal vise, at du taler til en forsamling, ved at tiltale de andre konferencedeltagere direkte og/eller ved

at omtale konferencen direkte.

Dine tilhørere mener allerede, at miljø og klima er vigtige områder, men du skal overbevise dem om, at

bestemte problemer, årsager og handlemuligheder er vigtige.

Du skal oplyse dem om din vurdering af danske unges viden, holdning og interesse.

Du skal gøre din hensigt med talen enkel og tydelig fra begyndelsen.

Du skal opbygge talen i tydelige afsnit, som det er let at følge med i, når man lytter.

Du skal samle dine pointer op undervejs og til slut, sådan at de er lette at fange undervejs og lette at

huske bagefter – også når man har hørt den næste tale.

Dine argumenter skal kunne virke overbevisende på tilhørerne.

Der skal være både generelle meninger eller overvejelser og konkrete eksempler på noget, man kan se for

sig, mens man lytter.

Tonen skal være saglig, men der må gerne være billedsprog eller andre sproglige virkemidler, der understreger

det vigtigste, du vil sige.

2008 · En god besvarelse af opgaven 2, 5


6

Hvad lagde du særligt mærke til?

Hvad undrede du dig over?

I MORGEN ER ALT MULIGT

Få hul på teksten

Hvordan opfattede du stemningen i teksten?

2008 · Opgave 6.1


6

Hvad kan det, der ser ud som selvmodsigelser, betyde:

I morgen er alt muligt. - Hellere leve i drømmen/ end leve den ud

Og jeg frygter den dag /hvor ingen frygter/ dommedag

Hvordan kan man forstå ventetid og ventetidens værdi?

Hvordan kan man forstå drømmen?

Hvorfor ønsker jeg-personen, at nogen ku lade billedet stå?

Hvordan kan man forstå vi to? Hvorfor har de ingenting, som de skal nå?

Andet:

I MORGEN ER ALT MULIGT

Stikord til fortolkning af dele af Peter Sommers tekst

Hvordan hænger det hele sammen:

2008 · Opgave 6.2


6

Strofe Fortæller, at …

1

2

3

4

5

6

I MORGEN ER ALT MULIGT

Overblik over Peter Sommers tekst

2008 · Opgave 6.3


6

I MORGEN ER ALT MULIGT

Opbygning af din tekst om din fortolkning

Afsnit om For at vise

Tekstens opbygning kan ændre sig undervejs, når du går i gang med at skrive, men du skal hele tiden have overblik

over, om din tekst er bygget op på en hensigtsmæssig måde.

Når du skriver kladde, behøver du ikke skrive de første afsnit først, men kan begynde med det, du har meget stof til,

fortsætte derfra og fx skrive indledning og afslutning til sidst.

Når du bearbejder din kladde til en endelig tekst, skal du anbringe afsnittene i den rigtige rækkefølge, der passer

godt til genre, situation og læsere.

2008 · Opgave 6.46

I MORGEN ER ALT MULIGT

En god besvarelse af opgaven

Tjek din kladde

Husk at forestille dig dine læsere og den situation, de læser i.

Du skal skrive om, hvordan du fortolker Peter Sommers tekst.

Du skal vise dine læsere, hvilke steder i teksten der får dig til at fortolke teksten på den måde.

Du skal forklare dine læsere, hvorfor du fortolker de steder i teksten på den måde.

Du skal sikre dig, at det du fortolker i én del af teksten, ikke er i modstrid med, hvad du fortolker i en

anden del af teksten.

Du skal vise, hvordan du samler dine fortolkninger af dele til en sammenhængende fortolkning af hele

teksten.

Du må godt tilføje, hvad du synes om Peter Sommers tekst, men du behøver det ikke.

Du må godt tilføje, hvad du selv mener om de temaer, teksten handler om, men du behøver det ikke.

Du skal ikke nødvendigvis have alt med, du har skrevet noter om, men vælge det vigtigste ud. Det, som

giver en sammenhængende fortolkning.

Du skal undgå at skrive om én strofe ad gangen og i stedet sammenholde træk fra forskellige strofer.

Du skal opbygge din tekst med læserne for øje: Den skal være så forståelig og overskuelig for dem som

muligt, men også gerne interessant at læse.

