Nordjysk Konjunkturbarometer - 2012 - 1. kvartal - Region Nordjylland

rn.dk

Nordjysk Konjunkturbarometer - 2012 - 1. kvartal - Region Nordjylland

Pressemeddelelse fra Aalborg Universitet, Institut for Økonomi og Ledelse.

22. FEBRUAR 2012

Nordjysk Konjunkturbarometer - http://www.njk.aau.dk/

Konjunkturudviklingen 4.kvartal 2011 – 1.kvartal 2012:

Modstandsdygtigt nordjysk erhvervsliv, men ikke tegn på kapacitetsudvidelser

Selvom udviklingen ikke har været så negativ som man evt. kunne frygte, og der er

flere positive tegn, så er erhvervslivet stadig tilbageholdende med at øge beskæftigelsen

og investeringerne.

Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet har i samarbejde med Vækstforum Nordjylland

og Spar Nord Fonden offentliggjort et nyt Nordjysk Konjunkturbarometer. Analysen tager temperaturen

på det nordjyske erhvervsliv ud fra virksomhedernes meldinger om den faktiske udvikling

i 4. kvartal 2011 og deres forventninger til 1. kvartal 2012.

I tidligere målinger tilkendegav virksomhederne, at forventningerne til 4. kvartal 2011 var svagt positive

(samlet indikator 5) og den faktiske udvikling har været i god overensstemmelse med disse forventninger

(samlet indikator 8). Der ses dog betydelig variation inden for de enkelte komponenter i konjunkturindikatoren.

Sammenholdes indikatoren for beskæftigelsen med de andre delkomponenter forekommer arbejdsmarkedet

fastfrosset. Kapaciteten i erhvervslivet ser stadig ud til at være tilstrækkelig, i hvert fald er der

tilbageholdenhed med hensyn til udvidelser. Forventningerne til 1. kvartal 2012 er således svagt positive

med en samlet indikator på 4. Dette dækker over, at forventningerne til produktion, ordreindgang og resultat

viser nettotal på hhv. 10, 9 og 9, mens forventningerne til beskæftigelsesudviklingen står på -9. Selvom

forventningerne til 1. kvartal 2012 er svagt positive, så er tallene dog lave i forhold til 1. kvartal 2011.

Nettotal i procent – Forventet udvikling i 1. kvartal 2012 sammenlignet med 4. kvartal 2011 og faktisk

udvikling i 4.kvartal 2011 ift. 3. kvartal 2011.

Forventet udv.

1.kv 2012

Faktisk udv.

4.kv 2011

Produktion Ordre- Beskæftigelse Eksport Resultat Priser Samlet

indgang

indikator

10 9 -9 15 9 11 4

10 13 0 5 8 2 8

Produktion Ordre- Beskæftigelse Eksport Resultat Priser Samlet

indgang

indikator

Forventet udv.

4.kv 2011

15 5 -6 4 8 3 5

Faktisk udv.

3.kv 2011

22 18 8 11 8 7 12

Note: Nettotallet er forskellen mellem andelen af virksomheder der venter fremgang og andelen der forventer tilbagegang.

Den samlede indikator er en sammenvejning af produktion, ordreindgang, beskæftigelse og resultat.


Kommentar fra Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet:

De foregående målinger viste en svag positiv tendens i virksomhedernes forventninger. Og denne

er i det store hele blevet realiseret i den faktiske udvikling. Tendensen ser ikke ud til at blive brudt

af finansiel uro. Resultatet viser da også, at virksomhederne overordnet set ikke er så hårdt påvirket

af finanskrisen, som man kunne frygte. Den positive tone i virksomhedernes udmeldinger understøttes

af andre konjunkturmålinger. Således er der for nylig kommet positive tal fra Danmarks

Statistik vdr. udviklingen i Industrien, ligesom tal for udviklingen i beskæftigelsen i U.S. har været

overraskende positive. Det skal dog understreges, at der stadig kan være effekter af finanskrisen,

som endnu ikke har udspillet sig, ligesom der stadig hersker betydelig usikkerhed med hensyn til

den økonomiske udvikling i Europa. Desuden er der bag de overordnede tal betydelig variation i

udviklingen og forventningerne mht. brancher, geografi og virksomhedsstørrelse, siger Jesper

Lindgaard Christensen, der forsker i erhvervsudvikling ved Institut for Økonomi og Ledelse på

Aalborg Universitet.

Kommentar fra Vækstforum Nordjylland:

Jeg er glad for at konstatere, at det nordjyske erhvervsliv i dag er noget mere robust og

står bedre rustet, end vi så før i tiden. Tidligere lå Nordjylland altid forrest i feltet, når det

nationalt og internationalt gik ned af bakke, og lå som regel også sidst, når opturen atter

kom. Sådan er det heldigvis ikke længere, og det er positivt at se, at fremgangen fortsætter,

selvom virksomhederne endnu er lidt forsigtige i deres forventninger. Det kræver jo

også et langt sejt træk for alvor at komme op i gear igen. Derfor er det afgørende, at vi fra

Vækstforums side holder fast i strategien og styrker indsatsen med kompetenceudvikling,

nye forretningsmodeller og øget globaliseringsparathed i de nordjyske virksomheder, siger

Ulla Astman, formand for Vækstforum Nordjylland og regionsrådsformand i Region Nordjylland.

Kontaktpersoner:

Jesper Lindgaard Christensen

Lektor ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet

Tlf. 99 40 82 61

Jørgen Stamhus

Arbejdsmarkedsforsker ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet

tlf. 99 40 81 89

Ulla Astman

Formand for Vækstforum Nordjylland og regionsrådsformand i Region Nordjylland

tlf. 30 23 64 54

Henning Christensen

Afdelingschef for Regional Udvikling i Region Nordjylland og leder af Vækstforums Nordjyllands

sekretariat

tlf. 22 26 92 08

Konjunkturbarometeret har de seneste år baseret sig på interviews med 600 nordjyske virksomheder. Konjunkturmålingen

er nu overgået til at være kvartalsvis og til at omfatte svar fra rundspørge til et panel på 1000 virksomheder i

den private sektor. Det betyder, at barometeret kan måle aktiviteten i hele den private sektor og med en højere frekvens

end tidligere. I denne runde indgår svar fra 341 virksomheder. Barometeret er muliggjort gennem finansiering


fra det nordjyske Vækstforum, Aalborg Universitet og Spar Nord Fonden. Dataindsamling og –bearbejdning foretages

af en gruppe forskere på Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet.

More magazines by this user
Similar magazines