Gode råd ved planlægning af natarbejde - Region Nordjylland

rn.dk

Gode råd ved planlægning af natarbejde - Region Nordjylland

Lys og varme

Mange mennesker, der udsættes for kraftigt lys om natten,

føler sig mere vågne. Studier viser, at man på denne måde

kan skubbe døgnrytmen, så de bedre klarer en periode med

natarbejde.

God belysning er desuden med til at nedsætte antallet af

arbejdsulykker om natten.

Desværre viser forskningen også en mulig sammenhæng

mellem påvirkning af lys om natten og udvikling af bestemte

kræftformer.

Om natten sænkes menneskets legemstemperatur en smule,

og mange oplever at blive kuldskære sidst på natten. Det er

derfor uhensigtsmæssigt at skrue ned for varmen på arbejdspladsen

om natten.

Vil du vide mere?

Der kan hentes mere information om hvordan man bedst

tilrettelægger arbejdstidplaner og det fysiske arbejdsmiljø i

forhold til natarbejde på hjemmesiden: www.natarbejde.rn.dk

Generel information om arbejdsmiljø på arbejdspladserne i

Region Nordjylland findes på: www.arbejdsmiljoe.rn.dk eller

www.pinfo.rn.dk

Kontor for Arbejdsmiljø og Medindflydelse

HR-afdelingen

Region Nordjylland

Niels Bohrs Vej 30

9220 Aalborg Ø

Tlf: 96 35 16 83 / 22 15 57 39

Illustrationer: Mette Daugaard Hansen

www

Gode råd

ved planlægning

af natarbejde

- hvad kan

arbejdspladsen gøre?


Natarbejde

- hvad kan arbejdspladsen gøre?

Mennesker er forskellige. Nogle har det godt med skiftearbejde

– andre oplever forskellige gener i deres fysiske, psykiske eller

sociale liv.

Der er forsket meget i, hvordan skiftearbejde kan tilrettelægges,

så det belaster medarbejderen mindst muligt.

I denne pjece er beskrevet en række anbefalinger og problemstillinger

om planlægning af natarbejde.

Planlægning af skiftearbejde

Det kan give betydelige fysiske, psykiske og sociale gener, hvis

man helt eller delvist arbejder udenfor normal daglig arbejdstid.

Det gælder for:

• Roterende vagtsystemer

• Fast natarbejde

• Irregulære arbejdstider

• Udvidet arbejdstid (eks: 12-timers vagter )

Mange oplever, at det bliver sværere at have skiftearbejde, jo

ældre man bliver.

Noget tyder på, at kvinder har flere problemer med skifte-

arbejde end mænd. Desuden kan natarbejde og for tidlig fødsel/abortering

hos gravide have en sammenhæng.

Der er derfor god grund til, at man på arbejdspladsen drøfter,

hvordan medarbejderne trives med de gældende arbejdstidsplaner.

Der findes ikke én rigtig måde at planlægge skiftearbejde. Der

er mange muligheder, men det er vigtigt at arbejdstidsplanerne

udvikles i samarbejde med medarbejderne.

Gode råd til planlægning af skiftearbejde

• Formindsk forekomsten af natarbejde

• Begræns fast natarbejde

• Undgå at gravide arbejder om natten

• Reducér antallet af nattevagter til højst 2-4 i træk

• Overvej kortere nattevagter

• Overvej fleksibelt vagtskifte

• Begynd ikke morgenvagten for tidligt

• Undgå lange vagter; 12 timer eller mere

• Undgå korte intervaller mellem 2 vagter

• Sørg for flest mulige fri-weekender

• Tilpas vagtlængden til arbejdskravene

• Rotér med uret: dag ➝ aften ➝ nat

• Begræns afvigelser og informér i god tid om ændringer

• Find en balance mellem regelmæssighed og fleksibilitet

Powernapping

Undersøgelser viser, at der kan være

fordele ved at tage en uforstyrret lur i

løbet af en nattevagt. Mange føler sig

mere vågne og laver færre fejl. Desuden

tyder det på, at forskydningen

af deres døgnrytme bliver mindre.

Til gengæld kan nogle opleve, at de

har svært ved at vågne efter powernapping,

at de umiddelbart efter

bliver i dårligt humør eller sover

dårligere dagen efter.

Forskningen viser endnu ikke præcist

hvor længe og hvornår i løbet af natten,

det er bedst at powernappe.

Det kan variere fra person til person.

Det er derfor vanskeligt at angive

de bedste betingelser for

powernapping.

More magazines by this user
Similar magazines