2008 · En god besvarelse af opgaven 6


Opgaveark

2009


1

GENGÆLD

Fortolkning af fablen

Hvilke egenskaber har løven?

Hvilke egenskaber har musen?

Hvad viser den første situation i fablen?

Hvad viser den anden situation i fablen?

2009 · Opgave 1.1


1

En løveperson:

En museperson:

GENGÆLD

Personer og situationer fra vore dage

En situation, der svarer til den første i fablen

En situation, der svarer til den anden i fablen

2009 · Opgave 1.2


1

Afsnit, der handler om … Afsnittet skal vise …

Anslag

Personer, situation Det skal vise, at …

Det første sker Det skal vise, at …

Det næste sker Det skal vise, at …

….

GENGÆLD

Tekstens opbygning

Afrunding Moralen vises

Tekstens opbygning kan ændre sig undervejs, når du går i gang med at skrive, men du skal hele tiden have overblik

over, om din tekst er bygget op på en hensigtsmæssig måde.

Når du skriver kladde, behøver du ikke skrive de første afsnit først, men kan begynde med det, du har meget stof til,

fortsætte derfra og fx skrive indledning og afslutning til sidst.

Når du bearbejder din kladde til en endelig tekst, skal du anbringe afsnittene i den rigtige rækkefølge, der passer

godt til genre, situation og læsere.

2009 · Opgave 1.31

GENGÆLD

En god besvarelse af opgaven

Tjek din kladde

Husk at forestille dig dine læsere og den situation, de læser i.

Er det tydeligt, at din novelle tager udgangspunkt i fablens morale?

Er din novelle realistisk?

Får læseren direkte eller indirekte noget at vide om, hvordan de vigtigste personer er?

Er der de bipersoner med, som er nødvendige, og ikke andre?

Er det tydeligt, hvad hver af bipersonerne skal vise?

Er der de hændelser med, som er nødvendige, for at læserne kan forstå sammenhængen i handlingen, og

ikke andre?

Har du beskrevet personer, steder og situationer, så læseren kan leve sig ind i stemninger og følelser?

Er det tydeligt, hvad du vil vise med din novelle?

Har du givet novellen en titel?

2009 · En god besvarelse af opgaven 1


2

Påstande om årsager Eksempler

Påstand om, hvordan unge er Eksempler

Konsekvenser, hvis det fortsætter

Sammenfat professorens hovedpåstande

Det er et problem, at unge …

Det skyldes, at…

Det kan medføre, at …

»UNGDUM«

Påstandene i artiklen

2009 · Opgave 2.1


2

»UNGDUM«

Din mening og dine argumenter

Om årsager Eksempler

Om hvordan unge er Eksempler

Om konsekvenser, hvis det fortsætter

2009 · Opgave 2.2


2

»UNGDUM«

Genren debatindlæg i en avis

Hvad ved du om genren, hvad kan du se ved at læse et par debatindlæg, og hvad kan du regne ud?

Hvilke hensigter kan der være med debatindlæg? Hvem eller hvad skal de påvirke?

Hvad står der i de første afsnit, som kan fortælle hvad det handler om og fange læserens interesse?

Hvad kan være karakteristisk for de argumenter og eksempler, der bliver brugt?

Er der særlige træk ved sproget?

Hvordan er de sat op med rubrik/overskrift, spalter og lignende?

2009 · Opgave 2.3


2

»UNGDUM«

Avisen og læserne

Hvad ved du, og hvad forestiller du dig om avisen, du skriver til:

Læserne:

Hvad forestiller du dig om deres alder, baggrund m.m.?

Hvad formoder du om deres viden om unge og deres brug af digitale medier?

Hvad formoder du om deres mening om unge?

Hvad formoder du, de er særligt interesserede i at læse om?

2009 · Opgave 2.4


2

Hensigt

Jeg vil forklare læserne, at

»UNGDUM«

Hensigt, argumenter og eksempler

Jeg vil overbevise læserne om, at

Hvilke argumenter regner du med vil overbevise mange læsere?

Hvilke eksempler vil du belyse din sag med?

