INDSIGT & UDSYN - Region Nordjylland

rn.dk

INDSIGT & UDSYN - Region Nordjylland

Indkøbschef Ole Pedersen ser lyst på indkøbssystemets fremtid. Han giver det en karakteren 8 på en skala fra 0-10. - Systemet blev faktisk introduceret på Amtsgården samtidig med, at det blev introduceret på sygehusene. Det blev bare aldrig taget i brug på Amtsgården dengang, siger Ole Pedersen. Han forklarer, at der blev gjort en indsats i opstartsfasen. Disponenterne, som er de personer, der står for at bestille kontorartikler i de enkelte afdelinger, kom på kursus. Desuden fik de besøg af en, der ved noget om, hvordan man bedst indretter et nærdepot, som er den enkelte afdelings lager af kontorartikler. Ole Pedersen mente som udgangspunkt, at det burde være information nok, når der nu var tale om at tage et system i brug, der for år tilbage allerede var blevet introduceret i huset en gang. Ole Pedersen fandt hurtigt ud af, at det ikke skulle gå så nemt, som han forventede. - Der var ansatte i flere afdelinger, der meldte til deres overordnede, at de ikke rigtigt kunne se, at det nye system var mere rationelt end det gamle, og at de derfor havde svært ved at se det smarte i at bruge det, siger Ole Pedersen. Ole Pedersen holdte derfor møder med de pågældende afdelinger. - Det var virkelig positivt med de møder. Meget af modstanden bundede i misforståelser. Vi fik snakket om forretningsgangene i det nye system, så de kom til at forstå sammenhængen i systemet, og det har virkelig hjulpet, konstaterer han. Disponenterne som ambassadører Ifølge Ole Pedersen har problemet især været en modvilje mod forandring. - Mange har sikkert tænkt: Hvorfor kan vi dog ikke bare gøre, som vi plejer? Men efter min opfattelse har vi nu en tæt kontakt til disponenterne i afdelingerne, og 90 procent af dem er helt indforstået med, at det er et godt system. Nu skal vi bruge dem som ambassadører til at overbevise de sidste 10 procent om, at det altså er et rigtig godt system, forklarer Ole Pedersen. INDSIGT & UDSYN tema: indkøbssystemet 5 Ole Pedersen ser lyst på indkøbssystemets fremtid i Regionshuset. Han vil i dag give karakteren 8 på en skala fra 0-10. - For at komme op på 10-tallet skal vi have de sidste 10 procent til at bestille gennem systemet, og det skal nok komme. Jeg hører ikke nogen modstand mere, så vi skal nok få de sidste med, siger Ole Pedersen. Han mener ikke, at de sidste 10 procent bestiller uden om systemet for at være på tværs, men fordi de ikke har fået nok information. - I starten af det nye år, når vi i regnskabet kan se, hvor mange og hvem der bestiller udenom systemet, vil vi tage kontakt til de pågældende. Vi vil forklare dem, hvordan systemet fungerer, og hvorfor det er godt at bruge, og så er jeg overbevist om, at de også fremover vil benytte systemet, siger Ole Pedersen.

More magazines by this user
Similar magazines