2009 · Opgave 2.5


2

Afsnit om For at vise

Indledning om…

»UNGDUM«

Opbygning af dit debatindlæg

Tekstens opbygning kan ændre sig undervejs, når du går i gang med at skrive, men du skal hele tiden have overblik

over, om din tekst er bygget op på en hensigtsmæssig måde.

Når du skriver kladde, behøver du ikke skrive de første afsnit først, men kan begynde med det, du har meget stof til,

fortsætte derfra og fx skrive indledning og afslutning til sidst.

Når du bearbejder din kladde til en endelig tekst, skal du anbringe afsnittene i den rigtige rækkefølge, der passer

godt til genre, situation og læsere.

2009 · Opgave 2.62

»UNGDUM«

En god besvarelse af opgaven

Tjek din kladde

Husk at forestille dig dine læsere og den situation, de læser i.

Du skal gengive synspunkterne fra artiklen i koncentreret form og fordelt i din tekst, efterhånden som du

kommenterer dem.

I indledningen skal du indfl ette en oplysning om, at du kommenterer en artikel fra Jyllands Posten, sådan

at læserne ved, hvad du kommenterer.

Du skal undervejs indfl ette angivelser af, hvem du kommenterer.

Du skal skrive sådan, at læsere, der ikke har læst artiklen, eller ikke kan huske den, kan forstå din kommentar

alligevel.

Dine korte gengivelser af professorens påstande skal være koncentrerede, saglige og

præcise.

Du skal ikke alene erklære dig enig eller uenig med de to, der udtaler sig i artiklen, men du skal begrunde

dine meninger sådan, at dine læsere kan forstå, hvorfor du er enig/uenig.

Det skal være tydeligt, hvad der er din hensigt med din kommentar: Hvad mener du, nogen skal være

opmærksom på/mene/gøre/få nogen til at gøre …?

Dit første afsnit skal vise din mening i koncentreret form, sådan at læserne med det samme er sporet ind

på, hvad der er det vigtigste i din kommentar.

De næste afsnit skal uddybe din mening med argumenter og gerne også eksempler på det, du mener.

Som afslutning skal du sammenfatte din hensigt med kommentaren.

2009 · En god besvarelse af opgaven 2


3

Hvilke forskellige slags reportager kender du fra tv, radio eller aviser?

Hvad er karakteristisk for reportagerne?

Hvem skriver/taler?

Hvad skriver/taler de om?

Hvordan er sproget?

OVERSVØMMELSEN

Genren reportage

2009 · Opgave 3.1


3

Hvad sker der på billedet?

OVERSVØMMELSEN

Billedet

Hvordan er stemningen mon?

Hvad sker der mon uden for billedet?

2009 · Opgave 3.2


3

Hvad er billedet velegnet til at illustrere?

Billedet er velegnet til at illustrere

at …

at …

OVERSVØMMELSEN

Vinkel og illustration

Hvilken vinkel vil du vælge blandt dem, der passer godt til billedet?

2009 · Opgave 3.3


3

Afsnit om For at vise

Indledning om…

OVERSVØMMELSEN

Opbygning af din reportage

Tekstens opbygning kan ændre sig undervejs, når du går i gang med at skrive, men du skal hele tiden have overblik

over, om din tekst er bygget op på en hensigtsmæssig måde.

Når du skriver kladde, behøver du ikke skrive de første afsnit først, men kan begynde med det, du har meget stof til,

fortsætte derfra og fx skrive indledning og afslutning til sidst.

Når du bearbejder din kladde til en endelig tekst, skal du anbringe afsnittene i den rigtige rækkefølge, der passer

godt til genre, situation og læsere.

2009 · Opgave 3.43

OVERSVØMMELSEN

En god besvarelse af opgaven

Tjek din kladde

Husk at forestille dig dine læsere og den situation, de læser i.

Du skal skrive, som om du var en journalist eller lignende, der var til stede den dag.

Du skal skrive det, du/journalisten ser, hører osv., men ikke skrive om egne følelser.

Du skal skrive om det, der sker den bestemte dag.

Der skal være en tydelig vinkling og sammenhæng i det, du har valgt at skrive om.

Indholdet skal være valgt sådan, at billedet er velegnet til at illustrere det.

Der skal være beskrivelser, som giver læserne mulighed for at forestille sig det, der sker, og forestille sig

stemningen.

Der skal være tydelige afsnit og en mening med afsnittenes rækkefølge.

Første afsnit skal give læseren mulighed for hurtigt at se, hvad reportagen handler om.

Der skal være en rubrik, der antyder noget om indholdet, og som kan vække læseres interesse.

2009 · En god besvarelse af opgaven 3


4

Hvad vil det sige at have forestillinger om nogen eller noget?

Hvad vil det sige at have forventninger om nogen eller noget?

Hvor kan man have sine forestillinger og forventninger fra?

Hvad er en fordom?

ROCKEREN OG TRAILERKONGEN

Fordomme, forestillinger, forventninger og fakta

Hvordan adskiller fordomme sig fra forestillinger og forventninger?

2009 · Opgave 4.1


4

ROCKEREN OG TRAILERKONGEN

Genren klumme

Hvad ved du allerede om genren klumme? Hvad kan du se ved at læse opgavens klumme? Hvis den er typisk for

genren klumme, hvad er så generelt typisk for genren? Læs eventuelt et par klummer mere. Hvad viser de om

genren?

Hvilke hensigter kan der være med en klumme?

Hvilke forskelle kan der være på en tekst, hvor forfatteren oplyser læserne om noget, en tekst hvor forfatteren

argumenterer for at overbevise læserne om noget, og (som her) en tekst hvor forfatteren refl ekterer over noget?

Hvordan bliver eksempler brugt?

Hvad er det særlige ved sproget?

Hvad er typisk for de første linjer? Hvad er typisk for afslutningen?

Hvordan kan rubrikken være?

Hvad kan du forestille dig om læserne?

2009 · Opgave 4.2


4

ROCKEREN OG TRAILERKONGEN

Din klumme

Hvilke fordomme vil du skrive om?

Hvad går de fordomme ud på?

Hvilke eksempler vil du have med i din klumme?

Hvordan bliver nogen frarøvet sine fordomme?

2009 · Opgave 4.3


4

ROCKEREN OG TRAILERKONGEN

Sproglige virkemidler

Hvilke ord og udtryk bruger forfatteren om sine fordomme om rockere?

Hvilke ord og udtryk bruger forfatteren om sig selv?

Hvilke ord og udtryk bruger forfatteren om situationen, hvor hans bil rammer kofangeren?

Hvilke ord og udtryk bruger forfatteren om det, rockeren faktisk gør?

2009 · Opgave 4.4


4

Afsnit om For at vise

Indledning om…

ROCKEREN OG TRAILERKONGEN

Opbygning af din klumme

Tekstens opbygning kan ændre sig undervejs, når du går i gang med at skrive, men du skal hele tiden have overblik

over, om din tekst er bygget op på en hensigtsmæssig måde.

Når du skriver kladde, behøver du ikke skrive de første afsnit først, men kan begynde med det, du har meget stof til,

fortsætte derfra og fx skrive indledning og afslutning til sidst.

Når du bearbejder din kladde til en endelig tekst, skal du anbringe afsnittene i den rigtige rækkefølge, der passer

godt til genre, situation og læsere.

2009 · Opgave 4.54

ROCKEREN OG TRAILERKONGEN

En god besvarelse af opgaven

Tjek din kladde

Husk at forestille dig dine læsere og den situation, de læser i.

Handler din klumme ikke alene om fordomme, men også om at blive frarøvet sine

fordomme?

Er din tekst præget af, at du refl ekterer over noget (til forskel fra fx at du oplyser eller

argumenterer for en fast mening)?

Er det tydeligt, hvem eller hvad nogen har fordomme om?

Er det tydeligt, hvad fordommene går ud på?

Har du skrevet om, hvordan nogen eller noget viser sig at være anderledes end

fordommene?

Har du forklaret og beskrevet eksempler sådan, at fremmede læsere kan forstå din tekst?

Er der en rubrik og en indledning, der kan fange læserens interesse?

Er der en klar opbygning af din klumme, som er let at overskue for en travl læser?

Er der steder undervejs eller til sidst, hvor du gør din pointe meget tydelig for læseren?

Bruger du sproglige virkemidler, der kan gøre din tekst levende og vise stemninger,

personers reaktioner og lignende?

2009 · En god besvarelse af opgaven 4


5

PIGEN MED KLUMPFODEN

Genren erindringer

Hvilke slags erindringer kender du?

Hvilke grunde kan der være til at skrive erindringer?

Hvorfor kan de være interessante for andre at læse?

Hvad kan være typisk for fortællemåden?

2009 · Opgave 5.1


5

Hendes alder:

Hendes sociale miljø:

Hvordan ser hun ud?

PIGEN MED KLUMPFODEN

Karakteristik af pigen

Hvad plejer hun at gøre, og hvad plejer hun at undgå?

Hvilke egenskaber har hun?

Hvordan har hun det med familie og venner?

2009 · Opgave 5.2


5

PIGEN MED KLUMPFODEN

Mødet

Hvordan opfatter hun den mand, der sætter sig på bænken ved siden af hende?

Hvordan opfatter hun hans uskyldige Kurmageri?

Hvorfor bliver hun afvisende til sidst?

Hvorfor græder hun så voldsomt?

Hvilken betydning får mødet i hendes liv?

Hvad bliver anderledes på grund af det møde?

2009 · Opgave 5.3


5

Afsnit om For at vise

Indledning om…

PIGEN MED KLUMPFODEN

Opbygning af dit uddrag af pigens erindringer

Tekstens opbygning kan ændre sig undervejs, når du går i gang med at skrive, men du skal hele tiden have overblik

over, om din tekst er bygget op på en hensigtsmæssig måde.

Når du skriver kladde, behøver du ikke skrive de første afsnit først, men kan begynde med det, du har meget stof til,

fortsætte derfra og fx skrive indledning og afslutning til sidst.

Når du bearbejder din kladde til en endelig tekst, skal du anbringe afsnittene i den rigtige rækkefølge, der passer

godt til genre, situation og læsere.

2009 · Opgave 5.45

PIGEN MED KLUMPFODEN

En god besvarelse af opgaven

Tjek din kladde

Husk at forestille dig dine læsere og den situation, de læser i.

Du skal skrive i jeg-form, som om du var pigen.

Du skal skrive med tidsmæssig afstand til mødet, altså som den voksne, der ser tilbage.

Du/den voksne kvinde skal forklare det vigtige, der skete i mødet mellem pigen og manden den dag.

Du/kvinden skal forklare egne oplevelse, følelser og reaktioner i mødet.

Du/kvinden skal forklare, hvorfor og hvordan mødet fi k betydning for livet derefter.

Du skal skrive et uddrag, der kan forstås af dine læsere uden, at man ved mere end det, der står.

Du kan fortælle i forskelligt tempo, sådan at noget fortælles med mange detaljer og noget i bred forstand.

2009 · En god besvarelse af opgaven 5


6

UNDSKYLD VENTETIDEN

Påstande og spørgsmål

Sammenfat de påstande, der er i opgavens tekst

Det værste, man kan udsætte det moderne menneske for, er ventetid.

Vend påstandene om til spørgsmål

Er ventetid virkelig noget af det værste, man kan udsætte det moderne menneske for?

Skriv noter om dine overvejelser over, hvad man kan svare på de spørgsmål

2009 · Opgave 6.1


6

UNDSKYLD VENTETIDEN

Lav mindmap om tid og ventetid

Tid

Ventetid

2009 · Opgave 6.2


6

Tiden går

Tiden …

Hvad siger vi om ventetid?

UNDSKYLD VENTETIDEN

Hvad siger vi om tid?

2009 · Opgave 6.3


6

UNDSKYLD VENTETIDEN

Generelle overvejelser og konkrete eksempler

Generelt Konkret

Dine vigtigste generelle overvejelser Eksempler, der viser noget om det generelle

2009 · Opgave 6.4


6

UNDSKYLD VENTETIDEN

Hvad vil du vise med dit essay?

Når du har skrevet noter om ideer og valgt, hvad det er ved tid og ventetid, du vil skrive om, skal du fi nde ud af, hvad

du vil vise læserne med dit essay. Skriv nogle linjer om det for at gøre det klart for dig selv. Fx ved at skrive nogle

sætninger, der begynder på denne måde:

Tid og ventetid

Jeg vil vise, at … Jeg vil vise at … Mine læsere skal forstå, at …, Mine læsere skal blive opmærksomme på, at …

Forestillet situation

Hvor forestiller du dig, at dit essay skal bringes?

Hvad forestiller du dig om dine læsere? Alder, baggrund m.m.

Deres interesse for emnet og deres opfattelse af tid og ventetid

2009 · Opgave 6.5


6

Afsnit, der handler om … Afsnittet skal vise … Eksempler

Overvejelser over ...

Der skal vise ...

Stikord om eksempler

Overvejelser over ...

Der skal vise ...

Stikord om eksempler

Overvejelser over ...

Der skal vise ...

Stikord om eksempler

Overvejelser over ...

Der skal vise ...

Stikord om eksempler

UNDSKYLD VENTETIDEN

Tekstens opbygning

Tekstens opbygning kan ændre sig undervejs, når du går i gang med at skrive, men du skal hele tiden have overblik

over, om din tekst er bygget op på en hensigtsmæssig måde.

Når du skriver kladde, behøver du ikke skrive de første afsnit først, men kan begynde med det, du har meget stof til,

fortsætte derfra og fx skrive indledning og afslutning til sidst.

Når du bearbejder din kladde til en endelig tekst, skal du anbringe afsnittene i den rigtige rækkefølge, der passer

godt til genre, situation og læsere.

2009 · Opgave 6.6


6

Du skal skrive to forskellige tekster. I en kort tekst for sig skal du skrive, hvad du synes er det vigtigste i essayuddraget.

Dernæst, som en anden selvstændig tekst, skal du skrive dit essay.


UNDSKYLD VENTETIDEN

En god besvarelse af opgaven

Tjek din kladde

Husk at forestille dig dine læsere og den situation. de læser i.

Dit essay skal handle om udvalgte og sammenhængende overvejelser over tid og ventetid.

Du skal ikke have en fast mening, du vil overbevise læserne om, men overveje, hvordan noget er, hvorfor

det mon er sådan, hvordan noget hænger sammen o.l.

Du skal blandt andet overveje de påstande, der er i opgavens tekst.

Du skal sortere dit indhold i afsnit, der hver handler om cirka det samme.

Det skal være let for din læser hurtigt at orientere sig om, hvad et nyt afsnit handler om, og hvordan der

er en rød tråd gennem alle afsnit.

Dit essay skal både have konkrete eksempler og generelle overvejelser.

Du må gerne bruge farvede ord og vendinger og forskellige sproglige virkemidler for at vise, hvorfor netop

det, du vælger, er noget af det smukke.

2009 · En god besvarelse af opgaven 6


Skriftlig dansk før prøven

Opgaveark 2008

Bodil Nielsen

© Forfatteren og Forlaget UCC, 2011

1. udgave

Forlagsredaktion: Christian Hall og Rebecca Bailey

Grafi sk tilrettelægning og sats: BookPartnerMedia

Published in Denmark 2011

ISBN: 978-87-91786-45-7

Alle rettigheder til teksten tilhører udgiver, jf. Lov om ophavsret.

Print og fotokopier af indhold fra læremidlet er belagt med Copydan-vederlag.

Forlaget UCC

Professionshøjskolen UCC

Titangade 11

2200 København N.

www.ucc.dk/forlag


Skriftlig dansk før prøven

Opgaveark 2009

Bodil Nielsen

© Forfatteren og Forlaget UCC, 2011

1. udgave

Forlagsredaktion: Christian Hall og Rebecca Bailey

Grafi sk tilrettelægning og sats: BookPartnerMedia

Published in Denmark 2011

ISBN: 978-87-91786-45-7

Alle rettigheder til teksten tilhører udgiver, jf. Lov om ophavsret.

Print og fotokopier af indhold fra læremidlet er belagt med Copydan-vederlag.

Forlaget UCC

Professionshøjskolen UCC

Titangade 11

2200 København N.

www.ucc.dk/forlag

More magazines by this user
Similar magazines